Nieznana opłata

Właściciel sklepu i pracownicy z uprawnieniem Wyświetlaj rozliczenia i odbieraj e-maile z rozliczeniami otrzymuje rachunek pocztą elektroniczną. Aby wyświetlić historię rachunków, kolejną datę wystawienia rachunku oraz wszelkie zaległe należności na koncie, przejdź do sekcji Rachunki na stronie Ustawienia > Rozliczenie w panelu administracyjnym Shopify.

Twoje rachunki są opłacane przy użyciu głównej metody płatności. Opłaty za rachunki Shopify są wyświetlane na wyciągu jako: SHOPIFY * <9-digit bill number>.

Jeśli zauważysz opłatę, co do której nie masz pewności, możesz porównać numer rachunku na wyciągu z rachunkami w panelu administracyjnym Shopify.

Porównaj opłatę z informacjami rozliczeniowymi

  1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Rozliczenie.
  2. W sekcji Wcześniejsze rachunki znajdź rachunek, który chcesz porównać.
  3. Wybierz rachunek i porównaj szczegóły opłaty z numerem rachunku i kwotą opłaty.

Dowiedz się więcej o zarządzaniu informacjami rozliczeniowymi.

Użyj narzędzia Nie pamiętasz swojego sklepu

Jeśli przeszukałeś(-aś) rachunki Shopify i nie możesz znaleźć rachunku odpowiadającego informacji o opłacie na wyciągu bankowym, być może masz inny sklep, który ponosi opłaty. Aby uzyskać listę swoich sklepów, możesz użyć narzędzia Nie pamiętasz swojego sklepu?.

Wprowadzając swój e-mail w polu adresu e-mail narzędzia Nie pamiętasz swojego sklepu, otrzymasz wiadomość e-mail z listą sklepów dołączonych do tej wiadomości. Sprawdź rachunki każdego sklepu, aby znaleźć numer rachunku ze swojego wyciągu z konta bankowego. Jeśli nie możesz znaleźć numeru rachunku, spróbuj wprowadzić inny adres e-mail.

Inne powody obciążenia opłatą

Jeśli przeszukałeś(-aś) swoje sklepy i nie możesz znaleźć rachunku, który odpowiada nieznanej opłacie, przyczyna może być jedna z poniższych:

  • Dokonałeś(-aś) zakupu w sklepie, który korzysta z usługi Shopify Payments. Opłata będzie wyświetlana jako SP * <store name>.
  • Twoje konto zostało obciążone kwotą na pokrycie ujemnego salda na koncie Shopify Payments z powodu dokonania zwrotu kosztów lub obciążenia zwrotnego.
  • Twoje konto zostało obciążone z tytułu spłaty lub zwrotu w ramach Shopify Capital.
  • Udostępniasz metodę płatności innym osobom, które mogły utworzyć konto.
  • Byś może wprowadziłeś(-aś) informacje o Twojej metodzie płatności na konto klienta.

Skontaktuj się z pomocą techniczną Shopify

Jeśli nadal nie możesz znaleźć nieznanej opłaty, skontaktuj się z Pomocą techniczną Shopify i poproś o dokładne sprawdzenie opłaty, podając numer rozliczeniowy. Będziesz potrzebować 9-cyfrowego numeru rachunku z wyciągu. Konieczne może być też przesłanie zdjęcia opłaty.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo