การสลับระหว่างร้านค้า Shopify

เมื่อคุณมีร้านค้า Shopify หลายแห่งที่เชื่อมโยงกับอีเมลเดียวกัน คุณสามารถนำทางระหว่างร้านค้าเหล่านั้นได้หลังจากที่คุณเข้าสู่ส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ

ติดตามร้านค้าหลายแห่ง

ตัวสลับร้านค้าประกอบด้วยร้านค้า Shopify ที่คุณมีบัญชีผู้ใช้ที่ใช้อีเมลเดียวกัน

เพิ่มเติมสำหรับ Shopify Plus ระบบจะจัดกลุ่มร้านค้าในตัวสลับร้านค้าตามธุรกิจ (ตามสัญญา Shopify)

เพื่อช่วยให้ร้านค้าของคุณปลอดภัยยิ่งขึ้น คุณจำเป็นต้องตรวจสอบยืนยันอีเมลของคุณ (รวมถึงอีเมลพนักงานของคุณ) สำหรับร้านค้าแต่ละแห่ง เมื่อยืนยันอีเมลของคุณในร้านค้าแล้ว คุณสามารถสลับเป็นร้านค้าอื่นได้

หมายเหตุ: ตัวสลับร้านค้าจะไม่รวมร้านค้าที่ถูกระงับการใช้งาน หยุดชั่วคราว หรือปิดอยู่ หากคุณเปิดใช้งานร้านค้าที่ถูกระงับการใช้งาน หยุดชั่วคราว หรือปิดอยู่ คุณจะเห็นร้านค้านั้นในรายการดรอปดาวน์ของตัวสลับร้านค้า

มอบหมายสิทธิ์อนุญาตอื่นให้แก่ผู้ใช้ในร้านค้าอื่น

สิทธิ์อนุญาตบัญชีผู้ใช้และการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้อื่นๆ จะใช้เฉพาะกับร้านค้านั้นๆ เท่านั้น เมื่อคุณเปลี่ยนร้านค้าโดยใช้ตัวสลับร้านค้า คุณจะเข้าสู่ระบบโดยใช้บัญชีผู้ใช้ที่คุณมีในร้านนั้น

หากคุณใช้ บัญชีผู้ใช้ Shopify ระบบจะอัปเดตข้อมูลการเข้าสู่ระบบที่คุณใช้เพื่อเข้าสู่ร้านค้าทุกร้านเมื่อคุณเปลี่ยนหรือรีเซ็ตรหัสผ่าน หากคุณใช้ข้อมูลการเข้าสู่ระบบที่แยกต่างหากสำหรับแต่ละร้านค้า ระบบจะอัปเดตเฉพาะข้อมูลการเข้าสู่ระบบสำหรับร้านค้านั้นให้เมื่อคุณเปลี่ยนหรือรีเซ็ตรหัสผ่าน

มีการกำหนดและดูแลสิทธิ์อนุญาตของคุณในร้านค้าแต่ละแห่ง คุณสามารถมอบหมายสิทธิ์อนุญาตที่แตกต่างกันให้พนักงานได้ โดยขึ้นอยู่กับสิ่งที่พวกเขาต้องทำในร้านค้า ตัวอย่างเช่น คุณสามารถอนุญาตให้พนักงานแก้ไขสินค้าในร้านค้า A แต่ไม่สามารถแก้ไขสินค้าในร้านค้า B

รองรับการยืนยันตัวตนแบบสองชั้นและบริการเข้าสู่ระบบภายนอก

ตัวสลับร้านค้ารองรับทั้งการยืนยันตัวตนแบบสองชั้นและการลงชื่อเข้าใช้ภายนอกโดยใช้ GSuite

หากคุณได้เปิดใช้ฟีเจอร์เหล่านี้สำหรับร้านค้าของคุณแล้ว อาจมีการขอรหัสผ่านของคุณ (การยืนยันตัวตนแบบสองชั้น) หรือเพื่อเข้าสู่บริการภายนอก (GSuite) เมื่อคุณนำทางไปยังร้านค้า

เพิ่มร้านค้าไปยังรายการ Shopify App Store ของคุณ

คุณต้องเพิ่มร้านค้าไปยังรายการร้านค้าของคุณก่อน จึงจะสามารถสลับร้านค้าในแอป Shopifyได้

ขั้นตอน:

  1. ให้แตะที่ปุ่ม “” ในแอป Shopify
  2. แตะที่ชื่อร้านค้า จากนั้นแตะที่ “เพิ่มหรือลบร้านค้า
  3. เลือกร้านค้าที่คุณต้องการเพิ่มโดยการแตะที่ปุ่มเปิดปิด

ขณะนี้คุณสามารถใช้ตัวสลับร้านค้าเพื่อเปลี่ยนร้านค้าไปมาได้

การใช้ตัวสลับร้านค้าเพื่อสลับระหว่างร้านค้าต่างๆ

คุณสามารถใช้ตัวสลับร้านค้าเพื่อนำทางไปยังร้านค้าที่คุณมีบัญชีผู้ใช้ที่ใช้อีเมลเดียวกันได้

การแก้ไขปัญหาและข้อจำกัด

ต่อไปนี้เป็นรายการปัญหาทั่วไปบางประการที่อาจเกิดขึ้นได้เมื่อคุณใช้ตัวสลับร้านค้าเพื่อนำทางระหว่างร้านค้าต่างๆ ของคุณ:

เพราะเหตุใดร้านค้าของฉันจึงหายไป

หากรายการดรอปดาวน์ของตัวสลับร้านค้าของคุณไม่มีร้านค้าอยู่ โปรดตรวจสอบว่าบัญชีผู้ใช้ของคุณในร้านค้านั้นใช้อีเมลเดียวกับร้านค้าอื่นๆ ของคุณหรือไม่ ตัวสลับร้านค้าใช้อีเมลของคุณเพื่อระบุร้านค้าที่คุณมีบัญชีผู้ใช้อยู่

เหตุใดฉันจึงถูกขอให้ตรวจสอบยืนยันอีเมลของฉันอยู่ตลอดเวลา

หากที่อยู่อีเมลของคุณไม่ได้รับการตรวจสอบยืนยันในร้านค้า ระบบจะขอให้คุณตรวจสอบยืนยัน (แม้ว่าคุณจะได้ตรวจสอบยืนยันในร้านค้าอื่นของคุณแล้วก็ตาม) คุณต้องทำตามวิธีการตรวจสอบยืนยันสำหรับร้านค้าแต่ละแห่งที่เชื่อมโยงกับอีเมล หลังจากตรวจสอบยืนยันอีเมลในร้านค้าทั้งหมดของคุณแล้ว คุณก็สามารถสลับไปยังร้านค้าอื่นๆ ได้และจะไม่ได้รับแจ้งให้ตรวจสอบยืนยันอีกครั้ง ดูวิธีตรวจสอบยืนยันอีเมลของคุณ

เหตุใดฉันจึงต้องป้อนรหัสผ่านของฉันอีกครั้ง

หากคุณมีร้านค้า Shopify Plus ที่คุณยังไม่ได้ตรวจสอบยืนยันอีเมล เมื่อคุณเลือกจากตัวสลับร้านค้า จะมีการขอรหัสผ่านจากคุณ ดูวิธี [ตรวจสอบยืนยันอีเมลของคุณ](/manual/privacy-and-security/account-security/verify-account-email

ทำไมฉันจึงเห็นร้านค้าแค่ 500 ร้าน

ร้านค้า 500 ร้านคือจำนวนสูงสุดที่สามารถแสดงได้ในเมนู หากคุณมีร้านค้ามากกว่า 500 ร้านในองค์กรของคุณ คุณสามารถใช้ฟีเจอร์การค้นหาเพื่อสลับไปยังร้านค้าที่ไม่ได้อยู่ในรายการได้

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี