Facturen bekijken voor je Shopify Plus-organisatie in Organisatie-instellingen

Als je de facturen van je Shopify Plus-organisatie wil bekijken, heb je de machtiging Facturen en voorkeuren bekijken, inclusief betaalmethoden nodig.

De huidige factureringscyclus in Organisatie-instellingen bekijken

Je kunt je huidige factureringscyclus bekijken in je Shopify-beheercentrum.

Stappen:

 1. Klik in je Shopify-beheercentrum op Instellingen.
 2. Klik in de sectie Organisatie op Facturering.

Informatie beschikbaar in de sectie Huidige factureringscyclus

De sectie Huidige factureringscyclus van de pagina Facturering bevat de volgende gegevens.

Beschrijving van de informatie in de sectie 'Huidige factureringscyclus'.
Informatie Beschrijving
Huidige factureringscyclus Het datumbereik in de huidige factureringscyclus. Kosten die in deze periode zijn gemaakt, worden aan je volgende factuur toegevoegd.
Lopend totaal Het huidige totaal van alle kosten die gedurende de huidige factureringscyclus zijn opgebouwd in de winkels van je organisatie.
Betaalmethode De betaalmethode waarmee je facturen worden betaald. De volgende gegevens worden weergegeven, afhankelijk van de gebruikte betaalmethode:
 • Bankrekening: de bank en de laatste vier cijfers van je rekening.
 • Creditcard: het kaarttype en de laatste vier cijfers van de kaart.
 • PayPal: geeft aan dat PayPal wordt gebruikt voor betalingen en het e-mailadres dat bij je PayPal-rekening hoort.
 • UPI (alleen India): geeft aan dat UPI wordt gebruikt voor betalingen en de UPI-gebruikersnaam.
 • Handmatige betalingen: geeft aan dat betalingen handmatig worden gedaan.
Betalingsdrempel Het resterende bedrag voordat je organisatie het plafondbedrag van de facturering bereikt.Als de winkels in je organisatie kosten maken die deze drempel overschrijden, wordt het Lopend totaal onmiddellijk afgeschreven en niet pas op de gebruikelijke dag in de factureringscyclus.

De gegevens van de factureringscyclus in Organisatie-instellingen bekijken

Je kunt voor je organisatie per categorie en per winkel een gedetailleerd overzicht bekijken van de kosten in de huidige factureringscyclus.

Stappen:

 1. Klik in je Shopify-beheercentrum op Instellingen.
 2. Klik in de sectie Organisatie op Facturering.
 3. Klik in de sectie Huidige factureringscyclus op Details bekijken.

Informatie beschikbaar in de sectie Details van de Huidige factureringscyclus

De gedetailleerde weergave van een factuur bevat de volgende soorten kosten. Klik op de categorie om de totale kosten van elke winkel in die categorie te bekijken.

Beschrijving van de informatie in de gedetailleerde factuursectie.
Kostencategorie Beschrijving
Platformkosten Platformkosten tellen niet mee voor het plafondbedrag van de facturering en worden alleen tijdens de gebruikelijke factureringscyclus afgeschreven.
Shopify-services Shopify-servicekosten worden per categorie gegroepeerd, zoals Shopify Email of Shopify Tax.
App-kosten van derden Alle kosten van apps van derden die zijn geïnstalleerd via de Shopify App Store. Als je de geïnstalleerde apps voor een specifieke winkel wilt beheren, klik je op het app-pictogram naast de winkelnaam.

De factureringsgeschiedenis in Organisatie-instellingen bekijken

Onder de sectie Huidige factureringsperiode staat een lijst met alle facturen die voor je organisatie zijn uitgegeven. Klik op de factuur waarvan je de details wilt bekijken.

Gearchiveerde facturen bekijken

Facturen worden in de volgende gevallen gearchiveerd:

 • een winkel had al facturen voordat deze zich bij jouw organisatie aansloot;
 • een winkel had al facturen voordat de facturering van je organisatie naar Organisatie-instellingen werd overgedragen.

Klik op Archief bekijken om gearchiveerde facturen te zien.

Factuurgeschiedenis exporteren

Je kunt facturen voor je organisatie exporteren als een CSV-bestand (Comma-Separated Values).

Stappen:

 1. Klik in je Shopify-beheercentrum op Instellingen.
 2. Klik in de sectie Organisatie op Facturering.
 3. Doe een van de volgende dingen:
  • Ga als volgt te werk om de huidige pagina met facturen of facturen binnen een bepaald tijdvak te exporteren:
   1. Klik op Facturen exporteren.
   2. Selecteer de groep facturen die je wilt exporteren.
   3. Klik op Facturen exporteren.

- Ga als volgt te werk om specifieke facturen te exporteren: 1. Selecteer de facturen die je wilt exporteren. 2. Klik op Geselecteerde facturen exporteren.

Een uitgavenrapport in Organisatie-instellingen aanmaken

Met de uitgavenrapportagefunctie kun je betalingen exporteren op basis van de respectievelijke betalingsdatums. Dit rapport bevat gegevens zoals winkels, betalingscategorieën en datumbereik. Het CSV-bestand van het uitgavenrapport wordt naar het e-mailadres gestuurd dat aan je Shopify-account is gekoppeld.

Stappen:

 1. Klik in je Shopify-beheercentrum op Instellingen.
 2. Klik in de sectie Organisatie op Facturering.
 3. Klik in de sectie Eerdere facturen op ... en vervolgens op Uitgavenrapport aanmaken.
 4. Pas op de pagina Uitgavenrapport het rapport aan door bepaalde winkels, betalingscategorieën en datums te selecteren.

  • Gebruik in de sectie Rapportgegevens het menu Winkels om specifieke winkels te zoeken of te selecteren.
  • Zoek of selecteer in de sectie Rapportgegevens het menu Betalingscategorieën om betalingscategorieën.
  • Maak in de sectie Datumbereik het menu Duur aan voor een uitgavenrapport van de afgelopen 7, 30, 90 of 365 dagen. Je kunt ook een aangepaste begin- en einddatum selecteren.
 5. Nadat je het rapport hebt geconfigureerd, klik je op Rapport exporteren.

Inzicht in een uitgavenrapport

 • Factuurdatum: Dit is de datum waarop de kosten zijn toegevoegd aan een factuur, de belastingen zijn berekend en de betaling is verwerkt. Als je bijvoorbeeld een verzendlabel hebt gekocht op 14 november, maar het is opgenomen in een factureringscyclus die eindigt op 28 november, dan is 28 november de factuurdatum.
 • Betalingscategorie: voorbeelden zijn App, Abonnement, Verzenden en Transactiekosten.
 • Betalingsdatum: Dit is de datum waarop je de betaling startte. Als je bijvoorbeeld een verzendlabel hebt gekocht op 14 november, dan is 14 november de betalingsdatum.
 • Winkelnaam: geeft de namen weer van alle geselecteerde winkels of specifieke winkels die je hebt gekozen om op te nemen in de gegevens van het uitgavenrapport.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis