Beschrijving van medewerkersmachtigingen

Geef medewerkers machtigingen om toegang te krijgen tot specifieke delen van het Shopify-beheercentrum en voor specifieke functies, als je ze toegang wilt geven om je te helpen met het runnen van de winkel. Je kunt medewerkers een hoog toegangsniveau geven of hun toegang beperken tot zeer specifieke functies, afhankelijk van hun rol in de winkel.

In sommige gevallen dien je medewerkers meerdere machtigingen te geven om taken in een bepaald gebied van je Shopify-beheercentrum uit te kunnen voeren.

Medewerkers waarbij je machtigingen intrekt, krijgen een beperktere weergave van het Shopify-beheercentrum zodra je de machtigingen opslaat.

Algemene medewerkersmachtigingen

Machtigingen

Homepage

Machtigingen in de sectie Home van de pagina Gebruikers en machtigingen.
Machtiging Beschrijving
Homepage Hiermee kunnen medewerkers de Homepage bekijken, die verkoopinformatie en andere winkelgegevens bevat.

Bestellingen

Machtigingen in de sectie Bestellingen van de pagina Gebruikers en machtigingen.
Machtiging Beschrijving
Bekijken Medewerkers kunnen bestellingen bekijken.
Bestelgegevens beheren Medewerkers kunnen kenmerken die niet gerelateerd zijn aan orderregels, zoals klantgegevens, verzendgegevens, tags en metavelden, bewerken en bijwerken en acties uitvoeren zoals een factuur sturen, bestellingen archiveren of bestellingen uit het archief halen.
Orderregels bewerken Medewerkers kunnen orderregels aan bestellingen toevoegen of eruit verwijderen.
Kortingen toepassen Medewerkers kunnen kortingen toepassen op bestaande of nieuwe orderregels in een bestelling.
Betalingsvoorwaarden instellen Medewerkers kunnen betalingsvoorwaarden aan een bestelling toevoegen of bestaande voorwaarden bewerken.
Afschrijven van creditcard Hiermee kunnen medewerkers een betaling innen door creditcardgegevens in te geven.
Betalen met beschermde kaart Hiermee kunnen medewerkers een bedrag afschrijven van een beschermde creditcard. Hierbij zijn de creditcardgegevens in een kluis opgeslagen.Deze machtiging is alleen van toepassing op producten die zijn gekocht via een aankoopoptie voor uitgestelde betaling, zoals pre-orders of uitproberen voordat je tot aankoop overgaat.
Markeren als betaald Hiermee kunnen medewerkers bestellingen als betaald markeren.
Betalingen vastleggen Medewerkers kunnen betalingen voor bestellingen handmatig vastleggen.
Afhandelen en verzenden Medewerkers kunnen bestellingen afhandelen en verzenden.
Verzendlabels kopen Medewerkers kunnen verzendlabels aanmaken en kopen.
Retourneren Medewerkers kunnen retouren aanmaken en verwerken.
Terugbetaling Medewerkers kunnen bestellingen terugbetalen en herbevoorraden.
Annuleren Medewerkers kunnen bestellingen annuleren.
Exporteren Medewerkers kunnen bestellingen exporteren.
Verwijderen Medewerkers kunnen bestellingen verwijderen.
Afgebroken checkouts
Beheren Medewerkers kunnen afgebroken checkouts beheren.

Conceptbestellingen

Machtigingen in de sectie Conceptbestellingen van de pagina Gebruikers en machtigingen.
Machtiging Beschrijving
Bekijken Hiermee kunnen medewerkers conceptbestellingen bekijken.
Aanmaken en bewerken Hiermee kunnen medewerkers conceptbestellingen aanmaken en bewerken, bestellingen dupliceren, een factuur verzenden en delen, en contactgegevens van klanten en verzendgegevens bijwerken.
Deze machtiging vereist ten minste een betalingsmachtiging voor medewerkers om een conceptbestelling om te zetten in een echte bestelling. Betalingsmachtigingen omvatten Betalingsvoorwaarden instellen, Afschrijven van creditcard en Conceptbestellingen markeren als betaald.
Kortingen toepassen Hiermee kunnen medewerkers gepersonaliseerde orderregel- en bestelkortingen toepassen en verwijderen. Medewerkers hebben ook de machtiging Kortingen nodig om kortingscodes toe te passen.
Betalingsvoorwaarden instellen Hiermee kunnen medewerkers de betalingsvoorwaarden voor conceptbestellingen instellen en de conceptbestelling omzetten in een echte bestelling.
Afschrijven van creditcard Hiermee kunnen medewerkers een betaling innen door creditcardgegevens in te geven.
Markeren als betaald Hiermee kunnen medewerkers conceptbestellingen markeren als betaald.
Exporteren Hiermee kunnen medewerkers conceptbestellingen exporteren.
Verwijderen Hiermee kunnen medewerkers conceptbestellingen verwijderen.

Producten

Machtigingen in de sectie Producten van de pagina Gebruikers en machtigingen.
Machtiging Beschrijving
Bekijken Hiermee kunnen medewerkers producten bekijken.
Met deze machtiging kunnen medewerkers de kostprijs van een product niet bekijken.
Kostprijs bekijken Hiermee kunnen medewerkers de kostprijs van een product bekijken.
Aanmaken en bewerken Hiermee kunnen medewerkers producten en collecties aanmaken, bewerken, importeren, publiceren, delen en archiveren.
Met deze machtiging kunnen medewerkers de kostprijs of verkoopprijs van een product niet bewerken.
Kostprijs bewerken Hiermee kunnen medewerkers de kostprijs van een product bewerken.
Prijs bewerken Hiermee kunnen medewerkers de verkoopprijs van een product bewerken.
Exporteren Hiermee kunnen medewerkers producten en voorraad exporteren.
Verwijderen Hiermee kunnen medewerkers producten, varianten en collecties verwijderen.
Voorraad
Beheren Hiermee kunnen medewerkers voorraad aanmaken, verplaatsen, volgen, importeren en exporteren.Hiermee kunnen medewerkers voorraadaantallen, SKU's en barcodes bewerken.Hiermee kunnen medewerkers de geschiedenis bekijken van voorraadwijzigingen voor producten en varianten waarvan de voorraad door Shopify wordt bijgehouden, en wijzigingen aan voorraadniveaus analyseren in de sectie Voorraadrapporten.

Assortimenten

Machtigingen in de sectie Assortimenten van de pagina Gebruikers en machtigingen.
Machtiging Beschrijving
Bekijken Hiermee kunnen medewerkers assortimenten bekijken.
Aanmaken en bewerken Hiermee kunnen medewerkers assortimenten bekijken, aanmaken, bewerken, archiveren en importeren.
Verwijderen Hiermee kunnen medewerkers assortimenten verwijderen.

Cadeaubonnen

Machtigingen in de sectie Cadeaubonnen van de pagina Gebruikers en machtigingen.
Machtiging Beschrijving
Bekijken, aanmaken en verwijderen Hiermee kunnen medewerkers cadeaubonnen bekijken, aanmaken, verwijderen en exporteren naar een CSV-bestand. Als je je medewerkers de opties wilt geven om klanten aan te maken of te bewerken vanaf de pagina Cadeaubonnen, hebben ze ook de machtiging Klanten nodig.

Content

Machtigingen in de sectie Content van de pagina Gebruikers en machtigingen.
Machtiging Beschrijving
Definities van metaobjecten
Bekijken Hiermee kunnen medewerkers metaobjectdefinities bekijken, waaronder de productgegevens en alle bijbehorende items.
Aanmaken en bewerken Hiermee kunnen medewerkers metaobjectdefinities aanmaken en bewerken.
Verwijderen Hiermee kunnen medewerkers metaobjectdefinities verwijderen.
Items
Bekijken Hiermee kunnen medewerkers metaobject-items bekijken.
Aanmaken en bewerken Hiermee kunnen medewerkers metaobject-items aanmaken en bewerken.
Verwijderen Hiermee kunnen medewerkers metaobject-items verwijderen.

Klanten

Machtigingen in de sectie Klanten van de pagina Gebruikers en machtigingen.
Machtiging Beschrijving
Klanten Hiermee kunnen medewerkers klantprofielen bekijken, aanmaken, bewerken en verwijderen.
Persoonsgegevens wissen Hiermee kan de medewerker vragen om de gegevens van een klant te wissen.
Gegevens opvragen Hiermee kan de medewerker vragen om de gegevens van een klant te exporteren in CSV-formaat om naar de klant te verzenden.
Exporteren Deze machtiging is vereist voor medewerkers om klantprofielen te exporteren.
Samenvoegen Medewerkers kunnen klantprofielen samenvoegen.
Winkeltegoedtransacties bekijken Medewerkers kunnen informatie over transacties op het winkeltegoedaccount bekijken.
Winkeltegoed bewerken Medewerkers kunnen af- en bijschrijvingen doen op het winkeltegoedaccount van een klant.

Bedrijven

Stel machtigingen voor medewerkers in Plus-organisaties handmatig in voor elke individuele winkel waar ze toegang toe hebben, tenzij je ervoor kiest om een rol te maken. Hier vind je meer informatie over het beheren van gebruikers met Organisatie-instellingen.

Machtigingen alleen voor Plus in de sectie Bedrijven van de pagina Winkelmachtigingen.
Machtiging Beschrijving
Bedrijven bekijken Hiermee kunnen medewerkers bedrijven en bedrijfslocaties bekijken.
Bedrijven aanmaken en bewerken Hiermee kunnen medewerkers bedrijven en bedrijfslocaties bekijken, maken en bewerken.
Andere medewerkers toewijzen aan bedrijfslocaties Hiermee kunnen medewerkers andere medewerkers toewijzen aan specifieke bedrijfslocaties.
Bedrijven verwijderen Hiermee kunnen medewerkers bedrijven en bedrijfslocaties verwijderen.
Machtigingen beperken tot toegewezen bedrijfslocaties Beperkt het beheercentrum zodat alleen de bestellingen, conceptbestellingen, klanten en bedrijven met een koppeling aan de bedrijfslocaties die aan de medewerkers zijn toegewezen, worden weergegeven.

Alle andere pagina's in het beheercentrum worden niet gefilterd op bedrijf. Bij sommige klantwaarden, zoals de bestelwaarden Uitgegeven bedrag, worden totalen weergegeven voor alle locaties in plaats van enkel het totaal voor locaties die aan de medewerkers zijn toegewezen.

Analytics

Machtigingen in de sectie Analytics van de pagina Gebruikers en machtigingen.
Machtiging Beschrijving
Rapporten Hiermee kunnen medewerkers rapporten bekijken en aanmaken die verkoopinformatie en andere winkelgegevens bevatten. Je kunt niet aangeven tot welke specifieke rapporten medewerkers toegang hebben.
Dashboards Hiermee kunnen medewerkers de pagina's Overzicht en Live View bekijken die verkoopinformatie en andere gegevens van winkel- en verkoopkanalen bevatten.

Marketing

Machtigingen in de sectie Marketing van de pagina Gebruikers en machtigingen.
Machtiging Beschrijving
Campagnes bekijken, aanmaken en verwijderen Hiermee kunnen medewerkers marketingcampagnes bekijken, aanmaken en automatiseren. Als je marketing uitvoert met behulp van een app of verkoopkanaal, zoals met Shopify Email, heb je ook de juiste machtiging voor Apps en kanalen nodig.

Medewerkers hebben ook de machtigingen Home en Rapporten nodig om de marketinganalytics te bekijken op de pagina Marketing.

Kortingen

Machtigingen in de sectie Kortingen van de pagina Gebruikers en machtigingen.
Machtiging Beschrijving
Bekijken, aanmaken en verwijderen Hiermee kunnen medewerkers kortingscodes en automatische kortingen bekijken, aanmaken en exporteren naar een CSV-bestand.

Webshop

Machtigingen in de sectie webshop van de pagina Gebruikers en machtigingen.
Machtiging Beschrijving
Thema's Hiermee kunnen medewerkers gratis of betaalde thema's bekijken, wijzigen en publiceren in de sectie Themabibliotheek op de pagina Thema'svan het Shopify-beheercentrum. Het geeft medewerkers ook toegang tot de CLI-tool (de opdrachtregelinterface).

Gebruikers hebben ook machtigingen voor Apps en kanalen nodig om extra thema's uit de Shopify Theme Store te installeren of om bestaande proefthema's in de themabibliotheek te kopen. Apps en kanalen beheren en installeren is vereist om extra thema's te installeren en App-kosten goedkeuren is vereist om thema's te installeren waaraan kosten zijn verbonden.
Code bewerken Hiermee kunnen medewerkers de themacode rechtstreeks wijzigen via de code-editor.
Deze machtiging blokkeert of voorkomt geen toegang tot de Assets API.
Toegang tot de CLI-tool wordt nog steeds gegeven als onderdeel van de machtiging Thema's.
Blogposts en pagina's Hiermee kunnen medewerkers blogposts en pagina's bekijken, aanmaken, wijzigen, publiceren en verwijderen.
Navigatie Hiermee kunnen medewerkers navigatie bekijken, aanmaken, wijzigen en verwijderen.

Gebruikers

Machtigingen in de sectie Gebruikersbeheer van de pagina Gebruikers en machtigingen.
Machtiging Beschrijving
Machtigingen bewerken Hiermee kunnen medewerkers machtigingen voor medewerkers en samenwerkers bekijken en wijzigen.

De winkeleigenaar kan altijd medewerkersmachtigingen bewerken. Medewerkers met de machtiging Machtigingen bewerken kunnen machtigingen bewerken voor andere medewerkers, maar alleen de machtigingen die ze zelf al hebben.

Een medewerker met bijvoorbeeld de machtigingen Machtigingen bewerken en Instellingen beheren kan de machtiging Thema's alleen aan een andere medewerker geven of deze ontnemen als die eerste ook de machtiging Thema's heeft.

Als een medewerker de machtiging Machtigingen bewerken heeft, kan die medewerker een andere medewerker de machtiging Machtigingen bewerken geven. Om veiligheidsredenen kan de medewerker de machtiging Machtigingen bewerken alleen geven als diegene dezelfde machtigingen heeft als de medewerker die de machtiging ontvangt.
Toevoegen en verwijderen Hiermee kan de medewerker andere medewerkers toevoegen en medewerkersaccounts bijwerken of verwijderen.
Externe inlogservices Hiermee kan de medewerker externe loginservices bekijken of bijwerken op de pagina Gebruikers en machtigingen .
Toegangstokens intrekken Hiermee kan de medewerker machtigingen voor apparaten van medewerkers intrekken voor Shopify-apps zoals Point of Sale, Shopify Inbox of de Shopify-app. Alle medewerkers kunnen hun eigen toegang intrekken, maar alleen medewerkers met deze machtiging kunnen de toegang voor andere medewerkers intrekken.
Samenwerkers
Aanvragen van samenwerkers beheren Hiermee kan de medewerker samenwerkersaanvragen voor de winkel beoordelen, accepteren of afwijzen.

App-ontwikkeling

Machtigingen in de sectie App-ontwikkeling van de pagina Gebruikers en machtigingen.
Machtiging Beschrijving
Apps bekijken die zijn ontwikkeld door medewerkers en samenwerkers Hiermee kan de medewerker apps bekijken die door je medewerkers of door samenwerkers zijn ontwikkeld.
Ontwikkelen Hiermee kan de medewerker gepersonaliseerde apps die in je winkel zijn geïnstalleerd aanmaken en bijwerken.
Ontwikkeling inschakelen Hiermee kan de medewerker andere medewerkers en samenwerkers machtigen om gepersonaliseerde apps te ontwikkelen. Gepersonaliseerde app-ontwikkeling is standaard niet toegestaan.

Winkelinstellingen

Machtigingen in de sectie Winkelinstellingen van de pagina Gebruikers en machtigingen.
Machtiging Beschrijving
Instellingen beheren Hiermee hebben medewerkers toegang tot de meeste beheeropties op de pagina's Instellingen en Voorkeuren van het Shopify-beheercentrum en kunnen ze webhooks aanmaken.

Lees meer over de minimale vereiste machtigingen voor toegang tot beheertaken op de pagina Instellingen.
Verzending en bezorging Hiermee kunnen medewerkers de verzend- en bezorginstellingen beheren.
Belastingen en douanerechten Hiermee kunnen medewerkers belastingen en douanerechten beheren.
Locaties Hiermee kunnen medewerkers de locaties aanmaken, wijzigen en verwijderen waar je voorraad hebt of beheert.
Winkeltegoed Medewerkers kunnen de instellingen van het winkeltegoedaccount beheren.
Domeinen Hiermee kunnen medewerkers domeininstellingen bekijken en bewerken.
Domein naar een andere Shopify-winkel overdragen Hiermee kan de medewerker het domein van de winkel naar een andere Shopify-winkel overdragen. De medewerker kan het domein overdragen als diegene aan de volgende criteria voldoet:
  • een medewerker zijn in beide winkels;
  • deze machtiging hebben in beide winkels.
Klantgebeurtenissen bekijken Hiermee kunnen medewerkers klantgebeurtenissen bekijken, waaronder app-pixels en aangepaste pixels.
Aangepaste pixels beheren en toevoegen Hiermee kunnen medewerkers aangepaste pixels beheren en toevoegen.
Winkelbeleid Hiermee kunnen medewerkers winkelbeleid aanmaken en beheren.

Financiën

Machtigingen in de sectie Financiën van de pagina Gebruikers en machtigingen.
Machtiging Beschrijving
Bekijk facturen en ontvang facturerings-e-mails Hiermee kunnen medewerkers Shopify-facturen bekijken, downloaden of exporteren. Ze kunnen ook factuurgegevens en betaalmethoden bekijken en e-mails over facturering ontvangen. Maar Bijdragers die deze machtiging hebben, krijgen geen e-mails over facturering.
Betaalmethoden voor facturering bewerken en facturen betalen Hiermee kan de medewerker een betaalmethode toevoegen aan de pagina Facturering en facturen betalen als een betaling mislukt.
Abonnement beheren Hiermee kunnen medewerkers wijzigingen aanbrengen in het abonnement van de winkel. Alleen de winkeleigenaar kan de winkel pauzeren of deactiveren.
App-facturering beheren Hiermee kan de medewerker factuurbetalingen voor de app bekijken voor eenmalige aankopen, app-gebruik en app-abonnementen.
Bekijk uitbetalingen van Shopify Payments Hiermee kan de medewerker Shopify Payments-instellingen, -uitbetalingen en -transacties bekijken.

Je kunt deze machtiging alleen gebruiken als de machtiging Instellingen beheren ook is geactiveerd.
Beheer andere betaalinstellingen Hiermee kan de medewerker andere betaalmethoden dan Shopify Payments beheren, waaronder PayPal, externe providers, handmatige betalingen en aanvullende betaalmethoden.

Je kunt deze machtiging alleen gebruiken als de machtiging Instellingen beheren ook is geactiveerd.
Activiteit op Saldo-account bekijken Hiermee kan de medewerker alle Shopify Balance transacties en het beschikbare bedrag bekijken.
Alle activiteiten op Shopify Credit-account bekijken Hiermee kan de medewerker Shopify Credit-transacties, kaarthoudergegevens, bestedingslimieten en gebruik, en de resterende kredietlimiet bekijken.

Machtigingen voor apps en kanalen

De medewerker kan de door jou opgegeven apps en verkoopkanalen bekijken en openen.

Met machtigingen in de sectie Apps en kanalen van de pagina Gebruikers en machtigingen kunnen medewerkers apps en verkoopkanalen installeren en beheren.
Machtiging Beschrijving
Beheer en installeer apps en kanalen Hiermee kunnen medewerkers apps en kanalen beheren als hun machtigingen overeenkomen met de machtigingen die de app of het kanaal vereist. Medewerkers kunnen apps en kanalen toevoegen, openen of verwijderen. Als er in de toekomst nieuwe apps of kanalen worden geïnstalleerd, kunnen medewerkers die apps of kanalen openen of verwijderen zonder dat je deze machtiging hoeft bij te werken.

Gebruikers hebben de machtiging Apps en kanalen beheren en installeren nodig om extra thema's uit de Shopify Theme Store te installeren.
App-betalingen goedkeuren Hiermee kunnen medewerkers apps of thema's in de Shopify Theme Store installeren waar kosten aan zijn verbonden, zoals eenmalige kosten of een terugkerend abonnement. Medewerkers hebben nog steeds de machtiging App-betalingen goedkeuren nodig om apps te installeren die een gratis proefperiode aanbieden die wordt gevolgd door een betaald abonnement.
Specifieke apps en verkoopkanalen Als je specifieke apps en verkoopkanalen controleert, heeft de medewerker alleen toegang tot die apps en verkoopkanalen. Ze kunnen geen apps installeren of verwijderen. Als er in de toekomst nieuwe apps worden geïnstalleerd, moet je deze machtiging bijwerken om de medewerker toegang tot deze apps te geven.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis