Gebruikers beheren in Shopify Plus met Organisatie-instellingen

Als je toegang hebt tot Organisatie-instellingen, kun je gebruikers in alle winkels in je organisatie beheren in het Shopify-beheercentrum.

In de sectie Gebruikers van Organisatie-instellingen kun je het volgende doen:

  • medewerkers toevoegen, opschorten of verwijderen;
  • Maak en wijs gebruikersrollen toe.
  • Wijzig wijzigingen die van invloed zijn op specifieke winkels.
  • Wijzigingen aanbrengen in de hele organisatie die van invloed kunnen zijn op al je winkels.
  • Beveiligingsvereisten voor de organisatie wijzigen.

Voor het beheren van gebruikers in je hele organisatie heb je de machtiging Gebruikers op organisatieniveau nodig. Als je medewerkers op winkelniveau wilt beheren, heb je de machtiging Machtigingen bewerken in de sectie Gebruikersbeheer voor de desbetreffende winkel nodig.

In deze sectie

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis