การจัดการพนักงานระบบขายหน้าร้าน

ถ้าคุณมีพนักงานช่วยขายสินค้าหน้าร้าน คุณจะต้องให้สิทธิ์อนุญาต POS แก่พนักงานเหล่านั้น เพื่อให้พวกเขาสามารถใช้ Shopify POS ในการดำเนินกิจการร้านค้าของคุณได้ คุณสามารถมอบสิทธิ์อนุญาตการเข้าถึงระบบขายหน้าร้านและกิจกรรมการค้าปลีกให้แก่พนักงานแต่ละคนด้วยระดับสิทธิ์อนุญาตที่แตกต่างกันได้โดยใช้บทบาทของ POS ซึ่งเป็นชุดสิทธิ์อนุญาต คุณสามารถสร้างบทบาทของ POS อื่นๆ ที่เมื่อมอบหมายให้แก่พนักงานขายหน้าร้านแล้ว จะเป็นตัวกำหนดว่าพนักงานแต่ละคนจะมีสิทธิ์อนุญาตในการทำกิจกรรมต่างๆ ในการดำเนินกิจการของร้านค้าของคุณมากเท่าใด

ถ้าคุณเป็นเจ้าของร้านค้าหรือคุณมีสิทธิ์อนุญาตในการจัดการพนักงานขายหน้าร้าน คุณสามารถใช้ Shopify POS หรือช่องทางระบบขายหน้าร้านในส่วน Shopify admin เพื่อจัดการพนักงานขายหน้าร้านและมอบหมายบทบาทให้แก่พนักงานดังกล่าวได้ โดยสมาชิกพนักงานขายหน้าร้านทุกคนจะต้องมีบทบาทเป็นของตัวเอง

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี