ค่าใช้จ่าย

ใบเรียกเก็บเงินของคุณจะแสดงค่าใช้จ่ายต่างๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ตั้งของร้านค้าและการบริการที่ร้านใช้ ค่าใช้จ่ายสำหรับใบเรียกเก็บเงินของ Shopify จะปรากฏขึ้นในใบแจ้งยอดบัตรเครดิตของคุณว่า Shopify * <bill number>

ค่าธรรมเนียมการสมัครใช้งาน

ค่าธรรมเนียมการสมัครใช้งานจะขึ้นอยู่กับแผนการใช้งานและรอบการเรียกเก็บเงินของการสมัครใช้งาน

ค่าธรรมเนียมใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง

หลังจากซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งผ่าน Shopify Shipping ระบบจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายผ่านบัญชีผู้ใช้ Shopify ของคุณ หากมีค่าบริการที่ผู้ให้บริการขนส่งเรียกเก็บเป็นค่าประกันการจัดส่งที่คุณซื้อหรือค่าการปรับเปลี่ยนการจัดส่ง คุณจะถูกเรียกเก็บเงินผ่านบัญชีผู้ใช้ Shopify เช่นกัน

ใบเรียกเก็บเงินสำหรับค่าจัดส่งจะเรียกเก็บแยกจากใบเรียกเก็บเงินค่าสมัครใช้งาน Shopify ของคุณ หากคุณยกเลิกใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง ระบบจะคืนค่าใบจ่าหน้านั้นเป็นเครดิตสำหรับการซื้อใบจ่าหน้าครั้งต่อไป ค่าใบจ่าหน้าจะไม่ถูกเรียกคืนไปยังบัญชีผู้ใช้ Shopify ของคุณโดยตรง

แต่ละประเทศมีกฎภาษีค่าจัดส่งที่แตกต่างกัน หากต้องการตรวจสอบว่าประเทศของคุณเรียกเก็บภาษีค่าจัดส่งอย่างไร ให้ดูที่ภาษีเกี่ยวกับใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง

หากจำนวนรายการถึงเกณฑ์การเรียกเก็บเงินในแต่ละวันขณะซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง คุณจะยังสามารถซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งได้เพียง 10% ของยอดเกณฑ์การเรียกเก็บเงินขณะที่มีใบเรียกเก็บเงิน คุณสามารถดูจำนวนเงินที่กำหนดเป็นเกณฑ์ของบัญชีได้ในส่วนใบเรียกเก็บเงินของหน้าการเรียกเก็บเงินในส่วน Shopify admin ของคุณ การซื้อใดๆ ที่ดำเนินการในช่วงนี้จะแสดงอยู่ในใบเรียกเก็บเงินครั้งถัดไปของคุณ หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเรียกเก็บเงินของใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง ให้ติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify

ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม

หากคุณใช้ Shopify Payments คุณจะไม่ถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมสำหรับคำสั่งซื้อสำหรับร้านค้าที่อยู่ในประเทศส่วนใหญ่ นอกจากนี้ ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมจะไม่เรียกเก็บจากวิธีการชำระเงินด้วยตนเอง ซึ่งรวมถึงบริการเก็บเงินปลายทาง (COD) เงินฝากธนาคาร เช็ค คำสั่งซื้อสำหรับทดสอบ และคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินที่ทำเครื่องหมายว่า "ชำระเงินแล้ว" หรือ "รอดำเนินการ" จะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมสำหรับคำสั่งซื้อ POS

หมายเหตุ: หากคุณอยู่ในออสเตรีย เบลเยียม หรือสวีเดน คุณจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมสำหรับคำสั่งซื้อที่ดำเนินการผ่านผู้ให้บริการการชำระเงินภายนอกเท่านั้น

หากคุณไม่ใช้ Shopify Payments หรือวิธีการชำระเงินด้วยตนเอง ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมจะมีผลกับคำสั่งซื้อเพิ่มเติมจากค่าธรรมเนียมการดำเนินการที่เรียกเก็บโดยผู้ให้บริการการชำระเงินของคุณ

หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมผ่านบัตรเครดิตจะไม่ถูกส่งคืนให้แก่คุณเมื่อคุณดำเนินเรื่องการคืนเงิน

วิธีการเรียกเก็บเงินจากบัญชีของคุณขึ้นอยู่กับจำนวนการทำธุรกรรมของร้านค้า ค่าใช้จ่ายแบบเรียกเก็บต่อเนื่อง และผู้ให้บริการการชำระเงินที่คุณใช้บริการ

หมายเหตุ ระบบจะติดตั้งแอป Advanced Cash on Delivery ที่มีฟีเจอร์เพิ่มเติมไปยังร้านค้าที่อยู่ในประเทศอินเดียโดยอัตโนมัติ ซึ่งใช้ภาษาอินเดียและสกุลเงินรูปี (INR) เป็นสกุลเงินเริ่มต้น แตกต่างจากตัวเลือกการชำระเงินด้วยตนเองในการเก็บเงินปลายทาง โดยจะมีค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมการซื้อผ่านแอป คุณสามารถปิดใช้งานแอปและใช้ตัวเลือกบริการเก็บเงินปลายทางแบบมาตรฐานได้ในการตั้งค่าการชำระเงินของคุณ

คำนวณค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมของคุณ

Shopify ใช้สูตรนี้ในการคำนวณค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมสำหรับระยะเวลา 30 วัน:

 [(ต้นทุนสินค้า - ส่วนลด) + ภาษี + ค่าจัดส่ง] x อัตรา 

อัตราค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับแผนอัตราค่าบริการของคุณ

ดูรายละเอียดค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมของคุณ

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ให้คลิกการตั้งค่า

 2. คลิกการเรียกเก็บเงิน

 3. คลิกใบเรียกเก็บเงินที่ต้องการดูในส่วนใบเรียกเก็บเงิน

 4. หากใบเรียกเก็บเงินมีค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมดังกล่าวจะมีลิงก์ไปยังคำสั่งซื้อที่เกี่ยวข้อง คลิกเพื่อดูข้อมูล

คุณสามารถดูรายละเอียดค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมของทุกคำสั่งที่ครอบคลุมในใบเรียกเก็บเงินนี้ได้จากในแผงที่เปิดขึ้นมา

คลิกคำสั่งซื้อเพื่อดูรายละเอียดทั้งหมดของการทำธุรกรรม

โดเมน ธีม และค่าธรรมเนียมแอปแบบครั้งเดียว

คุณจะได้รับใบเรียกเก็บเงินที่มีค่าใช้จ่ายแบบครั้งเดียวสำหรับการดำเนินการต่างๆ เช่น การลงทะเบียนโดเมน การซื้อชุดธีม หรือการซื้อแอป คุณสามารถดูประวัติบัญชีได้ในส่วนใบเรียกเก็บเงินของหน้าการเรียกเก็บเงินในส่วน Shopify admin ของคุณ

การซื้อธีมไม่สามารถขอคืนเงินได้

ใช้ยอดคงเหลือบน Shopify เพื่อชำระใบเรียกเก็บเงิน

หากร้านค้าของคุณตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกาและมีจำนวนเงินเพียงพอในยอดคงเหลือของบัญชี Shopify Payments ระบบจะเลือกยอดคงเหลือใน Shopify เป็นวิธีการชำระเงินเริ่มต้นสำหรับการซื้อธีมและการซื้อแอปแบบครั้งเดียว หากคุณต้องการชำระค่าใช้จ่ายแบบเรียกเก็บต่อเนื่องโดยใช้ยอดคงเหลือใน Shopify คุณต้องเปิดใช้ตัวเลือกนี้ในการตั้งค่าการเรียกเก็บเงิน

หากค่าใช้จ่ายมีจำนวนเกินยอดเงินคงเหลือในบัญชี Shopify Payments ของคุณ ระบบจะไม่เก็บเงินจากยอดคงเหลือของคุณ ในกรณีนี้ จำนวนเงินรวมในใบเรียกเก็บเงินจะถูกเรียกเก็บจากบัตรเครดิตที่คุณระบุไว้ในไฟล์

Shopify Email

ผู้ขายทั้งหมดที่มีแผน Shopify แบบชำระเงินจะมีอีเมลฟรี 2,500 ฉบับที่จะส่งทุกต้นเดือน ค่าใช้จ่ายอีเมลคำนวณโดยใช้กฎต่อไปนี้:

 • อีเมลจะนับจากที่อยู่อีเมลของแต่ละรายการที่ส่งอีเมลไป ตัวอย่างเช่น การส่งอีเมลส่งเสริมการขาย 1 รายการไปยังผู้สมัครใช้งาน 800 รายนับเป็นอีเมล 800 ฉบับ
 • อีเมลที่ไม่ได้ใช้งานจะไม่มีการดำเนินการต่อในเดือนถัดไป
 • คุณสามารถส่งอีเมลเพิ่มเติมเกินกว่าอีเมลฟรี 2,500 ฉบับได้ แต่ต้องเสียค่าใช้จ่ายฉบับละ $0.001 ดอลลาร์สหรัฐ ตัวอย่างเช่น การส่งอีเมลเพิ่มเติม 1,000 ฉบับจะมีค่าใช้จ่าย $1 ดอลลาร์สหรัฐ ระบบจะไม่เรียกเก็บเงินค่าบริการอีเมลเพิ่มเติมจนกว่าค่าใช้จ่ายจะถึง $0.005 ดอลลาร์สหรัฐ
 • ไม่มีแผนการสมัครใช้งานเพิ่มเติมและ Shopify Email จะเรียกเก็บเงินจากสิ่งที่คุณส่งเท่านั้น
 • คุณสามารถส่งแคมเปญอีเมลได้สูงสุดห้าครั้งต่อสัปดาห์ ซึ่งจะรีเซ็ตทุกๆ เจ็ดวันในเวลาเที่ยงคืนตาม UTC

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ค่าใช้จ่ายสำหรับ Shopify Email

ค่าใช้จ่ายอีเมลเพิ่มเติมจะถูกเพิ่มไปยังใบเรียกเก็บเงิน Shopify ของคุณในเดือนที่ผ่านมาเป็นอีเมลการตลาด หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของแต่ละกิจกรรมทางอีเมล ให้คลิกที่ "ดูรายละเอียด" ในส่วนการเรียกเก็บเงินของส่วน Shopify admin ของคุณ

ภาษี

หากธุรกิจของคุณตั้งอยู่ในเขตอำนาจศาลของแคนาดาหรือสหรัฐอเมริกาที่ Shopify มีสำนักงานธุรกิจอยู่ Shopify จำเป็นต้องเรียกเก็บภาษีสำหรับการสมัครสมาชิกของคุณตามกฎหมาย Shopify จะเรียกเก็บภาษีเฉพาะในกรณีที่จำเป็นต้องทำโดยเจ้าหน้าที่ด้านงานภาษีในเขตอำนาจศาลของคุณ ภาษีเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการสมัครสมาชิก Shopify ของคุณและไม่ได้รับผลจากสินค้าหรือบริการที่ขาย

Shopify เป็นบริษัทในแคนาดาที่ดําเนินงานอยู่ในแคนาดาซึ่งมีข้อกําหนดในการจัดเก็บภาษีการขายในรัฐและเขตต่างๆ ในสหรัฐฯ ดังต่อไปนี้:

 • แอริโซนา
 • เมืองชิคาโก รัฐอิลลินอยส์
 • คอนเนตทิคัต
 • เมืองเดนเวอร์ รัฐโคโลราโด
 • ฮาวาย
 • อินดีแอนา
 • เคนทักกี
 • แมสซาชูเซตส์
 • มินนิโซตา
 • เนวาดา
 • นิวเม็กซิโก
 • นิวยอร์ก
 • โอไฮโอ
 • เพนซิลเวเนีย
 • โรดไอแลนด์
 • เซาท์แคโรไลนา
 • เซาท์ดาโคตา
 • เทนเนสซี
 • เท็กซัส
 • ยูทาห์
 • วอชิงตัน ดีซี
 • วอชิงตัน
 • เวสต์เวอร์จิเนีย

หากร้านค้าของคุณตั้งอยู่ในแคนาดาหรือรัฐหรือเขตที่ระบุไว้ การสมัครใช้งานของคุณจะถูกเรียกเก็บภาษีที่บังคับใช้ (ภาษี HST/PST/GST หรือรัฐ/มณฑล/เทศบาล) หากร้านค้าของคุณตั้งอยู่นอกแคนาดาหรือรัฐและเขตที่มีสำนักงาน Shopify อยู่จะไม่มีการเรียกเก็บภาษีจากการสมัครสมาชิกของคุณ

ภาษีจะปรากฏบนบรรทัดที่แยกต่างหากในใบเรียกเก็บเงินของคุณ

ภาษีสำหรับค่าใช้จ่ายในบัญชีผู้ใช้

หากคุณอาศัยอยู่ในภูมิภาคที่ Shopify จำเป็นต้องเรียกเก็บภาษีสำหรับค่าใช้จ่ายในบัญชีใดๆของคุณค่าใช้จ่ายเหล่านี้จะปรากฏในใบแจ้งหนี้ Shopify ของคุณ

ค่าธรรมเนียม GST ในประเทศสิงคโปร์

หากร้านค้าของคุณตั้งอยู่ในประเทศสิงคโปร์ให้ ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2019 เป็นต้นไปคุณจะถูกเรียกเก็บภาษีสินค้าและบริการ (GST) ในค่าธรรมเนียม Shopify ของคุณ ค่าใช้จ่ายนี้จะปรากฏบนใบเรียกเก็บเงิน Shopify รายเดือนของคุณ ในขณะนี้คุณไม่สามารถระบุหมายเลข GST ของคุณเพื่อที่จะได้รับการยกเว้นภาษี

หมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับร้านค้าในยุโรป

หากร้านค้าของคุณตั้งอยู่ในยุโรป คุณจำเป็นต้องให้หมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) หรือแจ้งว่าคุณไม่มีหมายเลขดังกล่าว

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูและระบบ Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > การเรียกเก็บเงิน
 2. ในส่วนหมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่มให้ใส่ข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่มของคุณ:

- หากคุณมีหมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่มให้คลิกเพิ่มหมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่มให้ป้อนในช่องว่างที่ให้ไว้แล้วคลิกบันทึก - หากคุณไม่มีหมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่มให้คลิกฉันไม่มีหมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่มจากนั้นคลิกยืนยัน หมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่มจะแสดงเป็นไม่มี

 1. คลิกบันทึก

Shopify จะตรวจสอบหมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่มของคุณผ่านระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่ม (VIES) และจะเปลี่ยนสถานะจาก pending เป็น verified เมื่อสิ้นสุดการตรวจสอบยืนยัน

ค่าธรรมเนียมภาษีมูลค่าเพิ่มในไอร์แลนด์

หากร้านค้าของคุณตั้งอยู่ที่ไอร์แลนด์ คุณจะถูกเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม 23% จากค่าธรรมเนียม Shopify ที่เกี่ยวข้อง ค่าใช้จ่ายนี้จะปรากฏในใบเรียกเก็บเงินรายเดือนทั้งหมดของคุณหลังจากวันที่ 1 มิถุนายน 2019

ภาษีมูลค่าเพิ่มที่เรียกเก็บในสวิตเซอร์แลนด์

หากร้านค้าของคุณตั้งอยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ คุณจะถูกเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.7% จากค่าธรรมเนียม Shopify ที่เกี่ยวข้อง ค่าใช้จ่ายนี้จะปรากฏในใบเรียกเก็บเงินรายเดือนทั้งหมดหลังจากวันที่ 1 สิงหาคม 2021

หมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับร้านค้าในแอฟริกาใต้

หากร้านค้าของคุณตั้งอยู่ในประเทศแอฟริกาใต้ คุณจะต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 15% ในปี 2020 โดยสามารถเลือกที่จะให้หมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่มหรือระบุว่าไม่มีหมายเลขใดก็ได้

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่การตั้งค่า > การเรียกเก็บเงิน
 2. ในส่วนการลงทะเบียนภาษี ให้ป้อนข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่มของคุณ: - หากคุณมีหมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้คลิกเพิ่มหมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่ม แล้วป้อนหมายเลขดังกล่าวลงในช่องว่างที่กำหนดไว้ จากนั้นคลิก เพิ่มหมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • หากคุณไม่มีหมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่มให้คลิกฉันไม่มีหมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่มจากนั้นคลิกยืนยัน

การยกเว้นภาษี GST ของออสเตรเลียสำหรับการสมัครใช้งาน Shopify

หากร้านค้าของคุณตั้งอยู่ในประเทศออสเตรเลีย ภาษีสินค้าและบริการ (GST) ของออสเตรเลียจะถูกเรียกเก็บจากการสมัครใช้งาน Shopify และใบจ่าหน้า Shopify Shipping ของคุณในอัตรา 10% อย่างไรก็ตาม Shopify ไม่เก็บการชำระเงิน GST ของคุณหากคุณลงทะเบียน GST ออสเตรเลียและเพิ่มเลขทะเบียนการค้าประจำบริษัทห้างร้านในประเทศออสเตรเลีย (ABN) ไปยังร้านค้า Shopify ของคุณ

ABN คือตัวเลข 11 หลักที่รัฐบาลออสเตรเลียใช้เพื่อระบุธุรกิจของคุณ หากคุณลงทะเบียน GST ออสเตรเลีย ให้เพิ่ม ABN ของคุณเพื่อรับสิทธิ์ยกเว้น GST การเพิ่ม ABN ไปยังร้านค้า Shopify ของคุณและการลงทะเบียน GST ออสเตรเลียนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อรับสิทธิ์ยกเว้น GST ในการสมัครใช้งาน Shopify ของคุณ

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูและระบบ Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > การเรียกเก็บเงิน
 2. ในส่วนการลงทะเบียนภาษี ให้คลิกใช่ ฉันได้ลงทะเบียน GSTแล้ว
 3. ป้อน ABN ของคุณแล้วคลิกเพิ่ม ABN

การยกเว้นภาษี GST ของนิวซีแลนด์สำหรับการสมัครใช้งาน Shopify

หากร้านค้าของคุณตั้งอยู่ในนิวซีแลนด์ ในวันที่ 1 กรกฎาคม Shopify จะเรียกเก็บภาษีสินค้าและบริการ (GST) 15% ไปยังใบเรียกเก็บเงิน Shopify ของคุณ อย่างไรก็ตาม Shopify จะไม่เก็บ GST หากคุณลงทะเบียน GST นิวซีแลนด์และเพิ่มหมายเลขกรมสรรพากร (IRD) ของคุณไปยังร้านค้า Shopify

หมายเลข IRD ของคุณคือตัวเลข 8 หรือ 9 หลักที่รัฐบาลนิวซีแลนด์มอบหมายให้เป็นหมายเลขประจำธุรกิจของคุณ หากคุณลงทะเบียนภาษี GST นิวซีแลนด์แล้วให้เพิ่มหมายเลข IRD ของคุณเพื่อให้มีสิทธิ์ได้รับการยกเว้นภาษี GST

คุณสามารถเพิ่มหมายเลข IRD ของคุณได้ก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม 2020 เพื่อจัดเตรียมธุรกิจของคุณให้พร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงนี้ การเพิ่มหมายเลข IRD ของคุณไปยังร้านค้า Shopify ของคุณและลงทะเบียนภาษี GST นิวซีแลนด์เป็นสิ่งที่จำเป็นหากคุณต้องการยกเว้น GST ในการสมัครใช้งาน Shopify ของคุณ

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูและระบบ Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > การเรียกเก็บเงิน
 2. ในส่วนการลงทะเบียนภาษี ให้คลิกใช่ ฉันได้ลงทะเบียน GSTแล้ว
 3. ป้อนหมายเลข IRD ของคุณ จากนั้นคลิกเพิ่ม IRD

การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มของตุรกีในการสมัครใช้งาน Shopify

หากร้านค้าของคุณอยู่ในตุรกี ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2021 เป็นต้นไป Shopify จำเป็นต้องเพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่มไปยังใบเรียกเก็บเงิน Shopify ของคุณ อย่างไรก็ตาม ใบเรียกเก็บเงิน Shopify ของคุณอาจได้รับการยกเว้นจากภาษีมูลค่าเพิ่มหากคุณระบุหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 10 หลัก (Vergi Numarasi)

การเพิ่มหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของคุณไปยังร้านค้า Shopify นั้นเป็นสิ่งจําเป็นเพื่อให้มีสิทธิ์ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มในการสมัครใช้งาน Shopify ของคุณ

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูและระบบ Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > การเรียกเก็บเงิน
 2. ในส่วนการลงทะเบียนภาษี ให้คลิก "ใช่ ฉันได้ลงทะเบียน VAT แล้ว"
 3. ป้อนหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของคุณ จากนั้นคลิกที่ "เพิ่มหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี"

เครดิตการเรียกเก็บเงิน

เครดิตในบัญชีของคุณจัดกลุ่มได้เป็นหมวดหมู่ดังต่อไปนี้:

 • เครดิตการสมัครใช้งานจะใช้เป็นส่วนลดสำหรับค่าสมัครสมาชิกของคุณ
 • เครดิตแอปจะใช้เป็นส่วนลดสำหรับค่าใช้จ่ายแอปของคุณ
 • เครดิตการจัดส่งจะใช้เป็นส่วนลดสำหรับค่าจัดส่งของคุณ
 • เครดิตธุรกรรมจะใช้เป็นส่วนลดค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมของคุณ

เครดิตจะถูกนำไปใช้กับใบเรียกเก็บเงินครั้งถัดไปในหมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง เครดิตจากหมวดหมู่หนึ่งไม่สามารถใช้กับหมวดหมู่อื่นได้

หมายเหตุ: เครดิตสามารถใช้ได้เฉพาะกับค่าใช้จ่ายในอนาคตเท่านั้น ไม่สามารถใช้เครดิตกับการสมัครสมาชิกหรือค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมปัจจุบันได้

ตรวจสอบเครดิตการเรียกเก็บเงินที่มีของคุณ

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูและระบบ Shopify ให้คลิกที่การตั้งค่า > การเรียกเก็บเงิน

 2. ตรวจสอบเครดิตที่มีอยู่ในส่วนเครดิต

หากคุณมีเครดิตอยู่ในหมวดหมู่เครดิตใดๆ เครดิตดังกล่าวจะปรากฏในตารางหมวดหมู่เครดิต

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี