Beschrijving van medewerkersmachtigingen

Geef medewerkers machtigingen om toegang te krijgen tot specifieke delen van het Shopify-beheercentrum en voor specifieke functies, als je ze toegang wilt geven om je te helpen met het runnen van de winkel. Je kunt medewerkers een hoog toegangsniveau geven of hun toegang beperken tot zeer specifieke functies, afhankelijk van hun rol in de winkel.

In sommige gevallen dien je medewerkers meerdere machtigingen te geven om taken in een bepaald gebied van je Shopify-beheercentrum uit te kunnen voeren.

Medewerkers waarbij je machtigingen intrekt, krijgen een beperktere weergave van het Shopify-beheercentrum zodra je de machtigingen opslaat.

Algemene medewerkersmachtigingen

Machtigingen

Homepage

Machtigingen in de sectie Home van de pagina Gebruikers en machtigingen.
Machtiging Beschrijving
Homepage Hiermee kunnen medewerkers de Homepage bekijken, die verkoopinformatie en andere winkelgegevens bevat.

Bestellingen

Machtigingen in de sectie Bestellingen van de pagina Gebruikers en machtigingen.
Machtiging Beschrijving
Bestellingen Hiermee kunnen medewerkers bestellingen bekijken, aanmaken, bijwerken, verwijderen, annuleren en exporteren.
Hiermee kunnen medewerkers bestellingsmeldingen ontvangen.
Bestellingen bewerken Deze machtiging is vereist voor medewerkers om artikelen en kortingen in een bestelling te bewerken.
Betalen met beschermde kaart Deze machtiging is vereist voor medewerkers om een bedrag af te schrijven van een beschermde creditcard. Bij beschermde creditcards zijn de creditcardgegevens opgeslagen in een creditcardkluis. Deze machtiging is alleen van toepassing op producten die zijn gekocht via een aankoopoptie voor uitgestelde betaling, zoals pre-orders of uitproberen voordat je tot aankoop overgaat.
Bestellingen exporteren Deze machtiging is vereist voor medewerkers om bestellingen te exporteren. Alleen merchants met het Shopify Plus-abonnement kunnen deze machtiging geven aan medewerkers.
Terugbetaling bestellingen Deze machtiging is vereist voor medewerkers om bestellingen terug te betalen.

Conceptbestellingen

Machtigingen in de sectie Conceptbestellingen van de pagina Gebruikers en machtigingen.
Machtiging Beschrijving
Conceptbestellingen Hiermee kunnen medewerkers conceptbestellingen aanmaken, wijzigen, verwijderen en dupliceren.
Conceptbestellingen exporteren Deze machtiging is vereist voor medewerkers om conceptbestellingen te exporteren. Alleen merchants met het Shopify Plus-abonnement kunnen deze machtiging geven aan medewerkers.

Producten

Machtigingen in de sectie Producten van de pagina Gebruikers en machtigingen.
Machtiging Beschrijving
Producten bekijken Hiermee kunnen medewerkers producten bekijken.
Met deze machtiging kunnen medewerkers de kostprijs van een product niet bekijken.
Kostprijs product bekijken Hiermee kunnen medewerkers de kostprijs van een product bekijken.
Producten aanmaken en bewerken Hiermee kunnen medewerkers producten en collecties aanmaken, bewerken, importeren, publiceren, delen en archiveren.
Met deze machtiging kunnen medewerkers de kostprijs of verkoopprijs van een product niet bewerken.
Kostprijs van producten bewerken Hiermee kunnen medewerkers de kostprijs van een product bewerken.
Productprijs bewerken Hiermee kunnen medewerkers de verkoopprijs van een product bewerken.
Voorraad beheren Hiermee kunnen medewerkers voorraad aanmaken, verplaatsen, volgen, importeren en exporteren.Hiermee kunnen medewerkers voorraadaantallen, SKU's en barcodes bewerken.Hiermee kunnen medewerkers de geschiedenis bekijken van voorraadwijzigingen voor producten en varianten waarvan de voorraad door Shopify wordt bijgehouden, en wijzigingen aan voorraadniveaus analyseren in de sectie Voorraadrapporten.
Producten en voorraad exporteren Hiermee kunnen medewerkers producten en voorraad exporteren.
Producten en collecties verwijderen Hiermee kunnen medewerkers producten, varianten en collecties verwijderen.

Assortimenten

Machtigingen in de sectie Assortimenten van de pagina Gebruikers en machtigingen.
Machtiging Beschrijving
Assortimenten bekijken Hiermee kunnen medewerkers assortimenten bekijken.
Assortimenten aanmaken en bewerken Hiermee kunnen medewerkers assortimenten bekijken, aanmaken, bewerken, archiveren en importeren.
Assortimenten verwijderen Hiermee kunnen medewerkers assortimenten verwijderen.

Cadeaubonnen

Machtigingen in de sectie Cadeaubonnen van de pagina Gebruikers en machtigingen.
Machtiging Beschrijving
Cadeaubonnen bekijken, aanmaken en verwijderen Hiermee kunnen medewerkers cadeaubonnen bekijken, aanmaken, uitgeven en exporteren naar een CSV-bestand. Als je je medewerkers de opties wilt geven om klanten aan te maken of te bewerken vanaf de pagina Cadeaubonnen, geef je ze ook de machtiging Klanten.

Content

Machtigingen in de sectie Content van de pagina Gebruikers en machtigingen.
Machtiging Beschrijving
Definities van metaobjecten bekijken Hiermee kunnen medewerkers metaobjectdefinities bekijken, waaronder de productgegevens en alle bijbehorende items.
Definities van metaobjecten aanmaken en bewerken Hiermee kunnen medewerkers metaobjectdefinities aanmaken en bewerken.
Definities van metaobjecten verwijderen Hiermee kunnen medewerkers metaobjectdefinities verwijderen.
Vermeldingen bekijken Hiermee kunnen medewerkers metaobject-items bekijken.
Vermeldingen aanmaken en bewerken Hiermee kunnen medewerkers metaobject-items aanmaken en bewerken.
Vermeldingen verwijderen Hiermee kunnen medewerkers metaobject-items verwijderen.

Klanten

Machtigingen in de sectie Klanten van de pagina Gebruikers en machtigingen.
Machtiging Beschrijving
Klanten Hiermee kunnen medewerkers klantprofielen bekijken, toevoegen, bewerken en verwijderen.
Klanten exporteren Deze machtiging is vereist voor medewerkers om klantprofielen te exporteren. Alleen merchants met het Shopify Plus-abonnement kunnen deze machtiging geven aan medewerkers.
Klantgegevens wissen Hiermee kan de medewerker vragen om de gegevens van een klant te wissen.
Klantgegevens aanvragen Hiermee kan de medewerker vragen om de gegevens van een klant te exporteren in CSV-formaat om naar de klant te verzenden.
Klanten samenvoegen Hiermee kan de medewerker klantprofielen samenvoegen.

Analytics

Machtigingen in de sectie Analytics van de pagina Gebruikers en machtigingen.
Machtiging Beschrijving
Rapporten Hiermee kunnen medewerkers rapporten bekijken en aanmaken die verkoopinformatie en andere winkelgegevens bevatten. Je kunt niet aangeven tot welke specifieke rapporten medewerkers toegang hebben.
Live View Hiermee kunnen medewerkers de pagina's Overzicht en Live View bekijken die verkoopinformatie en andere gegevens van winkel- en verkoopkanalen bevatten.

Marketing

Machtigingen in de sectie Marketing van de pagina Gebruikers en machtigingen.
Machtiging Beschrijving
Marketing Hiermee kunnen medewerkers marketingcampagnes bekijken, aanmaken en automatiseren. Als je marketing uitvoert met behulp van een app of verkoopkanaal, zoals met Shopify Email, heb je ook de juiste machtiging voor Apps en kanalen nodig. Medewerkers hebben mogelijk ook Home-machtigingen nodig om marketinganalytics te bekijken op de marketingpagina.

Kortingen

Machtigingen in de sectie Kortingen van de pagina Gebruikers en machtigingen.
Machtiging Beschrijving
Kortingen bekijken, aanmaken en verwijderen Hiermee kunnen medewerkers kortingscodes en automatische kortingen bekijken, aanmaken en exporteren naar een CSV-bestand.

Onlinewinkel

Machtigingen in de sectie Onlinewinkel van de pagina Gebruikers en machtigingen.
Machtiging Beschrijving
Thema's Hiermee kunnen medewerkers thema's bekijken, wijzigen en publiceren.
Geeft medewerkers toegang tot de CLI-tool.
Code bewerken Hiermee kunnen medewerkers de themacode rechtstreeks wijzigen via de code-editor.
Deze machtiging blokkeert of voorkomt geen toegang tot de Assets API.
Toegang tot de CLI-tool wordt nog steeds gegeven als onderdeel van de machtiging Thema's.
Blogposts en pagina's Hiermee kunnen medewerkers blogposts en pagina's bekijken, aanmaken, wijzigen, publiceren en verwijderen.
Navigatie Hiermee kunnen medewerkers navigatie bekijken, aanmaken, wijzigen en verwijderen.

Gebruikersbeheer

Machtigingen in de sectie Gebruikersbeheer van de pagina Gebruikers en machtigingen.
Machtiging Beschrijving
Machtigingen bewerken Hiermee kunnen medewerkers machtigingen voor medewerkers en samenwerkers bekijken en wijzigen.

De winkeleigenaar kan altijd medewerkersmachtigingen bewerken. Medewerkers met de machtiging Machtigingen bewerken kunnen machtigingen bewerken voor andere medewerkers, maar alleen de machtigingen die ze zelf al hebben.

Een medewerker met bijvoorbeeld de machtigingen Machtigingen bewerken en Instellingen beheren kan de machtiging Thema's alleen aan een andere medewerker geven of deze ontnemen als die eerste ook de machtiging Thema's heeft.

Als een medewerker de machtiging Machtigingen bewerken heeft, kan die medewerker een andere medewerker de machtiging Machtigingen bewerken geven. Om veiligheidsredenen kan de medewerker de machtiging Machtigingen bewerken alleen geven als diegene dezelfde machtigingen heeft als de medewerker die de machtiging ontvangt.
Medewerkers toevoegen en verwijderen Hiermee kan de medewerker andere medewerkers toevoegen en medewerkersaccounts bijwerken of verwijderen.
Aanvragen van samenwerkers beheren Hiermee kan de medewerker samenwerkersaanvragen voor de winkel beoordelen, accepteren of afwijzen.
Externe inlogservices Hiermee kan de medewerker externe loginservices bekijken of bijwerken op de pagina Gebruikers en machtigingen .
Toegangstokens voor andere medewerkers intrekken Hiermee kan de medewerker machtigingen voor apparaten van medewerkers intrekken voor Shopify-apps zoals Point of Sale, Shopify Inbox of Shopify Mobile. Alle medewerkers kunnen hun eigen toegang intrekken, maar alleen medewerkers met deze machtiging kunnen de toegang voor andere medewerkers intrekken.

App-ontwikkeling

Machtigingen in de sectie App-ontwikkeling van de pagina Gebruikers en machtigingen.
Machtiging Beschrijving
Apps bekijken die zijn ontwikkeld door medewerkers en samenwerkers Hiermee kan de medewerker apps bekijken die door je medewerkers of door samenwerkers zijn ontwikkeld.
Apps ontwikkelen Hiermee kan de medewerker gepersonaliseerde apps die in je winkel zijn geïnstalleerd bijwerken.
App-ontwikkeling inschakelen Hiermee kan de medewerker andere medewerkers en samenwerkers machtigen om gepersonaliseerde apps te ontwikkelen. Gepersonaliseerde app-ontwikkeling is standaard niet toegestaan.

Winkelinstellingen

Machtigingen in de sectie Winkelinstellingen van de pagina Gebruikers en machtigingen.
Machtiging Beschrijving
Instellingen beheren Hiermee hebben medewerkers toegang tot de meeste beheeropties op de pagina's Instellingen en Voorkeuren van het Shopify-beheercentrum en kunnen ze webhooks aanmaken.

Lees meer over de minimale vereiste machtigingen voor toegang tot beheertaken op de pagina Instellingen.
Belastingen en douanerechten Hiermee kunnen medewerkers belastingen en douanerechten beheren.
Locaties Hiermee kunnen medewerkers de locaties aanmaken, wijzigen en verwijderen waar je voorraad hebt of beheert.
Domeinen Hiermee kunnen medewerkers domeininstellingen bekijken en bewerken.
Domein naar een andere Shopify-winkel overdragen Hiermee kan de medewerker het domein van de winkel naar een andere Shopify-winkel overdragen. De medewerker kan het domein overdragen als diegene aan de volgende criteria voldoet:
  • een medewerker zijn in beide winkels;
  • deze machtiging hebben in beide winkels.
Winkelbeleid Hiermee kunnen medewerkers winkelbeleid aanmaken en beheren.

Financiën

Machtigingen in de sectie Financiën van de pagina Gebruikers en machtigingen.
Machtiging Beschrijving
Bekijk facturen en ontvang facturerings-e-mails Hiermee kan de medewerker het volgende doen:
  • Shopify-facturen bekijken, downloaden of exporteren;
  • factuurgegevens en betaalmethoden weergeven;
  • factuurgerelateerde e-mails ontvangen.
Samenwerkers die deze machtiging hebben, krijgen geen e-mails voor facturering.
Betaalmethoden voor facturering bewerken en facturen betalen Hiermee kan de medewerker een betaalmethode toevoegen aan de pagina Facturering en facturen betalen als een betaling mislukt.
Abonnement beheren Hiermee kunnen medewerkers wijzigingen aanbrengen in het abonnement van de winkel. Alleen de winkeleigenaar kan de winkel pauzeren of deactiveren.
App-facturering beheren Hiermee kan de medewerker factuurbetalingen voor de app bekijken voor eenmalige aankopen, app-gebruik en app-abonnementen.
Bekijk uitbetalingen van Shopify Payments Hiermee kan de medewerker Shopify Payments-instellingen, -uitbetalingen en -transacties bekijken.
Betaalinstellingen beheren Hiermee kan de medewerker andere betaalmethoden dan Shopify Payments beheren, waaronder PayPal, externe providers, handmatige betalingen en aanvullende betalingsmethoden.
Activiteit op Saldo-account bekijken Hiermee kan de medewerker alle Shopify Balance transacties en het beschikbare bedrag bekijken.

Machtigingen voor apps en kanalen

De medewerker kan de door jou opgegeven apps en verkoopkanalen bekijken en openen.

Met machtigingen in de sectie Apps en kanalen van de pagina Gebruikers en machtigingen kunnen medewerkers apps en verkoopkanalen installeren en beheren.
Machtiging Beschrijving
Beheer en installeer apps en kanalen Hiermee kan de medewerker apps en kanalen beheren als hun machtigingen overeenkomen met de machtigingen die de app of het kanaal vereist. De medewerker kan apps en kanalen toevoegen, openen of verwijderen. Als er in de toekomst nieuwe apps of kanalen worden geïnstalleerd, kan de medewerker die apps of kanalen openen of verwijderen zonder dat je deze machtiging bij hoeft te werken.
App-betalingen goedkeuren Hiermee kan de medewerker apps installeren waar een kostprijs aan is verbonden, zoals een eenmalige betaling of een terugkerend abonnement. Alleen met deze machtiging kan een medewerker apps installeren die een gratis proefperiode bevatten en vervolgens een betaald abonnement opleveren.
Specifieke apps en verkoopkanalen Als je specifieke apps en verkoopkanalen controleert, heeft de medewerker alleen toegang tot die apps en verkoopkanalen. Ze kunnen geen apps installeren of verwijderen. Als er in de toekomst nieuwe apps worden geïnstalleerd, moet je deze machtiging bijwerken om de medewerker toegang tot deze apps te geven.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis