Chuyển đổi giữa nhiều cửa hàng Shopify

Khi bạn có nhiều cửa hàng Shopify liên kết với cùng một địa chỉ email, bạn có thể điều hướng giữa những cửa hàng này sau khi đăng nhập vào trang quản trị Shopify.

Theo dõi nhiều cửa hàng

Trình chuyển đổi cửa hàng chứa các cửa hàng Shopify mà bạn có tài khoản với cùng một địa chỉ email.

Bên cạnh đó đối với Shopify Plus, các cửa hàng được tập hợp trong trình chuyển đổi cửa hàng theo doanh nghiệp (dựa trên hợp đồng Shopify).

Để tăng cường bảo mật cho cửa hàng, bạn cần xác minh địa chỉ email của mình (cũng như địa chỉ email của nhân viên) đối với từng cửa hàng. Khi đã xác minh địa chỉ email trên cửa hàng, bạn có thể chuyển đến cửa hàng khác.

Lưu ý: Trình chuyển đổi của cửa hàng không có những cửa hàng bị đóng băng, tạm dừng hoặc đóng cửa. Nếu bạn kích hoạt lại một cửa hàng bị đóng băng, tạm dừng hoặc đóng cửa, bạn sẽ nhìn thấy cửa hàng này trong danh sách thả xuống của trình chuyển đổi cửa hàng.

Chỉ định các quyền khác nhau cho người dùng trong các cửa hàng khác nhau

Mỗi cửa hàng đều có những cài đặt riêng đối với quyền tài khoản, mật khẩu và tài khoản khác. Khi bạn thay đổi cửa hàng bằng trình chuyển đổi cửa hàng, bạn đăng nhập bằng tài khoản mình có trong cửa hàng đó.

Bạn có mật khẩu đăng nhập riêng đối với từng cửa hàng. Việc thay đổi mật khẩu trong một cửa hàng không ảnh hưởng tới mật khẩu trong cửa hàng khác. Điều đó có nghĩa bạn không thể đổi mật khẩu cho cửa hàng A và đăng nhập vào cửa hàng B bằng mật khẩu mới.

Các quyền của bạn được thiết lập và duy trì trong từng cửa hàng. Bạn có thể chỉ định quyền khác nhau cho nhân viên tùy theo công việc họ cần làm trong cửa hàng. Ví dụ: Bạn có thể cấp cho nhân viên quyền chỉnh sửa sản phẩm trong cửa hàng A, nhưng không phải trong cửa hàng B.

Hỗ trợ xác minh hai bước và dịch vụ đăng nhập bên ngoài

Trình chuyển đổi của cửa hàng hỗ trợ cả xác minh hai bướcthông tin đăng nhập bên ngoài bằng GSuite.

Nếu đã bật những tính năng này đối với cửa hàng, bạn có thể được yêu cầu cung cấp mã số (xác minh hai bước) hoặc đăng nhập vào dịch vụ bên ngoài (GSuite) khi truy cập vào cửa hàng.

Sử dụng trình chuyển đổi cửa hàng để thay đổi giữa các cửa hàng

Bạn có thể sử dụng trình chuyển đổi cửa hàng để đi đến những cửa hàng mà bạn có tài khoản với cùng một địa chỉ email.

Trước khi bắt đầu:

Đảm bảo rằng tất cả cửa hàng có cùng một địa chỉ email. Bạn cũng cần xác minh địa chỉ email cho từngcửa hàng.

Các bước thực hiện:

  1. Đăng nhập vào trang quản trị Shopify của một trong số các cửa hàng.
  2. Nhấp vào tên cửa hàng ở góc trên bên trái trang và chọn cửa hàng khác để xem.

Trang quản trị Shopify bây giờ hiển thị cửa hàng bạn chọn.

Xử lý vấn đề và các hạn chế

Dưới đây là danh sách một số vấn đề thường gặp có thể xảy ra khi bạn sử dụng trình chuyển đổi của cửa hàng để chuyển giữa các cửa hàng:

Tại sao tôi bị thiếu mất một cửa hàng?

Nếu danh sách thả xuống của trình chuyển đổi cửa hàng bị thiếu một cửa hàng, kiểm tra xem tài khoản của bạn trong cửa hàng đó có sử dụng cùng một địa chỉ email với các cửa hàng khác không. Trình chuyển đổi của cửa hàng sử dụng địa chỉ email để xác định những cửa hàng bạn có tài khoản.

Tại sao tôi liên tục bị yêu cầu xác minh địa chỉ email?

Trong trường hợp bạn không xác minh địa chỉ email cho một cửa hàng, bạn sẽ nhận được yêu cầu xác minh (ngay cả khi đã xác minh cho một cửa hàng khác trong số các cửa hàng của bạn). Bạn cần toàn hoàn tất các bước xác minh đối với từng cửa hàng liên kết với cùng một địa chỉ email. Sau khi xác minh địa chỉ email cho tất cả cửa hàng, bạn có thể chuyển tới cửa hàng khác mà không bị yêu cầu xác minh lại. Tìm hiểu cách xác minh địa chỉ email.

Tại sao tôi luôn phải nhập lại mật khẩu?

Nếu bạn có cửa hàng Shopify Plus nào chưa xác minh địa chỉ email, bạn sẽ nhận được yêu cầu nhập mật khẩu cho cửa hàng bạn lựa chọn trong trình chuyển đổi cửa hàng. Tìm hiểu cách xác minh địa chỉ email.

Tại sao tôi chỉ xem được 500 cửa hàng?

500 cửa hàng là số lượng tối đa có thể hiển thị trong menu. Nếu bạn có nhiều hơn 500 cửa hàng trong tổ chức, bạn có thể sử dụng tính năng tìm kiếm để chuyển đến cửa hàng không có trong danh sách.

Tìm hiểu thêm

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí