Kuvaukset henkilöstön käyttöoikeuksista

Henkilökuntasi tarvitsee käyttöoikeudet Shopify Adminin eri osiin ja ominaisuuksiin kauppasi pyörittämistä varten. Voit antaa työntekijöille laajat käyttöoikeudet tai rajoittaa heidän pääsyään vain tiettyihin toimintoihin riippuen heidän tehtävistään kaupassa. Voit tarvittaessa antaa työntekijöille useampia käyttöoikeuksia tietyillä Shopify Adminin alueilla.

Yleiset henkilöstön käyttöoikeudet

Lisää henkilöstöä -sivun Yleiset-osion käyttöoikeudet antavat henkilöstön jäsenille mahdollisuuden käyttää Shopify Adminin eri sivuja, raportteja ja tilauksia.
Käyttöoikeus Oikeuksien kuvaus
Etusivu Antaa työntekijöille oikeuden tarkastella etusivua, jossa on kaupan myynti- ja muita tietoja.
Tilaukset

Henkilöstö voi tarkastella, luoda, päivittää, poistaa, peruuttaa ja viedä tilauksia sekä vastaanottaa tilausilmoituksia.

 • Muokkaa tilauksia: Tällä käyttöoikeudella henkilöstö voi muokata tilauksen tuotteita ja alennuksia.
 • Vie tilauksia: Tällä käyttöoikeudella henkilöstö voi viedä tilauksia. Vain Shopify Plus -sopimukeen kuuluvat kauppiaat voivat antaa tämän käyttöoikeuden henkilöstölle.
 • Palauta tilausmaksuja: Tämä lupa vaaditaan, jotta henkilöstö voi palauttaa tilauksista tehtyjä maksuja. Vaikka henkilöstöllä ei ole tätä käyttöoikeutta, se voi silti palauttaa maksun tilauksen peruuttamisesta.
 • Tallennetun kortin veloittaminen: Tällä käyttöoikeudella henkilöstö voi veloittaa maksun tallennetulta luottokortilta, jolla tarkoitetaan luottokortti­säilöön tallennettuja luottokortin tietoja. Tämä koskee vain ostoksia, joissa on käytetty lykättyä maksua, kuten ennakkotilausta tai kokeile ennen ostamista -valintaa.
Tilausluonnokset

Antaa työntekijöille oikeuden luoda, muuttaa ja poistaa tilausluonnoksia.

 • Vie tilausluonnoksia: Tällä käyttöoikeudella henkilöstö voi viedä tilausluonnoksia. Vain Shopify Plus -sopimukseen kuuluvat kauppiaat voivat antaa tämän luvan henkilökunnalle.
Tuotteet Antaa työntekijöille oikeuden luoda, tuoda sekä vaihtaa tuotteita, kokoelmia ja varastoja.
Lahjakortit

Antaa työntekijöille oikeuden tarkastella, luoda ja myöntää lahjakortteja ja viedä lahjakortteja CSV-tiedostoon.

Jos työntekijöiden pitää luoda tai muokata asiakastietoja Lahjakortit-sivulla, heille tulee antaa myös Asiakkaat-käyttöoikeus.

Asiakkaat

Antaa henkilöstölle oikeuden tarkastella, lisätä, muokata ja poistaa asiakasprofiileja.

 • Vie asiakkaita: Tällä käyttöoikeudella henkilöstö voi viedä asiakasprofiileja. Vain Shopify Plus -sopimuksella olevat kauppiaat voivat antaa tämän luvan henkilökunnalleen.
 • Poista asiakkaan tiedot: Antaa työntekijälle oikeuden pyytää asiakkaan tietojen poistamista.
 • Pyydä asiakastietoja: Antaa työntekijälle oikeuden pyytää asiakkaan tietojen viemistä CSV-muodossa ja niiden asiakkaalle lähettämistä.
 • Yhdistä asiakkaat: Antaa henkilöstön jäsenen yhdistää asiakasprofiileja.
Raportit Antaa työntekijöille oikeuden tarkastella etusivua, jossa on kaupan myynti- ja muita tietoja. Oikeuksia ei voi määrittää erikseen raporttikohtaisesti.
Dashboardit Antaa työntekijöille oikeuden tarkastella Yhteenveto- ja Live-näkymä-sivuja, joissa on myynnin, kaupan ja myyntikanavien tietoja.
Markkinointi Antaa työntekijälle oikeuden markkinointi­kampanjoiden tarkasteluun, luomiseen ja automatisoimiseen. Jos markkinoit käyttämällä jotakin sovellusta tai myyntikanavaa, kuten Shopify Emailia, tarvitaan myös asianmukaiset Sovellukset ja kanavat -käyttöoikeudet.
Alennukset Antaa työntekijöille oikeuden tarkastella ja luoda alennuskoodeja ja automaattisia alennuksia sekä viedä alennuksia CSV-tiedostoon.

Verkkokaupan käyttöoikeudet

Lisää henkilöstöä -sivun verkkokauppaosion käyttöoikeuksien avulla työntekijä voi käyttää ominaisuuksia, jotka vaikuttavat verkkokauppasi ulkoasuun.
Käyttöoikeus Oikeuksien kuvaus
Teemat Antaa työntekijöille oikeuden tarkastella, muuttaa ja julkaista teemoja.
Blogiviestit ja sivut Antaa työntekijöille oikeuden tarkastella, luoda, muuttaa, julkaista ja poistaa blogipostauksia ja sivuja.
Navigointi Antaa työntekijöille oikeuden tarkastella, luoda, muuttaa ja poistaa navigointilementtejä.
Verkkotunnukset

Antaa työntekijöille oikeuden tarkastella ja muokata verkkotunnus­asetuksia.

 • Siirrä verkkotunnus toiseen Shopify-kauppaan: Antaa työntekijöille oikeuden siirtää kaupan verkkotunnus toiseen Shopify-kauppaan. Jotta työntekijä voi siirtää verkkotunnuksen, hänen on:
  • kuuluttava henkilöstöön molemmissa kaupoissa
  • oltava tämän luvan piirissä molemmissa kaupoissa.

Hallinnolliset käyttöoikeudet

Hallinto-osion Lisää henkilöä -sivun käyttöoikeudet antavat henkilöstön jäsenille mahdollisuuden antaa käyttöoikeuksia muille henkilöstön jäsenille.
Käyttöoikeus Oikeuksien kuvaus
Hallinnoi asetuksia

Antaa henkilöstölle pääsyn useimpiin ylläpitotoimintoihin Shopify Adminin Asetukset-sivulla ja oikeuden luoda webhookeja.

Lue lisää ylläpitotoimiin tarvittavista vähimmäisoikeuksista Asetukset-sivulla.

Sijainnit Antaa työntekijöille oikeuden luoda, muuttaa ja poistaa paikkoja, joissa säilytät tai hallinnoit varastoa.
Muokkaa käyttöoikeuksia

Antaa työntekijöille oikeuden tarkastella ja muuttaa henkilöstön ja yhteistoimijoiden käyttöoikeuksia.

Kaupan omistaja voi aina muokata kaikkia henkilöstön käyttöoikeuksia. Työntekijä, jolla on Muokkaa käyttöoikeuksia -lupa, voi muuttaa niitä myös muulle henkilöstölle, jos hänellä itselläänkin on kyseinen oikeus.

Esimerkiksi työntekijällä, jolla on Muokkaa käyttöoikeuksia - ja Asetusten hallinnointi -oikeudet, on oltava myös Teemat-oikeus, jotta hän voi myöntää tai poistaa sen toisen työntekijän kohdalla.

Jos työntekijällä on Muokkaa käyttöoikeuksia -lupa, hän voi myöntää sen myös toiselle henkilöstön jäsenelle. Toiselle työntekijällle voi turvallisuussyistä antaa Muokkaa käyttöoikeuksia -luvan vain, jos sen antajalla ja saajalla on samat käyttöoikeudet.

 • Lisää ja poista henkilöstöä: Antaa työntekijälle oikeuden lisätä muita henkilöstön jäseniä ja päivittää tai poistaa henkilöstötilejä.
 • Hallinnoi yhteistoimija­pyyntöjä: Antaa työntekijälle oikeuden tarkastella, hyväksyä tai hylätä kaupan yhteistoimija­pyyntöjä.
Ulkoiset kirjautumispalvelut Antaa työntekijöille oikeuden tarkastella tai päivittää ulkoisia kirjautumispalveluja Käyttäjät ja käyttöoikeudet -sivulla.
Peru muun henkilöstön käyttöoikeus­tunnukset Antaa työntekijöille oikeuden kumota henkilöstön laitekäyttöoikeuksia Shopify-sovelluksissa, kuten Point of Salessa, Shopify Inboxissa tai Shopify Mobilessa. Kuka tahansa henkilöstön jäsen voi kumota omat käyttöoikeutensa, mutta vain ne, joille on myönnetty tämä käyttöoikeus, voivat kumota sen muilta.
Näytä henkilöstön ja yhteistoimijoiden kehittämät sovellukset

Antaa työntekijöille oikeuden tarkastella henkilöstösi tai yhteistoimijoiden kehittämiä sovelluksia.

 • Kehitä sovelluksia: Antaa henkilöstön jäsenelle oikeuden päivittää kauppaasi asennettuja mukautettuja sovelluksia.
 • Ota sovellusten kehitys käyttöön: Antaa työntekijöille oikeuden myöntää henkilöstölle ja yhteistoimijoille luvan kehittää mukautettuja sovelluksia. Oletusarvoisesti mukautettujen sovellusten kehitys ei ole sallittu.

Talousoikeudet

Lisää henkilöstöä -sivun Talous-osion käyttöoikeuksien avulla henkilöstö voi hallinnoida laskuja ja maksuja.
Käyttöoikeus Oikeuksien kuvaus
Laskutuksen tarkastelu ja sähköpostit

Antaa työntekijöille oikeuden:

 • tarkastella, ladata tai viedä Shopify-laskuja
 • tarkastella laskutustietoja ja maksutapoja
 • vastaanottaa laskutukseen liittyviä sähköposteja.

Yhteistoimijat, joilla on tämä käyttöoikeus, eivät saa laskutussähköposteja.

 • Muokkaa laskujen maksutapoja ja maksa laskuja: Antaa työntekijöille oikeuden lisätä maksutavan Laskutus-sivulle ja maksaa laskuja, jos maksu epäonnistuu.
 • Hallinnoi sopimusta: Antaa henkilöstölle mahdollisuuden tehdä muutoksia kaupan tilaussopimukseen. Vain kaupan omistaja voi keskeyttää kaupan tai poistaa sen käytöstä.
 • Hallinnoi sovelluksen laskutusta: Antaa työntekijöille oikeuden tarkastella sovelluksen kertaluonteisten ostojen veloituksia ja käyttömaksujen sekä tilausmaksujen laskutusta.
Näytä Shopify Payments -maksut Antaa työntekijöille oikeuden tarkastella Shopify Payments -asetuksia, -maksuja ja -tapahtumia.
Hallinnoi maksuasetuksia Antaa työntekijöille oikeuden hallinnoida muita maksutapoja kuin Shopify Payments, kuten PayPal, kolmannen osapuolen palveluntarjoajat, manuaaliset maksut ja lisämaksutavat.
Näytä Balance-tilin tapahtumat Antaa henkilöstön jäsenelle luvan tarkastella Shopify Balance -tapahtumia ja käytettävissä olevaa summaa.

Sovellusten ja kanavien käyttöoikeudet

Henkilöstön jäsen voi tarkastella ja käyttää määrittelemiäsi sovelluksia ja myyntikanavia.

Lisää henkilöstöä -sivun Sovellukset ja kanavat -osion käyttöoikeuksilla henkilöstön jäsen voi asentaa ja hallinnoida sovelluksia ja myyntikanavia.
Käyttöoikeus Oikeuksien kuvaus
Hallinnoi ja asenna sovelluksia ja kanavia

Antaa työntekijöille oikeuden hallinnoida sovelluksia ja kanavia, jos heidän käyttöoikeudet vastaavat sovelluksen tai kanavan vaatimia oikeuksia. Henkilöstön jäsen voi lisätä, käyttää tai poistaa sovelluksia ja kanavia. Jos uusia sovelluksia tai kanavia asennetaan tulevaisuudessa, työntekijä voi käyttää tai poistaa kyseisiä sovelluksia tai kanavia ilman, että päivität tätä käyttöoikeutta.

 • Hyväksy sovellusmaksuja: Antaa työntekijöille oikeuden asentaa sovelluksia, joihin liittyy kuluja, kuten kertamaksu tai toistuva tilaus. Henkilöstön jäsenellä on oltava tämä käyttöoikeus, jotta hän voi asentaa sovelluksia, joiden ilmainen kokeilu jatkuu maksullisena tilauksena.
Tietyt sovellukset ja myyntikanavat Jos merkkaat valintaruudut tietyille sovelluksille ja myyntikanaville, henkilöstön jäsen pääsee vain niihin. Hän ei voi asentaa tai poistaa sovelluksia. Jos uusia sovelluksia asennetaan tulevaisuudessa ja haluat työntekijälle pääsyn niihin, muista päivittää tämä oikeus.

Valmiina aloittamaan Shopifyssa?

Kokeile ilmaiseksi