Płacenie rachunków Shopify w walucie lokalnej

W krajach i regionach, w których rozliczanie w walucie lokalnej jest obsługiwane, Shopify wystawia rachunki w walucie lokalnej zamiast w dolarach. Gdy rachunki są wystawiane w walucie lokalnej, może to zmniejszyć kwotę, którą płacisz w opłatach za przewalutowanie. Ponadto możesz łatwiej przewidywać niektóre regularne wydatki, takie jak subskrypcja Shopify, ponieważ są one wycenione po stałych kosztach w walucie lokalnej.

Kraje i regiony, w których obsługiwane jest rozliczanie w walucie lokalnej

Rozliczenie w walucie lokalnej jest dostępne dla sprzedawców, którzy znajdują się w Wielkiej Brytanii (GBP), Indiach (INR), Kanadzie (CAD), Singapurze (SGD) i krajach Unii Europejskiej, w których oficjalną walutą jest euro (EUR).

W przypadku wszystkich innych krajów i regionów rachunki Shopify są wystawiane w USD.

Ustalanie, które opłaty rozliczeniowe są przeliczane na walutę lokalną

Po włączeniu rozliczania w walucie lokalnej dla Twojego sklepu wszystkie rachunki, które otrzymujesz od Shopify, są wystawiane w tej walucie. Niektóre z opłat są przeliczane z dolarów na walutę lokalną, a inne są wystawiane według stałej ceny w walucie lokalnej.

Opłaty bez opłat za konwersję

Opłaty za subskrypcję Shopify są wycenione bezpośrednio w walucie lokalnej i nie są przeliczane z dolarów.

Opłaty z opłatami za przeliczenie

Następujące opłaty są wystawiane w walucie lokalnej po przeliczeniu z dolarów:

  • Opłaty za aplikacje (opłaty jednorazowe, opłaty za użytkowanie i opłaty subskrypcyjne)
  • Subskrypcje Shopify POS
  • Szablony
  • Domeny
  • Etykiety wysyłkowe
  • Opłaty transakcyjne za usługi zewnętrznych dostawców płatności

Kursy przeliczeniowe, które Shopify stosuje do każdej opłaty, są oparte na aktualnych kursach wymiany walut i zawierają opłatę za wymianę walut w wysokości 1,5% (z wyjątkiem opłat transakcyjnych za usługi zewnętrznych dostawców płatności). Możesz wyświetlać kursy przeliczeniowe dla każdej opłaty na swoich rachunkach w panelu administracyjnym Shopify.

Zmień walutę rozliczenia

Jeśli kwalifikujesz się do rozliczania w walucie lokalnej, możesz zmienić walutę rozliczeniową. Zmiany w walucie rozliczeniowej są stosowane w następnym cyklu rozliczeniowym. Wszelkie zaległe opłaty są rozliczane w oryginalnej walucie, a pozostałe kredyty są przeliczane na nową walutę. Zmiany dotyczące waluty INR (rupia indyjska) będą ograniczone do momentu rozliczenia zaległych faktur.

Kroki

  1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Rozliczenie.

  2. W sekcji Metody płatności w obszarze Waluta rozliczenia kliknij przycisk ..., a następnie opcję Zmień walutę rozliczenia.

  3. W oknie dialogowym Zmień walutę rozliczeniową wybierz nową walutę rozliczeniową z menu rozwijanego.

  4. Kliknij opcję Zapisz.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo