Flere betalinger og delbetalinger

Hvis en kunde ikke kan betale for hele bestillingen gir Shopify POS-appen deg muligheten til å godta delbetalinger i butikken. Du kan hente opp bestillingen senere og innhente den gjenstående saldoen fra kunden ved å bruke en betalingsmåte etter deres valg.

Godta flere betalingsmåter i en hel bestilling

Du kan godta mer enn én betalingsmåte for en bestilling.

Steg:

Fullfør følgende trinn:

 1. I Velg betalingsalternativ-dialogboksen trykker du Delbetaling.

 2. Angi beløpet kunden betaler som den første betalingen.

 3. Velg betalingsmåten og gjennomfør betalingen.

 4. For den neste betalingen angir du beløpet kunden betaler.

 5. Trykk på neste betalingsmåte og gjennomfør betalingen.

 6. Trykk på Ferdig.

Godta den første delbetalingen

 1. I Velg betalingsalternativ-dialogboksen trykker du Delbetaling.

 2. Angi beløpet kunden betaler med den valgte betalingsmåten.

 3. Trykk på kundens valgte betalingsmåte og fullfør betalingen.

 4. Trykk på Marker som delvis betalt.

 5. Bekreft transaksjonsdetaljene og trykk på Merk som delbetalt.

 6. Valgfritt: Fullfør eventuelle oppgaver knyttet til transaksjonen, for eksempel legge til kundeinformasjon, skrive ut kvitteringen eller legge til et notat for bestillingen.

 7. Trykk på Ferdig.

Innhente en annen betaling på en delbetalt bestilling

Fra Bestillinger-skjermbildet i Shopify POS trykker du på en hvilken som helst bestilling for å se statusen. Delbetalte bestillinger er merket med Delbetalt.

Du kan behandle noen eller alle utestående betalinger på en delvis betalt bestilling.

Steg:

 1. På bestillingen trykker du på Innhent betaling.
 2. Angi beløpet kunden ønsker å betale.
 3. Velg betalingsmåten og gjennomfør betalingen.
 4. Trykk på Ferdig.
 5. Fullfør transaksjonen:

  • Hvis dette er den siste betalingen, trykker du på Ferdig.
  • Hvis det er en utestående saldo, trykker du Marker som delbetalt.
 6. Trykk på Ferdig.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis