Tổng quan về thẻ quà tặng trong Shopify POS

Yêu cầu

Để bán và đổi thẻ quà tặng số bằng Shopify POS, bạn cần đáp ứng những yêu cầu sau:

Nếu muốn bán và đổi thẻ quà tặng vật lý, bạn cũng cần kích hoạt cài đặt phát hành thẻ quà tặng kỹ thuật số hoặc thẻ quà tặng vật lý trong ứng dụng Shopify POS.

Thẻ quà tặng vật lý

Thẻ quà tặng vật lý là thẻ nhựa tạo sẵn đã được chỉ định sẵn mã số trên thẻ để bạn có thể quét tại thời điểm mua hàng.

Bạn có thể chọn thiết kế và đặt hàng thẻ quà tặng vật lý có thể tùy chỉnh trong Cửa hàng trang thiết bị Shopify ở các quốc gia được hỗ trợ.

Những kênh bán hàng chấp nhận thẻ quà tặng

Khách hàng có thể đổi thẻ quà tặng của họ trên bất kỳ kênh bán hàng nào của bạn có sử dụng tính năng thanh toán của Shopify:

  • Cửa hàng trực tuyến
  • Nút Buy (Mua)
  • Facebook Shop
  • Messenger
  • Shopify POS

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí