Flera och delvisa betalningar

Om en kund inte kan betala hela ordern kan du använda Shopify POS-appen för att acceptera delbetalningar i butik. Du kan hämta ordern senare och samla in återstående saldo från kunden genom att använda en betalningsmetod som de väljer.

Acceptera uppdelade betalningsmetoder för en hel order

Du kan acceptera mer än en betalningsmetod för en order.

Steg:

Slutför dessa steg vid behov.

Acceptera den första delbetalningen

Hämta in en annan betalning på en delvis betalad order

Från skärmen Ordrar i Shopify POS trycker du på en order för att se dess status. Delvis betalda ordrar har en Delvis betald-markering.

Du kan behandla en del av eller hela den utestående betalningen för en partiellt betald order.

Steg:

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis