Tổng quan về thẻ quà tặng

Để bán và đổi thẻ quà tặng số bằng Shopify POS, bạn cần đáp ứng những yêu cầu sau:

Nếu muốn bán và đổi thẻ quà tặng thực, bạn cần kích hoạt tính năng phát hành thẻ quà tặng thực trong Shopify POS.

Những kênh bán hàng chấp nhận thẻ quà tặng

Khách hàng có thể đổi thẻ quà tặng của họ trên bất kỳ kênh bán hàng nào của bạn có sử dụng tính năng thanh toán của Shopify:

  • Cửa hàng trực tuyến
  • Nút Buy (Mua)
  • Facebook Shop
  • Messenger
  • Shopify POS

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí