Zablokowane sklepy Shopify

Jeśli nie opłacisz rachunku za subskrypcję Shopify lub jeśli płatność nie powiedzie się wielokrotnie, Twój sklep zostanie zablokowany do momentu uregulowania rachunku w Shopify. Twój sklep nie zostanie zablokowany przed terminem płatności rachunku. W przypadku zablokowania sklepu nie możesz uzyskać dostępu do panelu administracyjnego Shopify, a klienci nie mogą wyświetlać Twojego sklepu.

Płatność może zakończyć się niepowodzeniem z poniższych powodów:

 • Zarejestrowana karta kredytowa straciła ważność.
 • Brak zarejestrowanej metody płatności dla konta.
 • Brak wystarczających środków pozwalających na skorzystanie z danej metody płatności.
 • Do opłacenia rachunków Shopify używana jest karta kredytowa inna niż Mastercard, Visa i American Express.
 • Twoja karta kredytowa nie pozwala na dokonywanie płatności okresowych w USD.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z sekcją Zarządzanie rozliczeniem.

Jeśli Twój sklep został zablokowany, musisz go ponownie aktywować, aby uzyskać dostęp do informacji o koncie lub sklepie, zacząć ponownie sprzedawać, przenieść domenę itp.

Ponowna aktywacja zablokowanego sklepu Shopify

Aby ponownie aktywować lub odblokować sklep, musisz uregulować wszelkie zaległe opłaty. Ponadto musisz uiścić wszelkie inne zaległe opłaty naliczone w okresie pomiędzy niedokonaniem płatności a zablokowaniem sklepu. Opłaty te mogą obejmować:

 • opłaty za aplikację
 • opłaty transakcyjne
 • opłaty za wysyłkę

Jeśli aktywujesz ponownie sklep po upływie 30 dni od wystawienia ostatniego rachunku, musisz również wybrać plan i zapłacić za kolejny cykl subskrypcji. Jeśli nie możesz się zalogować, aby ponownie aktywować swój sklep, skontaktuj się z Pomocą techniczną Shopify.

Aktywuj ponownie zablokowany sklep Shopify

 1. Zaloguj się do swojego sklepu jako właściciel sklepu.
 2. Spłać zadłużenie na swoim koncie. W przypadku kilku zaległych rachunków zostaniesz poproszony(-a) o opłacenie każdej faktury w pełnej wysokości w celu ponownej aktywacji sklepu. Aby pobrać rachunki, możesz wyeksportować historię rozliczeń.
 3. Jeśli aktywujesz ponownie sklep po upływie 30 dni od wystawienia ostatniego rachunku, wykonaj następujące czynności:
  1. Wybierz nowy plan.
  2. Zapłać za najbliższy cykl subskrypcji.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo