การชำระเงินหลายวิธีและการชำระเงินบางส่วน

หากลูกค้าไม่สามารถชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อทั้งหมดได้ แอป Shopify POS จะช่วยให้คุณสามารถรับการชำระเงินบางส่วนในร้านค้าได้ โดยคุณสามารถกู้คืนคำสั่งซื้อในภายหลังและเรียกเก็บยอดเงินค้างชำระจากลูกค้าได้ผ่านวิธีการชำระเงินที่ลูกค้าเลือก

หมายเหตุ: ไม่รู้จัก Shopify POS ใช่หรือไม่ คุณอาจกำลังใช้ Shopify POS Classic

รับวิธีการชำระเงินหลายวิธี

คุณสามารถรับวิธีการชำระเงินได้มากกว่าหนึ่งวิธีต่อหนึ่งคำสั่งซื้อ

ขั้นตอน:

 1. ให้แตะปุ่มวิธีการชำระเงินวิธีแรกของลูกค้าในกล่องโต้ตอบเลือกการชำระเงิน

 2. ป้อนจำนวนเงินที่ลูกค้าจะชำระโดยใช้วิธีการชำระเงินที่เลือกไว้แล้ว จากนั้นแตะที่ยอมรับหรือเรียกเก็บเงินเพื่อเพิ่มการชำระเงินดังกล่าว

 3. แตะที่เพิ่มการชำระเงินแล้วเลือกวิธีการชำระเงินที่สอง หน้าจอจะแสดงจำนวนเงินที่ยังค้างชำระอยู่

 4. หากลูกค้าต้องการใช้วิธีการชำระเงินที่สามด้วย ให้แตะที่จำนวนการชำระเงินเพื่อเรียกคีย์บอร์ดขึ้นมาและป้อนจำนวนเงินที่น้อยลง

 5. เมื่อป้อนคำสั่งซื้อเต็มจำนวนแล้ว ให้แตะที่เสร็จสิ้น

ยอมรับการชำระเงินบางส่วนครั้งแรก

 1. ในกล่องโต้ตอบเลือกตัวเลือกการชำระเงิน ให้แตะที่แบ่งการชำระเงิน

 2. ป้อนจำนวนเงินที่ลูกค้าต้องการชำระเงิน แล้วแตะที่เสร็จสิ้น

 3. แตะที่วิธีการชำระเงินที่เลือกของลูกค้าและดำเนินการชำระเงินให้เสร็จสิ้น

 4. ในหน้าจอแบ่งการชำระเงิน ให้แตะที่เสร็จสิ้น

 5. แตะที่ทำเครื่องหมายว่าชำระเงินแล้วบางส่วน

 6. ตัวเลือกเสริม: ดำเนินงานใดๆ ก็ตามที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมให้เสร็จสมบูรณ์ เช่น การเพิ่มข้อมูลลูกค้า การพิมพ์ใบเสร็จ หรือการเพิ่มหมายเหตุไปยังคำสั่งซื้อ

 7. แตะที่ เสร็จสิ้น

เรียกเก็บการชำระเงินอีกครั้งจากคำสั่งซื้อที่มีการชำระเงินบางส่วน

จากหน้าจอคำสั่งซื้อ Shopify POS ให้แตะที่คำสั่งซื้อใดๆ ก็ตามเพื่อดูสถานะ คำสั่งซื้อที่ได้รับการชำระเงินแล้วเป็นบางส่วนจะมีป้ายกำกับว่าชำระเงินแล้วบางส่วน

คุณสามารถดำเนินการเกี่ยวกับการชำระเงินสำหรับยอดค้างชำระที่เหลือทั้งหมดหรือบางส่วนของคำสั่งซื้อที่ได้รับชำระเงินบางส่วนได้

ขั้นตอน:

 1. ในคำสั่งซื้อ ให้แตะที่เรียกเก็บการชำระเงิน

 2. ป้อนจำนวนเงินที่ลูกค้าต้องการชำระเงิน แล้วแตะที่เสร็จสิ้น

 3. แตะที่วิธีการชำระเงินที่เลือกของลูกค้าและดำเนินการชำระเงินให้เสร็จสิ้น

 4. แตะที่ เสร็จสิ้น

 5. ทำธุรกรรมให้เสร็จสมบูรณ์:

- หากนี่เป็นการชำระเงินครั้งสุดท้าย ให้แตะที่เสร็จสิ้น - หากมียอดคงเหลือ ให้แตะที่ทำเครื่องหมายว่าชำระเงินแล้วบางส่วน

 1. แตะที่ เสร็จสิ้น

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี