Sử dụng passkey

Passkey là công cụ an toàn hơn thay cho mật khẩu. Passkey cho phép bạn đăng nhập vào tài khoản mà không cần nhập mật khẩu, nhưng an toàn hơn và hiệu quả hơn mật khẩu. Với passkey, bạn sẽ không còn phải lo về những tình huống quên và cần đặt lại mật khẩu, hoặc nhập sai mật khẩu và bị chặn đăng nhập vào tài khoản.

Sử dụng passkey có thể giúp bạn tránh được các mưu đồ tấn công giả mạo cũng như tình trạng mất cắp mật khẩu.

Bạn có thể thêm passkey bằng bất cứ phương thức xác thực nào mà bạn dùng để mở khóa thiết bị, chẳng hạn như vân tay, nhận dạng khuôn mặt hoặc mã PIN của thiết bị.

Bạn có thể đồng bộ passkey trên các thiết bị khác nhau mà bạn dùng để đăng nhập vào cùng một nền tảng, như khi sử dụng ID Apple trên nhiều thiết bị. Bạn vẫn có thể sử dụng cùng một passkey trên nền tảng khác bằng cách quét mã QR.

Tạo passkey

Passkey do bạn tạo sẽ được thêm vào mục Passkey và được chỉ định một mã số.

Đăng nhập bằng passkey

Xóa passkey

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí