Flera och delvisa betalningar

Om en kund inte kan betala hela ordern, kan du använda Shopify POS-appen för att acceptera delbetalningar i butik. Du kan hämta ordern senare och samla in återstående saldo från kunden genom att använda en betalningsmetod som de väljer.

Observera: Känns inte Shopify POS igen? Du kanske använder Shopify POS Classic.

Acceptera uppdelade betalningsmetoder för en hel order

Du kan acceptera mer än en betalningsmetod för en order.

Steg:

Slutför dessa steg vid behov.

Acceptera den första delbetalningen

Hämta in en annan betalning på en delvis betalad order

Från skärmen Ordrar i Shopify POS trycker du på en order för att se dess status. Delvis betalda ordrar har en Delvis betald-markering.

Du kan behandla en del av eller hela den utestående betalningen för en partiellt betald order.

Steg:

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis