ค่าใช้จ่าย

ใบเรียกเก็บเงินของคุณจะแสดงค่าใช้จ่ายต่างๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ตั้งของร้านค้าและการบริการที่ร้านใช้ ค่าใช้จ่ายสำหรับใบเรียกเก็บเงินของ Shopify จะปรากฏขึ้นในใบแจ้งยอดบัตรเครดิตของคุณว่า Shopify * <bill number>

ค่าธรรมเนียมการสมัครใช้งาน

ค่าธรรมเนียมการสมัครใช้งานจะขึ้นอยู่กับแผนการใช้งานและรอบการเรียกเก็บเงินของการสมัครใช้งาน

หน้า การเรียกเก็บเงิน ของ Shopify admin จะแสดงรายการการสมัครใช้งานแบบชําระเงินของคุณที่มีการเก็บค่าใช้จ่ายเป็นประจำ รายการดังกล่าวจะมีการสมัครใช้งานแผน Shopify ของคุณและการสมัครใช้งานอื่นๆ เช่น การสมัครใช้งานแอปของคุณ ซึ่งรวมถึงรายการการสมัครใช้งานแอปที่อยู่ในระหว่างการทดลองใช้งานฟรีด้วย แต่แอปที่อยู่ในแผนการสมัครใช้งานฟรีจะไม่แสดงอยู่

นอกจากนี้ คุณสามารถจัดการการสมัครใช้งานแบบชําระเงินของคุณจากรายการนี้ หากคุณมีร้านค้าหลายร้าน คุณจะสามารถจัดการการสมัครใช้งานได้ทีละร้านเท่านั้น

ดูค่าธรรมเนียมการสมัครใช้งานแบบชําระเงินของคุณใน Shopify admin ของคุณ

 1. ไปที่หน้าการเรียกเก็บเงินของคุณ:

- สหรัฐอเมริกา: จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่การเงิน > การเรียกเก็บเงิน

- ประเทศอื่น: จากส่วนผู้ดูและระบบ Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > การเรียกเก็บเงิน

ส่วนการสมัครใช้งานจะแสดงรายการแอปที่ติดตั้งล่าสุด

 1. หากต้องการดูการสมัครใช้งานแบบชําระเงินทั้งหมด ให้คลิก "ดูการสมัครใช้งานทั้งหมด"

 2. หากต้องการดูข้อมูลเกี่ยวกับการสมัครใช้งานแผน Shopify ของคุณ ให้คลิก ... ถัดจากการสมัครใช้งาน จากนั้นคลิกจัดการ คุณไปที่หน้า แผน ใน Shopify admin ของคุณ

 3. หากต้องการจัดการแอป ให้คลิก ... ถัดจากการสมัครใช้งาน จากนั้นคลิกจัดการ เหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้จะเกิดขึ้น:

- หากคุณเลือกการสมัครใช้งานแอป Shopify คุณจะไปที่หน้าที่เกี่ยวข้องใน Shopify admin ของคุณ - หากคุณเลือกการสมัครใช้งานแอปจากภายนอก คุณจะไปที่หน้าการตั้งค่าของแอปนั้น

ค่าธรรมเนียมใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง

หลังจากซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งผ่าน Shopify Shipping ระบบจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายผ่านบัญชีผู้ใช้ Shopify ของคุณ หากมีค่าบริการที่ผู้ให้บริการขนส่งเรียกเก็บเป็นค่าประกันการจัดส่งที่คุณซื้อหรือค่าการปรับเปลี่ยนการจัดส่ง คุณจะถูกเรียกเก็บเงินผ่านบัญชีผู้ใช้ Shopify เช่นกัน

ใบเรียกเก็บเงินสำหรับค่าจัดส่งจะเรียกเก็บแยกจากใบเรียกเก็บเงินค่าสมัครใช้งาน Shopify ของคุณ หากคุณยกเลิกใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง ระบบจะคืนค่าใบจ่าหน้านั้นเป็นเครดิตสำหรับการซื้อใบจ่าหน้าครั้งต่อไป ค่าใบจ่าหน้าจะไม่ถูกเรียกคืนไปยังบัญชีผู้ใช้ Shopify ของคุณโดยตรง

แต่ละประเทศมีกฎภาษีค่าจัดส่งที่แตกต่างกัน หากต้องการตรวจสอบว่าประเทศของคุณเรียกเก็บภาษีค่าจัดส่งอย่างไร ให้ดูที่ภาษีเกี่ยวกับใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง

หากจำนวนรายการถึงเกณฑ์การเรียกเก็บเงินในแต่ละวันขณะซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง คุณจะยังสามารถซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งได้เพียง 10% ของยอดเกณฑ์การเรียกเก็บเงินขณะที่มีใบเรียกเก็บเงิน คุณสามารถดูจำนวนเงินที่กำหนดเป็นเกณฑ์ของบัญชีได้ในส่วนใบเรียกเก็บเงินของหน้าการเรียกเก็บเงินในส่วน Shopify admin ของคุณ การซื้อใดๆ ที่ดำเนินการในช่วงนี้จะแสดงอยู่ในใบเรียกเก็บเงินครั้งถัดไปของคุณ หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเรียกเก็บเงินของใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง ให้ติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify

ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม

หากคุณใช้ Shopify Payments คุณจะไม่ถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมสำหรับคำสั่งซื้อสำหรับร้านค้าที่อยู่ในประเทศส่วนใหญ่ นอกจากนี้ ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมจะไม่เรียกเก็บจากวิธีการชำระเงินด้วยตนเอง ซึ่งรวมถึงบริการเก็บเงินปลายทาง (COD) เงินฝากธนาคาร เช็ค คำสั่งซื้อสำหรับทดสอบ และคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินที่ทำเครื่องหมายว่า "ชำระเงินแล้ว" หรือ "รอดำเนินการ" จะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมสำหรับคำสั่งซื้อ POS

หมายเหตุ: หากคุณอยู่ในออสเตรีย เบลเยียม หรือสวีเดน คุณจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมสำหรับคำสั่งซื้อที่ดำเนินการผ่านผู้ให้บริการการชำระเงินภายนอกเท่านั้น

หากคุณไม่ใช้ Shopify Payments หรือวิธีการชำระเงินด้วยตนเอง ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมจะมีผลกับคำสั่งซื้อเพิ่มเติมจากค่าธรรมเนียมการดำเนินการที่เรียกเก็บโดยผู้ให้บริการการชำระเงินของคุณ

หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมผ่านบัตรเครดิตจะไม่ถูกส่งคืนให้แก่คุณเมื่อคุณดำเนินเรื่องการคืนเงิน

วิธีการเรียกเก็บเงินจากบัญชีของคุณขึ้นอยู่กับจำนวนการทำธุรกรรมของร้านค้า ค่าใช้จ่ายแบบเรียกเก็บต่อเนื่อง และผู้ให้บริการการชำระเงินที่คุณใช้บริการ

หมายเหตุ ระบบจะติดตั้งแอป Advanced Cash on Delivery ที่มีฟีเจอร์เพิ่มเติมไปยังร้านค้าที่อยู่ในประเทศอินเดียโดยอัตโนมัติ ซึ่งใช้ภาษาอินเดียและสกุลเงินรูปี (INR) เป็นสกุลเงินเริ่มต้น แตกต่างจากตัวเลือกการชำระเงินด้วยตนเองในการเก็บเงินปลายทาง โดยจะมีค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมการซื้อผ่านแอป คุณสามารถปิดใช้งานแอปและใช้ตัวเลือกบริการเก็บเงินปลายทางแบบมาตรฐานได้ในการตั้งค่าการชำระเงินของคุณ

คำนวณค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมของคุณ

Shopify ใช้สูตรนี้ในการคำนวณค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมสำหรับระยะเวลา 30 วัน:

 [(ต้นทุนสินค้า - ส่วนลด) + ภาษี + ค่าจัดส่ง] x อัตรา 

อัตราค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับแผนอัตราค่าบริการของคุณ

ดูรายละเอียดค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมของคุณ

ขั้นตอน:

 1. ไปที่หน้าการเรียกเก็บเงินของคุณ:

- สหรัฐอเมริกา: จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่การเงิน > การเรียกเก็บเงิน

- ประเทศอื่น: จากส่วนผู้ดูและระบบ Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > การเรียกเก็บเงิน

 1. คลิกใบเรียกเก็บเงินที่ต้องการดูในส่วนใบเรียกเก็บเงิน

 2. หากใบเรียกเก็บเงินมีค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมดังกล่าวจะมีลิงก์ไปยังคำสั่งซื้อที่เกี่ยวข้อง คลิกเพื่อดูข้อมูล

คุณสามารถดูรายละเอียดค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมของทุกคำสั่งที่ครอบคลุมในใบเรียกเก็บเงินนี้ได้จากในแผงที่เปิดขึ้นมา

คลิกคำสั่งซื้อเพื่อดูรายละเอียดทั้งหมดของการทำธุรกรรม

โดเมน ธีม และค่าธรรมเนียมแอปแบบครั้งเดียว

คุณจะได้รับใบเรียกเก็บเงินที่มีค่าใช้จ่ายแบบครั้งเดียวสำหรับการดำเนินการต่างๆ เช่น การลงทะเบียนโดเมน การซื้อชุดธีม หรือการซื้อแอป คุณสามารถดูประวัติบัญชีได้ในส่วนใบเรียกเก็บเงินของหน้าการเรียกเก็บเงินในส่วน Shopify admin ของคุณ

การซื้อธีมไม่สามารถขอคืนเงินได้

ใช้ยอดคงเหลือบน Shopify เพื่อชำระใบเรียกเก็บเงิน

หากร้านค้าของคุณตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกาและมีจำนวนเงินเพียงพอในยอดคงเหลือของบัญชี Shopify Payments ระบบจะเลือกยอดคงเหลือใน Shopify เป็นวิธีการชำระเงินเริ่มต้นสำหรับการซื้อธีมและการซื้อแอปแบบครั้งเดียว หากคุณต้องการชำระค่าใช้จ่ายแบบเรียกเก็บต่อเนื่องโดยใช้ยอดคงเหลือใน Shopify คุณต้องเปิดใช้ตัวเลือกนี้ในการตั้งค่าการเรียกเก็บเงิน

หากค่าใช้จ่ายมีจำนวนเกินยอดเงินคงเหลือในบัญชี Shopify Payments ของคุณ ระบบจะไม่เก็บเงินจากยอดคงเหลือของคุณ ในกรณีนี้ จำนวนเงินรวมในใบเรียกเก็บเงินจะถูกเรียกเก็บจากบัตรเครดิตที่คุณระบุไว้ในไฟล์

Shopify Email

ผู้ขายทั้งหมดที่มีแผน Shopify แบบชำระเงินจะมีอีเมลฟรี 2,500 ฉบับที่จะส่งทุกต้นเดือน ค่าใช้จ่ายอีเมลคำนวณโดยใช้กฎต่อไปนี้:

 • อีเมลจะนับจากที่อยู่อีเมลของแต่ละรายการที่ส่งอีเมลไป ตัวอย่างเช่น การส่งอีเมลส่งเสริมการขาย 1 รายการไปยังผู้สมัครใช้งาน 800 รายนับเป็นอีเมล 800 ฉบับ
 • อีเมลที่ไม่ได้ใช้งานจะไม่มีการดำเนินการต่อในเดือนถัดไป
 • คุณสามารถส่งอีเมลเพิ่มเติมเกินกว่าอีเมลฟรี 2,500 ฉบับได้ แต่ต้องเสียค่าใช้จ่ายฉบับละ $0.001 ดอลลาร์สหรัฐ ตัวอย่างเช่น การส่งอีเมลเพิ่มเติม 1,000 ฉบับจะมีค่าใช้จ่าย $1 ดอลลาร์สหรัฐ ระบบจะไม่เรียกเก็บเงินค่าบริการอีเมลเพิ่มเติมจนกว่าค่าใช้จ่ายจะถึง $0.005 ดอลลาร์สหรัฐ
 • ไม่มีแผนการสมัครใช้งานเพิ่มเติมและ Shopify Email จะเรียกเก็บเงินจากสิ่งที่คุณส่งเท่านั้น
 • คุณสามารถส่งกิจกรรมแคมเปญได้สูงสุดห้ากิจกรรมต่อสัปดาห์ ซึ่งจะรีเซ็ตทุกๆ เจ็ดวันในเวลาเที่ยงคืนตาม UTC

