Przełączanie między sklepami Shopify

Gdy masz wiele sklepów Shopify powiązanych z tym samym adresem e-mail, możesz nawigować między nimi po zalogowaniu się do panelu administracyjnego Shopify.

Śledź wiele sklepów

Przełącznik sklepu zawiera sklepy Shopify, w których masz konto z tym samym adresem e-mail.

Plus For Shopify Plus - sklepy są grupowane w przełączniku sklepów według działalności (na podstawie umów Shopify).

Aby zwiększyć bezpieczeństwo swoich sklepów, musisz zweryfikować swój adres e-mail (a także adresy e-mail pracowników) dla każdego sklepu. Po zweryfikowaniu Twojego e-maila dla sklepu możesz przełączać się do innych sklepów.

Przypisuj różne uprawnienia użytkownikom w różnych sklepach

Uprawnienia do konta i inne ustawienia konta są specyficzne dla sklepu. Kiedy zmieniasz sklepy za pomocą przełącznika sklepu, jesteś zalogowany(-a) przy użyciu konta, które masz w tym sklepie.

Jeśli korzystasz z konta Shopify, po zmianie lub zresetowaniu hasła Twój login do każdego sklepu jest aktualizowany. Jeśli korzystasz z oddzielnego logowania dla każdego sklepu, po zmianie lub zresetowaniu hasła, aktualizowany jest tylko Twój login dla konkretnego sklepu.

Uprawnienia są ustawiane i opracowywane w każdym sklepie. Możesz przypisać pracownikowi różne uprawnienia w zależności od tego, jakie zadania ma do wykonania w sklepie. Na przykład możesz przypisać pracownikowi uprawnienie do edycji produktów w sklepie A, ale nie w sklepie B.

Obsługa uwierzytelniania dwuetapowego i zewnętrznych usług logowania

Przełącznik sklepu obsługuje uwierzytelnianie dwuetapowe i logowanie zewnętrzne przy użyciu GSuite.

Jeśli te funkcje są włączone dla Twojego sklepu, możesz zostać poproszony(-a) o kod dostępu (uwierzytelnianie dwuetapowe) lub zalogowanie do usługi zewnętrznej (GSuite) po przejściu do sklepu.

Dodaj sklepy do listy Shopify App Store

Aby móc przełączać się między sklepami w aplikacji Shopify, musisz je dodać do listy sklepów.

Kroki:

  1. W aplikacji Shopify naciśnij przycisk .
  2. Naciśnij nazwę sklepu, a następnie opcję Dodaj lub usuń sklepy.
  3. Wybierz sklepy, które chcesz dodać, naciskając przycisk przełączania.

Teraz możesz użyć przełącznika sklepu, aby przełączać się między sklepami.

Używanie przełącznika sklepu do zmiany sklepów

Możesz użyć przełącznika sklepu, aby przejść do sklepów, w których masz konta z tym samym adresem e-mail.

Rozwiązywanie problemów i ograniczenia

Poniżej znajduje się lista typowych problemów, które mogą wystąpić, gdy używasz przełącznika sklepu do nawigacji między sklepami:

Dlaczego brakuje jednego z moich sklepów?

Jeśli na liście rozwijanej przełącznika sklepu brakuje sklepu, sprawdź, czy konto w tym sklepie używa tego samego adresu e-mail, co inne sklepy. Przełącznik sklepu wykorzystuje Twój adres e-mail do identyfikacji sklepów, w których posiadasz konta.

Dlaczego nadal jestem proszony(-a) o zweryfikowanie mojego adresu e-mail?

Jeśli Twój adres e-mail nie zostanie zweryfikowany w sklepie, zostaniesz poproszony(-a) o jego zweryfikowanie (nawet jeśli został on już zweryfikowany w jednym z Twoich innych sklepów). Musisz wykonać kroki weryfikacji dla każdego sklepu powiązanego z adresem e-mail. Po zweryfikowaniu adresu e-mail we wszystkich sklepach monit o weryfikację nie będzie wyświetlany, gdy będziesz przechodzić do innych sklepów. Dowiedz się, jak zweryfikować swój adres e-mail.

Dlaczego zawsze muszę ponownie wprowadzać swoje hasło?

Jeśli masz sklep Shopify Plus, w którym nie zweryfikowano Twojego adresu e-mail, po wybraniu go w przełączniku sklepów zostaniesz poproszony(-a) o podanie hasła do niego. Dowiedz się, jak [zweryfikować swój adres e-mail](/manual/privacy-and-security/account-security/verify-account-email.

Dlaczego mogę zobaczyć tylko 500 sklepów?

500 sklepów to maksymalna liczba sklepów, które można wyświetlić w menu. Jeśli masz więcej niż 500 sklepów w swojej organizacji, możesz użyć funkcji wyszukiwania, aby przełączyć się do sklepu, który nie jest wymieniony na liście.

Dowiedz się więcej

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo