เข้าสู่ระบบแอป Shopify POS

โดยทั่วไปแล้วก่อนที่คุณจะสามารถใช้แอป Shopify POS เพื่อประมวลผลยอดขายได้นั้น พนักงาน Point of Sale ต้องเข้าสู่ระบบแอปด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของผู้ดูแล

เข้าสู่ระบบ Shopify POS

เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล

หากคุณเป็นพนักงานที่มีชื่อผู้ใช้และข้อมูลประจำตัวของผู้ดูแล คุณสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อเข้าสู่ระบบแอป Shopify POS ได้

ขั้นตอน:

 1. ในหน้าจอการเข้าสู่ระบบแอป Shopify POS ให้แตะ “เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล"

 2. ในหน้า Shopify ให้พิมพ์ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของผู้ดูแล จากนั้นแตะที่ “เข้าสู่ระบบ"

 3. ป้อนรหัสยืนยันตัวตนของคุณ แล้วแตะที่ “เข้าสู่ระบบ"

 4. เลือกร้านค้าและที่ตั้งที่ถูกต้องเพื่อเข้าสู่ระบบให้เสร็จสิ้น

เข้าสู่ระบบด้วยรหัส

คุณสามารถเข้าสู่ระบบแอป Shopify POS จากที่อื่นเพื่อให้พนักงาน POS ที่ไม่มีข้อมูลประจำตัวของผู้ดูแลสามารถเปิดแอป POS บนอุปกรณ์เดียวในตำแหน่งที่ตั้งใดๆ ได้โดยใช้ PIN ของตน

ขั้นตอน:

 1. ในหน้าจอการเข้าสู่ระบบแอป Shopify POS ให้พนักงานแตะ “เข้าสู่ระบบด้วยรหัส” โดยการดำเนินการนี้จะเป็นการสร้างรหัสสำหรับอุปกรณ์นี้

 2. ในหน้าการเปิดใช้งาน ให้ผู้ใช้ซึ่งเป็นผู้ดูแลป้อนรหัสดังกล่าว จากนั้นแตะ “ถัดไป” หลังจากผู้ใช้ซึ่งเป็นผู้ดูแลป้อนรหัสดังกล่าวแล้ว ร้านค้าและตำแหน่งที่ตั้งจะปรากฏในหน้าจอการเข้าสู่ระบบแอป Shopify POS

 3. พนักงานจะต้องเลือกร้านค้าที่ถูกต้องในหน้าจอการเข้าสู่ระบบแอป Shopify POS เพื่อดำเนินกระบวนการเข้าสู่ระบบให้เสร็จสิ้น

ใช้คิวอาร์โค้ดเพื่อเข้าสู่ระบบ Shopify POS

คุณสามารถสร้างคิวอาร์โค้ดเพื่อให้พนักงาน POS ซึ่งไม่มีข้อมูลประจำตัวของผู้ดูแลสามารถเปิดการเข้าสู่ระบบแอป Shopify POS บนอุปกรณ์เดียวในตำแหน่งที่ตั้งเฉพาะที่มี PIN ของตนได้ หากต้องการสร้างคิวอาร์โค้ด คุณต้องได้รับมอบหมายบทบาทที่มีสิทธิ์อนุญาตของผู้ดูแลที่กำหนด 13 รายการ

หมายเหตุ: ฟีเจอร์นี้มีให้ใช้งานเฉพาะสำหรับผู้ขายที่ใช้ Shopify POS Pro เท่านั้น

สร้างคิวอาร์โค้ด

ก่อนที่คุณจะสร้างคิวอาร์โค้ด ให้ตรวจสอบยืนยันสิ่งต่อไปนี้

 • พนักงาน POS เท่านั้นมี PIN POS
 • ตำแหน่งที่ตั้งมีการสมัครใช้งาน POS Pro

ขั้นตอน:

  1. จากส่วน Shopify admin ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย
 1. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก "Point of sale"

 2. คลิก “ตำแหน่งที่ตั้ง

 3. เลือกที่ตั้งที่คุณต้องการสร้างรหัส

 4. คลิก "ตั้งค่าการเข้าสู่ระบบด้วยคิวอาร์โค้ด"

 5. ในส่วนคิวอาร์โค้ดอีเมล ให้ค้นหาพนักงาน Point of Sale ที่คุณต้องการส่งรหัสให้ จากนั้นคลิกที่ “คิวอาร์โค้ดอีเมล"

 6. ตัวเลือกเสริม: หากคุณต้องการให้พนักงานเข้าสู่ระบบอุปกรณ์หลายเครื่องในที่ตั้งเดียวกัน หรือหากรหัสหมดอายุแล้ว ให้คลิก “สร้างคิวอาร์โค้ดใหม่” การสร้างรหัสใหม่จะไม่ส่งผลกระทบต่อรหัสก่อนหน้า และรหัสดังกล่าวจะยังคงถูกต้อง

เข้าสู่ระบบโดยใช้คิวอาร์โค้ด

 1. ในหน้าจอการเข้าสู่ระบบ Shopify POS ให้แตะที่ "เข้าสู่ระบบด้วยคิวอาร์โค้ด"

 2. สแกนคิวอาร์โค้ดโดยใช้กล้องของอุปกรณ์ของคุณเพื่อเข้าสู่ระบบให้เสร็จสิ้น

 3. ตัวเลือกเสริม: หากสแกนคิวอาร์โค้ดไม่ได้ ให้แตะ “ใช้ URL” แล้วป้อน URL จากนั้นแตะที่ “ถัดไป” เพื่อเข้าสู่ระบบให้เสร็จสิ้น

ใช้ PIN เพื่อเข้าถึง Shopify POS

คุณจำเป็นต้องใช้ PIN จาก Shopify POS เพื่อปลดล็อกและเข้าถึง Point of Sale หากคุณเข้าสู่ระบบร้านค้าของคุณโดยใช้ข้อมูลประจำตัวผู้ดูแลอยู่แล้ว คุณจะเข้าถึง Shopify POS โดยการใช้ POS PIN ในหน้าจอ POS PIN ได้

พนักงานทุกคนต้องใช้ PIN เพื่อเข้าถึง Shopify POS หากคุณเป็นเจ้าของร้านหรือมีสิทธิ์อนุญาตในการจัดการพนักงาน Point of Sale คุณสามารถสร้างและจัดการ PIN ได้

พนักงานต้องใช้ PIN เพื่อเข้าถึง Shopify POS หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่า PIN ให้ดูที่จัดการพนักงาน POS

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี