Różne metody płatności i płatności częściowe

Jeśli klient nie może zapłacić za całe zamówienie, aplikacja Shopify POS umożliwia akceptację płatności częściowych w sklepie. Możesz wywołać zamówienie później i pobrać pozostałą kwotę od klienta za pomocą wybranej przez niego metody płatności.

Akceptacja różnych metod płatności

Możesz zaakceptować więcej niż jedną metodę płatności dla zamówienia.

Kroki:

 1. W oknie dialogowym Wybierz opcję płatność naciśnij pierwszą metodę płatności klienta.

 2. Wprowadź kwotę, którą klient płaci za pomocą wybranej metody płatności, a następnie naciśnij opcję Akceptuj lub Pobierz, aby dodać płatność.

 3. Naciśnij Dodaj płatność i wybierz drugą metodę płatności. Na ekranie wyświetlana jest zaległa kwota.

 4. Jeśli klient chce również użyć trzeciej metody płatności, naciśnij kwotę płatności, aby wywołać klawiaturę i wprowadź mniejszą kwotę.

 5. Po wprowadzeniu pełnej kwoty zamówienia naciśnij Gotowe.

Zaakceptuj pierwszą płatność częściową

 1. W oknie dialogowym Wybierz opcję płatności naciśnij opcję Podziel płatność.

 2. Wprowadź kwotę, którą klient chce zapłacić i naciśnij Gotowe.

 3. Naciśnij wybraną przez klienta metodę płatności i dokończ płatność.

 4. Na ekranie Podziel płatność naciśnij Gotowe.

 5. Naciśnij Oznacz jako częściowo opłacone.

 6. Opcjonalnie: Wykonaj wszystkie zadania związane z transakcją, takie jak dodawanie informacji o kliencie, drukowanie paragonu lub dodawanie uwagi do zamówienia.

 7. Naciśnij Gotowe.

Pobierz kolejną płatność w ramach częściowo opłaconego zamówienia

Na ekranie Zamówienia w Shopify POS naciśnij dowolne zamówienie, aby zobaczyć jego status. Częściowo opłacone zamówienia są oznaczone etykietą Częściowo zapłacone.

Możesz przetwarzać niektóre lub wszystkie zaległe płatności w przypadku częściowo opłaconego zamówienia.

Kroki:

 1. W zamówieniu naciśnij opcję Pobierz płatność.

 2. Wprowadź kwotę, którą klient chce zapłacić i naciśnij Gotowe.

 3. Naciśnij wybraną przez klienta metodę płatności i dokończ płatność.

 4. Naciśnij Gotowe.

 5. Zakończ transakcję:

- Jeśli to jest płatność końcowa, naciśnij Gotowe. - Jeśli istnieje saldo zaległości, naciśnij opcję Oznacz jako częściowo opłacone.

 1. Naciśnij Gotowe.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo