Se fakturaer for Shopify Plus-organisasjonen i organisasjonsinnstillingene

For å se fakturaer for Shopify Plus-organisasjonen, må du ha tillatelsen Se fakturaer og innstillinger, inkludert betalingsmåter.

Se den gjeldende faktureringsperioden i organisasjonsinnstillingene

Du kan se gjennom den gjeldende faktureringsperioden i Shopify-administrator.

Trinn:

 1. Fra Shopify administrator klikker du på Innstillinger.
 2. Klikk på Fakturering i seksjonen Organisasjon.

Tilgjengelig informasjon i seksjonen for gjeldende faktureringsperiode

Seksjonen Gjeldende faktureringsperiode på siden Fakturering inneholder følgende informasjon.

Beskrivelse av informasjonen i seksjonen for gjeldende faktureringsperiode.
Informasjon Beskrivelse
Gjeldende faktureringsperiode Datointervallet som omfattes av den gjeldende faktureringsperioden. Belastninger som påløper i denne perioden legges til på neste faktura.
Løpende sum Den gjeldende totalsummen for alle belastninger på tvers av butikkene i organisasjonen i løpet av den gjeldende faktureringsperioden.
Betalingsmetode Betalingsmåten som brukes til å betale fakturaen. Avhengig av betalingsmåten du bruker, vises følgende informasjon:
 • Bankkonto: banken og de siste fire sifrene i kontonummeret.
 • Kredittkort: korttype og de siste fire sifrene i kortnummeret.
 • PayPal: indikerer at PayPal brukes til betalinger, og PayPal-e-postadressen.
 • UPI (kun India): indikerer at UPI brukes til betalinger, og UPI-brukernavnet.
 • Manuelle betalinger: indikerer at betalinger gjøres manuelt.
Betalingsterskel Det gjenstående beløpet før organisasjonen din når faktureringsterskelen. Hvis det påløper belastninger for butikkene i organisasjonen som overstiger denne terskelen, belastes beløpet under Løpende totalsum umiddelbart, i stedet for i henhold til den vanlige faktureringsperioden.

Vis detaljer om faktureringsperiode i organisasjonsinnstillingene

Du kan se en detaljert oversikt over kostnadene i den gjeldende faktureringsperioden for organisasjonen etter kategori og butikk.

Trinn:

 1. Fra Shopify administrator klikker du på Innstillinger.
 2. Klikk på Fakturering i seksjonen Organisasjon.
 3. Klikk på Vis detaljer i seksjonen Gjeldende faktureringsperiode.

Tilgjengelig informasjon i seksjonen for detaljer om gjeldende faktureringsperiode

Den detaljerte visningen av en faktura inneholder følgende typer belastninger. Klikk på kategorien for å se totale belastninger for hver enkelt butikk innenfor den aktuelle kategorien.

Beskrivelse av informasjonen i seksjonen for detaljert faktura.
Belastningskategori Beskrivelse
Plattformgebyrer Plattformavgifter teller ikke mot faktureringsterskelen, og belastes bare under vanlige faktureringsperioder.
Shopify-tjenester Avgifter for Shopify-tjenester grupperes etter kategori, som Shopify Email eller Shopify Tax.
Avgifter for tredjepartsapper Alle avgifter for tredjepartsapper som er installert gjennom Shopify App Store. For å administrere installerte apper for en bestemt butikk kan du klikke på appikonet ved siden av butikkens navn.

Se faktureringshistorikk i organisasjonsinnstillingene

Under seksjonen Gjeldende faktureringsperiode finner du en liste over alle fakturaer som er utstedt til organisasjonen. For å se en detaljert faktura klikker du på fakturaen du vil se.

Vis arkiverte fakturaer

Fakturaer blir arkivert dersom et av følgende punkter stemmer:

 • En butikk hadde fakturaer før den ble med i organisasjonen din.
 • En butikk hadde fakturaer før organisasjonens fakturering ble overført til organisasjonsinnstillingene.

Klikk på Vis arkiv for å se arkiverte fakturaer.

Eksporter fakturalogg

Du kan eksportere fakturaer for organisasjonen som en fil med kommaseparerte verdier (CSV).

Trinn:

 1. Fra Shopify administrator klikker du på Innstillinger.
 2. Klikk på Fakturering i seksjonen Organisasjon.
 3. Gjør ett av følgende:
  • Gjør følgende for å eksportere den gjeldende siden med fakturaer eller fakturaer innenfor et datointervall:
   1. Klikk på Eksporter fakturaer.
   2. Velg gruppen av fakturaer du vil eksportere.
   3. Klikk på Eksporter fakturaer.

- Gjør følgende for å eksportere bestemte fakturaer: 1. Velg fakturaene du vil eksportere. 2. Klikk på Eksporter valgte fakturaer.

Opprett en kostnadsrapport i organisasjonsinnstillingene

Med kostnadsrapporteringsfunksjonen kan du eksportere belastninger basert på deres respektive belastningsdatoer. Denne rapporten inneholder detaljer som for eksempel butikker, belastningskategorier og datointervall. CSV-filen med kostnadsrapporten sendes til e-postadressen som er knyttet til Shopify-kontoen din.

Trinn:

 1. Fra Shopify administrator klikker du på Innstillinger.
 2. Klikk på Fakturering i seksjonen Organisasjon.
 3. Klikk på i seksjonen Tidligere fakturaer, og klikk deretter på Opprett kostnadsrapport.
 4. Tilpass rapporten på siden Kostnadsrapport ved å velge bestemte butikker, belastningskategorier og datoer.

  • Bruk menyen Butikker i seksjonen Rapportdetaljer for å søke etter eller velge bestemte butikker.
  • Bruk menyen Belastningskategorier i seksjonen Rapportdetaljer for å søke etter eller velge belastningskategorier.
  • Bruk menyen Varighet i seksjonen Datointervall for å opprette en kostnadsrapport fra de siste 7, 30, 90 eller 365 dagene. Du kan også velge en egendefinert start- og sluttdato.
 5. Klikk på Eksporter rapport når du har konfigurert rapporten.

Forstå kostnadsrapporten

 • Fakturadato: Dette er datoen belastningen ble lagt til en faktura, avgifter ble beregnet, og betalingen ble behandlet. Hvis du for eksempel kjøpte en fraktetikett 14. november, men den var inkludert i en faktureringsperiode som ble avsluttet 28. november, er fakturadatoen 28. november.
 • Belastningskategori: Eksempler inkluderer app, abonnement, frakt og transaksjonsgebyrer.
 • Belastningsdato: Dette er datoen belastningen ble initiert. Hvis du for eksempel kjøpte en fraktetikett 14. november, er belastningsdatoen 14. november.
 • Butikknavn: Viser navnet på enten alle valgte butikker, eller bestemte butikker du har valgt å inkludere detaljer for i kostnadsrapporten.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis