การดูใบเรียกเก็บเงินสำหรับองค์กร Shopify Plus ของคุณในการตั้งค่าองค์กร

หากต้องการดูใบเรียกเก็บเงินขององค์กรที่ใช้แผน Shopify Plus คุณจะต้องมีสิทธิ์อนุญาตในการดูใบเรียกเก็บเงินและการกำหนดลักษณะ รวมถึงวิธีการชำระเงิน

ดูรอบการเรียกเก็บเงินปัจจุบันในการตั้งค่าองค์กร

คุณสามารถตรวจสอบรอบการเรียกเก็บเงินปัจจุบันได้ที่ส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้คลิกที่ “การตั้งค่า
 2. ในส่วนองค์กร ให้คลิกที่ “การเรียกเก็บเงิน

ข้อมูลที่มีอยู่ในส่วนรอบการเรียกเก็บเงินปัจจุบัน

ส่วนรอบการเรียกเก็บเงินปัจจุบันของหน้าการเรียกเก็บเงินจะมีข้อมูลดังต่อไปนี้

คำอธิบายข้อมูลในส่วนรอบการเรียกเก็บเงินปัจจุบัน
ข้อมูล คำอธิบาย
รอบการเรียกเก็บเงินปัจจุบัน ช่วงวันที่ที่รวมอยู่ในรอบการเรียกเก็บเงินปัจจุบัน การเรียกเก็บเงินสะสมในช่วงนี้จะถูกเพิ่มไปยังใบเรียกเก็บเงินครั้งถัดไปของคุณ
ยอดรวมสะสม ยอดรวมของค่าบริการทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากร้านค้าในองค์กรของคุณในรอบการเรียกเก็บเงินปัจจุบัน
วิธีการชำระเงิน วิธีการขำระเงินที่ใช้ในการชำระใบเรียกเก็บเงินของคุณ ระบบจะแสดงข้อมูลต่อไปนี้ตามวิธีการชำระเงินที่คุณใช้:
 • บัญชีธนาคาร: ธนาคารและตัวเลขสี่หลักสุดท้ายของบัญชีของคุณ
 • บัตรเครดิต: ประเภทบัตรและตัวเลขสี่หลักสุดท้ายของบัตร
 • PayPal: บ่งชี้ว่าใช้ PayPal ในการชำระเงินและอีเมล PayPal
 • UPI (อินเดียเท่านั้น): บ่งชี้ว่ามีการใช้ UPI ในการชำระเงินและชื่อผู้ใช้ UPI
 • การชำระเงินด้วยตนเอง: บ่งชี้ว่ามีการชำระเงินด้วยตนเอง
เกณฑ์การเรียกเก็บเงิน จํานวนที่เหลือก่อนที่องค์กรของคุณจะเข้าเกณฑ์การเรียกเก็บเงินหากร้านค้าในองค์กรของคุณมีการเรียกเก็บเงินเกินเกณฑ์นี้ ยอดรวมสะสมจะถูกเรียกเก็บทันทีแทนรอบการเรียกเก็บเงินปกติของคุณ

ดูรายละเอียดรอบการเรียกเก็บเงินในการตั้งค่าองค์กร

คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลแยกย่อยโดยละเอียดเกี่ยวกับค่าบริการในรอบการเรียกเก็บเงินปัจจุบันขององค์กรได้ตามหมวดหมู่และตามร้านค้า

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้คลิกที่ “การตั้งค่า
 2. ในส่วนองค์กร ให้คลิกที่ “การเรียกเก็บเงิน
 3. ในส่วนการเรียกเก็บเงินให้คลิกที่ “ดูรายละเอียด

ข้อมูลที่มีอยู่ในรายละเอียดส่วนรอบการเรียกเก็บเงินปัจจุบัน

มุมมองโดยละเอียดของใบเรียกเก็บเงินมีประเภทของค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้ คลิกที่ประเภทเพื่อตรวจสอบค่าใช้จ่ายรวมของร้านค้าแต่ละร้านภายในประเภทนั้น

คำอธิบายข้อมูลในส่วนใบเรียกเก็บเงินโดยละเอียด
ประเภทของค่าบริการ คำอธิบาย
ค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์ม ค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์มไม่นับรวมในเกณฑ์การเรียกเก็บเงิน และจะถูกเรียกเก็บเฉพาะในช่วงรอบการเรียกเก็บเงินปกติเท่านั้น
บริการของ Shopify ค่าธรรมเนียมบริการ Shopify จะจัดกลุ่มตามประเภท เช่น Shopify Email หรือ Shopify Tax
ค่าธรรมเนียมแอปจากภายนอก ค่าธรรมเนียมทั้งหมดจากแอปจากภายนอกที่ติดตั้งผ่าน Shopify App Store หากต้องการจัดการแอปที่ติดตั้งแล้วของร้านค้าเฉพาะแห่ง ให้คลิกที่ไอคอนแอปถัดจากชื่อร้านค้า

ดูประวัติการเรียกเก็บเงินในการตั้งค่าองค์กร

ด้านใต้ส่วนรอบการเรียกเก็บเงินปัจจุบันคือรายการใบเรียกเก็บเงินทั้งหมดที่ออกให้แก่องค์กรของคุณ หากต้องการดูรายละเอียดของใบเรียกเก็บเงิน ให้คลิกใบเรียกเก็บเงินที่คุณต้องการตรวจสอบ

ดูใบเรียกเก็บเงินที่เก็บถาวร

เก็บใบเรียกเก็บเงินถาวรหากข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้เป็นจริง:

 • ร้านค้ามีใบเรียกเก็บเงินก่อนที่จะเข้าร่วมองค์กรของคุณ
 • ร้านค้ามีใบเรียกเก็บเงินก่อนที่การเรียกเก็บเงินขององค์กรคุณจะถูกถ่ายโอนไปยังการตั้งค่าองค์กร

หากต้องการตรวจสอบใบเรียกเก็บเงินที่เก็บถาวร ให้คลิก “ดูเก็บถาวร

การส่งออกประวัติการเรียกเก็บเงิน

คุณสามารถส่งออกใบเรียกเก็บเงินขององค์กรเป็นไฟล์ค่าที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (CSV) ได้

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้คลิกที่ “การตั้งค่า
 2. ในส่วนองค์กร ให้คลิกที่ “การเรียกเก็บเงิน
 3. ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
  • หากต้องการส่งออกใบเรียกเก็บเงินหรือใบเรียกเก็บเงินในหน้าปัจจุบันภายในช่วงวันที่ให้มีดังนี้:
   1. คลิก “ส่งออกใบเรียกเก็บเงิน
   2. เลือกการจัดกลุ่มใบเรียกเก็บเงินที่คุณต้องการส่งออก
   3. คลิก “ส่งออกใบเรียกเก็บเงิน

- หากต้องการส่งออกใบเรียกเก็บเงินใดใบหนึ่ง ให้ทำดังนี้: 1. เลือกใบเรียกเก็บเงินที่คุณต้องการส่งออก 2. คลิก “ส่งออกใบเรียกเก็บเงินที่เลือก

สร้างรายงานค่าใช้จ่ายในการตั้งค่าองค์กร

ฟีเจอร์การรายงานค่าใช้จ่ายช่วยให้คุณส่งออกค่าบริการโดยอิงตามวันที่ในการเรียกเก็บค่าบริการที่เกี่ยวข้อง รายงานนี้ประกอบไปด้วยรายละเอียดต่างๆ เช่น ร้านค้า ประเภทค่าบริการ และช่วงวันที่ ไฟล์รายงานค่าใช้จ่ายแบบ CSV จะส่งไปยังที่อยู่อีเมลที่เชื่อมโยงกับบัญชีผู้ใช้ Shopify ของคุณ

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้คลิกที่ “การตั้งค่า
 2. ในส่วนองค์กร ให้คลิกที่ “การเรียกเก็บเงิน
 3. ในส่วนใบเรียกเก็บเงินที่ผ่านมา ให้คลิกที่ “...” จากนั้นคลิกที่ “สร้างรายงานค่าใช้จ่าย
 4. ในหน้ารายงานค่าใช้จ่าย ให้ปรับแต่งรายงานของคุณโดยเลือกร้านค้า ประเภทค่าบริการ และวันที่ตามต้องการ

  • ในส่วน รายละเอียดรายงาน ให้ใช้เมนู ร้านค้า เพื่อค้นหาหรือเลือกร้านค้าที่ต้องการ
  • ในส่วนรายละเอียดรายงาน ให้ใช้เมนูประเภทค่าบริการเพื่อค้นหาหรือเลือกประเภทค่าบริการ
  • ในส่วนช่วงวันที่ ให้ใช้เมนูระยะเวลาเพื่อสร้างรายงานค่าใช้จ่ายจาก 7, 30, 90 หรือ 365 วันที่ผ่านมา นอกจากนี้คุณยังสามารถเลือกวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดแบบปรับแต่งเองได้ด้วย
 5. หลังจากกำหนดค่ารายงานเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่ “ส่งออกรายงาน

การทำความเข้าใจกับรายงานค่าใช้จ่ายของคุณ

 • วันที่เรียกเก็บเงิน: ส่วนนี้คือวันที่ที่มีการเรียกเก็บค่าบริการในใบเรียกเก็บเงิน มีการคำนวณภาษี และมีการประมวลผลการชำระเงิน ตัวอย่างเช่น หากคุณซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งในวันที่ 14 พฤศจิกายน แต่การสั่งซื้อในครั้งนี้รวมอยู่ในรอบการเรียกเก็บเงินที่สิ้นสุดในวันที่ 28 พฤศจิกายน วันที่เรียกเก็บเงินจะเป็นวันที่ 28 พฤศจิกายน
 • ประเภทค่าบริการ: ตัวอย่างได้แก่ ค่าธรรมเนียมในแอป การสมัครใช้งาน การจัดส่ง และการทำธุรกรรม
 • วันที่เรียกเก็บค่าบริการ: ส่วนนี้คือวันที่ที่เริ่มเก็บค่าบริการ ตัวอย่างเช่น หากคุณซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งในวันที่ 14 พฤศจิกายน วันที่เรียกเก็บค่าบริการจะเป็นวันที่ 14 พฤศจิกายน
 • ชื่อร้านค้า: แสดงชื่อของร้านค้าที่เลือกทั้งหมดหรือเฉพาะร้านที่คุณเลือกรวมไว้ในรายละเอียดของรายงานคนทั่วไปของคุณ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี