การจัดการพนักงานใน Point of Sale

เมื่อคุณมีพนักงานที่ช่วยขายสินค้าด้วยตนเอง คุณต้องให้สิทธิ์อนุญาตแก่พนักงานเหล่านั้นเพื่อให้พวกเขาสามารถใช้ Shopify POS ในการดูแลร้านค้าของคุณได้

พนักงาน Shopify POS ทั้งหมดต้องได้รับสิทธิ์การเข้าถึง Shopify POS โดยการเลือกสิทธิ์อนุญาต “สิทธิ์การเข้าถึงระบบขายหน้าร้าน” ในหน้าผู้ใช้และสิทธิ์อนุญาตในส่วนการตั้งค่าของส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ

หากต้องการเข้าสู่ระบบ Shopify POS โดยใช้ Shopify ID หรือข้อมูลประจำตัวสำหรับการเข้าสู่ระบบ พนักงานต้องมีสิทธิ์อนุญาตที่จำเป็นในการเข้าสู่ระบบ Shopify POS หากพนักงานไม่มีสิทธิ์อนุญาตที่จำเป็นทั้งหมด พวกเขาก็สามารถใช้ PIN เพื่อเข้าสู่ระบบได้หลังจากพนักงานที่มีสิทธิ์อนุญาตที่จำเป็นเข้าสู่ระบบก่อนแล้วเท่านั้น

คุณสามารถมอบระดับสิทธิ์อนุญาตในการเข้าถึง Point of Sale (POS) และกิจกรรมการค้าปลีกที่แตกต่างกันให้แก่พนักงานแต่ละคนได้โดยใช้บทบาทของ POS ซึ่งเป็นชุดสิทธิ์อนุญาต คุณสามารถสร้างบทบาทของ POS อื่นๆ ที่เมื่อมอบหมายให้แก่พนักงาน Point of Sale แล้ว จะเป็นตัวกำหนดว่าพนักงานแต่ละคนจะมีสิทธิ์อนุญาตในการทำกิจกรรมต่างๆ ในการดูแลร้านค้าของคุณมากเท่าใด

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี