การตั้งค่า Shopify ID

Shopify ID (หรือที่รู้จักกันในชื่อการเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีเดียว การลงชื่อเข้าใช้ครั้งเดียว หรือ SSO) ประกอบด้วยอีเมลและรหัสผ่านของคุณ คุณสามารถใช้ Shopify ID เพื่อเข้าสู่ระบบร้านค้า โปรแกรม และทรัพยากรทั้งหมดบน Shopify ที่คุณมีสิทธิ์ในการเข้าถึงได้ ทั้งนี้ Shopify ID จะเป็นของผู้ใช้แต่ละรายและไม่ใช่ของร้านค้า โดยผู้ใช้แต่ละรายจะต้องสร้างและใช้ Shopify ID ของตนเองเพื่อเข้าถึงร้านค้า, Shopify Learn, Partner Dashboard หรือกระดานสนทนาในชุมชน Shopify

ระบบจะใช้เวลาเพียงครู่เดียวในการตรวจสอบร้านค้าของคุณและสร้าง Shopify ID หลังจากสร้าง ID จนเสร็จสมบูรณ์แล้ว คุณมีอีเมลและรหัสผ่านนี้ไว้ใช้เข้าสู่ระบบทุกครั้ง

ประโยชน์ของ Shopify ID

Shopify ID ช่วยให้การเข้าสู่ระบบเป็นเรื่องง่ายและมีประโยชน์ดังต่อไปนี้:

 • คุณสามารถสลับระหว่างร้านค้าของคุณได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
 • คุณจะเข้าสู่ระบบได้ถี่น้อยลง
 • คุณมีเพียงรหัสผ่านเดียวที่ต้องจดจำเพื่อเข้าใช้งานผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของ Shopify

พนักงานทุกคนต้องตั้งค่า Shopify ID สำหรับบัญชีผู้ใช้รายบุคคลของตนเอง โดยพนักงานจะได้รับแจ้งให้ดำเนินการดังกล่าวเมื่อเข้าสู่ระบบ

การใช้ Shopify ID ไม่มีผลต่อการดำเนินการต่อไปนี้:

 • การเข้าถึง Shopify POS โดยที่พนักงานยังใช้ PIN ในการเข้าสู่ระบบ
 • การตั้งค่าร้านค้าหรือการตั้งค่า Partner Dashboard
 • บัญชีผู้ใช้ของลูกค้า

ก่อนเริ่มต้น

ระบบจะแจ้งเตือนให้สร้าง Shopify ID เฉพาะกรณีที่คุณใช้อีเมลเดียวกันสำหรับร้านค้า โปรแกรม หรือทรัพยากรมากกว่าหนึ่งรายการ หากต้องการดูอีเมลที่ใช้สำหรับร้านค้า ให้ตรวจสอบการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้อีเมลเดียวกันกับร้านค้า โปรแกรม หรือทรัพยากรที่ต้องการเข้าถึงด้วย Shopify ID เดียวกัน

 • หากคุณใช้อีเมลเดียวกันกับร้านค้าโดยที่ไม่ต้องการให้เพิ่มไว้ใน Shopify ID คุณควรใช้อีเมลอื่นสำหรับร้านค้าเหล่านั้น เราแนะนำให้ตรวจสอบอีกครั้งโดยดูที่รายชื่อร้านค้าในตัวสลับร้านค้า ซึ่งรายชื่อนี้จะเหมือนกับรายชื่อร้านค้าที่แสดงเมื่อคุณสร้าง Shopify ID
 • หากคุณใช้ข้อมูลประจำตัวสำหรับเข้าสู่ระบบร่วมกับพนักงาน หรือหากพนักงานใช้ข้อมูลประจำตัวสำหรับเข้าสู่ระบบร่วมกัน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ส่งคำเชิญให้พนักงานทุกคนเพื่อให้สร้าง Shopify ID ของตนเอง พนักงานทุกคนต้องมี Shopify ID ของตนเองเพื่อความปลอดภัยของร้านค้าของคุณ มิฉะนั้นพนักงานที่มีข้อมูลประจำตัวสำหรับเข้าสู่ระบบ Shopify ID ของคุณจะมีสิทธิ์อนุญาตของเจ้าของร้านในทุกร้านค้าที่คุณเข้าสู่ระบบด้วย ID นั้น
 • หากคุณใช้ตัวจัดการรหัสผ่าน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีสิทธิ์เข้าถึงการตั้งค่า เพื่อให้คุณสามารถอัปเดตรหัสผ่านได้หากจำเป็น
 • หากคุณได้เปิดใช้การยืนยันตัวตนแบบสองชั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณยังมีสิทธิ์เข้าถึงหมายเลขโทรศัพท์หรือแอปพลิเคชันการยืนยันตัวตนที่คุณใช้ได้ จำเป็นต้องมีการยืนยันตัวตนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการตั้งค่า Shopify ID
 • หากคุณมีอีเมลที่ยังไม่ได้ยืนยัน คุณจำเป็นต้องยืนยันอีเมลของคุณก่อนจะตั้งค่า Shopify ID

คุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงพนักงานได้ในส่วนผู้ดูแล Shopify ที่การตั้งค่า > ผู้ใช้และสิทธิ์อนุญาต

ตั้งค่า Shopify ID

ขั้นตอน:

 1. เข้าสู่ระบบร้านค้า Shopify ที่มีอีเมลเดียวกันกับร้านค้าอื่นๆ ของคุณ
 2. หลังจากเข้าสู่ระบบ รายชื่อร้านค้าและบริการที่เชื่อมโยงกับที่อยู่อีเมลดังกล่าวจะปรากฏขึ้น ตรวจสอบร้านค้าเพื่อให้แน่ใจว่าคุณต้องการตั้งค่า Shopify ID สำหรับทุกร้านค้า
 3. คลิกที่ตั้งค่า Shopify ID
 4. ป้อนรหัสผ่านปัจจุบันของคุณสำหรับร้านค้าดังกล่าว

  • หากคุณได้ตั้งค่าการยืนยันตัวตนแบบสองชั้นเอาไว้สำหรับบางร้านค้าที่เชื่อมโยงกับที่อยู่อีเมลนี้ คุณจำเป็นต้องให้สิทธิ์อนุญาตร้านค้าเหล่านี้ก่อนดำเนินการต่อ
 5. สร้างรหัสผ่านใหม่ ชุดข้อมูลอีเมลและรหัสผ่านนี้จะเป็นข้อมูลที่คุณใช้เพื่อเข้าสู่ระบบร้านค้าทั้งหมดที่รวมอยู่ใน Shopify ID

 6. คำแนะนำ: ตั้งค่าการยืนยันตัวตนแบบสองชั้นสำหรับ Shopify ID ของคุณ นี่คือวิธีที่ดีที่สุดในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าร้านค้าของคุณจะยังปลอดภัย

หลังจากดำเนินการตามขั้นตอนเหล่านี้จนเสร็จสิ้น คุณจะต้องใช้ Shopify ID เพื่อเข้าสู่ระบบร้านค้า โปรแกรม และทรัพยากรของ Shopify

ตัวอย่างเช่น

ฟาติมาทำงานที่ StoreCo และมีสิทธิ์อนุญาตของพนักงานสำหรับร้านค้า Shopify สามแห่ง ได้แก่ StoreCo1, StoreCo2 และ StoreCo3

ร้านค้า อีเมล รหัสผ่าน
StoreCo1 fatima@storeco.co password0ne
StoreCo2 fatima@storeco.co secondpassword
StoreCo3 fatima@storeco.co artem1s

เมื่อฟาติมาเข้าสู่ระบบ StoreCo3 การแจ้งเตือนให้ตั้งค่า Shopify ID หลังจากที่ฟาติมาดำเนินการตามกระบวนการจนเสร็จสิ้นแล้ว เธอจะมี Shopify ID เดียวพร้อมชุดข้อมูลอีเมลและรหัสผ่านเดียวที่เธอสามารถใช้เพื่อเข้าถึงร้านค้าทั้งสามแห่งได้

ร้านค้า อีเมล รหัสผ่าน
StoreCo1, StoreCo2, StoreCo3 fatima@storeco.co c0mb1inedpassword

เพิ่มร้านค้าใหม่ไปยัง Shopify ID ที่มีอยู่

เมื่อสร้างร้านค้าใหม่โดยใช้อีเมลที่ใช้เป็น Shopify ID อยู่ คุณสามารถเพิ่มหรือรวมข้อมูลการเข้าสู่ระบบร้านค้าใหม่ได้

หากคุณต้องการใช้ข้อมูลประจำตัวการเข้าสู่ระบบที่มีอยู่เพื่อเข้าสู่ระบบร้านค้าใหม่นี้ ให้ป้อนรหัสผ่านสำหรับร้านค้าที่เพิ่มเข้ามา หากคุณต้องการใช้ข้อมูลการเข้าสู่ระบบอื่นสำหรับร้านค้าใหม่ของคุณ ให้คลิกที่ “เตือนฉันในภายหลัง” เพื่อเข้าสู่ระบบร้านค้าของคุณโดยไม่ต้องรวมร้านค้า หลังจากที่คุณเข้าสู่ระบบร้านค้าแล้ว คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าอีเมลของคุณได้ใน การตั้งค่า > ผู้ใช้และสิทธิ์อนุญาต ซึ่งอยู่ในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ

คำถามที่พบบ่อย

ฉันมีร้านค้าเพียงร้านเดียวเท่านั้น การดำเนินการนี้จะส่งผลกระทบต่อฉันหรือไม่

ได้ แม้ว่าจะไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ ในส่วนของคุณ หากคุณมีร้านค้าเดียว ระบบจะสร้าง Shopify ID ให้โดยอัตโนมัติ ซึ่งหมายความว่าหากคุณเพิ่มร้านค้าและบริการใหม่ในอนาคต คุณสามารถใช้ Shopify ID เดียวกันเพื่อเข้าถึงได้

หากมีร้านค้าแห่งเดียว แต่ใช้โปรแกรมหรือทรัพยากรอื่น เช่น Shopify Partner หรือชุมชน Shopify ด้วย ระบบจะแจ้งให้คุณสร้าง Shopify ID

ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่า Shopify ID จะเข้าถึงร้านค้าใด

ร้านค้าที่แสดงในตัวสลับร้านค้าสามารถเข้าถึงได้โดยใช้ Shopify ID

หากยังไม่ได้สร้าง Shopify ID แล้วคุณจะได้รับโอกาสให้ตรวจสอบรายชื่อร้านค้าเมื่อระบบแจ้งให้คุณสร้าง Shopify ID

ฉันสามารถแยกร้านค้าไม่ให้เข้าถึงได้จาก Shopify ID ได้หรือไม่

ทำได้ เมื่อระบบแจ้งให้สร้าง Shopify ID คุณสามารถแยกร้านค้าได้โดยคลิก ... ถัดจากชื่อร้านค้า จากนั้นคุณก็เปลี่ยนอีเมลสำหรับร้านค้าที่ไม่ได้รวมไปยังอีเมลอื่นได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถข้ามร้านค้าที่ดำเนินการยืนยันตัวตนแบบสองชั้นให้เสร็จสมบูรณ์ไม่ได้เช่นกัน

อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องการแยกร้านค้าออกเนื่องจากคุณไม่ใช่พนักงานของร้านแห่งนั้นอีกต่อไป แล้วให้ลบบัญชีผู้ใช้ของคุณเองออกจากร้านค้าดังกล่าวก่อนที่คุณจะตั้งค่า Shopify ID

ร้านค้าหายไปจากรายการของฉัน ฉันจะเพิ่มร้านค้านั้นไปยัง Shopify ID ได้อย่างไร

หากร้านค้าหายไปจากรายการ นั่นหมายความว่าร้านค้าแห่งนั้นเชื่อมโยงกับอีเมลอื่นอยู่ หลังจากที่สร้าง Shopify ID สำหรับร้านค้าอื่นแห่งอื่นเรียบร้อยแล้ว คุณก็จะเพิ่มร้านค้าที่ไม่มีอยู่ไปยัง Shopify ID ของคุณได้

คำสั่งซื้อ สินค้า หรือการตั้งค่าการเรียกเก็บเงินของฉันจะรวมกันด้วยหรือไม่

ไม่รวม ข้อมูลทั้งหมดในส่วนผู้ดูแล Shopifys ยังคงแยกกันและไม่มีการเปลี่ยนแปลง Shopify ID ของคุณมีผลต่อข้อมูลประจำตัวการเข้าสู่ระบบเท่านั้น ซึ่งรวมถึงชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และการตั้งค่าการยืนยันตัวตนแบบสองชั้น

การดำเนินการนี้จะเปลี่ยนแปลงสิทธิ์อนุญาตของพนักงานฉันหรือไม่

ไม่ สิทธิ์อนุญาตที่คุณได้มอบให้แก่พนักงานจะยังคงมีอยู่ตามแต่ละร้านค้า Shopify ID ไม่ได้มอบสิทธิ์อนุญาตเพิ่มเติมใดๆ แก่พนักงานของคุณ

หากแชร์ ID Shopify ของคุณกับบุคคลอื่น บุคคลนั้นจะสามารถเข้าถึงสิ่งใดก็ตามที่ Shopify ID นั้นมีสิทธิ์เข้าถึง เราขอแนะนำให้เก็บ Shopify ID ของคุณไว้เป็นส่วนตัวอย่างปลอดภัยและไม่ต้องแชร์กับผู้อื่น

จะเกิดอะไรขึ้นหากพนักงานหลายคนใช้บัญชีผู้ใช้เดียวกัน

ก่อนที่คุณจะลบบัญชีผู้ใช้ของพนักงานที่ใช้ร่วมกันออก ให้สร้างบัญชีผู้ใช้แยกสำหรับพนักงานแต่ละคนที่ใช้งานอยู่ พาร์ทเนอร์ควรใช้บัญชีผู้ใช้ของผู้ร่วมงาน

ฉันสามารถข้ามขั้นตอนนี้ได้หรือไม่

ข้ามได้ ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2020 คุณจะไม่สามารถเข้าสู่ระบบร้านค้าได้จนกว่าจะสร้าง Shopify ID ให้เรียบร้อย

ฉันจะเข้าสู่ระบบหลังจากตั้งค่า Shopify ID ได้อย่างไร

หลังจากที่คุณตั้งค่า Shopify ID แล้ว คุณจะใช้อีเมลและรหัสผ่านที่คุณเลือกเพื่อเข้าสู่ระบบร้านค้าทั้งหมดที่ใช้อีเมลดังกล่าว นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้อีเมลและรหัสผ่านนี้เพื่อเข้าสู่ระบบทรัพยากรอื่นๆ ของ Shopify ได้อีกด้วย

หากฉันเลือกใช้ตัวจัดการรหัสผ่าน แล้วการดำเนินการนี้จะมีผลอย่างไร

คุณจะได้รับแจ้งให้เลือกรหัสผ่านใหม่สำหรับร้านค้า Shopify ของคุณ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการตั้งค่า Shopify ID คุณจำเป็นต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้อัปเดตรหัสผ่านในตัวจัดการรหัสผ่านของคุณแล้ว โดยส่วนใหญ่ ตัวจัดการรหัสผ่านจะแจ้งให้คุณอัปเดตรหัสผ่านของคุณ หากตัวจัดการรหัสผ่านที่คุณใช้ได้รับการจัดการโดยผู้อื่น แล้วคุณอาจจำเป็นต้องพูดคุยกับบุคคลที่รับผิดชอบดูแลตัวจัดการรหัสผ่านให้อัปเดตรหัสผ่านดังกล่าว

ฉันสามารถตั้งค่า Shopify ID แทนพนักงานของฉันได้หรือไม่

โดยส่วนใหญ่แล้ว ไม่ได้ การตั้งค่า Shopify ID ต้องใช้รหัสผ่านของผู้ใช้ ดังนั้นตามหลักแล้วจึงไม่สามารถทำได้ ข้อยกเว้นนี้สำหรับกรณีนี้คือคุณต้องจัดการรหัสผ่านของผู้ใช้ และพนักงานของคุณใช้งานตัวจัดการรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบ

ฉันสามารถกำหนดให้พนักงานใช้การยืนยันตัวตนแบบหลายชั้นได้หรือไม่

ไม่ได้ คุณไม่สามารถกำหนดให้พนักงานใช้การยืนยันตัวตนแบบสองชั้นได้

ฉันสามารถลบพนักงานออกจากร้านค้าได้หรือไม่หากไม่มีการใช้งานบัญชีผู้ใช้เหล่านั้นแล้ว

ได้ เจ้าของร้านค้าสามารถลบพนักงานคนใดออกก็ได้ และพนักงานสามารถลบออกด้วยตนเองได้

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี