ข้อกำหนดในการค้าปลีกเฉพาะประเทศ

อาจมีข้อกำหนดในพื้นที่ที่คุณต้องปฏิบัติตามเพื่อขายสินค้าหน้าร้าน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับที่ตั้งของร้านค้าคุณ

โปรดดูข้อกำหนดของแต่ละประเทศ:

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี