ค่าใช้จ่าย

ใบเรียกเก็บเงินของคุณแสดงค่าบริการหลากหลายรายการ โดยขึ้นอยู่กับว่าร้านค้าของคุณตั้งอยู่ที่ใดและบริการที่ร้านค้าของคุณใช้ใบเรียกเก็บเงินของคุณจะถูกชําระโดยใช้วิธีการชําระเงินหลักของคุณค่าบริการในใบเรียกเก็บเงิน Shopify จะแสดงบนใบแจ้งยอดของคุณว่า: SHOPIFY * <หมายเลขใบเรียกเก็บเงิน 9 หลัก>

ค่าธรรมเนียมการสมัครใช้งาน

ค่าธรรมเนียมการสมัครใช้งานจะขึ้นอยู่กับแผนการใช้งานและรอบการเรียกเก็บเงินของการสมัครใช้งาน

หน้า การเรียกเก็บเงิน ของส่วนผู้ดูแล Shopify จะแสดงรายการการสมัครใช้งานแบบชําระเงินของคุณที่มีการเก็บค่าใช้จ่ายเป็นประจำ รายการดังกล่าวจะมีการสมัครใช้งานแผน Shopify ของคุณและการสมัครใช้งานอื่นๆ เช่น การสมัครใช้งานแอปของคุณ ซึ่งรวมถึงรายการการสมัครใช้งานแอปที่อยู่ในระหว่างการทดลองใช้ฟรีด้วย แต่แอปที่อยู่ในแผนการสมัครใช้งานฟรีจะไม่แสดงอยู่

นอกจากนี้ คุณสามารถจัดการการสมัครใช้งานแบบชําระเงินของคุณจากรายการนี้ หากคุณมีร้านค้าหลายร้าน คุณจะสามารถจัดการการสมัครใช้งานได้ทีละร้านเท่านั้น

ดูค่าธรรมเนียมการสมัครใช้งานแบบชําระเงินของคุณในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ

 1. จากส่วนผู้ดูและระบบ Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > การเรียกเก็บเงิน

  1. ส่วนการสมัครใช้งานจะแสดงรายการแอปที่ติดตั้งล่าสุด
 2. หากต้องการดูการซื้อแบบเหมาจ่ายล่วงหน้าที่ชําระเงินแล้วทั้งหมด ให้คลิก “ดูทั้งหมด

 3. หากต้องการดูข้อมูลเกี่ยวกับการสมัครใช้งานแผน Shopify ของคุณ ให้คลิก “…” ที่อยู่ถัดจากการสมัครใช้งาน จากนั้นคลิกที่ “จัดการ” คุณไปที่หน้าแผนในส่วนของผู้ดูแล Shopify ของคุณ

 4. หากต้องการจัดการแอป ให้คลิก “…” ที่อยู่ถัดจากการสมัครใช้งาน จากนั้นคลิก “จัดการ” เหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้จะเกิดขึ้น:

  • หากคุณเลือกการสมัครใช้งานแอป Shopify คุณจะไปที่หน้าที่เกี่ยวข้องในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ
  • หากคุณเลือกการสมัครใช้งานแอปจากภายนอก คุณจะไปที่หน้าการตั้งค่าของแอปนั้น

ค่าธรรมเนียมใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง

หลังจากซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งผ่าน Shopify Shipping ระบบจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายผ่านบัญชีผู้ใช้ Shopify ของคุณ หากมีค่าบริการที่ผู้ให้บริการขนส่งเรียกเก็บเป็นค่าประกันการจัดส่งที่คุณซื้อหรือค่าการปรับเปลี่ยนการจัดส่ง คุณจะถูกเรียกเก็บเงินผ่านบัญชีผู้ใช้ Shopify เช่นกัน

ระบบจะเรียกเก็บค่าจัดส่งแยกต่างหากจากการสมัครใช้งาน Shopify ของคุณ หากคุณยกเลิกใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง ระบบจะคืนค่าใบจ่าหน้านั้นเป็นเครดิตสำหรับการซื้อใบจ่าหน้าครั้งต่อไป ค่าใบจ่าหน้าจะไม่ถูกชำระคืนไปยังบัญชีผู้ใช้ Shopify ของคุณโดยตรง

แต่ละประเทศมีกฎภาษีค่าจัดส่งที่แตกต่างกัน หากต้องการตรวจสอบว่าประเทศของคุณเรียกเก็บภาษีค่าจัดส่งอย่างไร ให้ดูที่ภาษีเกี่ยวกับใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง

หากจำนวนรายการถึงเกณฑ์การเรียกเก็บเงินในแต่ละวันขณะซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง คุณจะยังสามารถซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งได้เพียง 10% ของยอดเกณฑ์การเรียกเก็บเงินขณะที่มีใบเรียกเก็บเงิน คุณสามารถดูจำนวนขั้นต่ำของบัญชีได้ในส่วนใบเรียกเก็บเงินของหน้าการเรียกเก็บเงินในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ การซื้อใดๆ ที่ดำเนินการในช่วงนี้จะแสดงอยู่ในใบเรียกเก็บเงินในครั้งถัดไปของคุณ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเรียกเก็บเงินค่าใบจ่าหน้าสำหรับส่งคืน โปรดติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify

ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมจากภายนอก

ค่าธรรมเนียมการธุรกรรมจากบริษัทภายนอกคือค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากธุรกรรมแต่ละรายการเมื่อคุณใช้ผู้ให้บริการการธนาคารจากภายนอกในการเรียกเก็บเงินของลูกค้า ค่าธรรมเนียมการธุรกรรมครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่ Shopify ใช้ในการผสานการงานกับผู้ให้บริการการชำระเงินภายนอก ซึ่งแตกต่างกันออกไปตามแผนที่คุณเลือก

เมื่อคุณใช้ Shopify Payments คุณจะไม่ถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมจากภายนอกสำหรับคำสั่งซื้อที่ประมวลผลผ่าน Shopify Payments, Shop Pay, การผ่อนชำระผ่าน Shop Pay หรือ Paypal Express และจะไม่ถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมหากใช้วิธีการชำระเงินด้วยตนเอง เช่น เงินสด, บริการเก็บเงินปลายทาง (COD) และการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

ผู้ขายของ Shopify Plus ที่ใช้ Shopify Payments เป็นช่องทางการชำระเงินหลักจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมสำหรับวิธีการชำระเงินอื่นๆ ที่ใช้ทั้งหมด

วิธีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมจากบัญชีของคุณจะขึ้นอยู่กับจำนวนการทำธุรกรรมของร้านค้า ค่าบริการแอปแบบเรียกเก็บต่อเนื่องใดๆ และผู้ให้บริการการชำระเงินที่คุณใช้บริการ

ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมจะไม่มีผลกับการสั่งซื้อ POS หรือวิธีการชําระเงินด้วยตนเอง ซึ่งได้แก่ บริการเก็บเงินปลายทาง (COD) เงินฝากธนาคาร เช็ค คำสั่งซื้อสำหรับการทดสอบ และคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินที่ระบุว่าจ่ายแล้วหรือรอดำเนินการ ทั้งนี้จะไม่มีการคืนค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมจากภายนอกเมื่อคุณทำการคืนเงินคำสั่งซื้อ

ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมเป็นส่วนที่คิดเพิ่มจากค่าธรรมเนียมการดำเนินการที่ผู้ให้บริการการชำระเงินภายนอกของคุณเรียกเก็บ

คํานวณค่าธรรมเนียมการธุรกรรมจากภายนอกของคุณ

Shopify ใช้สูตรนี้ในการคำนวณค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมจากภายนอกในระยะเวลา 30 วัน

 [(ต้นทุนสินค้า - ส่วนลด) + ภาษี + ค่าจัดส่ง] x อัตรา 

อัตราค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมจากภายนอกแตกต่างกันออกไปตามแผนอัตราค่าบริการ

ดูข้อมูลแยกย่อยของค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมจากภายนอกของคุณ

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูและระบบ Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > การเรียกเก็บเงิน

 2. คลิกใบเรียกเก็บเงินที่ต้องการดูในส่วนใบเรียกเก็บเงินที่ผ่านมา

 3. หากใบเรียกเก็บเงินมีค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมดังกล่าวจะมีลิงก์ไปยังคำสั่งซื้อที่เกี่ยวข้อง คลิกเพื่อดูข้อมูล

คุณสามารถดูรายละเอียดค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมของทุกคำสั่งที่ครอบคลุมในใบเรียกเก็บเงินนี้ได้จากในแผงที่เปิดขึ้นมา

คลิกคำสั่งซื้อเพื่อดูรายละเอียดทั้งหมดของการทำธุรกรรม

โดเมน ธีม และค่าธรรมเนียมแอปแบบครั้งเดียว

คุณจะได้รับใบเรียกเก็บเงินที่มีค่าใช้จ่ายแบบครั้งเดียวสำหรับการดำเนินการต่างๆ เช่น การลงทะเบียนโดเมน การซื้อชุดธีม หรือการซื้อแอป คุณสามารถดูประวัติบัญชีได้ในส่วนใบเรียกเก็บเงินของหน้าการเรียกเก็บเงินในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ

การซื้อธีมไม่สามารถขอคืนเงินได้

Tap to Pay บน iPhone

คุณสามารถใช้ Tap to Pay บน iPhone เพื่อรับบัตรเครดิตหรือเดบิตแบบไร้สัมผัส และกระเป๋าเงินดิจิทัลทั้งหมดโดยไม่ต้องมีฮาร์ดแวร์สำหรับการชำระเงิน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่การรับการชำระเงินด้วย Tap to Pay บน iPhone

Tap to Pay จะมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมร้านค้าสามารถประมวลผล Tap to Pay ต่อเดือนปฏิทินสูงสุดได้ 100 รายการโดยไม่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมหลังจากนั้น จะมีค่าธรรมเนียม $0.25 ดอลลาร์สหรัฐต่อธุรกรรมหนึ่งรายการในช่วงที่เหลือของเดือนธุรกรรมทั้งหมดจะขึ้นอยู่กับอัตราบัตรเครดิตและเดบิตมาตรฐานจาก Shopify Payments

ค่าธรรมเนียมสำหรับ Tap to Pay จะปรากฏเป็นสินค้าเฉพาะรายการแยกต่างหากในใบเรียกเก็บเงิน Shopify ของคุณ

Shopify Tax

Shopify Tax พร้อมให้บริการแก่ผู้ขายทั้งหมดที่ขายสินค้าให้แก่ลูกค้าในสหรัฐอเมริกา ค่าธรรมเนียม Shopify Tax จะปรากฏในใบเรียกเก็บเงินของคุณหากทั้งหมดต่อไปนี้เป็นจริง:

 • ร้านค้าของคุณตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือคุณเป็นผู้ขายออนไลน์ที่ขายสินค้าให้แก่ลูกค้าในสหรัฐอเมริกา
 • คุณเก็บภาษีในรัฐที่คุณความรับผิดชอบด้านภาษี
 • คุณได้เลือก Shopify Tax เป็นบริการด้านภาษีของคุณ
 • ร้านค้าของคุณมียอดขายเท่ากับหรือมากกว่า 100,000 ดอลลาร์สหรัฐในหนึ่งปีปฏิทิน

หากยอดขายรวมของร้านค้าคุณมากกว่าหรือเท่ากับเกณฑ์ค่าธรรมเนียม จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมแบบคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากธุรกรรมในร้านค้าของคุณที่มีการคำนวณภาษี

 • ค่าธรรมเนียมการคํานวณ 0.35% จะถูกเรียกเก็บจากคำสั่งซื้อที่คํานวณภาษีในร้านค้าบน Shopify Starter, Shopify Lite, Basic Shopify, Shopify และแผน Advanced Shopify
 • ค่าธรรมเนียมการคํานวณ 0.25% จะถูกเรียกเก็บจากคำสั่งซื้อที่คํานวณภาษีในร้านค้าบนแผน Shopify Plus

โดยจะมีค่าธรรมเนียมเฉพาะกับคำสั่งซื้อจากรัฐที่คุณเปิดใช้การเรียกเก็บภาษี ซึ่งจะรวมถึงคำสั่งซื้อที่ไม่มีการเรียกเก็บภาษีเนื่องจากสินค้าหรือลูกค้าได้รับการยกเว้นภาษีค่าธรรมเนียมจะไม่มีผลกับรายการดังต่อไปนี้:

 • คำสั่งซื้อจากรัฐที่คุณไม่ได้เก็บภาษี
 • คำสั่งซื้อที่มาจากประเทศอื่นนอกเหนือจากสหรัฐอเมริกา และมีการจัดส่งไปยังประเทศอื่นนอกเหนือจากสหรัฐอเมริกา
 • คำสั่งซื้อที่นำเข้าจากภายนอก Shopify
 • คำสั่งซื้อหรือบางส่วนของคำสั่งซื้อที่ชำระเงินด้วยบัตรของขวัญ

ค่าธรรมเนียมจะไม่มีผลบังคับใช้กับการขายในรัฐที่คุณไม่เรียกเก็บภาษี นอกจากนี้ยังมีขีดจำกัดค่าธรรมเนียมต่อไปนี้

 • ขีดจำกัดค่าธรรมเนียม 0.99 ดอลลาร์สหรัฐ ไม่ว่าคุณจะมียอดคำสั่งซื้อทั้งหมดมากเท่าใด คุณจะไม่ถูกเรียกเก็บเงินมากกว่า 0.99 ดอลลาร์สหรัฐต่อคำสั่งซื้อ
 • ขีดจำกัดค่าธรรมเนียมรายปี 5,000 ดอลลาร์สหรัฐ ไม่ว่าคุณจะขายสินค้าได้มากเท่าใดในปีปฏิทิน คุณจะไม่ถูกเรียกเก็บเงินมากกว่า 5,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Shopify Tax

Shopify Email

ผู้ขายทั้งหมดที่มีแผน Basic, Shopify, Advanced Shopify และ Shopify Plus จะมีอีเมลฟรี 10,000 ฉบับไว้ส่งทุกๆ ต้นเดือน ค่าใช้จ่ายอีเมลจะคํานวณโดยใช้กฎต่อไปนี้:

 • อีเมลจะนับจากที่อยู่อีเมลของแต่ละรายการที่ส่งอีเมลไป ตัวอย่างเช่น การส่งอีเมลส่งเสริมการขาย 1 รายการไปยังผู้สมัครรับข้อมูล 800 รายนับเป็นอีเมล 800 ฉบับ
 • อีเมลที่ไม่ได้ใช้งานจะไม่มีการดำเนินการต่อในเดือนถัดไป
 • คุณสามารถส่งอีเมลเพิ่มเติมนอกเหนือจากอีเมลฟรี 10,000 ฉบับได้ แต่คุณต้องเสียค่าใช้จ่ายฉบับละ 1 ดอลลาร์สหรัฐต่ออีเมลเพิ่มเติม 1,000 ฉบับสูงสุด 300,000 ฉบับ หลังจากที่คุณเข้าถึงอีเมลได้ 300,000 ฉบับ การกําหนดราคาของคุณคือ 0.65 ดอลลาร์สหรัฐต่ออีเมลเพิ่มเติม 1,000 ฉบับ หลังจากที่คุณเข้าถึงอีเมลได้ 750,000 ฉบับ การกําหนดราคาของคุณคือ 0.55 ดอลลาร์สหรัฐต่ออีเมลเพิ่มเติม 1,000 ฉบับ ระบบจะไม่เรียกเก็บเงินค่าบริการอีเมลเพิ่มเติมจนกว่าค่าใช้จ่ายจะถึง $0.005 ดอลลาร์สหรัฐ
 • Shopify Email มีให้บริการในแผน Basic, Shopify, Advanced Shopify และ Shopify Plus และระบบจะเรียกเก็บค่าบริการเฉพาะอีเมลที่คุณส่งเท่านั้น

ค่าใช้จ่ายอีเมลเพิ่มเติมจะถูกเพิ่มไปยังใบเรียกเก็บเงิน Shopify ของคุณในเดือนที่ผ่านมาเป็นอีเมลการตลาด หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของแต่ละกิจกรรมทางอีเมล ให้คลิกที่ “ดูรายละเอียด” ในส่วนการเรียกเก็บเงินของส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ

ภาษี

หากธุรกิจของคุณตั้งอยู่ในเขตอำนาจศาลของแคนาดาหรือสหรัฐอเมริกาที่ Shopify มีสำนักงานธุรกิจอยู่ Shopify จำเป็นต้องเรียกเก็บภาษีสำหรับการสมัครสมาชิกของคุณตามกฎหมาย Shopify จะเรียกเก็บภาษีเฉพาะในกรณีที่จำเป็นต้องทำโดยเจ้าหน้าที่ด้านงานภาษีในเขตอำนาจศาลของคุณ ภาษีเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการสมัครสมาชิก Shopify ของคุณและไม่ได้รับผลจากสินค้าหรือบริการที่ขาย

Shopify เป็นบริษัทสัญชาติแคนาดาที่ดําเนินงานอยู่ในประเทศแคนาดาซึ่งมีข้อกําหนดในการจัดเก็บภาษีการขายในรัฐและเขตต่างๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา ดังต่อไปนี้:

รัฐและเขตต่างๆ ในสหรัฐอเมริกาซึ่ง Shopify ต้องเก็บภาษีการขาย
 • แอละแบมา
 • อะแลสกา
 • แอริโซนา
 • อาร์คันซอ
 • แคลิฟอร์เนีย
 • คอนเนตทิคัต
 • โคโลราโด
 • ฟลอริดา
 • จอร์เจีย
 • ฮาวาย
 • ไอดาโฮ
 • อิลลินอยส์
 • อินดีแอนา
 • ไอโอวา
 • แคนซัส
 • เคนทักกี
 • ลุยเซียนา
 • เมน
 • แมริแลนด์
 • แมสซาชูเซตส์
 • มิชิแกน
 • มินนิโซตา
 • มิสซิสซิปปี
 • มิสซูรี
 • เนแบรสกา
 • เนวาดา
 • นิวเจอร์ซีย์
 • นิวเม็กซิโก
 • นิวยอร์ก
 • นอร์ทแคโรไลนา
 • นอร์ทดาโคตา
 • โอไฮโอ
 • โอคลาโฮมา
 • เพนซิลเวเนีย
 • โรดไอแลนด์
 • เซาท์แคโรไลนา
 • เซาท์ดาโคตา
 • เทนเนสซี
 • เท็กซัส
 • ยูทาห์
 • เวอร์มอนต์
 • เวอร์จิเนีย
 • วอชิงตัน ดีซี
 • วอชิงตัน
 • เวสต์เวอร์จิเนีย
 • วิสคอนซิน
 • ไวโอมิง

หากร้านค้าของคุณตั้งอยู่ในแคนาดา หรือในรัฐหรือเขตที่ระบุไว้ การสมัครใช้งานของคุณจะถูกเรียกเก็บภาษีที่บังคับใช้ (HST/PST/GST หรือรัฐ/มณฑล/เทศบาล) หากร้านค้าของคุณไม่ได้ตั้งอยู่ในแคนาดา หรือในรัฐหรือเขตที่ Shopify มีข้อกำหนดด้านการจัดเก็บภาษี ก็จะไม่มีการเรียกเก็บภาษีจากการสมัครใช้งานของคุณ

ภาษีจะปรากฏบนบรรทัดที่แยกต่างหากในใบเรียกเก็บเงินของคุณ

ภาษีสำหรับค่าใช้จ่ายในบัญชีผู้ใช้

หากคุณอาศัยอยู่ในภูมิภาคที่ Shopify จำเป็นต้องเรียกเก็บภาษีสำหรับค่าใช้จ่ายในบัญชีใดๆของคุณค่าใช้จ่ายเหล่านี้จะปรากฏในใบแจ้งหนี้ Shopify ของคุณ

ค่าธรรมเนียม GST ในประเทศอินเดีย

หากร้านค้าของคุณตั้งอยู่ในอินเดีย คุณจะถูกเรียกเก็บภาษีสินค้าและบริการ (GST) ในค่าธรรมเนียม Shopify ของคุณตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2021 ค่าใช้จ่ายนี้จะปรากฏในใบเรียกเก็บเงิน Shopify รายเดือนของคุณ หากต้องการยกเว้นค่า GST คุณต้องระบุหมายเลขประจำตัว GST (GSTIN) ของคุณ

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูและระบบ Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > การเรียกเก็บเงิน
 2. ในส่วนรอบการเรียกเก็บเงินปัจจุบัน ให้คลิก “แก้ไขโปรไฟล์การเรียกเก็บเงิน
 3. ในส่วน GSTIN ให้คลิก “เพิ่ม GSTIN
 4. ป้อน GSTIN ของคุณ จากนั้นคลิกที่ “เพิ่ม GSTIN

ค่าธรรมเนียม GST ในประเทศสิงคโปร์

หากร้านค้าของคุณตั้งอยู่ในประเทศสิงคโปร์ คุณจะถูกเรียกเก็บภาษีสินค้าและบริการ (GST) ในค่าธรรมเนียม Shopify ของคุณตั้งแต่เดือนธันวาคม 2019 เป็นต้นไป ค่าใช้จ่ายนี้จะปรากฏบนใบเรียกเก็บเงิน Shopify รายเดือนของคุณ ในขณะนี้คุณไม่สามารถระบุหมายเลข GST ของคุณเพื่อที่จะได้รับการยกเว้นภาษี

SST ที่เรียกเก็บในมาเลเซีย

หากร้านค้าของคุณตั้งอยู่ในประเทศมาเลเซีย คุณจะถูกเรียกเก็บภาษีการขายและบริการ (SST) ในค่าธรรมเนียม Shopify ของคุณตั้งแต่เดือนตุลาคม 2021 เป็นต้นไป ค่าใช้จ่ายนี้จะปรากฏบนใบเรียกเก็บเงิน Shopify รายเดือนของคุณ ในขณะนี้คุณไม่สามารถระบุหมายเลข SST ของคุณเพื่อที่จะได้รับการยกเว้นภาษี

หมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับร้านค้าในยุโรป

หากร้านค้าของคุณตั้งอยู่ในยุโรป คุณจำเป็นต้องให้หมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) หรือแจ้งว่าคุณไม่มีหมายเลขดังกล่าว

หมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่ม

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูและระบบ Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > การเรียกเก็บเงิน

 2. ในส่วนรอบการเรียกเก็บเงินปัจจุบัน ให้คลิก “แก้ไขโปรไฟล์การเรียกเก็บเงิน

 3. ในส่วนหมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่มให้ใส่ข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่มของคุณ:

  • หากคุณมีหมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้คลิก “เพิ่มหมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่ม” โดยป้อนลงในช่องว่างที่ให้ไว้ จากนั้นคลิก “บันทึก
  • หากคุณไม่มีหมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้คลิก “ฉันไม่มีหมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่ม” จากนั้นคลิก “ยืนยัน” หมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่มจะแสดงเป็นไม่มี
 4. คลิกบันทึก

Shopify จะตรวจสอบยืนยันหมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่มของคุณผ่านระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่ม (VIES) และจะเปลี่ยนสถานะจากรอดำเนินการเป็นตรวจสอบยืนยันแล้ว หลังจากที่การตรวจสอบยืนยันเสร็จสิ้น

ค่าธรรมเนียมภาษีมูลค่าเพิ่มในไอร์แลนด์

หากร้านค้าของคุณตั้งอยู่ที่ไอร์แลนด์ คุณจะถูกเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม 23% จากค่าธรรมเนียม Shopify ที่เกี่ยวข้อง ค่าใช้จ่ายนี้จะปรากฏในใบเรียกเก็บเงินรายเดือนทั้งหมดของคุณหลังจากวันที่ 1 มิถุนายน 2019

ภาษีมูลค่าเพิ่มที่เรียกเก็บในสวิตเซอร์แลนด์

หากร้านค้าของคุณตั้งอยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ คุณจะถูกเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.7% จากค่าธรรมเนียม Shopify ที่เกี่ยวข้อง ค่าใช้จ่ายนี้จะปรากฏในใบเรียกเก็บเงินรายเดือนทั้งหมดหลังจากวันที่ 1 สิงหาคม 2021

ภาษีมูลค่าเพิ่มที่เรียกเก็บจากร้านค้าในชิลี

หากร้านค้าของคุณอยู่ในชิลี ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2022 คุณจะถูกเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม 19% หากคุณมี RUT (Rol Único Tributario) ใบเรียกเก็บเงิน Shopify ของคุณอาจได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม คุณต้องป้อน RUT ที่ถูกต้องลงในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณและรับรองว่าคุณเป็นผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่มจริง

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูและระบบ Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > การเรียกเก็บเงิน
 2. ในส่วนรอบการเรียกเก็บเงินปัจจุบัน ให้คลิก “แก้ไขโปรไฟล์การเรียกเก็บเงิน
 3. ในส่วนการจดทะเบียนภาษี ให้คลิก “เพิ่ม RUT
 4. ในกล่อง RUT ให้ป้อน RUT ของคุณ
 5. ทำเครื่องหมายในช่องข้าพเจ้ารับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่มในชิลี
 6. คลิก “เพิ่ม RUT

ภาษีมูลค่าเพิ่มที่เรียกเก็บจากร้านค้าในซาอุดิอาระเบีย

หากร้านค้าของคุณอยู่ในซาอุดีอาระเบีย คุณจะถูกเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม 15% ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2022 เป็นต้นไป หากคุณมีหมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่ม ใบเรียกเก็บเงิน Shopify ของคุณอาจได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม คุณต้องป้อนหมายเลขผู้เสียภาษี 15 หลักที่ถูกต้องลงในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณและรับรองว่าคุณเป็นผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูและระบบ Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > การเรียกเก็บเงิน
 2. ในส่วนรอบการเรียกเก็บเงินปัจจุบัน ให้คลิก “แก้ไขโปรไฟล์การเรียกเก็บเงิน
 3. ในส่วนการลงทะเบียนภาษี ให้คลิกที่ป้อนหมายเลขผู้เสียภาษี
 4. ป้อนหมายเลขผู้เสียภาษีของคุณ
 5. เลือกฉันรับรองว่าฉันเป็นผู้เสียภาษีภาษีมูลค่าเพิ่มในซาอุดิอาระเบีย และฉันสามารถแสดงใบรับรองภาษีมูลค่าเพิ่มตามคำขอได้
 6. คลิกเพิ่มหมายเลขผู้เสียภาษี

ภาษีมูลค่าเพิ่มที่เรียกเก็บจากร้านค้าใน UAE

หากร้านค้าของคุณอยู่ใน UAE คุณจะถูกเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม 5% ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2022 เป็นต้นไป หากคุณมีหมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่ม ใบเรียกเก็บเงิน Shopify ของคุณอาจได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม คุณต้องป้อนหมายเลขผู้เสียภาษี 15 หลักที่ถูกต้องลงในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณและรับรองว่าคุณเป็นผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูและระบบ Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > การเรียกเก็บเงิน
 2. ในส่วนรอบการเรียกเก็บเงินปัจจุบัน ให้คลิก “แก้ไขโปรไฟล์การเรียกเก็บเงิน
 3. ในส่วนการลงทะเบียนภาษี ให้คลิกที่ป้อนหมายเลขผู้เสียภาษี
 4. ป้อนหมายเลขผู้เสียภาษีของคุณ
 5. เลือก “ฉันรับรองว่าฉันเป็นผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่มในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และสามารถแสดงใบรับรองภาษีมูลค่าเพิ่มตามคำขอได้
 6. คลิกเพิ่มหมายเลขผู้เสียภาษี

ภาษีมูลค่าเพิ่มที่เรียกเก็บจากร้านค้าในไทย

หากร้านค้าของคุณอยู่ในไทย คุณจะถูกเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2022 เป็นต้นไป หากคุณมีหมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่ม ใบเรียกเก็บเงิน Shopify ของคุณอาจได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม คุณต้องป้อนหมายเลขผู้เสียภาษี 13 หลักที่ถูกต้องลงในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณและรับรองว่าคุณเป็นผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูและระบบ Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > การเรียกเก็บเงิน
 2. ในส่วนรอบการเรียกเก็บเงินปัจจุบัน ให้คลิก “แก้ไขโปรไฟล์การเรียกเก็บเงิน
 3. ในส่วนการลงทะเบียนภาษี ให้คลิกที่ป้อนหมายเลขผู้เสียภาษี
 4. ป้อนหมายเลขผู้เสียภาษีของคุณ
 5. เลือก “ฉันรับรองว่าฉันเป็นผู้เสียภาษีภาษีมูลค่าเพิ่มในไทย และสามารถแสดงใบรับรองภาษีมูลค่าเพิ่มตามคำขอได้
 6. คลิกเพิ่มหมายเลขผู้เสียภาษี

หมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับร้านค้าในแอฟริกาใต้

หากร้านค้าของคุณตั้งอยู่ในประเทศแอฟริกาใต้ คุณจะต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 15% โดยสามารถเลือกที่จะให้หมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่มหรือระบุว่าไม่มีหมายเลขดังกล่าวก็ได้

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูและระบบ Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > การเรียกเก็บเงิน

 2. ในส่วนรอบการเรียกเก็บเงินปัจจุบัน ให้คลิก “แก้ไขโปรไฟล์การเรียกเก็บเงิน

 3. ในส่วนการจดทะเบียนภาษี ให้ป้อนข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่มของคุณ:

  • หากคุณมีหมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้คลิก “เพิ่มหมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่ม” โดยป้อนลงในช่องว่างที่ให้ไว้ จากนั้นคลิก “เพิ่มหมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • หากคุณไม่มีหมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้คลิก “ฉันไม่มีหมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่ม” จากนั้นคลิก “ยืนยัน

การยกเว้นภาษี GST ของออสเตรเลียสำหรับการสมัครใช้งาน Shopify

หากร้านค้าของคุณตั้งอยู่ในออสเตรเลีย จะมีการเรียกเก็บภาษีสินค้าและบริการ (GST) ของออสเตรเลียจากการสมัครใช้งาน Shopify และใบจ่าหน้าสำหรับ Shopify Shipping ของคุณในอัตรา 10% อย่างไรก็ตาม Shopify จะไม่เก็บ GST จากการชำระเงินหากคุณลงทะเบียน GST ของออสเตรเลียและเพิ่มเลขทะเบียนการค้าประจำบริษัทห้างร้านในประเทศออสเตรเลีย (ABN) ไปยังร้านค้า Shopify ของคุณ

ABN คือตัวเลข 11 หลักที่รัฐบาลออสเตรเลียใช้เพื่อระบุธุรกิจของคุณ หากคุณลงทะเบียน GST ออสเตรเลีย ให้เพิ่ม ABN ของคุณเพื่อรับสิทธิ์ยกเว้น GST การเพิ่ม ABN ไปยังร้านค้า Shopify ของคุณและการลงทะเบียน GST ออสเตรเลียนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อรับสิทธิ์ยกเว้น GST ในการสมัครใช้งาน Shopify ของคุณ

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูและระบบ Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > การเรียกเก็บเงิน

 2. ในส่วนรอบการเรียกเก็บเงินปัจจุบัน ให้คลิก “แก้ไขโปรไฟล์การเรียกเก็บเงิน

 3. ในส่วนการจดทะเบียนภาษี ให้คลิกใช่ ฉันได้ลงทะเบียน GSTแล้ว

 4. ป้อน ABN ของคุณแล้วคลิกเพิ่ม ABN

การยกเว้นภาษี GST ของนิวซีแลนด์สำหรับการสมัครใช้งาน Shopify

หากร้านค้าของคุณตั้งอยู่ในนิวซีแลนด์ ในวันที่ 1 กรกฎาคม Shopify จะเรียกเก็บภาษีสินค้าและบริการ (GST) 15% ไปยังใบเรียกเก็บเงิน Shopify ของคุณ อย่างไรก็ตาม Shopify จะไม่เก็บ GST หากคุณลงทะเบียน GST นิวซีแลนด์และเพิ่มหมายเลขกรมสรรพากร (IRD) ของคุณไปยังร้านค้า Shopify

หมายเลข IRD ของคุณคือตัวเลข 8 หรือ 9 หลักที่รัฐบาลนิวซีแลนด์มอบหมายให้เป็นหมายเลขประจำธุรกิจของคุณ หากคุณลงทะเบียนภาษี GST นิวซีแลนด์แล้วให้เพิ่มหมายเลข IRD ของคุณเพื่อให้มีสิทธิ์ได้รับการยกเว้นภาษี GST

คุณสามารถเพิ่มหมายเลข IRD ของคุณได้ก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม 2020 เพื่อจัดเตรียมธุรกิจของคุณให้พร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงนี้ การเพิ่มหมายเลข IRD ของคุณไปยังร้านค้า Shopify ของคุณและลงทะเบียนภาษี GST นิวซีแลนด์เป็นสิ่งที่จำเป็นหากคุณต้องการยกเว้น GST ในการสมัครใช้งาน Shopify ของคุณ

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูและระบบ Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > การเรียกเก็บเงิน

 2. ในส่วนรอบการเรียกเก็บเงินปัจจุบัน ให้คลิก “แก้ไขโปรไฟล์การเรียกเก็บเงิน

 3. ในส่วนการจดทะเบียนภาษี ให้คลิกใช่ ฉันได้ลงทะเบียน GSTแล้ว

 4. ป้อนหมายเลข IRD ของคุณ จากนั้นคลิกเพิ่ม IRD

การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มของตุรกีในการสมัครใช้งาน Shopify

หากร้านค้าของคุณอยู่ในทูร์เคียตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2021 เป็นต้นไป Shopify จำเป็นต้องเพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่มไปยังใบเรียกเก็บเงิน Shopify ของคุณ อย่างไรก็ตาม ใบเรียกเก็บเงิน Shopify ของคุณอาจได้รับการยกเว้นภาษีจาก VAT หากคุณระบุหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 10 หลัก (Vergi Numarasi)

การเพิ่มหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของคุณไปยังร้านค้า Shopify นั้นเป็นสิ่งจําเป็นเพื่อให้มีสิทธิ์ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มในการสมัครใช้งาน Shopify ของคุณ

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูและระบบ Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > การเรียกเก็บเงิน

 2. ในส่วนรอบการเรียกเก็บเงินปัจจุบัน ให้คลิก “แก้ไขโปรไฟล์การเรียกเก็บเงิน

 3. ในส่วนการจดทะเบียนภาษี ให้คลิก “ใช่ ฉันได้ลงทะเบียน VAT แล้ว

 4. ป้อนหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของคุณ จากนั้นคลิกที่ “เพิ่มหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี

เครดิตการเรียกเก็บเงิน

เครดิตในบัญชีของคุณจัดกลุ่มได้เป็นหมวดหมู่ดังต่อไปนี้:

 • เครดิตการสมัครใช้งานจะใช้เป็นส่วนลดสำหรับค่าสมัครสมาชิกของคุณ
 • เครดิตแอปจะใช้เป็นส่วนลดสำหรับค่าใช้จ่ายแอปของคุณ
 • เครดิตการจัดส่งจะใช้เป็นส่วนลดสำหรับค่าจัดส่งของคุณ
 • เครดิตธุรกรรมจะใช้เป็นส่วนลดค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมของคุณ

เครดิตจะถูกนำไปใช้กับใบเรียกเก็บเงินครั้งถัดไปในหมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง เครดิตจากหมวดหมู่หนึ่งไม่สามารถใช้กับหมวดหมู่อื่นได้

ตรวจสอบเครดิตการเรียกเก็บเงินที่มีของคุณ

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูและระบบ Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > การเรียกเก็บเงิน

 2. หากคุณมีเครดิตพร้อมให้ใช้งานไม่ว่าจะประเภทใดๆ ให้คลิก “ดูเครดิตคงเหลือ” ในส่วนรอบการเรียกเก็บเงินปัจจุบัน

 3. ในกล่องโต้ตอบ “เครดิตในบัญชีผู้ใช้ของคุณ” ดูเครดิตที่คุณมีอยู่ในประเภทเครดิตใดๆ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี