สิงคโปร์

หากร้านค้าของคุณตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้าในประเทศสิงคโปร์ คุณอาจต้องส่งรายงานยอดขายรวม (GTO) ไปยังเจ้าของที่ดินหรือผู้ประกอบการเป็นประจำทุกวัน

คุณสามารถส่งรายงานนี้ได้หลายวิธี โซลูชันจากภายนอกเหล่านี้บางส่วนอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

โซลูชันจากภายนอกสำหรับข้อกำหนดด้านรายงาน GTO
ชื่อ คำอธิบาย
EIX แอปจากภายนอกแอปนี้จะสร้างรายงาน GTO ตามรูปแบบไฟล์ที่เจ้าของที่ดินของคุณให้ไว้และส่ง GTO ไปยังห้างสรรพสินค้าโดยใช้การเชื่อมต่อเครือข่ายในพื้นที่หรือการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต โดยแอปจะผสานการทำงานกับ Shopify POS
EISOL แอปจากภายนอกแอปนี้จะดำเนินการส่งยอดขายแบบเรียลไทม์หรือในแต่ละวันไปยังห้างสรรพสินค้าโดยอัตโนมัติ โดยแอปจะผสานการทำงานกับ Shopify POS
Exporteo แอปจากภายนอกแอปนี้จะสร้างรายงานทั่วไปหรือแบบปรับแต่งเองขึ้นมา และสามารถอัปโหลดไปยังเซิร์ฟเวอร์ FTP โดยอัตโนมัติได้ โดยแอปจะผสานการทำงานกับ Shopify POS
ระบบ ERP (การวางแผนทรัพยากรบริษัท) หากคุณใช้ระบบ ERP ร่วมกับ Shopify POS อยู่แล้ว คุณอาจใช้ระบบนี้เพื่อสร้างรายงาน GTO และส่งรายงานไปยังเจ้าของที่ดินของคุณได้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี