การใช้ Shopify POS แบบออฟไลน์

Shopify POS ต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเพื่อซิงค์กับส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ส่งใบเสร็จทางอีเมล และรับชำระเงินผ่านบัตร โดยการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสามารถใช้ได้จากทั้งเครือข่าย WiFi หรือข้อมูลเซลลูลาร์

หากคุณเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไม่ได้ หรือกำลังจะขายสินค้าจากตำแหน่งที่ตั้งป๊อปอัปที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตไม่ได้ คุณสามารถดำเนินการธุรกรรมบางประเภทได้ คู่มือนี้จะอธิบายถึงฟีเจอร์และฮาร์ดแวร์ที่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และวิธีซิงค์ Shopify POS เข้ากับส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณหลังจากออฟไลน์

ฟังก์ชันการใช้งานที่ต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

ฟังก์ชันการใช้งานของ Shopify POS ดังต่อไปนี้จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

ฟังก์ชันการใช้งานของ Shopify POS ที่ต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ฟังก์ชัน รายละเอียด
การเข้าสู่ระบบ แอป Shopify POS ต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อนำเข้าสินค้าของร้านค้าของคุณเมื่อคุณเข้าสู่ระบบ หากคุณถูกตัดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหลังจากเข้าสู่ระบบ คุณสามารถใช้แอปดังกล่าวต่อไปได้ตราบเท่าที่คุณไม่ได้ออกจากระบบ
การสร้างสินค้าใหม่ หากไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต คุณจะไม่สามารถบันทึกสินค้าใหม่ได้
การซิงค์ Shopify POS กับส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ขณะที่คุณออฟไลน์ Shopify POS จะไม่สามารถซิงค์คำสั่งซื้อและสินค้าคงคลังเข้ากับส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณได้ และเมื่อคุณเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตอีกครั้งหลังจากที่ออฟไลน์ คำสั่งซื้อและสินค้าคงคลังของคุณควรซิงค์โดยอัตโนมัติ นอกจากนี้คุณยังสามารถบังคับให้แอป Shopify POS ซิงค์เข้ากับส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณได้ด้วยตนเองเช่นกัน
การดำเนินการทางธุรกรรมผ่านบัตร หากคุณไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต คุณจะไม่สามารถดำเนินการทางธุรกรรมผ่านบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือบัตรของขวัญได้ แต่คุณยังสามารถรับชำระเงินด้วยเงินสดและวิธีการชำระเงินแบบกำหนดเองได้อยู่
จัดส่งคำสั่งซื้อไปยังลูกค้า คุณไม่สามารถดำเนินการคำสั่งซื้อสำหรับจัดส่งให้ลูกค้าได้เสร็จสิ้นหากคุณไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

ซิงค์ Shopify POS เข้ากับส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณด้วยตนเอง

เมื่อคุณเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตอีกครั้งหลังจากออฟไลน์ ระบบ POS และส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณควรจะซิงค์โดยอัตโนมัติ หาก POS และส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณไม่ซิงค์ คุณสามารถบังคับให้ POS และส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณซิงค์ได้

ขั้นตอน:

  1. ในแอป Shopify POS ให้แตะที่ “คำสั่งซื้อ
  2. ในหน้าจอคำสั่งซื้อ ให้รูดรายการคำสั่งซื้อลงเพื่อรีเฟรชรายการดังกล่าว โดยส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณและ POS จะซิงค์คำสั่งซื้อและสินค้าคงคลังเข้าหากันและกัน

หากแอป Shopify POS ยังคงไม่ซิงค์เข้ากับส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณหรือหากแอปหยุดการทำงาน คุณต้องปิดแอปใหม่และเปิดอีกครั้ง:

  1. กดปุ่มโฮมบนอุปกรณ์ของคุณสองครั้งเพื่อแสดงแอปพลิเคชันที่ใช้งานอยู่
  2. ค้นหาหน้าต่าง Shopify POS แล้วปัดขึ้นเพื่อปิดแอป
  3. กดปุ่มโฮมบนอุปกรณ์ของคุณอีกครั้ง
  4. ในหน้าจอหลักบนอุปกรณ์ของคุณ ให้แตะที่ Shopify POS เพื่อเปิดแอปขึ้นมาอีกครั้ง

ใช้งานฮาร์ดแวร์ออฟไลน์ของ POS

ฮาร์ดแวร์ POS บางชิ้นต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อทำงานร่วมกับ Shopify POS แต่ชิ้นอื่นๆ ของฮาร์ดแวร์สามารถทำงานแบบออฟไลน์ได้ตามปกติ

ฟังก์ชันการใช้งานของฮาร์ดแวร์ Shopify POS ที่ต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ฮาร์ดแวร์ ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหรือไม่ รายละเอียด
เครื่องอ่านบัตร ใช่ เครื่องอ่านบัตรส่วนใหญ่ต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อประมวลผลการชำระเงิน หากคุณใช้เครื่องอ่านบัตรเครดิตภายนอกคุณสามารถตรวจสอบกับผู้ให้บริการของคุณได้หากต้องการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตของคุณ
เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด ไม่จำเป็น-ใช้ได้จำกัด ขณะใช้แอป Barcode Printer สั่งพิมพ์จากส่วนผู้ดูแล Shopify เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด0tต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตขณะที่พิมพ์ หากคุณกำลังพิมพ์บาร์โค้ดโดยใช้ซอฟต์แวร์ใบจ่าหน้าของ Dymo คุณไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ลิ้นชักเก็บเงิน ไม่ คุณสามารถเปิดลิ้นชักเก็บเงินได้ด้วยตนเองโดยใช้กุญแจที่มาพร้อมกับลิ้นชัก หากต้องการเปิดแบบอัตโนมัติ จะต้องเชื่อมต่อลิ้นชักเก็บเงินเข้ากับเครื่องพิมพ์ใบเสร็จผ่านสายเคเบิล และเครื่องพิมพ์ใบเสร็จจะต้องเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ POS ผ่าน Bluetooth หรือ LAN ด้วย
เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ ไม่ คุณจะต้องเชื่อมต่อผ่าน Bluetooth หรือสาย LAN ขึ้นอยู่กับประเภทของเครื่องพิมพ์ใบเสร็จที่คุณใช้
เครื่องสแกนบาร์โค้ด ไม่ เครื่องสแกนบาร์โค้ดจะต้องเชื่อมต่อกับ Shopify POS ผ่าน Bluetooth

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี