Przełączanie między sklepami Shopify

Gdy masz wiele sklepów Shopify powiązanych z tym samym adresem e-mail, możesz nawigować między nimi po zalogowaniu się do panelu administracyjnego Shopify.

Śledź wiele sklepów

Przełącznik sklepu zawiera sklepy Shopify, w których masz konto z tym samym adresem e-mail.

Plus For Shopify Plus - sklepy są grupowane w przełączniku sklepów według działalności (na podstawie umów Shopify).

Aby zwiększyć bezpieczeństwo swoich sklepów, musisz zweryfikować swój adres e-mail (a także adresy e-mail pracowników) dla każdego sklepu. Po zweryfikowaniu Twojego e-maila dla sklepu możesz przełączać się do innych sklepów.

Przypisuj różne uprawnienia użytkownikom w różnych sklepach

Uprawnienia do konta i inne ustawienia konta są specyficzne dla sklepu. Kiedy zmieniasz sklepy za pomocą przełącznika sklepu, jesteś zalogowany(-a) przy użyciu konta, które masz w tym sklepie.

Jeśli korzystasz z ID Shopify, po zmianie lub zresetowaniu hasła Twój login do każdego sklepu jest aktualizowany. Jeśli korzystasz z oddzielnego logowania dla każdego sklepu, po zmianie lub zresetowaniu hasła, aktualizowany jest tylko Twój login dla konkretnego sklepu.

Twoje uprawnienia są ustawiane i opracowywane w każdym sklepie. Możesz przypisać pracownikowi różne uprawnienia w zależności od tego, jakie zadania ma w sklepie. Na przykład, możesz przypisać pracownikowi pozwolenia na edycję produktów w sklepie A, ale nie w sklepie B.

Obsługa uwierzytelniania dwuetapowego i zewnętrznych usług logowania

Przełącznik sklepu obsługuje uwierzytelnianie dwuetapowe i logowanie zewnętrzne przy użyciu GSuite.

Jeśli te funkcje są włączone dla Twojego sklepu, możesz zostać poproszony(-a) o hasło (uwierzytelnianie dwuetapowe) lub zalogowanie do usługi zewnętrznej (GSuite) po przejściu do sklepu.

Używanie przełącznika sklepu do zmiany sklepów

Możesz użyć przełącznika sklepu, aby przejść do sklepów, w których masz konta z tym samym adresem e-mail.

Zanim zaczniesz:

Upewnij się, że Twój adres e-mail jest taki sam we wszystkich sklepach. Musisz także zweryfikować swój adres e-mail dla każdego sklepu.

Kroki:

  1. Zaloguj się do panelu administracyjnego Shopify w jednym ze swoich sklepów.
  2. Kliknij nazwę swojego sklepu w lewym górnym rogu strony i wybierz inny sklep do wyświetlenia.

Twój panel administracyjny Shopify pokazuje teraz wybrany sklep.

Rozwiązywanie problemów i ograniczenia

Poniżej znajduje się lista typowych problemów, które mogą wystąpić, gdy używasz przełącznika sklepu do nawigacji między sklepami:

Dlaczego brakuje jednego z moich sklepów?

Jeśli na liście rozwijanej przełącznika sklepu brakuje sklepu, sprawdź, czy konto w tym sklepie używa tego samego adresu e-mail, co inne sklepy. Przełącznik sklepu wykorzystuje Twój adres e-mail do identyfikacji sklepów, w których posiadasz konta.

Dlaczego nadal jestem proszony(-a) o zweryfikowanie mojego adresu e-mail?

Jeśli Twój adres e-mail nie zostanie zweryfikowany dla sklepu, zostaniesz poproszony(-a) o jego zweryfikowanie (nawet jeśli został on już zweryfikowany dla innego z Twoich sklepów). Musisz wykonać kroki weryfikacji dla każdego sklepu powiązanego z adresem e-mail. Po zweryfikowaniu adresu e-mail we wszystkich sklepach będzie możliwe przełączanie się na inne sklepy bez wyświetlania monitu o weryfikację. Dowiedz się, jak zweryfikować swój adres e-mail.

Dlaczego zawsze muszę ponownie wprowadzać swoje hasło?

Jeśli masz sklep Shopify Plus, w którym nie dokonałeś(-aś) weryfikacji adresu e-mail, to gdy wybierzesz go z przełącznika sklepu, pojawi się prośba o podanie hasła. Dowiedz się, jak zweryfikować swój adres e-mail.

Dlaczego mogę zobaczyć tylko 500 sklepów?

500 sklepów to maksymalna liczba sklepów, które można wyświetlić w menu. Jeśli masz więcej niż 500 sklepów w swojej organizacji, możesz użyć funkcji wyszukiwania, aby przełączyć się do sklepu, który nie jest wymieniony na liście.

Dowiedz się więcej

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo