การชำระเงินหลายวิธีและการชำระเงินบางส่วน

หากลูกค้าไม่สามารถชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อทั้งหมดในคราวเดียว แอป Shopify POS จะช่วยให้คุณรับชำระเงินบางส่วนในร้านค้าได้ คุณสามารถเรียกดูคำสั่งซื้อในภายหลังและเรียกเก็บยอดคงค้างจากลูกค้าได้ผ่านวิธีการชำระเงินที่ลูกค้าเลือก

รับวิธีการชำระเงินแยกสำหรับคำสั่งซื้อทั้งหมด

คุณสามารถรับวิธีการชำระเงินได้มากกว่าหนึ่งวิธีต่อหนึ่งคำสั่งซื้อ

ขั้นตอน:

ดำเนินการตามขั้นตอนเหล่านี้ให้เสร็จสิ้นตามที่กำหนด

ยอมรับการชำระเงินบางส่วนครั้งแรก

เรียกเก็บการชำระเงินอีกครั้งจากคำสั่งซื้อที่มีการชำระเงินบางส่วน

จากหน้าจอคำสั่งซื้อ Shopify POS ให้แตะที่คำสั่งซื้อใดๆ ก็ตามเพื่อดูสถานะ คำสั่งซื้อที่ได้รับการชำระเงินแล้วเป็นบางส่วนจะมีป้ายกำกับว่าชำระเงินแล้วบางส่วน

คุณสามารถดำเนินการเกี่ยวกับการชำระเงินสำหรับยอดค้างชำระที่เหลือทั้งหมดหรือบางส่วนของคำสั่งซื้อที่ได้รับชำระเงินบางส่วนได้

ขั้นตอน:

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี