Flere betalinger og delbetalinger

Hvis en kunde ikke kan betale for hele bestillingen gir Shopify POS-appen deg muligheten til å godta delbetalinger i butikken. Du kan hente bestillingen senere og samle inn den gjenværende saldoen fra kunden ved å bruke en betalingsmåte etter eget valg.

Godta flere betalingsmåter

Du kan godta mer enn én betalingsmåte for en bestilling.

Steg:

 1. I dialogboksen Velg betalingsalternativ trykker du på kundens første betalingsmåte.

 2. Angi beløpet kunden betaler med den valgte betalingsmåten, og trykk deretter Godta eller Belast for å legge til betalingen.

 3. Trykk på Legg til betaling og velg en annen betalingsmåte. Skjermen viser det beløpet som fremdeles ikke er betalt.

 4. Hvis kunden også vil bruke en tredje betalingsmåte, trykker du på betalingsbeløpet for å få opp tastaturet og angi et mindre beløp.

 5. Når du har angitt hele bestillingsbeløpet, trykker du på Ferdig.

Godta den første delbetalingen

 1. I Velg betalingsalternativ-dialogboksen trykker du Delbetaling.

 2. Skriv inn beløpet kunden vil betale og trykk på Ferdig.

 3. Trykk på kundens valgte betalingsmåte og fullfør betalingen.

 4. Delbetaling-skjermbildet trykker du på Ferdig.

 5. Trykk på Marker som delvis betalt.

 6. Valgfritt: Fullfør eventuelle oppgaver knyttet til transaksjonen, for eksempel legge til kundeinformasjon, skrive ut kvitteringen eller legge til et notat for bestillingen.

 7. Trykk på Ferdig.

Innhente en annen betaling på en delbetalt bestilling

Fra Bestillinger-skjermbildet i Shopify POS trykker du på en hvilken som helst bestilling for å se statusen. Delbetalte bestillinger er merket med Delbetalt.

Du kan behandle noen eller alle utestående betalinger på en delvis betalt bestilling.

Steg:

 1. På bestillingen trykker du på Innhent betaling.

 2. Skriv inn beløpet kunden vil betale og trykk på Ferdig.

 3. Trykk på kundens valgte betalingsmåte og fullfør betalingen.

 4. Trykk på Ferdig.

 5. Fullfør transaksjonen:

- Hvis dette er den siste betalingen, trykker du på Ferdig. - Hvis det er en utestående saldo, trykker du Marker som delbetalt.

 1. Trykk på Ferdig.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis