Korzystanie z kluczy dostępu

Klucze dostępu są bardziej bezpiecznym zamiennikiem haseł. Umożliwiają one logowanie się na konto bez podawania hasła, ale są bezpieczniejsze i efektywniejsze niż hasło. Korzystanie z kluczy dostępu pozwala wyeliminować ryzyko zapomnienia hasła i konieczność jego resetowania, a także ryzyko wprowadzenia nieprawidłowego hasła i zablokowania dostępu do konta.

Użycie klucza dostępu może ułatwić uniknięcie oszustw phishingowych i kradzieży haseł.

Klucz dostępu można dodać za pomocą dowolnej metody uwierzytelniania wykorzystywanej do odblokowania urządzenia, takiej jak odcisk palca, rozpoznawanie twarzy lub PIN urządzenia.

Klucze dostępu można synchronizować na różnych urządzeniach, które są zalogowane na tej samej platformie, na przykład przy użyciu identyfikatora Apple ID na wielu urządzeniach. Nadal możesz używać tego samego klucza dostępu na innej platformie poprzez zeskanowanie kodu QR.

Tworzenie klucza dostępu

Utworzony klucz dostępu jest dodawany w obszarze Klucze dostępu i ma przypisany numer.

Logowanie za pomocą klucza dostępu

Usuwanie klucza dostępu

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo