Analiza Shopify POS

Ekran Analizy w Shopify POS umożliwia przeglądanie raportu dziennej sprzedaży sklepu i zapewnia wgląd w sprzedaż netto, średnią wartość zamówienia i średnie pozycje na zamówienie. Raport dziennej sprzedaży porównuje dzisiejszą sprzedaż do sprzedaży zrealizowanej w tym samym dniu w ubiegłym tygodniu.

Raport dziennej sprzedaży

Raport porównuje dzisiejszą sprzedaż ze sprzedażą zrealizowaną w tym samym dniu w ubiegłym tygodniu. Aby przejść do raportu dziennej sprzedaży z Shopify POS, naciśnij > Analizy.

W raporcie są następujące terminy:

Definicja terminów w raporcie dziennej sprzedaży dla POS Next
Warunek Opis
Sprzedaż netto Łączna dzienna sprzedaż minus zwroty i inne potrącenia. Ta wartość jest porównywana z wartością z tego samego dnia w ubiegłym tygodniu.
Średnia wartość zamówienia Średnia wartość pieniężna zamówienia klienta. Ta wartość jest porównywana z wartością z tego samego dnia w ubiegłym tygodniu.
Pozycje na zamówienie Średnia liczba pozycji w zamówieniu klienta. Ta wartość jest porównywana z wartością z tego samego dnia w ubiegłym tygodniu.
Najlepsze produkty według sprzedaży netto Trzy najpopularniejsze warianty sprzedanych dziś produktów. Liczba sprzedanych sztuk i łączna sprzedaż są również podane.
Najpopularniejsze typy produktów według sprzedaży netto Trzy najpopularniejsze typy sprzedanych dziś produktów. Podana jest również liczba sprzedanych jednostek i łączna sprzedaż.
Najlepsi pracownicy przy kasie według sprzedaży netto Trzech pracowników z największą zrealizowaną dziś sprzedażą. Liczba przetworzonych zamówień i łączna sprzedaż są również podane.
Płatności netto według typu Płatności netto z dnia według typu. Suma płatności netto jest również wymieniona.

Kafelki dziennej sprzedaży

W górnej części raportu wyświetlane są trzy kafelki dotyczące sprzedaży netto, średniej wartości zamówienia i pozycji na zamówienie. Naciśnij kafelek, aby wyświetlić bardziej szczegółowy raport.

Możesz wybrać następujące zakresy dat:

Definicja terminów w raporcie dziennej sprzedaży dla POS Next
Warunek Opis
Dzisiaj Bieżąca data.
Wczoraj Poprzednia data.
Od początku tygodnia Bieżący tydzień, od poniedziałku do bieżącej daty.
Od początku miesiąca Bieżący miesiąc, od pierwszego dnia miesiąca do bieżącej daty.
Od początku kwartału Bieżący kwartał, od pierwszego dnia kwartału do bieżącej daty. Daty kwartałów to:
  • Q1:1 stycznia – 31 marca
  • Q2:1 kwietnia – 30 czerwca
  • Q3:1 lipca – 30 września
  • Q4:1 października – 31 grudnia
Od początku roku Bieżący rok, od pierwszego stycznia do bieżącej daty.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo