การชำระใบเรียกเก็บเงิน Shopify เป็นสกุลเงินในประเทศ

ในประเทศและภูมิภาคที่รองรับการเรียกเก็บเงินด้วยสกุลเงินในประเทศของตน Shopify จะออกใบเรียกเก็บเงินเป็นสกุลเงินในพื้นที่แทนสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ เมื่อมีการออกใบเรียกเก็บเงินของคุณเป็นสกุลเงินในประเทศของคุณ ใบเรียกเก็บเงินดังกล่าวสามารถลดค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยนสกุลเงินลงได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถคาดคะเนค่าใช้จ่ายประจำบางรายการ เช่น การสมัครใช้งาน Shopify ได้ง่ายยิ่งขึ้น เนื่องจากได้รับการกำหนดราคาตายตัวไว้ในสกุลเงินในประเทศของคุณ

ประเทศและภูมิภาคที่รองรับการเรียกเก็บเงินเป็นสกุลเงินในพื้นที่

เรามีบริการเรียกเก็บเงินเป็นสกุลเงินในพื้นที่สำหรับผู้ขายที่อยู่ในสหราชอาณาจักร (GBP) อินเดีย (INR) แคนาดา (CAD) สิงคโปร์ (SGD) และประเทศในสหภาพยุโรปที่ใช้สกุลเงินยูโรเป็นสกุลเงินทางการ (EUR)

สำหรับประเทศและภูมิภาคอื่นๆ ทั้งหมด Shopify จะออกใบเรียกเก็บเงินเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

การกําหนดว่าจะแปลงการเรียกเก็บเงินใดให้เป็นสกุลเงินในพื้นที่ของคุณ

หลังมีการเปิดใช้การเรียกเก็บเงินด้วยสกุลเงินในประเทศที่ร้านค้าของคุณแล้ว Shopify จะออกใบเรียกเก็บเงินทั้งหมดที่คุณจะได้รับเป็นสกุลเงินนั้น โดยค่าบริการบางส่วนจะถูกแปลงจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินในประเทศของคุณ และ Shopify จะออกค่าบริการส่วนที่เหลือตามราคาที่กำหนดไว้ตายตัวในสกุลเงินในประเทศของคุณ

ค่าบริการที่เรียกเก็บโดยไม่มีค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงิน

ค่าบริการในการสมัครใช้งาน Shopify จะเป็นราคาในสกุลเงินในประเทศของคุณโดยตรง ไม่ใช่ราคาที่แปลงจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

ค่าบริการที่มีค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงิน

โดยค่าใช้จ่ายที่จะแปลงจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐแล้วเรียกเก็บเป็นสกุลเงินในประเทศของคุณมีดังนี้:

  • ค่าบริการแอป (ค่าธรรมเนียมแบบเรียกเก็บครั้งเดียว ค่าธรรมเนียมในการใช้งาน และค่าธรรมเนียมการสมัครใช้งาน)
  • การสมัครใช้งาน Shopify POS
  • ธีม
  • โดเมน
  • ใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง
  • ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมจากภายนอก

อัตราการแปลงสกุลเงินที่ Shopify ใช้กับค่าบริการแต่ละครั้งจะอิงตามอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินในปัจจุบัน และมีค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยนสกุลเงิน 1.5% (ยกเว้นค่าธรรมเนียมการธุรกรรมจากภายนอกซึ่งได้รับการยกเว้น) โดยคุณสามารถดูอัตราแลกเปลี่ยนของค่าบริการแต่ละอย่างในใบเรียกเก็บเงินได้ในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ

เปลี่ยนสกุลเงินในการเรียกเก็บเงินของคุณ

หากคุณมีสิทธิ์รับการเรียกเก็บเงินด้วยสกุลเงินท้องถิ่น คุณสามารถเปลี่ยนสกุลเงินการเรียกเก็บเงินได้ การเปลี่ยนแปลงสกุลเงินที่เรียกเก็บเงินของคุณจะมีผลกับรอบการเรียกเก็บเงินรอบถัดไปของคุณ การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่ค้างชำระอยู่จะถูกเรียกเก็บเงินในสกุลเงินเดิมของคุณและเครดิตที่เหลือจะถูกแปลงเป็นสกุลเงินใหม่ของคุณ การเปลี่ยนแปลงสกุลเงิน INR (รูปีอินเดีย) จะถูกห้ามไว้จนกว่าจะมีการตัดสินใบแจ้งหนี้ที่ค้างอยู่

ขั้นตอน

  1. จากส่วนผู้ดูและระบบ Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > การเรียกเก็บเงิน

  2. ในส่วนวิธีการชำระเงิน ด้านล่างสกุลเงินสำหรับการเรียกเก็บเงิน ให้คลิกปุ่ม “...” จากนั้นคลิก “เปลี่ยนสกุลเงินสำหรับการเรียกเก็บเงิน

  3. ในกล่องโต้ตอบ เปลี่ยนสกุลเงินที่เรียกเก็บเงิน ให้เลือกสกุลเงินใหม่ที่เรียกเก็บเงินของคุณจากเมนูดรอปดาวน์

  4. คลิกที่ “บันทึก

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี