Sử dụng passkey

Passkey là công cụ an toàn hơn thay cho mật khẩu. Passkey cho phép bạn đăng nhập vào tài khoản mà không cần nhập mật khẩu, nhưng an toàn hơn và hiệu quả hơn mật khẩu. Với passkey, bạn sẽ không còn phải lo về những tình huống quên và cần đặt lại mật khẩu, hoặc nhập sai mật khẩu và bị chặn đăng nhập vào tài khoản.

Sử dụng passkey có thể giúp bạn tránh được các mưu đồ tấn công giả mạo cũng như tình trạng mất cắp mật khẩu.

Bạn có thể thêm passkey bằng bất cứ phương thức xác thực nào mà bạn dùng để mở khóa thiết bị, chẳng hạn như vân tay, nhận dạng khuôn mặt hoặc mã PIN của thiết bị.

Bạn có thể đồng bộ hóa passkey trên các thiết bị đăng nhập vào cùng một nền tảng. Ví dụ: Nếu tạo passkey bằng iPhone thì bạn có thể truy cập vào cùng một passkey trên các thiết bị Apple khác qua iCloud. Bạn cũng có thể sử dụng cùng một passkey trên nền tảng khác bằng cách quét mã QR.

Tạo passkey

Bạn chỉ có thể thêm một khóa xác thực đối với mỗi nền tảng. Ví dụ: Nếu bạn đã đăng nhập vào cùng một ID Apple trên iPhone và MacBook Air thì cả hai thiết bị này đều sử dụng cùng một khóa xác thực.

Sau khi tạo, khóa xác thực sẽ được thêm vào mục Khóa xác thực của tab Bảo mật trong tài khoản Shopify của bạn. Trong mục này, bạn có thể kiểm tra xem khóa xác thực nào có trên các thiết bị của mình. Nếu khóa xác thực được đánh dấu là Đã đồng bộ hóa trên các thiết bị, khóa xác thực sẽ tự động xuất hiện trên các thiết bị khác đăng nhập vào cùng một nền tảng. Nếu khóa xác thực được đánh dấu là Chỉ thiết bị thì khóa xác thực chỉ có trên thiết bị đó.

Đăng nhập bằng passkey

Trên trang Đăng nhập Shopify, thực hiện một trong những thao tác sau để đăng nhập:

Sử dụng tính năng Đăng nhập bằng khóa xác thực

Bạn có thể sử dụng quy trình Đăng nhập bằng khóa xác thực để đăng nhập nhanh chóng và an toàn vào tài khoản Shopify bằng khóa xác thực đã lưu.

Bước:

Sử dụng địa chỉ email

Bạn có thể nhập địa chỉ email rồi đăng nhập bằng khóa xác thực.

Bước:

Sử dụng khóa xác thực từ thiết bị khác

Bước:

Xóa passkey

Bạn có thể xóa khóa xác thực bất cứ lúc nào.

Bước:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí