การชำระเงินหลายวิธีและการชำระเงินบางส่วน

หากลูกค้าไม่สามารถชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อทั้งหมดในคราวเดียว แอป Shopify POS จะช่วยให้คุณรับชำระเงินบางส่วนในร้านค้าได้ คุณสามารถเรียกดูคำสั่งซื้อในภายหลังและเรียกเก็บยอดคงค้างจากลูกค้าได้ผ่านวิธีการชำระเงินที่ลูกค้าเลือก

รับวิธีการชำระเงินแยกสำหรับคำสั่งซื้อทั้งหมด

คุณสามารถรับวิธีการชำระเงินได้มากกว่าหนึ่งวิธีต่อหนึ่งคำสั่งซื้อ

ขั้นตอน:

ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. ในกล่องโต้ตอบเลือกตัวเลือกการชำระเงิน ให้แตะที่แบ่งการชำระเงิน

 2. สำหรับการชำระเงินครั้งแรก ให้ป้อนจำนวนเงินที่ลูกค้าจะชำระ

 3. เลือกวิธีการชำระเงินแล้วดำเนินการชำระเงินให้เสร็จสิ้น

 4. สำหรับการชำระเงินครั้งถัดไปให้ป้อนจำนวนเงินที่ลูกค้าชำระ

 5. แตะที่วิธีการชำระเงินครั้งถัดไปจากนั้นดำเนินการชำระเงินให้เสร็จสิ้น

 6. แตะที่ เสร็จสิ้น

ยอมรับการชำระเงินบางส่วนครั้งแรก

 1. ในกล่องโต้ตอบเลือกตัวเลือกการชำระเงิน ให้แตะที่แบ่งการชำระเงิน

 2. ป้อนจำนวนเงินที่ลูกค้าชำระโดยใช้วิธีการชำระเงินที่เลือก

 3. แตะที่วิธีการชำระเงินที่ลูกค้าเลือกและดำเนินการชำระเงินให้เสร็จสิ้น

 4. แตะที่ทำเครื่องหมายว่าชำระเงินแล้วบางส่วน

 5. ยืนยันรายละเอียดธุรกรรมแล้วแตะ “ทำเครื่องหมายว่าเป็นบางส่วน

 6. ตัวเลือกเสริม: ดำเนินงานใดๆ ก็ตามที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมให้เสร็จสมบูรณ์ เช่น การเพิ่มข้อมูลลูกค้า การพิมพ์ใบเสร็จ หรือการเพิ่มหมายเหตุไปยังคำสั่งซื้อ

 7. แตะที่ เสร็จสิ้น

เรียกเก็บการชำระเงินอีกครั้งจากคำสั่งซื้อที่มีการชำระเงินบางส่วน

จากหน้าจอคำสั่งซื้อ Shopify POS ให้แตะที่คำสั่งซื้อใดๆ ก็ตามเพื่อดูสถานะ คำสั่งซื้อที่ได้รับการชำระเงินแล้วเป็นบางส่วนจะมีป้ายกำกับว่าชำระเงินแล้วบางส่วน

คุณสามารถดำเนินการเกี่ยวกับการชำระเงินสำหรับยอดค้างชำระที่เหลือทั้งหมดหรือบางส่วนของคำสั่งซื้อที่ได้รับชำระเงินบางส่วนได้

ขั้นตอน:

 1. ในคำสั่งซื้อ ให้แตะที่เรียกเก็บการชำระเงิน
 2. ป้อนจำนวนเงินที่ลูกค้าต้องการชำระ
 3. เลือกวิธีการชำระเงินแล้วดำเนินการชำระเงินให้เสร็จสิ้น
 4. แตะที่ เสร็จสิ้น
 5. ทำธุรกรรมให้เสร็จสมบูรณ์:

  • หากนี่เป็นการชำระเงินครั้งสุดท้าย ให้แตะที่เสร็จสิ้น
  • หากมียอดคงเหลือ ให้แตะที่ทำเครื่องหมายว่าชำระเงินแล้วบางส่วน
 6. แตะที่ เสร็จสิ้น

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี