Sử dụng thẻ quà tặng với Shopify POS

Thẻ quà tặng cung cấp cho khách hàng cơ hội chia sẻ với người khác sự yêu mến của họ dành cho thương hiệu. Với Shopify POS, bạn có thể bán và đổi thẻ quà tặng trực tiếp. Khách hàng có thể sử dụng thẻ quà tặng để mua hàng trực tuyến và trực tiếp từ cửa hàng.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí