การวิเคราะห์ของ Shopify POS

หมายเหตุ: ฟีเจอร์นี้มีให้ใช้งานเฉพาะสำหรับผู้ขายที่ใช้ Shopify POS Pro เท่านั้น

หน้าจอการวิเคราะห์บน Shopify POS ช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบรายงานยอดขายในแต่ละวันของร้านค้าและทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับยอดขายสุทธิ มูลค่าคำสั่งซื้อโดยเฉลี่ย และจำนวนสินค้าโดยเฉลี่ยต่อคำสั่งซื้อ รายงานยอดขายในแต่ละวันเปรียบเทียบยอดขายของวันนี้กับยอดขายของวันเดียวกันในสัปดาห์ก่อนหน้า

รายงานยอดขายรายวัน

รายงานจะเปรียบเทียบยอดขายของวันนี้กับยอดขายที่ทำในวันเดียวกันในสัปดาห์ที่ผ่านมา หากต้องการนำทางไปยังรายงานยอดขายประจำวันจาก Shopify POS ให้แตะ > การวิเคราะห์

มีคำศัพท์ต่อไปนี้อยู่ในรายงาน:

ความหมายของคำศัพท์ในรายงานยอดขายประจำวันสำหรับ POS Next
ข้อกำหนด คำอธิบาย
ยอดขายสุทธิ ยอดขายประจำทั้งหมดลบด้วยการคืนสินค้าและการหักเงินอื่นๆ ค่านี้จะถูกเปรียบเทียบกับค่าจากวันเดียวกันในสัปดาห์ที่ผ่านมา
มูลค่าของคำสั่งซื้อโดยเฉลี่ย มูลค่าการเงินโดยเฉลี่ยของคำสั่งซื้อของลูกค้า ค่านี้จะถูกเปรียบเทียบกับค่าจากวันเดียวกันในสัปดาห์ที่ผ่านมา
จำนวนสินค้าต่อคำสั่งซื้อ จำนวนสินค้าโดยเฉลี่ยในคำสั่งซื้อของลูกค้า ค่านี้จะถูกเปรียบเทียบกับค่าจากวันเดียวกันในสัปดาห์ที่ผ่านมา
สินค้ายอดนิยมตามยอดขายสุทธิ ตัวเลือกสินค้าที่ขายได้สามอันดับแรกในวันนี้ จำนวนหน่วยที่ขายได้และยอดขายรวมอยู่ในรายการ
ประเภทสินค้ายอดนิยมตามยอดขายสุทธิ สินค้าสามประเภทที่ขายดีที่สุดประจำวันนี้ มีการระบุจำนวนหน่วยสินค้าที่ขายได้และยอดขายรวมไว้ด้วย
พนักงานที่จุดชำระเงินยอดเยี่ยมเรียงตามยอดขายสุทธิ พนักงานที่มีผลงานดีสามอันดับแรกของวันนี้ จำนวนคำสั่งซื้อที่ดำเนินการและยอดขายรวมอยู่ในรายการ
การชำระเงินสุทธิเรียงตามประเภท การชำระเงินสุทธิของวันเรียงตามประเภท มีจำนวนการชำระเงินสุทธิทั้งหมดรวมอยู่ด้วย

ไทล์ยอดขายรายวัน

มีไทล์สามไทล์ที่ด้านบนของรายงานที่แสดงยอดขายสุทธิ มูลค่าคำสั่งซื้อโดยเฉลี่ย และสินค้าต่อคำสั่งซื้อ แตะที่ไทล์เพื่อดูรายงานที่มีรายละเอียดเพิ่มเติม

คุณสามารถเลือกช่วงวันที่ต่อไปนี้ได้:

ความหมายของคำศัพท์ในรายงานยอดขายประจำวันสำหรับ POS Next
ข้อกำหนด คำอธิบาย
วันนี้ วันที่ปัจจุบัน
เมื่อวาน วันที่ก่อนหน้า
ต้นสัปดาห์ถึงปัจจุบัน ในสัปดาห์ปัจจุบัน ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันที่ปัจจุบัน
ต้นเดือนถึงปัจจุบัน เดือนปัจจุบัน ตั้งแต่วันที่แรกของเดือนจนถึงวันที่ปัจจุบัน
ต้นไตรมาสถึงปัจจุบัน ไตรมาสปัจจุบัน ตั้งแต่วันแรกของไตรมาสจนถึงวันที่ปัจจุบัน วันที่สำหรับแต่ละไตรมาสมีดังนี้:
  • ไตรมาส 1: 1 มกราคม – 31มีนาคม
  • ไตรมาส 2: 1 เมษายน – 30มิถุนายน
  • ไตรมาส 3: 1 กรกฎาคม – 30กันยายน
  • ไตรมาส 4: 1 ตุลาคม – 31ธันวาคม
ต้นปีถึงปัจจุบัน ปีปัจจุบัน ตั้งแต่วันแรกของเดือนมกราคมจนถึงวันที่ปัจจุบัน

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี