การจัดการพนักงานใน Point of Sale

เมื่อคุณมีพนักงานที่ช่วยขายสินค้าด้วยตนเอง คุณต้องให้สิทธิ์อนุญาตแก่พนักงานเหล่านั้นเพื่อให้พวกเขาสามารถใช้ Shopify POS ในการดูแลร้านค้าของคุณได้

พนักงาน Shopify POS ทั้งหมดต้องได้รับสิทธิ์การเข้าถึง Shopify POS โดยการเลือกสิทธิ์อนุญาต “สิทธิ์การเข้าถึงระบบขายหน้าร้าน” ในหน้าผู้ใช้และสิทธิ์อนุญาตในส่วนการตั้งค่าของส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ

หากต้องการตั้งค่าแอป Shopify POS บนอุปกรณ์ใหม่หรืออุปกรณ์ที่อัปเดตแล้วโดยใช้บัญชีผู้ใช้ Shopify หรือข้อมูลประจำตัวสำหรับการเข้าสู่ระบบ พนักงานจะต้องมีสิทธิ์อนุญาตที่จำเป็นในการเข้าสู่ระบบ Shopify POS หากพนักงานไม่มีสิทธิ์อนุญาตที่จำเป็นทั้งหมด พนักงานจะสามารถใช้ PIN เพื่อเข้าถึงแอป Shopify POS ได้หลังจากพนักงานที่มีสิทธิ์อนุญาตที่จำเป็นเข้าสู่ระบบก่อนแล้วเท่านั้น

คุณสามารถมอบระดับสิทธิ์อนุญาตในการเข้าถึง Point of Sale (POS) และกิจกรรมการค้าปลีกที่แตกต่างกันให้แก่พนักงานแต่ละคนได้โดยใช้บทบาทของ POS ซึ่งเป็นชุดสิทธิ์อนุญาต คุณสามารถสร้างบทบาทของ POS อื่นๆ ที่เมื่อมอบหมายให้แก่พนักงาน Point of Sale แล้ว จะเป็นตัวกำหนดว่าพนักงานแต่ละคนจะมีสิทธิ์อนุญาตในการทำกิจกรรมต่างๆ ในการดูแลร้านค้าของคุณมากเท่าใด

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี