การชำระใบเรียกเก็บเงิน Shopify เป็นสกุลเงินในประเทศ

ในประเทศและภูมิภาคที่รองรับการเรียกเก็บเงินด้วยสกุลเงินในประเทศของตน Shopify จะออกใบเรียกเก็บเงินเป็นสกุลเงินในพื้นที่แทนสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ เมื่อมีการออกใบเรียกเก็บเงินของคุณเป็นสกุลเงินในประเทศของคุณ ใบเรียกเก็บเงินดังกล่าวสามารถลดค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยนสกุลเงินลงได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถคาดคะเนค่าใช้จ่ายประจำบางรายการ เช่น การสมัครใช้งาน Shopify ได้ง่ายยิ่งขึ้น เนื่องจากได้รับการกำหนดราคาตายตัวไว้ในสกุลเงินในประเทศของคุณ

ประเทศและภูมิภาคที่รองรับการเรียกเก็บเงินเป็นสกุลเงินในพื้นที่

การเรียกเก็บเงินด้วยสกุลเงินในพื้นที่พร้อมให้บริการแก่ผู้ขายที่อยู่ในประเทศและภูมิภาคดังต่อไปนี้

 • ออสเตรเลีย (AUD)
 • แคนาดา (CAD)
 • ประเทศในสหภาพยุโรป (EUR)
 • อินเดีย (INR)
 • ญี่ปุ่น (JPY)
 • สิงคโปร์ (SGD)
 • สหราชอาณาจักร (GBP)

การเรียกเก็บเงินในสกุล EUR มีให้บริการในลิกเตนสไตน์และสวิตเซอร์แลนด์ด้วย

สำหรับประเทศและภูมิภาคอื่นๆ ทั้งหมด Shopify จะออกใบเรียกเก็บเงินเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

การกําหนดว่าจะแปลงการเรียกเก็บเงินใดให้เป็นสกุลเงินในพื้นที่ของคุณ

หลังมีการเปิดใช้การเรียกเก็บเงินด้วยสกุลเงินในประเทศที่ร้านค้าของคุณแล้ว Shopify จะออกใบเรียกเก็บเงินทั้งหมดที่คุณจะได้รับเป็นสกุลเงินนั้น โดยค่าบริการบางส่วนจะถูกแปลงจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินในประเทศของคุณ และ Shopify จะออกค่าบริการส่วนที่เหลือตามราคาที่กำหนดไว้ตายตัวในสกุลเงินในประเทศของคุณ

ค่าบริการที่เรียกเก็บโดยไม่มีค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงิน

ค่าบริการในการสมัครใช้งาน Shopify จะเป็นราคาในสกุลเงินในประเทศของคุณโดยตรง ไม่ใช่ราคาที่แปลงจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

ค่าบริการที่มีค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงิน

โดยค่าใช้จ่ายที่จะแปลงจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐแล้วเรียกเก็บเป็นสกุลเงินในประเทศของคุณมีดังนี้:

 • ค่าบริการแอป (ค่าธรรมเนียมแบบเรียกเก็บครั้งเดียว ค่าธรรมเนียมในการใช้งาน และค่าธรรมเนียมการสมัครใช้งาน)
 • การสมัครใช้งาน Shopify POS
 • ธีม
 • โดเมน
 • ใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง
 • ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมจากภายนอก

อัตราการแปลงสกุลเงินที่ Shopify ใช้กับค่าบริการแต่ละครั้งจะอิงตามอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินในปัจจุบัน และมีค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยนสกุลเงิน 1.5% (ยกเว้นค่าธรรมเนียมการธุรกรรมจากภายนอกซึ่งได้รับการยกเว้น) โดยคุณสามารถดูอัตราแลกเปลี่ยนของค่าบริการแต่ละอย่างในใบเรียกเก็บเงินได้ในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ

การเปลี่ยนสกุลเงินสำหรับการเรียกเก็บเงินของคุณ

หากคุณมีตำแหน่งที่ตั้งอยู่ในประเทศหรือภูมิภาคที่มีสิทธิ์ คุณสามารถเปลี่ยนสกุลเงินสำหรับการเรียกเก็บเงินได้ การเปลี่ยนแปลงสกุลเงินสำหรับการเรียกเก็บเงินของคุณจะมีผลกับรอบการเรียกเก็บเงินรอบถัดไปของคุณ การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่ค้างชำระอยู่จะถูกเรียกเก็บเงินในสกุลเงินเดิมของคุณและเครดิตที่เหลือจะถูกแปลงเป็นสกุลเงินใหม่ของคุณ

ขั้นตอน

 1. จากส่วนผู้ดูและระบบ Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > การเรียกเก็บเงิน
 2. ในส่วนรอบการเรียกเก็บเงินปัจจุบัน ให้คลิก “แก้ไขโปรไฟล์การเรียกเก็บเงิน
 3. ในส่วนที่อยู่และสกุลเงิน > ส่วนสกุลเงิน ให้คลิกไอคอนรูปดินสอ
 4. ในกล่องโต้ตอบ เปลี่ยนสกุลเงินที่เรียกเก็บเงิน ให้เลือกสกุลเงินใหม่ที่เรียกเก็บเงินของคุณจากเมนูดรอปดาวน์
 5. คลิกที่ “บันทึก

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี