การคืนเงินไปยังบัตรของขวัญบน Shopify POS

หากลูกค้าใช้บัตรของขวัญในการซื้อสินค้า แล้วต้องการส่งคืนสินค้าเพื่อคืนเงิน คุณสามารถคืนเงินไปยังบัตรของขวัญใบเดียวกันได้และยอดคงเหลือจะได้รับการอัปเดตโดยอัตโนมัติ

คืนเงินคำสั่งซื้อไปยังบัตรของขวัญด้วย Shopify POS

วิธีคืนเงินคำสั่งซื้อที่ชำระด้วยบัตรของขวัญ:

 1. ในหน้าจอคำสั่งซื้อ Shopify POS ให้แตะที่คำสั่งซื้อที่ชำระเงินด้วยบัตรของขวัญ

 2. แตะที่การคืนสินค้า

 3. ใช้+ และ - ด้านข้างสินค้าแต่ละรายการเพื่อป้อนจำนวนที่คุณจะคืนเงิน

 4. หากคำสั่งซื้อแสดงขึ้นมาว่าลูกค้าชำระเงินสำหรับการจัดส่งแล้ว ให้แตะที่เพิ่มเพื่อเพิ่มค่าจัดส่งลงในการคืนเงินด้วย

 5. ยืนยันว่าข้อมูลลูกค้าถูกต้อง คุณสามารถส่งบัตรของขวัญสำหรับการคืนเงินทางอีเมลไปยังลูกค้าเดิมหรือไปยังลูกค้ารายอื่นได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถลบลูกค้าออกจากคำสั่งซื้อและคืนเงินไปยังบัตรที่มีอยู่จริงได้อีกด้วย โดยแตะ “แก้ไข” เพื่อทำการเปลี่ยนแปลง

 1. ไม่จำเป็น: ป้อนเหตุผลสำหรับการคืนเงิน

 2. แตะ คืนเงิน

 3. เมื่อการคืนเงินเสร็จสิ้น ให้แตะที่เสร็จสิ้นเพื่อกลับไปยังหน้าจอรายละเอียดคำสั่งซื้อ

คืนเงินไปยังบัตรของขวัญให้ลูกค้ารายอื่น

หากลูกค้าที่ส่งคืนสินค้าไม่ใช่ลูกค้าเดิม คุณสามารถส่งบัตรของขวัญไปยังอีเมลอื่นนอกเหนือจากที่ใช้ในธุรกรรมเดิมต้นได้

 1. ในหน้าจอ คำสั่งซื้อ ของ Shopify POS ให้แตะที่คำสั่งซื้อที่จะส่งคืน

 2. แตะที่การคืนสินค้า

 3. ใช้ + และ - สำหรับสินค้าแต่ละรายการเพื่อกำหนดจำนวนที่คุณจะคืนเงิน

 4. ใน ข้อมูลสรุปการคืนสินค้า ให้สลับคืนยอดไปยังบัตรของขวัญเพื่อเปิดใช้

 5. ปัดข้อมูลลูกค้าไปทางซ้าย จากนั้นแตะ “ลบออก” จากนั้นแตะ “ลบออก” เพื่อยืนยัน

 6. ในส่วนลูกค้า ให้แตะ “เพิ่มลูกค้า” เพื่อเพิ่มโปรไฟล์ลูกค้าใหม่หรือโปรไฟล์ลูกค้าที่มีอยู่แล้วไปยังบัตรของขวัญ

 7. ไม่จำเป็น: ป้อนเหตุผลสำหรับการคืนเงิน

 8. แตะ คืนเงิน

 9. เมื่อการคืนเงินเสร็จสิ้น ให้แตะที่เสร็จสิ้นเพื่อกลับไปยังหน้าจอรายละเอียดคำสั่งซื้อ

ระบบยังคงเชื่อมโยงสินค้าในคำสั่งซื้อเดิมกับลูกค้ารายเดิม แต่คุณสามารถดูการคืนสินค้าได้ในส่วนประวัติคำสั่งซื้อ > การแลกเปลี่ยน หากต้องการดูข้อมูลเกี่ยวกับบัตรของขวัญใหม่ ในส่วนรายการใหม่ ให้แตะ “ดูคำสั่งซื้อหมายเลข #xxxx” เพื่อดูบัตรของขวัญและลูกค้าที่เพิ่งเพิ่มเข้ามา คุณสามารถส่งใบเสร็จอีกครั้งได้ที่นี่หากจำเป็น

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี