Analiza Shopify POS

Ekran Analizy w Shopify POS umożliwia przeglądanie raportu dziennej sprzedaży sklepu i zapewnia wgląd w sprzedaż netto, średnią wartość zamówienia i średnie pozycje na zamówienie. Raport dziennej sprzedaży porównuje dzisiejszą sprzedaż do sprzedaży zrealizowanej w tym samym dniu w ubiegłym tygodniu.

Raport dziennej sprzedaży

Raport porównuje dzisiejszą sprzedaż do sprzedaży zrealizowanej w tym samym dniu w ubiegłym tygodniu. Aby przejść do raportu dziennej sprzedaży z Shopify POS, naciśnij opcję > Analizy.

W raporcie są następujące terminy:

Definicja terminów w raporcie dziennej sprzedaży dla POS Next
Warunek Opis
Sprzedaż netto Łączna dzienna sprzedaż minus zwroty i inne potrącenia. Ta wartość jest porównywana z wartością z tego samego dnia w ubiegłym tygodniu.
Średnia wartość zamówienia Średnia wartość pieniężna zamówienia klienta. Ta wartość jest porównywana z wartością z tego samego dnia w ubiegłym tygodniu.
Pozycje na zamówienie Średnia liczba pozycji w zamówieniu klienta. Ta wartość jest porównywana z wartością z tego samego dnia w ubiegłym tygodniu.
Najlepsze produkty według sprzedaży netto Trzy najpopularniejsze warianty sprzedanych dziś produktów. Liczba sprzedanych sztuk i łączna sprzedaż są również podane.
Najpopularniejsze typy produktów według sprzedaży netto Trzy najpopularniejsze typy sprzedanych dziś produktów. Podana jest również liczba sprzedanych jednostek i łączna sprzedaż.
Najlepszy personel według sprzedaży netto Trzech pracowników z największą zrealizowaną dziś sprzedażą. Liczba przetworzonych zamówień i łączna sprzedaż są również podane.
Sprzedaż netto według typu płatności Dzienna sprzedaż netto dla każdej metody płatności. Podana jest również łączna sprzedaż netto w danym dniu.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo