Bytte mellom Shopify-butikker

Når flere Shopify-butikker er knyttet til samme e-postadresse, kan du navigere mellom dem når at du er logget på med Shopify-administratoren.

Hold oversikt over flere butikker

Butikkbytteren inneholder Shopify-butikkene hvor du har en konto med samme e-postadresse.

For Shopify Plus er i tillegg butikker gruppert i butikkbytteren etter forretning (basert på Shopify-kontrakter).

For å gjøre butikkene sikrere må du bekrefte e-postadressen din (i tillegg til de ansattes e-postadresser) for hver butikk. Når e-postadressen din er bekreftet i en butikk, kan du bytte til andre butikker.

Tilordne ulike tillatelser til brukere i ulike butikker

Kontotillatelser, passord og andre kontoinnstillinger er spesifikke for hver enkelt butikk. Når du bytter mellom butikker ved hjelp av butikkbytteren logges du på med kontoen som du har i den butikken.

Du har separate påloggingspassord for hver butikk. Når du endrer passordet i en butikk, blir ikke passordet i andre butikker endret. Det vil si at du ikke kan endre passordet for butikk A og logge på butikk B med samme passord.

Tillatelsene dine angis og opprettholdes i hver enkelt butikk. Du kan tilordne flere tillatelser til medlemmer av personalet avhengig av hva de må gjøre i hver butikk. Du kan for eksempel gi et medlem av personalet tillatelse til å redigere produkter i butikk A, men ikke i butikk B.

Støtte for totrinnsautentisering og eksterne påloggingstjenester

Butikkbytteren støtter både totrinnsautentisering og eksterne pålogginger ved hjelp av GSuite.

Hvis du har aktivert disse funksjonene for butikken din, kan du bli bedt om å oppgi passord (totrinnsautentisering) eller logge på den eksterne tjenesten (GSuite) når du navigerer til en butikk.

Bruke butikkbytteren til å bytte mellom butikker

Du kan bruke butikkbytteren til å navigere til butikker hvor du har kontoer med samme e-postadresse.

Før du starter:

Kontroller at e-postadressen er den samme i alle butikkene dine. Du må også bekrefte e-postadressen din for hver butikk.

Trinn:

  1. Logg på Shopify-administratoren til en av butikkene dine.
  2. Klikk på navnet til butikken din øverst i venstre hjørne på siden og velg en annen butikk du vil vise.

Shopify-administratoren viser nå butikken du valgte.

Feilsøking og begrensninger

Det følgende er en liste over noen vanlige problemer som kan oppstå når du bruker butikkbytteren til å navigere mellom butikkene dine:

Hvorfor mangler en av butikkene mine?

Hvis butikkbytterens rullegardinliste mangler en butikk, kan du sjekke at kontoen din i den butikken bruker samme e-postadresse som i de andre butikkene dine. Butikkbytteren bruker e-postadressen til å identifisere butikkene hvor du har kontoer.

Hvorfor blir jeg bedt om å bekrefte e-postadressen min?

Hvis e-postadressen din ikke er bekreftet i en butikk, blir du bedt om å bekrefte den (selv om du allerede har bekreftet den i en av butikkene dine). Du må fullføre bekreftelsestrinnene for alle de butikkene som er knyttet til en e-postadresse. Når e-postadressen er bekreftet i alle butikkene dine, kan du bytte til andre butikker. Du vil da ikke bli bedt om å bekrefte på nytt. Finn ut hvordan du bekrefter e-postadressen din.

Hvorfor må jeg alltid skrive inn passordet mitt på nytt?

Hvis du har en Shopify Plus-butikk der du ikke har bekreftet e-postadressen din, vil du, når du velger den fra butikkbytteren, bli bedt om å oppgi et passord. Finn ut hvordan du bekrefter e-postadressen din.

Hvorfor kan jeg bare se 500 butikker?

500 butikker er det maksimale antallet som kan vises i menyen. Hvis du har mer enn 500 butikker i organisasjonen, kan du bruke søkefunksjonen til å bytte til en butikk som ikke er oppført.

Les mer

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis