ภาพรวมบัตรของขวัญใน Shopify POS

ข้อกำหนด

วิธีขายและแลกใช้บัตรของขวัญดิจิทัลด้วย Shopify POS คุณต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้:

หากคุณต้องการขายและรับแลกบัตรของขวัญฉบับจริง คุณต้องเปิดใช้งานการตั้งค่าการออกบัตรของขวัญดิจิทัลหรือฉบับจริงในแอป Shopify POS ด้วย

บัตรของขวัญฉบับจริง

บัตรของขวัญฉบับพิมพ์คือบัตรพลาสติกที่จัดทำไว้ล่วงหน้าพร้อมรหัสที่กำหนดไว้ล่วงหน้าซึ่งคุณจะใช้สแกนเมื่อซื้อสินค้า

คุณสามารถเลือกออกแบบและสั่งซื้อบัตรของขวัญฉบับจริงแบบกำหนดเองดังกล่าวได้จากร้านค้าฮาร์ดแวร์ของ Shopify ในประเทศที่รองรับ

ช่องทางการขายที่รองรับบัตรของขวัญ

ลูกค้าสามารถแลกใช้บัตรของขวัญได้ในทุกช่องทางการขายที่ใช้การชำระเงินของ Shopify:

  • ร้านค้าออนไลน์
  • ปุ่มซื้อ
  • Facebook Shop
  • Messenger
  • Shopify POS

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี