Chuyển đổi giữa nhiều cửa hàng Shopify

Khi bạn có nhiều cửa hàng Shopify liên kết với cùng một địa chỉ email, bạn có thể điều hướng giữa những cửa hàng này sau khi đăng nhập vào trang quản trị Shopify.

Theo dõi nhiều cửa hàng

Trình chuyển đổi cửa hàng chứa các cửa hàng Shopify mà bạn có tài khoản với cùng một địa chỉ email.

Bên cạnh đó đối với Shopify Plus, các cửa hàng được tập hợp trong trình chuyển đổi cửa hàng theo doanh nghiệp (dựa trên hợp đồng Shopify).

Để tăng cường bảo mật cho cửa hàng, bạn cần xác minh địa chỉ email của mình (cũng như địa chỉ email của nhân viên) đối với từng cửa hàng. Khi đã xác minh địa chỉ email trên cửa hàng, bạn có thể chuyển đến cửa hàng khác.

Chỉ định các quyền khác nhau cho người dùng trong các cửa hàng khác nhau

Mỗi cửa hàng đều có những cài đặt riêng đối với quyền tài khoản và tài khoản khác. Khi bạn thay đổi cửa hàng bằng trình chuyển đổi cửa hàng, bạn đăng nhập bằng tài khoản mình có trong cửa hàng đó.

Nếu bạn sử dụng tài khoản Shopify thì khi thay đổi hoặc đặt lại mật khẩu, thông tin đăng nhập vào từng cửa hàng sẽ được cập nhật. Nếu bạn sử dụng thông tin đăng nhập riêng cho từng cửa hàng, thì khi thay đổi hoặc đặt lại mật khẩu, chỉ thông tin đăng nhập vào cửa hàng đó được cập nhật.

Các quyền của bạn được thiết lập và duy trì trong từng cửa hàng. Bạn có thể chỉ định quyền khác nhau cho nhân viên tùy theo công việc họ cần làm trong cửa hàng. Ví dụ: Bạn có thể cấp cho nhân viên quyền chỉnh sửa sản phẩm trong cửa hàng A, nhưng không phải trong cửa hàng B.

Hỗ trợ xác minh hai bước và dịch vụ đăng nhập bên ngoài

Trình chuyển đổi của cửa hàng hỗ trợ cả xác minh hai bướcthông tin đăng nhập bên ngoài bằng GSuite.

Nếu đã bật những tính năng này đối với cửa hàng, bạn có thể được yêu cầu cung cấp mã số (xác minh hai bước) hoặc đăng nhập vào dịch vụ bên ngoài (GSuite) khi truy cập vào cửa hàng.

Thêm cửa hàng vào danh sách cửa hàng của ứng dụng Shopify

Để có thể chuyển đổi cửa hàng trong ứng dụng Shopify, bạn cần thêm cửa hàng vào danh sách cửa hàng.

Các bước thực hiện:

  1. Trong ứng dụng Shopify, chạm vào nút .
  2. Chạm vào tên cửa hàng, rồi chạm vào Add or remove stores (Thêm hoặc xóa cửa hàng).
  3. Chọn cửa hàng bạn muốn thêm bằng cách chạm vào nút chuyển.

Giờ đây, bạn có thể sử dụng trình chuyển đổi cửa hàng để thay đổi giữa các cửa hàng.

Sử dụng trình chuyển hướng cửa hàng để thay đổi giữa các cửa hàng

Bạn có thể sử dụng trình chuyển đổi cửa hàng để đi đến những cửa hàng mà bạn có tài khoản với cùng một địa chỉ email.

Xử lý vấn đề và các hạn chế

Dưới đây là danh sách một số vấn đề thường gặp có thể xảy ra khi bạn sử dụng trình chuyển đổi của cửa hàng để chuyển giữa các cửa hàng:

Tại sao tôi bị thiếu mất một cửa hàng?

Nếu danh sách thả xuống của trình chuyển đổi cửa hàng bị thiếu một cửa hàng, kiểm tra xem tài khoản của bạn trong cửa hàng đó có sử dụng cùng một địa chỉ email với các cửa hàng khác không. Trình chuyển đổi của cửa hàng sử dụng địa chỉ email để xác định những cửa hàng bạn có tài khoản.

Tại sao tôi liên tục bị yêu cầu xác minh địa chỉ email?

Trong trường hợp bạn không xác minh địa chỉ email cho một cửa hàng, bạn sẽ nhận được yêu cầu xác minh (ngay cả khi đã xác minh cho một cửa hàng khác trong số các cửa hàng của bạn). Bạn cần toàn hoàn tất các bước xác minh đối với từng cửa hàng liên kết với cùng một địa chỉ email. Sau khi xác minh địa chỉ email cho tất cả cửa hàng, bạn có thể chuyển tới cửa hàng khác mà không bị yêu cầu xác minh lại. Tìm hiểu cách xác minh địa chỉ email.

Tại sao tôi luôn phải nhập lại mật khẩu?

Nếu bạn có cửa hàng Shopify Plus nào chưa xác minh địa chỉ email, bạn sẽ nhận được yêu cầu nhập mật khẩu cho cửa hàng bạn lựa chọn trong trình chuyển hướng cửa hàng. Tìm hiểu cách [xác minh địa chỉ email](/manual/privacy-and-security/account-security/verify-account-account-email.

Tại sao tôi chỉ xem được 500 cửa hàng?

500 cửa hàng là số lượng tối đa có thể hiển thị trong menu. Nếu bạn có nhiều hơn 500 cửa hàng trong tổ chức, bạn có thể sử dụng tính năng tìm kiếm để chuyển đến cửa hàng không có trong danh sách.

Tìm hiểu thêm

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí