การชำระใบเรียกเก็บเงิน Shopify เป็นสกุลเงินในประเทศ

ในประเทศและภูมิภาคที่รองรับการเรียกเก็บเงินด้วยสกุลเงินในประเทศของตน Shopify จะออกใบเรียกเก็บเงินเป็นสกุลเงินในพื้นที่แทนสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ เมื่อมีการออกใบเรียกเก็บเงินของคุณเป็นสกุลเงินในประเทศของคุณ ใบเรียกเก็บเงินดังกล่าวสามารถลดค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยนสกุลเงินลงได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถคาดคะเนค่าใช้จ่ายประจำบางรายการ เช่น การสมัครใช้งาน Shopify ได้ง่ายยิ่งขึ้น เนื่องจากได้รับการกำหนดราคาตายตัวไว้ในสกุลเงินในประเทศของคุณ

ประเทศและภูมิภาคที่รองรับการเรียกเก็บเงินเป็นสกุลเงินในพื้นที่

การเรียกเก็บเงินเป็นสกุลเงินในพื้นที่ (เป็นเงินยูโร) มีให้บริการแก่ผู้ค้าที่อยู่ในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป

สำหรับประเทศและภูมิภาคอื่นๆ ทั้งหมด Shopify จะออกใบเรียกเก็บเงินเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

การกําหนดว่าจะแปลงการเรียกเก็บเงินใดให้เป็นสกุลเงินในพื้นที่ของคุณ

หลังมีการเปิดใช้การเรียกเก็บเงินด้วยสกุลเงินในประเทศที่ร้านค้าของคุณแล้ว Shopify จะออกใบเรียกเก็บเงินทั้งหมดที่คุณจะได้รับเป็นสกุลเงินนั้น โดยค่าบริการบางส่วนจะถูกแปลงจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินในประเทศของคุณ และ Shopify จะออกค่าบริการส่วนที่เหลือตามราคาที่กำหนดไว้ตายตัวในสกุลเงินในประเทศของคุณ

ค่าบริการที่เรียกเก็บโดยไม่มีค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงิน

ค่าบริการในการสมัครใช้งาน Shopify จะเป็นราคาในสกุลเงินในประเทศของคุณโดยตรง ไม่ใช่ราคาที่แปลงจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

ค่าบริการที่มีค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงิน

โดยค่าใช้จ่ายที่จะแปลงจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐแล้วเรียกเก็บเป็นสกุลเงินในประเทศของคุณมีดังนี้:

  • ค่าบริการแอป (ค่าธรรมเนียมแบบเรียกเก็บครั้งเดียว ค่าธรรมเนียมในการใช้งาน และค่าธรรมเนียมการสมัครใช้งาน)
  • การสมัครใช้งาน Shopify POS
  • ธีม
  • โดเมน
  • ใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง
  • ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม

อัตราการแปลงสกุลเงินที่ Shopify ใช้กับค่าบริการแต่ละอย่างจะอิงตามอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินในปัจจุบัน และมีค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยนสกุลเงิน 1.5% (ยกเว้นค่าธรรมเนียมการธุรกรรมซึ่งได้รับการยกเว้น) โดยคุณสามารถดูอัตราแลกเปลี่ยนของค่าบริการแต่ละอย่างในใบเรียกเก็บเงินได้ใน Shopify admin

การเปลี่ยนสกุลเงินสำหรับการเรียกเก็บเงินของคุณ

หากคุณมีสิทธิ์ใช้การเรียกเก็บเงินเป็นสกุลเงินในพื้นที่ คุณสามารถเปลี่ยนสกุลเงินสำหรับการเรียกเก็บเงินได้ หลังจากเปลี่ยนแล้ว ระบบจะนำการเปลี่ยนแปลงนี้ไปใช้กับรอบการเรียกเก็บเงินถัดไปของคุณ หากคุณมีค่าใช้จ่ายที่ค้างชำระอยู่ ระบบจะเรียกเก็บเงินคุณทันทีในสกุลเงินเดิม เครดิตที่เหลือจะแปลงเป็นสกุลเงินใหม่ที่คุณเลือก

เปลี่ยนสกุลเงินสำหรับการเรียกเก็บเงินของคุณในร้านค้าที่ตั้งอยู่ในเยอรมนี

หากร้านค้าของคุณตั้งอยู่ในเยอรมนี คุณสามารถเปลี่ยนสกุลเงินสำหรับการเรียกเก็บเงินได้ใน Shopify admin

ขั้นตอน

  1. จากส่วนผู้ดูและระบบ Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > การเรียกเก็บเงิน

  2. ในส่วนรายละเอียดการชำระเงิน ภายใต้สกุลเงินสำหรับการเรียกเก็บเงิน ให้คลิกปุ่ม "..." แล้วคลิก "เปลี่ยนสกุลเงินสำหรับการเรียกเก็บเงิน"

  3. เลือกดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

- หากต้องการเปลี่ยนสกุลเงินสำหรับการเรียกเก็บเงินเป็นสกุลเงินยูโร ให้คลิก "EUR (ยูโร)" - หากต้องการเปลี่ยนสกุลเงินสำหรับการเรียกเก็บเงินเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ให้คลิก "USD (ดอลลาร์สหรัฐ)"

  1. คลิกที่ "บันทึก"

เปลี่ยนสกุลเงินสำหรับการเรียกเก็บเงินของคุณสำหรับผู้ขายในสหภาพยุโรปรายอื่นๆ

หากคุณเป็นผู้ขายที่มีสิทธิ์ในประเทศอื่นในสหภาพยุโรปนอกเหนือจากเยอรมนี แต่ปัจจุบันระบบเรียกเก็บเงินคุณเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ คุณสามารถติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify เพื่อขอความช่วยเหลือในการเปลี่ยนสกุลเงินสำหรับเรียกเก็บเงิน

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี