ภาพรวมบัตรของขวัญ

วิธีขายและแลกใช้บัตรของขวัญดิจิทัลด้วย Shopify POS คุณต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้:

หากต้องการขายและรับแลกบัตรของขวัญฉบับจริง คุณต้องเปิดใช้การออกบัตรของขวัญฉบับจริงใน Shopify POS

ช่องทางการขายที่รองรับบัตรของขวัญ

ลูกค้าสามารถแลกใช้บัตรของขวัญได้ในทุกช่องทางการขายที่ใช้การชำระเงินของ Shopify:

  • ร้านค้าออนไลน์
  • ปุ่มซื้อ
  • Facebook Shop
  • Messenger
  • Shopify POS

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี