Zawieszenie lub dezaktywowanie sklepu

Jeśli jesteś właścicielem sklepu i Twój sklep spełnia odpowiednie wymogi, możesz użyć panelu administracyjnego Shopify, aby tymczasowo zawiesić swój sklep lub całkowicie go dezaktywować.

Plan Pause nie jest dostępny dla wszystkich sprzedawców, ale nadal możesz korzystać z planu Pause and Build. Jeśli przełączysz się z planu Pause na inny plan lub dezaktywujesz sklep, nie będziesz mieć już opcji wyboru planu Pause.

Możesz zawiesić swój sklep w następujący sposób:

Możesz dezaktywować sklep w następujący sposób:

Jeśli korzystasz z darmowej wersji próbnej i nie wybrałeś(-aś) planu cenowego, nie musisz podejmować żadnych czynności, aby dezaktywować swoje konto. Nie możesz zawiesić sklepu podczas korzystania z darmowej wersji próbnej.

Aby uzyskać dodatkową pomoc przy zawieszaniu lub dezaktywacji sklepu, skontaktuj się z Pomocą techniczną Shopify.

Zdecyduj, który plan zawieszenia jest dla Ciebie odpowiedni

Niedostępne dla: Shopify Plus

Istnieją dwa sposoby zawieszenia sklepu. Wybierz odpowiedni plan, kierując się swoimi potrzebami.

Plan Pause and Build

Plan zawieszenia i dalszego tworzenia umożliwia zawieszanie witryny sklepu i kontynuowanie prac nad sklepem z obniżoną opłatą za subskrypcję. Możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego Shopify, aby zoptymalizować swój sklep i edytować produkty, ale funkcja realizacji zakupu jest wyłączona. Oznacza to, że klienci mogą odwiedzać Twój sklep i przeglądać produkty, ale nie mogą ich kupować.

Plan zawieszenia i dalszego tworzenia może być dla Ciebie właściwą opcją, jeśli na przykład Twój sklep jest sezonowy lub jest otwarty tylko przez określony czas.

Możesz wybrać tylko plan Pause and Build, jeśli Twój sklep był w płatnym planie przez co najmniej 60 dni po zakończeniu bezpłatnego okresu próbnego.

Zawieś plan

Plan Pause pozwala zawiesić sklep na trzy miesiące i nie płacić opłaty za subskrypcję. W przypadku zawieszenia możesz przestać używać sklepu i skoncentrować się na innych priorytetach.

Inaczej niż w przypadku planu Pause and Build, gdy korzystasz z planu Pause, nie możesz uzyskać dostępu do panelu administracyjnego Shopify ani pracować nad sklepem. Niemożliwe jest również prowadzenie sprzedaży dla klientów.

Odwiedzający zostaną poinformowani o tym, że Twój sklep jest tymczasowo zamknięty. Możesz gromadzić adresy e-mail odwiedzających, aby mieć możliwość powiadomienia ich o ponownym otwarciu sklepu i do celów dalszej komunikacji z nimi.

Możesz ponownie otworzyć sklep w dowolnym momencie w ciągu tych trzech miesięcy, logując się i wybierając nowy plan. Jeśli jednak nie zdecydujesz się na ponowne otwarcie sklepu w ciągu trzech miesięcy, nastąpi uaktualnienie i przejście do planu Pause and Build, który ma obniżoną opłatę za subskrypcję. Po uaktualnieniu witryna sklepu jest nadal zamknięta dla klientów, ale możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego Shopify i pracować nad swoim sklepem, aby go przygotować przed ponownym rozpoczęciem sprzedaży.

Możesz wybrać tylko plan Pause, jeśli Twój sklep jest na planie płatnym przez co najmniej 60 dni po zakończeniu bezpłatnego okresu próbnego.

Zawieś swój sklep i kontynuuj pracę nad nim

Jeśli korzystasz z planu Pause and Build, od Twojego sklepu nadal pobierana jest opłata za prowadzenie w obniżonej kwocie 9 USD miesięcznie. Możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego Shopify i edytować swoje produkty, gdy zajdzie taka potrzeba, ale funkcja realizacji zakupu jest wyłączona. Oznacza to, że klienci mogą przeglądać Twoje produkty, ale nie mogą ich kupić.

Podczas korzystania z planu Pause and Build możesz wykonywać następujące czynności:

 • uzyskiwanie dostępu do panelu administracyjnego Shopify
 • uzyskiwanie dostępu do podstawowych raportów dotyczących wydajności strony
 • wyświetlanie witryny sklepu online

Podczas gdy Twój sklep jest zawieszony, nie możesz korzystać z funkcji realizacji zakupu w sklepie online, POS, rabatów, odzyskiwania porzuconego koszyka, kart prezentowych ani integracji z firmami zewnętrznymi, takimi jak Facebook i Google, pozwalających publikować produkty. Możesz wysyłać faktury do wersji roboczych zamówień, ale klient nie będzie mógł ukończyć procesu realizacji zakupu, a wersji roboczych zamówień nie będzie można konwertować na aktywne zamówienia.

Kroki:

 1. Zaloguj się do swojego sklepu jako właściciel sklepu.

 2. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Plan.

 3. Kliknij Zawieś lub dezaktywuj sklep > Plan Pause and build.

 4. Dokładnie przejrzyj szczegóły planu, a następnie kliknij opcję Przełącz na Pause and Build.

Twój sklep zostanie zawieszony i będzie działać po obniżonej opłacie za subskrypcję. Jeśli chcesz ponownie rozpocząć sprzedaż produktów, możesz w dowolnym momencie otworzyć swój sklep, wybierając nowy plan.

Praca nad sklepem w czasie korzystania z planu zawieszenia i dalszego tworzenia

Gdy Twój sklep jest objęty planem Pause and Build, klienci mogą nadal przeglądać Twoje produkty, ale nie mogą ich kupić. W celu podniesienia klientom komfortu korzystania ze strony Twojego sklepu możesz dostosować swój szablon, ukrywając ceny produktów i przyciski Dodaj do koszyka, aby klienci nie próbowali kupować czegokolwiek w okresie zawieszenia sklepu.

Jeżeli nie chcesz, aby Twoje produkty były wyświetlane w okresie, w którym działanie sklepu jest zawieszone, możesz zabezpieczyć swój sklep online hasłem. Dzięki temu klientom nie wyświetlą się Twoje produkty w okresie zawieszenia działalności sklepu. Możesz dostosować swoją stronę hasła i napisać wiadomość dla klientów, która będzie wyświetlana w okresie zawieszenia działalności Twojego sklepu.

Wszystkie Twoje aplikacje pozostaną aktywne po zawieszeniu sklepu. Jeśli chcesz zawiesić swoje aplikacje, musisz je anulować indywidualnie.

Ponowne otwarcie sklepu po zakończeniu fazy Pause and Build

Jeśli jesteś już gotowy(-a) na ponowne otwarcie sklepu, zaloguj się, a następnie wybierz nowy odpowiedni dla Ciebie plan.

Kroki:

 1. Zaloguj się do swojego sklepu jako właściciel sklepu.

 2. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Plan.

 3. Kliknij opcję Pobierz plan, a następnie kliknij opcję Wybierz plan obok planu, z którego chcesz korzystać.

 4. Przejrzyj dokładnie szczegóły planu, a następnie kliknij opcję Rozpocznij plan.

Po wybraniu planu możesz ponownie rozpocząć sprzedaż.

Jeśli ustawiłeś(-aś) hasło w swoim sklepie, gdy był on zawieszony, możesz usunąć takie hasło do sklepu online.

Zawieś swój sklep całkowicie i przestań go używać

Jeśli jesteś aktywnym sprzedawcą, możesz skorzystać z planu Pause, aby całkowicie zawiesić swój sklep i przestać go używać. W takim przypadku Twój sklep jest zawieszony przez maksymalnie trzy miesiące bez opłaty za subskrypcję. Możesz ponownie otworzyć sklep w dowolnym momencie w ciągu trzech miesięcy. Jeśli po upływie trzech miesięcy nie otworzysz ponownie sklepu, zostanie on przeniesiony do planu Pause and Build, który kosztuje 9 USD miesięcznie.

Opłaty za aplikacje zostają wstrzymane po zawieszeniu sklepu. Jeśli masz oczekujące opłaty za aplikacje, po wstrzymaniu sklepu zostaniesz za nie rozliczony. Gdy jesteś w planie Pause, nie możesz uzyskać dostępu do panelu administracyjnego Shopify, pracy w sklepie ani sprzedaży klientom.

Zanim zaczniesz, rozważ utworzenie strony hasła, aby poinformować odwiedzających, że sklep zostanie wkrótce otwarty. Dostęp do strony hasła i jej edytowanie nie będą możliwe w czasie zawieszenia sklepu.

Kroki:

 1. Zaloguj się do swojego sklepu jako właściciel sklepu.

 2. W panelu administracyjnym Shopify kliknij opcję Ustawienia, a następnie Plan.

 3. Kliknij opcję Zawieś lub dezaktywuj sklep, a następnie Zawieś na 90 dni.

 4. Przejrzyj dokładnie szczegóły planu, a następnie kliknij opcję Zawieś sklep.

Otrzymasz wiadomość e-mail z potwierdzeniem zawieszenia sklepu. Jeśli nie otworzysz ponownie sklepu, to po upływie trzech miesięcy Twój sklep automatycznie przejdzie do planu Pause and Build za 9 USD miesięcznie.

Twój sklep został zawieszony.

Ponowne otworzenie sklepu po zawieszeniu i zaprzestaniu jego używania

Jeśli jesteś już gotowy(-a) na ponowne otwarcie sklepu, zaloguj się, a następnie wybierz nowy odpowiedni dla Ciebie plan.

Kroki:

 1. Zaloguj się do swojego sklepu jako właściciel sklepu.

 2. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Plan.

 3. Kliknij opcję Pobierz plan, a następnie kliknij opcję Wybierz plan obok planu, z którego chcesz korzystać.

 4. Przejrzyj dokładnie szczegóły planu, a następnie kliknij opcję Rozpocznij plan.

Po wybraniu planu możesz ponownie rozpocząć sprzedaż.

Jeśli ustawiłeś(-aś) hasło w swoim sklepie, gdy był on zawieszony, możesz usunąć takie hasło do sklepu online.

Anuluj subskrypcję i dezaktywuj sklep Shopify

Jeśli nie chcesz już prowadzić sklepu online, możesz go dezaktywować w dowolnym momencie. Po dezaktywacji sklepu nie będziesz mieć dostępu do swojego panelu administracyjnego Shopify. Aby się zalogować ponownie, będziesz musiał(-a) wprowadzić dane swojej karty kredytowej i ponownie aktywować sklep.

W przypadku dezaktywacji sklepu online nie można utworzyć nowego sklepu online, który używa tej samej domeny myshopify. Możesz utworzyć nowy sklep o tej samej nazwie, ale Twoja domena myshopify jest unikalna dla każdego sklepu.

Przykład: dezaktywujesz sklep o nazwie Very Good Things z adresem URL very-good-things.myshopify.com. Jeśli zdecydujesz się utworzyć nowy sklep, nadal możesz go nazwać Very Good Things, ale nie możesz ponownie użyć adresu URL very-good-things.myshopify.com.

Przed dezaktywowaniem sklepu rozważ następujące kwestie:

 • Dopilnuj spłaty zaległych opłat, jeśli je masz. Jeżeli nie masz zaległych opłat na koncie, nie otrzymasz rachunku po dezaktywowaniu sklepu. Aby uzyskać więcej informacji na temat rozliczeń, zapoznaj się z sekcją Informacje dotyczące rachunku Shopify.

 • Zapisz informacje o sklepie, eksportując pliki CSV. Możesz zapisać rachunki, eksportując historię rozliczeń.

 • Jeśli korzystasz z aplikacji firm zewnętrznych, których informacje o płatnościach znajdują się poza Shopify, anuluj usługę realizowaną za pomocą tych aplikacji, aby uniknąć rozliczenia zewnętrznego po dezaktywowaniu sklepu.

 • Jeśli sprzedajesz karty prezentowe, może być konieczna realizacja zaległych kart. Możesz wyeksportować plik CSV karty prezentowej sklepu, który zawiera informacje potrzebne do realizacji wszelkich zaległych kart.

 • Jeśli masz domenę niestandardową kupioną za pośrednictwem Shopify, możesz przenieść ją do innego dostawcy.

 • Jeśli masz domenę niestandardową, którą kupiłeś(-aś) za pośrednictwem firmy zewnętrznej, możesz usunąć ją ze swojego sklepu w panelu administracyjnym. Jeśli nie usuniesz swojej domeny ze sklepu Shopify przed jego dezaktywacją, możesz nie być w stanie użyć jej na potrzeby innej strony internetowej.

 • Pamiętaj, aby wyłączyć automatyczne odnawianie niestandardowej domeny na stronie internetowej rejestratora, aby uniknąć nieoczekiwanych opłat.

 • Planując zamknięcie sklepu i przeniesienie swojej domeny na nową platformę, musisz pamiętać, że polityka Shopify w zakresie HTTP Strict Transfer Security (HSTS) będzie nadal obowiązywać w Twojej domenie przez 90 dni po zamknięciu sklepu. Polityka ta pomaga zapewnić bezpieczeństwo informacji o Twojej firmie i klientach.

Jeśli przeniesiesz swoją domenę na inną platformę, która korzysta z protokołu HTTPS, nie będziesz musiał(a) podejmować żadnych dodatkowych działań.

Jeżeli przeniesiesz swoją domenę na platformę, która nie używa protokołu HTTPS, przez następne 90 dni w przeglądarce wyświetlany będzie komunikat o błędzie, gdy ktoś spróbuje odwiedzić Twoją domenę. Komunikat o błędzie może wskazywać, że witryna nie jest zaufana lub certyfikat jest nieprawidłowy. Poczekaj do końca tego 90-dniowego okresu lub rozważ przeniesienie domeny na platformę obsługującą HTTPS.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Plan.

 2. Kliknij opcję Anuluj subskrypcję lub Zawieś lub dezaktywuj sklep.

 3. W razie potrzeby zapoznaj się z opcjami zawieszenia subskrypcji lub uruchomienia nowego sklepu.

 4. Jeśli mimo to chcesz dokonać dezaktywacji, kliknij opcję Anuluj subskrypcję i zamknij sklep lub Dezaktywuj sklep.

 5. Wybierz powód dezaktywacji, a następnie kliknij Kontynuuj.

 6. Wprowadź hasło, a następnie kliknij opcję Zamknij sklep lub Dezaktywuj teraz.

Otrzymasz wiadomość e-mail z potwierdzeniem dezaktywacji Twojego sklepu. Nadal masz możliwość ponownego otwarcia sklepu lub wyświetlenia wcześniejszych rachunków, a informacje o Twoim sklepie są przechowywane przez 2 lata. Możesz także ponownie otworzyć sklep i zawiesić swój plan.

Sprzedaj swój sklep Shopify w Exchange Marketplace

Jeśli nie chcesz już prowadzić swojego sklepu Shopify, ale jesteś zainteresowany(-a) sprzedażą swojej firmy, wtedy może pomóc platforma Shopify Exchange Marketplace. Wystawienie oferty firmy w Exchange to wygodny sposób na sprzedaż online, a Exchange współpracuje z Escrow.com, zapewniając, że płatności, oferty i procesy transferu są proste i bezpieczne. Aby dowiedzieć się więcej o Exchange, zapoznaj się z sekcją Sprzedaż firmy w Exchange Marketplace.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo