Tổng quan về thẻ quà tặng

Lưu ý: Để giúp bạn giảm tác động của các sự kiện gần đây đối với cửa hàng, tạm thời thẻ quà tặng sẽ có sẵn để bán cho tất cả các gói đăng ký của Shopify. Để biết thêm thông tin, tham khảo mục Câu hỏi thường gặp về thẻ quà tặng. Để thêm thẻ quà tặng vào cửa hàng, tham khảo Thêm hoặc cập nhật sản phẩm thẻ quà tặng.

Để bán và đổi thẻ quà tặng số bằng Shopify POS, bạn cần đáp ứng những yêu cầu sau:

Nếu muốn bán và đổi thẻ quà tặng thực, bạn cần bật tính năng thẻ quà tặng thực trong Shopify POS.

Những kênh bán hàng chấp nhận thẻ quà tặng

Khách hàng có thể đổi thẻ quà tặng của họ trên bất kỳ kênh bán hàng nào của bạn có sử dụng tính năng thanh toán của Shopify:

  • Cửa hàng trực tuyến
  • Nút Buy (Mua)
  • Facebook Shop
  • Messenger
  • Shopify POS

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí