Kuvaus henkilöstön käyttöoikeuksista

Henkilökuntasi tarvitsee käyttöoikeudet Shopify Adminin eri osiin ja ominaisuuksiin kauppasi pyörittämistä varten. Voit antaa työntekijöille laajat käyttöoikeudet tai rajoittaa heidän pääsyään vain tiettyihin toimintoihin riippuen heidän tehtävistään kaupassa. Voit tarvittaessa antaa työntekijöille useampia käyttöoikeuksia tietyillä Shopify Adminin alueilla.

Yleiset henkilöstön käyttöoikeudet

Lisää henkilökuntaa -sivun Yleinen-osion käyttöoikeudet antavat henkilöstön jäsenille mahdollisuuden käyttää Shopify Adminin eri sivuja, raportteja ja tilauksia.
Käyttöoikeus Kuvaus
Etusivu Antaa työntekijöille oikeuden tarkastella etusivua, jossa on myynti- ja muita kaupan tietoja.
Tilaukset

Henkilöstö voi tarkastella, luoda, päivittää, poistaa, peruuttaa ja viedä tilauksia sekä vastaanottaa tilausilmoituksia.

 • Muokkaa tilauksia: Tällä käyttöoikeudella henkilöstö voi muokata tilauksen tuotteita ja alennuksia.
 • Vie tilauksia: Tällä käyttöoikeudella henkilöstö voi viedä tilauksia. Vain Shopify Plus -sopimuken tilanneet kauppiaat voivat antaa tämän käyttöoikeuden henkilöstölle.
 • Palauta tilausten maksuja: Tällä käyttöoikeudella henkilöstö voi palauttaa tilauksista tehtyjä maksuja.
 • Tallennetun kortin veloittaminen: Tällä käyttöoikeudella henkilöstö voi veloittaa maksun tallennetulta luottokortilta, millä tarkoitetaan luottokortti­säilöön tallennettuja luottokortin tietoja. Tämä koskee vain ostoksia, joissa on käytetty lykättyä maksua, kuten ennakkotilausta tai kokeile ennen ostamista -valintaa.
Tilausluonnokset

Antaa henkilöstön jäsenille oikeuden luoda, muuttaa ja poistaa tilausluonnoksia.

 • Vie tilausluonnoksia: Tällä käyttöoikeudella henkilöstö voi viedä tilausluonnoksia. Vain Shopify Plus -sopimuksen tilanneet kauppiaat voivat antaa tämän luvan henkilökunnalle.
Tuotteet Antaa työntekijöille oikeuden luoda, tuoda sekä vaihtaa tuotteita, kokoelmia ja varastoja.
Lahjakortit

Antaa työntekijöille oikeuden tarkastella, luoda ja myöntää lahjakortteja ja viedä lahjakortteja CSV-tiedostoon.

Jos työntekijöiden pitää luoda tai muokata asiakastietoja Lahjakortit-sivulla, heille tulee antaa myös Asiakkaat-käyttöoikeus.

Asiakkaat

Antaa henkilöstölle oikeuden tarkastella, lisätä, muokata ja poistaa asiakasprofiileja.

 • Vie asiakkaita: Tällä käyttöoikeudella henkilöstö voi viedä asiakasprofiileja. Vain Shopify Plus -sopimuksella olevat kauppiaat voivat antaa tämän luvan henkilökunnalleen.
 • Poista asiakkaan tiedot: Antaa työntekijälle oikeuden pyytää asiakkaan tietojen poistamista.
 • Pyydä asiakastietoja: Antaa työntekijälle oikeuden pyytää, että asiakkaan tiedot viedään CSV-muodossa ja lähetetään asiakkaalle.
Raportit Antaa työntekijöille oikeuden tarkastella ja luoda raportteja, joissa on myynti- ja muita kaupan tietoja. Oikeuksia ei voi määrittää erikseen raporttikohtaisesti.
Dashboardit Antaa työntekijöille oikeuden tarkastella Yhteenveto- ja Live-näkymä-sivuja, joissa on myyntitietoja sekä muita kaupan ja myyntikanavien tietoja.
Markkinointi Antaa henkilöstölle oikeuden markkinointi­kampanjoiden tarkasteluun, luomiseen ja automatisoimiseen. Jos markkinoit käyttämällä jotakin sovellusta tai myyntikanavaa, kuten Shopify Emailia, tarvitaan myös asianmukaiset Sovelluksen ja kanavan -käyttöoikeudet.
Alennukset Antaa työntekijöille oikeuden tarkastella ja luoda alennuskoodeja ja automaattisia alennuksia sekä viedä alennuksia CSV-tiedostoon.

Verkkokaupan käyttöoikeudet

Lisää henkilöstö -sivun verkkokauppaosion käyttöoikeuksien avulla henkilöstö voi käyttää ominaisuuksia, jotka vaikuttavat verkkokauppasi ulkoasuun.
Käyttöoikeus Kuvaus
Teemat Antaa työntekijöille oikeuden tarkastella, muuttaa ja julkaista teemoja.
Blogiviestit ja sivut Antaa työntekijöille oikeuden tarkastella, luoda, muuttaa, julkaista ja poistaa blogipostauksia ja sivuja.
Navigointi Antaa henkilöstön jäsenille mahdollisuuden navigoinnin tarkastelemiseen, luomiseen, muuttamiseen ja poistamiseen.
Verkkotunnukset

Antaa henkilöstön tarkastella ja muokata verkkotunnuksen asetuksia.

 • Siirrä verkkotunnus toiseen Shopify-kauppaan: Antaa työntekijälle oikeuden siirtää kaupan verkkotunnus toiseen Shopify-kauppaan. Verkkotunnuksen siirtämiseksi työntekijän on:
  • kuuluttava henkilöstöön molemmissa kaupoissa
  • oltava tämän luvan piirissä molemmissa kaupoissa.

Hallinnolliset käyttöoikeudet

Hallinto-osion Lisää henkilökuntaa -sivun käyttöoikeudet antavat henkilöstön jäsenille mahdollisuuden antaa käyttöoikeuksia muille henkilöstön jäsenille.
Käyttöoikeus Kuvaus
Hallinnoi asetuksia

Antaa henkilöstölle pääsyn useimpiin toimintoihin Shopify Adminin Asetukset-sivulla ja mahdollisuuden luoda webhookeja.

Lue lisää ylläpitotoimiin tarvittavista vähimmäisoikeuksista Asetukset-sivulla.

Sijainnit Antaa työntekijöille oikeuden luoda, muuttaa ja poistaa paikkoja, joissa säilytät tai hallinnoit varastoa.
Muokkaa käyttöoikeuksia

Antaa henkilöstön tarkastella ja muuttaa henkilöstön ja yhteistoimijoiden käyttöoikeuksia.

Kaupan omistaja voi aina muokata kaikkia henkilöstön käyttöoikeuksia. Työntekijä, jolla on Muokkaa käyttöoikeuksia -pääsy, voi muuttaa niitä myös muulle henkilöstölle, jos hänellä itselläänkin on kyseinen oikeus.

Jos työntekijällä on esimerkiksi Muokkaa käyttöoikeuksia- ja Hallinnoi asetuksia -käyttöoikeudet, hänellä on oltava myös Teemat-käyttöoikeus, jotta hän voi lisätä tai poistaa sen muiden työntekijöiden osalta.

Jos työntekijällä on Muokkaa käyttöoikeuksia -valtuus, hän voi myöntää kyseisen oikeuden toiselle henkilöstön jäsenelle. Toiselle työntekijällle voi turvallisuussyistä antaa Muokkaa käyttöoikeuksia -luvan vain, jos sen antajalla ja saajalla on samat käyttöoikeudet.

 • Lisää ja poista henkilöstöä: antaa työntekijälle oikeuden lisätä muita henkilöstön jäseniä ja päivittää tai poistaa henkilöstötilejä.
 • Hallinnoi yhteistoimija­pyyntöjä: antaa työntekijälle oikeuden tarkastella, hyväksyä tai hylätä kaupan yhteistoimija­pyyntöjä.
Ulkoiset kirjautumispalvelut Antaa työntekijöille oikeuden tarkastella tai päivittää ulkoisia kirjautumispalveluja Käyttäjät ja käyttöoikeudet -sivulla.
Peru muun henkilöstön käyttöoikeustunnukset Antaa henkilöstön jäsenelle mahdollisuuden kumota henkilöstön laitekäyttöoikeudet Shopify-sovelluksissa, kuten Point of Salessa, Shopify Inboxissa tai Shopify Mobilessa. Kuka tahansa henkilöstön jäsen voi kumota omat käyttöoikeutensa, mutta vain ne henkilöstön jäsenet, joille on myönnetty nämä käyttöoikeudet, voivat kumota muiden työntekijöiden käyttöoikeuksia.
Näytä henkilöstön ja yhteistoimijoiden kehittämät sovellukset

Antaa työntekijöille oikeuden tarkastella henkilöstösi kehittämiä tai yhteistyönä kehitettyjä sovelluksia.

 • Kehitä sovelluksia: Antaa henkilöstön jäsenelle mahdollisuuden päivittää kauppaasi asennettuja mukautettuja sovelluksia.
 • Ota sovellusten kehitys käyttöön: Antaa henkilöstön jäsenelle mahdollisuuden myöntää henkilöstölle ja yhteistoimijoille luvan kehittää mukautettuja sovelluksia. Oletusarvoisesti mukautettujen sovellusten kehitys ei ole sallittu.

Talousoikeudet

Lisää henkilöstöä -sivun Talous-osion käyttöoikeudet, joiden avulla henkilöstö voi hallinnoida laskuja ja maksuja.
Käyttöoikeus Kuvaus
Näytä laskut ja vastaanota laskutussähköpostiviestejä

Antaa henkilöstön jäsenille mahdollisuuden tehdä seuraavia toimenpiteitä:

 • tarkastella, ladata tai viedä Shopify-laskuja
 • tarkastella laskutustietoja ja maksutapoja
 • vastaanottaa laskutukseen liittyviä sähköposteja.

Yhteistoimijat, joilla on tämä käyttöoikeus, eivät saa laskutussähköposteja.

 • Muokkaa laskutustapoja ja maksa laskuja: Antaa henkilöstön jäsenelle mahdollisuuden lisätä maksutavan Laskutus-sivulle ja maksaa laskuja, jos maksu epäonnistuu.
 • Hallinnoi sopimusta: Antaa henkilöstölle mahdollisuuden tehdä muutoksia kaupan tilaussopimukseen. Vain kaupan omistaja voi keskeyttää kaupan tai poistaa sen käytöstä.
 • Hallinnoi sovelluksen laskutusta: Antaa henkilöstön jäsenelle mahdollisuuden tarkastella sovelluksen kertaluonteisten ostojen veloituksia ja käyttömaksujen ja tilausmaksujen laskutusta.
Näytä Shopify Payments -maksut Antaa työntekijöille oikeuden tarkastella Shopify Payments -asetuksia, -maksuja ja -tapahtumia.
Hallinnoi maksuasetuksia Antaa henkilöstön jäsenelle mahdollisuuden hallinnoida muita maksutapoja kuin Shopify Payments -maksuja. Näitä voivat olla esimerkiksi PayPal, kolmannen osapuolen palveluntarjoajat, manuaaliset maksut ja muut maksutavat.

Sovellusten ja kanavien käyttöoikeudet

Henkilöstön jäsen voi tarkastella ja käyttää määrittelemiäsi sovelluksia ja myyntikanavia.

Lisää henkilökuntaa -sivun Sovellukset ja kanavat -osion käyttöoikeuksilla henkilöstön jäsen voi asentaa ja hallinnoida sovelluksia ja myyntikanavia.
Käyttöoikeus Kuvaus
Hallinnoi ja asenna sovelluksia ja kanavia

Antaa henkilöstön jäsenille mahdollisuuden hallinnoida sovelluksia ja kanavia, jos heidän käyttöoikeudet vastaavat sovelluksen tai kanavan vaatimia käyttöoikeuksia. Henkilöstön jäsen voi lisätä, käyttää tai poistaa sovelluksia ja kanavia. Jos uusia sovelluksia tai kanavia asennetaan tulevaisuudessa, henkilöstön jäsen voi käyttää tai poistaa kyseisiä sovelluksia tai kanavia ilman, että päivität tätä käyttöoikeutta.

 • Hyväksy sovellusmaksuja: Antaa henkilöstön jäsenille mahdollisuuden asentaa sovelluksia, joihin liittyy maksuja, kuten kertamaksuja tai toistuvia tilauksia. Henkilöstön jäsenellä on oltava tämä käyttöoikeus, jotta hän voi asentaa sovelluksia, joiden ilmainen kokeilu jatkuu maksullisena tilauksena.
Tietyt sovellukset ja myyntikanavat Jos rastitat tiettyjen sovellusten ja myyntikanavien valintaruudut, henkilöstön jäsenet voivat käyttää vain kyseisiä sovelluksia ja myyntikanavia. He eivät voi asentaa tai poistaa sovelluksia. Jos uusia sovelluksia asennetaan tulevaisuudessa, sinun on päivitettävä tämä lupa, jotta henkilöstön jäsen voi käyttää niitä.

Valmiina aloittamaan Shopifyssa?

Kokeile ilmaiseksi