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ค่าใช้จ่ายสำหรับ Shopify Email

ค่าใช้จ่ายอีเมลเพิ่มเติมจะถูกเพิ่มไปยังใบเรียกเก็บเงิน Shopify ของคุณในเดือนที่ผ่านมาเป็นอีเมลการตลาด หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของแต่ละกิจกรรมทางอีเมล ให้คลิกที่ "ดูรายละเอียด" ในส่วนการเรียกเก็บเงินของส่วน Shopify admin ของคุณ

ภาษี

หากธุรกิจของคุณตั้งอยู่ในเขตอำนาจศาลของแคนาดาหรือสหรัฐอเมริกาที่ Shopify มีสำนักงานธุรกิจอยู่ Shopify จำเป็นต้องเรียกเก็บภาษีสำหรับการสมัครสมาชิกของคุณตามกฎหมาย Shopify จะเรียกเก็บภาษีเฉพาะในกรณีที่จำเป็นต้องทำโดยเจ้าหน้าที่ด้านงานภาษีในเขตอำนาจศาลของคุณ ภาษีเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการสมัครสมาชิก Shopify ของคุณและไม่ได้รับผลจากสินค้าหรือบริการที่ขาย

Shopify เป็นบริษัทในแคนาดาที่ดําเนินงานอยู่ในแคนาดาซึ่งมีข้อกําหนดในการจัดเก็บภาษีการขายในรัฐและเขตต่างๆ ในสหรัฐฯ ดังต่อไปนี้:

 • แอละแบมา
 • แอริโซนา
 • อาร์คันซอ
 • แคลิฟอร์เนีย
 • เมืองชิคาโก รัฐอิลลินอยส์
 • คอนเนตทิคัต
 • โคโลราโด
 • ฟลอริดา
 • จอร์เจีย
 • ฮาวาย
 • ไอดาโฮ
 • อินดีแอนา
 • ไอโอวา
 • แคนซัส
 • เคนทักกี
 • ลุยเซียนา
 • แมริแลนด์
 • แมสซาชูเซตส์
 • มิชิแกน
 • มินนิโซตา
 • เนแบรสกา
 • เนวาดา
 • นิวเจอร์ซีย์
 • นิวเม็กซิโก
 • นิวยอร์ก
 • นอร์ทแคโรไลนา
 • นอร์ทดาโคตา
 • โอไฮโอ
 • โอคลาโฮมา
 • เพนซิลเวเนีย
 • โรดไอแลนด์
 • เซาท์แคโรไลนา
 • เซาท์ดาโคตา
 • เทนเนสซี
 • เท็กซัส
 • ยูทาห์
 • เวอร์มอนต์
 • วอชิงตัน ดีซี
 • วอชิงตัน
 • เวสต์เวอร์จิเนีย
 • วิสคอนซิน

หากร้านค้าของคุณตั้งอยู่ในแคนาดา หรือในรัฐหรือเขตที่ระบุไว้ การสมัครใช้งานของคุณจะถูกเรียกเก็บภาษีที่บังคับใช้ (HST/PST/GST หรือรัฐ/มณฑล/เทศบาล) หากร้านค้าของคุณไม่ได้ตั้งอยู่ในแคนาดา หรือในรัฐหรือเขตที่ Shopify มีข้อกำหนดด้านการจัดเก็บภาษี ก็จะไม่มีการเรียกเก็บภาษีจากการสมัครสมาชิกของคุณ

ภาษีจะปรากฏบนบรรทัดที่แยกต่างหากในใบเรียกเก็บเงินของคุณ

ภาษีสำหรับค่าใช้จ่ายในบัญชีผู้ใช้

หากคุณอาศัยอยู่ในภูมิภาคที่ Shopify จำเป็นต้องเรียกเก็บภาษีสำหรับค่าใช้จ่ายในบัญชีใดๆของคุณค่าใช้จ่ายเหล่านี้จะปรากฏในใบแจ้งหนี้ Shopify ของคุณ

เรียกเก็บ GST ในอินเดีย

หากร้านค้าของคุณตั้งอยู่ในอินเดีย คุณจะถูกเรียกเก็บภาษีสินค้าและบริการ (GST) ในค่าธรรมเนียม Shopify ของคุณตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2021 ค่าใช้จ่ายนี้จะปรากฏในใบเรียกเก็บเงิน Shopify รายเดือนของคุณ หากต้องการยกเว้นค่า GST คุณต้องระบุหมายเลขประจำตัว GST (GSTIN) ของคุณ

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูและระบบ Shopify ให้ไปที่ การตั้งค่า > การเรียกเก็บเงิน
 2. ในส่วนการลงทะเบียนภาษี ให้คลิกที่ "เพิ่ม GSTIN"
 3. ป้อน GSTIN ของคุณ จากนั้นคลิกที่ "เพิ่ม GSTIN"

ค่าธรรมเนียม GST ในประเทศสิงคโปร์

หากร้านค้าของคุณตั้งอยู่ในประเทศสิงคโปร์ คุณจะถูกเรียกเก็บภาษีสินค้าและบริการ (GST) ในค่าธรรมเนียม Shopify ของคุณตั้งแต่เดือนธันวาคม 2019 เป็นต้นไป ค่าใช้จ่ายนี้จะปรากฏบนใบเรียกเก็บเงิน Shopify รายเดือนของคุณ ในขณะนี้คุณไม่สามารถระบุหมายเลข GST ของคุณเพื่อที่จะได้รับการยกเว้นภาษี

SST ที่เรียกเก็บในมาเลเซีย

หากร้านค้าของคุณตั้งอยู่ในประเทศมาเลเซีย คุณจะถูกเรียกเก็บภาษีการขายและบริการ (SST) ในค่าธรรมเนียม Shopify ของคุณตั้งแต่เดือนตุลาคม 2021 เป็นต้นไป ค่าใช้จ่ายนี้จะปรากฏบนใบเรียกเก็บเงิน Shopify รายเดือนของคุณ ในขณะนี้คุณไม่สามารถระบุหมายเลข SST ของคุณเพื่อที่จะได้รับการยกเว้นภาษี

หมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับร้านค้าในยุโรป

หากร้านค้าของคุณตั้งอยู่ในยุโรป คุณจำเป็นต้องให้หมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) หรือแจ้งว่าคุณไม่มีหมายเลขดังกล่าว

ขั้นตอน:

 1. ไปที่หน้าการเรียกเก็บเงินของคุณ:

- สหรัฐอเมริกา: จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่การเงิน > การเรียกเก็บเงิน

- ประเทศอื่น: จากส่วนผู้ดูและระบบ Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > การเรียกเก็บเงิน

 1. ในส่วนหมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่มให้ใส่ข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่มของคุณ:

- หากคุณมีหมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่มให้คลิกเพิ่มหมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่มให้ป้อนในช่องว่างที่ให้ไว้แล้วคลิกบันทึก - หากคุณไม่มีหมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่มให้คลิกฉันไม่มีหมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่มจากนั้นคลิกยืนยัน หมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่มจะแสดงเป็นไม่มี

 1. คลิกบันทึก

Shopify จะตรวจสอบหมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่มของคุณผ่านระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่ม (VIES) และจะเปลี่ยนสถานะจาก pending เป็น verified เมื่อสิ้นสุดการตรวจสอบยืนยัน

ค่าธรรมเนียมภาษีมูลค่าเพิ่มในไอร์แลนด์

หากร้านค้าของคุณตั้งอยู่ที่ไอร์แลนด์ คุณจะถูกเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม 23% จากค่าธรรมเนียม Shopify ที่เกี่ยวข้อง ค่าใช้จ่ายนี้จะปรากฏในใบเรียกเก็บเงินรายเดือนทั้งหมดของคุณหลังจากวันที่ 1 มิถุนายน 2019

ภาษีมูลค่าเพิ่มที่เรียกเก็บในสวิตเซอร์แลนด์

หากร้านค้าของคุณตั้งอยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ คุณจะถูกเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.7% จากค่าธรรมเนียม Shopify ที่เกี่ยวข้อง ค่าใช้จ่ายนี้จะปรากฏในใบเรียกเก็บเงินรายเดือนทั้งหมดหลังจากวันที่ 1 สิงหาคม 2021

หมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับร้านค้าในแอฟริกาใต้

หากร้านค้าของคุณตั้งอยู่ในประเทศแอฟริกาใต้ คุณจะต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 15% ในปี 2020 โดยสามารถเลือกที่จะให้หมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่มหรือระบุว่าไม่มีหมายเลขใดก็ได้

ขั้นตอน:

 1. ไปที่หน้าการเรียกเก็บเงินของคุณ:

- สหรัฐอเมริกา: จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่การเงิน > การเรียกเก็บเงิน

- ประเทศอื่น: จากส่วนผู้ดูและระบบ Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > การเรียกเก็บเงิน

 1. ในส่วนการลงทะเบียนภาษี ให้ป้อนข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่มของคุณ:

- หากคุณมีหมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้คลิกเพิ่มหมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่ม แล้วป้อนหมายเลขดังกล่าวลงในช่องว่างที่กำหนดไว้ จากนั้นคลิก เพิ่มหมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่ม - หากคุณไม่มีหมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่มให้คลิกฉันไม่มีหมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่มจากนั้นคลิกยืนยัน

การยกเว้นภาษี GST ของออสเตรเลียสำหรับการสมัครใช้งาน Shopify

หากร้านค้าของคุณตั้งอยู่ในประเทศออสเตรเลีย ภาษีสินค้าและบริการ (GST) ของออสเตรเลียจะถูกเรียกเก็บจากการสมัครใช้งาน Shopify และใบจ่าหน้า Shopify Shipping ของคุณในอัตรา 10% อย่างไรก็ตาม Shopify ไม่เก็บการชำระเงิน GST ของคุณหากคุณลงทะเบียน GST ออสเตรเลียและเพิ่มเลขทะเบียนการค้าประจำบริษัทห้างร้านในประเทศออสเตรเลีย (ABN) ไปยังร้านค้า Shopify ของคุณ

ABN คือตัวเลข 11 หลักที่รัฐบาลออสเตรเลียใช้เพื่อระบุธุรกิจของคุณ หากคุณลงทะเบียน GST ออสเตรเลีย ให้เพิ่ม ABN ของคุณเพื่อรับสิทธิ์ยกเว้น GST การเพิ่ม ABN ไปยังร้านค้า Shopify ของคุณและการลงทะเบียน GST ออสเตรเลียนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อรับสิทธิ์ยกเว้น GST ในการสมัครใช้งาน Shopify ของคุณ

ขั้นตอน:

 1. ไปที่หน้าการเรียกเก็บเงินของคุณ:

- สหรัฐอเมริกา: จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่การเงิน > การเรียกเก็บเงิน

- ประเทศอื่น: จากส่วนผู้ดูและระบบ Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > การเรียกเก็บเงิน

 1. ในส่วนการลงทะเบียนภาษี ให้คลิกใช่ ฉันได้ลงทะเบียน GSTแล้ว

 2. ป้อน ABN ของคุณแล้วคลิกเพิ่ม ABN

การยกเว้นภาษี GST ของนิวซีแลนด์สำหรับการสมัครใช้งาน Shopify

หากร้านค้าของคุณตั้งอยู่ในนิวซีแลนด์ ในวันที่ 1 กรกฎาคม Shopify จะเรียกเก็บภาษีสินค้าและบริการ (GST) 15% ไปยังใบเรียกเก็บเงิน Shopify ของคุณ อย่างไรก็ตาม Shopify จะไม่เก็บ GST หากคุณลงทะเบียน GST นิวซีแลนด์และเพิ่มหมายเลขกรมสรรพากร (IRD) ของคุณไปยังร้านค้า Shopify

หมายเลข IRD ของคุณคือตัวเลข 8 หรือ 9 หลักที่รัฐบาลนิวซีแลนด์มอบหมายให้เป็นหมายเลขประจำธุรกิจของคุณ หากคุณลงทะเบียนภาษี GST นิวซีแลนด์แล้วให้เพิ่มหมายเลข IRD ของคุณเพื่อให้มีสิทธิ์ได้รับการยกเว้นภาษี GST

คุณสามารถเพิ่มหมายเลข IRD ของคุณได้ก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม 2020 เพื่อจัดเตรียมธุรกิจของคุณให้พร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงนี้ การเพิ่มหมายเลข IRD ของคุณไปยังร้านค้า Shopify ของคุณและลงทะเบียนภาษี GST นิวซีแลนด์เป็นสิ่งที่จำเป็นหากคุณต้องการยกเว้น GST ในการสมัครใช้งาน Shopify ของคุณ

ขั้นตอน:

 1. ไปที่หน้าการเรียกเก็บเงินของคุณ:

- สหรัฐอเมริกา: จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่การเงิน > การเรียกเก็บเงิน

- ประเทศอื่น: จากส่วนผู้ดูและระบบ Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > การเรียกเก็บเงิน

 1. ในส่วนการลงทะเบียนภาษี ให้คลิกใช่ ฉันได้ลงทะเบียน GSTแล้ว

 2. ป้อนหมายเลข IRD ของคุณ จากนั้นคลิกเพิ่ม IRD

การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มของตุรกีในการสมัครใช้งาน Shopify

หากร้านค้าของคุณอยู่ในตุรกี ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2021 เป็นต้นไป Shopify จำเป็นต้องเพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่มไปยังใบเรียกเก็บเงิน Shopify ของคุณ อย่างไรก็ตาม ใบเรียกเก็บเงิน Shopify ของคุณอาจได้รับการยกเว้นจากภาษีมูลค่าเพิ่มหากคุณระบุหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 10 หลัก (Vergi Numarasi)

การเพิ่มหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของคุณไปยังร้านค้า Shopify นั้นเป็นสิ่งจําเป็นเพื่อให้มีสิทธิ์ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มในการสมัครใช้งาน Shopify ของคุณ

ขั้นตอน:

 1. ไปที่หน้าการเรียกเก็บเงินของคุณ:

- สหรัฐอเมริกา: จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่การเงิน > การเรียกเก็บเงิน

- ประเทศอื่น: จากส่วนผู้ดูและระบบ Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > การเรียกเก็บเงิน

 1. ในส่วนการลงทะเบียนภาษี ให้คลิก "ใช่ ฉันได้ลงทะเบียน VAT แล้ว"

 2. ป้อนหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของคุณ จากนั้นคลิกที่ "เพิ่มหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี"

เครดิตการเรียกเก็บเงิน

เครดิตในบัญชีของคุณจัดกลุ่มได้เป็นหมวดหมู่ดังต่อไปนี้:

 • เครดิตการสมัครใช้งานจะใช้เป็นส่วนลดสำหรับค่าสมัครสมาชิกของคุณ
 • เครดิตแอปจะใช้เป็นส่วนลดสำหรับค่าใช้จ่ายแอปของคุณ
 • เครดิตการจัดส่งจะใช้เป็นส่วนลดสำหรับค่าจัดส่งของคุณ
 • เครดิตธุรกรรมจะใช้เป็นส่วนลดค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมของคุณ

เครดิตจะถูกนำไปใช้กับใบเรียกเก็บเงินครั้งถัดไปในหมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง เครดิตจากหมวดหมู่หนึ่งไม่สามารถใช้กับหมวดหมู่อื่นได้

หมายเหตุ: เครดิตสามารถใช้ได้เฉพาะกับค่าใช้จ่ายในอนาคตเท่านั้น ไม่สามารถใช้เครดิตกับการสมัครสมาชิกหรือค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมปัจจุบันได้

ตรวจสอบเครดิตการเรียกเก็บเงินที่มีของคุณ

ขั้นตอน:

 1. ไปที่หน้าการเรียกเก็บเงินของคุณ:

- สหรัฐอเมริกา: จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่การเงิน > การเรียกเก็บเงิน

- ประเทศอื่น: จากส่วนผู้ดูและระบบ Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > การเรียกเก็บเงิน

 1. ตรวจสอบเครดิตที่มีอยู่ในส่วนเครดิต

หากคุณมีเครดิตอยู่ในหมวดหมู่เครดิตใดๆ เครดิตดังกล่าวจะปรากฏในตารางหมวดหมู่เครดิต

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี