Personel izinleri açıklaması

Personelinizin, mağazanızı yönetmenize yardımcı olması için erişim vermek istiyorsanız ilgili personele, Shopify yöneticinizin belirli bölümlerine ve belirli özelliklere yönelik izin vermeniz gerekir. Personele, mağazadaki konumlarına bağlı olarak yüksek düzeyde erişim verebilir veya erişimlerini çok belirli işlevlerle sınırlandırabilirsiniz. Bazı durumlarda personele, Shopify yöneticinizin belirli bir alanında görevlerini tamamlamaları için birden fazla izin vermeniz gerekir.

Genel personel izinleri

Sayfanın Genel bölümündeki izinler, personelin Shopify yöneticisi, raporlar ve siparişler erişim kapsamındaki farklı sayfalara erişmesine olanak tanır.
İzin Açıklama
Ana Sayfa Personelin, satış bilgilerini ve diğer mağaza verilerini içeren Ana sayfa'yı görüntülemesini sağlar.
Siparişler

Personelin siparişleri görüntülemesini, oluşturmasını, güncellemesini, para iadesi yapmasını, silmesini, iptal etmesini, dışa aktarmasını ve sipariş bildirimleri almasını sağlar.

  • Siparişleri düzenleme: Bu izin, personelin bir siparişteki ürünleri ve indirimleri düzenlemesi için gereklidir.
  • Siparişleri dışa aktarma: Bu izin, personelin siparişleri dışa aktarması için gerekir. Yalnızca Shopify Plus planı kapsamındaki satıcılar personele bu izni verebilir.
Taslak siparişler

Personelin taslak siparişleri oluşturmasını, değiştirmesini ve silmesini sağlar.

  • Taslak siparişleri dışa aktarma: Bu izin, personelin taslak siparişleri dışa aktarması için gerekir. Yalnızca Shopify Plus planı kapsamındaki satıcılar personele bu izni verebilir.
Ürünler Personelin ürünleri, koleksiyonları ve envanteri görüntülemesine, oluşturmasına, içe aktarmasına ve değiştirmesine olanak tanır.
Hediye kartları

Personelin, hediye kartlarını görüntülemesine, oluşturmasına, düzenlemesine ve hediye kartlarını bir .CSV dosyası olarak dışa aktarmasına olanak tanır.

Personelinizin, Hediye kartları sayfasından müşteri oluşturması veya düzenlemesi gerekiyorsa personelinize Müşteriler iznini de verebilirsiniz.

Müşteriler

Personelin müşteri profillerini görüntülemesini, eklemesini, düzenlemesini ve silmesini sağlar.

  • Müşterileri dışa aktar: Personelin, müşteri profillerinin dışa aktarabilmesi için bu izin gereklidir. Yalnızca Shopify Plus planı kapsamındaki satıcılar personele bu izni verebilir.
Raporlar Personelin satış bilgilerini ve diğer mağaza verilerini içeren raporları görüntülemesine ve oluşturmasına olanak tanır. Personelin hangi raporlara erişebileceğini belirtemezsiniz.
Kontrol Panelleri Personelin satış bilgileri ile diğer mağaza ve satış kanalı verilerini içeren Genel Bakış ve Live View sayfalarını görüntülemesine olanak tanır.
Pazarlama Personelin pazarlama kampanyalarını görüntülemesine, oluşturmasına ve otomatik hale getirmesine olanak tanır. Shopify Email gibi bir satış kanalı veya uygulama kullanarak pazarlama yapıyorsanız uygun Uygulama ve kanal izninizin olması da gerekir.
İndirimler Personelin, indirim kodu ve otomatik indirim oluşturmasına, bunları görüntülemesine ve indirimleri CSV dosyası olarak dışa aktarmasına olanak tanır.

Online mağaza izinleri

Online mağazadaki izinler, personelin online mağazanızın görünümünü etkileyen özelliklere erişmesine olanak tanır.
İzin Açıklama
Temalar Personelin temaları görüntülemesine, değiştirmesine ve yayınlamasına olanak tanır.
Blog gönderileri ve sayfaları Personelin, blog gönderilerini ve sayfaları görüntülemesine, oluşturmasına, değiştirmesine, yayınlamasına ve silmesine olanak tanır.
Gezinme Personelin, gezinme bölümü oluşturmasına, bunları görüntülemesine, değiştirmesine ve silmesine olanak tanır.
Alan adı Personelin, alan adı ayarlarını görüntülemesini ve düzenlemesini sağlar.

Yönetim izinleri

Mağazanın abonelik veya banka bilgileri üzerinde yalnızca mağaza sahibi değişiklik yapabilir.

Shopify yöneticisinin Yönetim bölümündeki izinler, personellerin diğer personellere izin vermesine olanak tanır.
İzin Açıklama
Ayarları yönet

Personelin, Shopify yöneticisinin Ayarlar sayfasındaki ve Tercihler sayfasındaki yönetim seçeneklerinin çoğuna erişmesine ve web kancaları oluşturmasına olanak tanır.

Ayarlar sayfasında yönetim görevlerine erişime ilişkin gerekli minimum izinler hakkında bilgi için Ayarlar sayfasındaki yönetim özelliklerine erişme sayfasına bakın.

Konumları yönetme Personelin, stok yaptığınız veya envanter yönettiğiniz konumları oluşturmasına, değiştirmesine ve silmesine olanak tanır.
İzinleri düzenle

Personelin, personel ve ortak çalışanlar için izinleri görüntülemesini ve değiştirmesini sağlar.

Mağaza sahibi tüm personel izinlerini her zaman düzenleyebilir. İzinleri düzenleme iznine sahip personeller, diğer personellerin izinlerini ve yalnızca zaten sahip oldukları izinleri düzenleyebilir.

Örneğin, İzinleri düzenleme ve Ayarları yönetme izinlerine sahip bir personel, başka bir personele Temalar izni verebilmek veya kaldırabilmek için Temalar iznine de sahip olmalıdır.

Bir personel İzinleri düzenleme iznine sahipse bu personel, başka bir personele İzinleri düzenleme izni verebilir. Güvenliğe ilişkin nedenlerle, başka bir personele İzinleri düzenleme izni verebilmesi için izin veren personelin, izin verilen personelle aynı izinlere sahip olması gerekir.

  • Personel ekleme ve kaldırma: Personelin, diğer personelleri eklemesine, personel hesaplarını güncellemesine veya kaldırmasına olanak tanır.
Shopify Payments ödemelerini görüntüle Personelin, Shopify Payments ayarlarını, ödemelerini ve işlemlerini görüntülemesine olanak tanır.
Faturalandırmayı görüntüleme ve faturalandırma e-postaları alma

Personelin aşağıdakileri yapmasına olanak tanır:

  • Shopify faturalarını görüntüleme, indirme veya dışa aktarma
  • Fatura bilgilerini ve ödeme yöntemlerini görüntüleme
  • Faturalandırma ile ilgili e-postalar alma

Bu izine sahip ortak çalışanlar fatura e-postaları almaz.

Personel ve ortak çalışanların geliştirdiği uygulamaları görüntüleyin

Personelin, çalışanınız veya ortak çalışanlar tarafından geliştirilen uygulamaları görüntülemesine olanak sağlar.

  • Uygulama geliştirin: Personelin, mağazanızda yüklü özel uygulamaları görüntülemesine, güncellemesine ve silmesine ayrıca uygulama oluşturmasına olanak tanır.

Uygulama ve kanal izinleri

Personel, belirttiğiniz uygulamaları ve satış kanallarını görüntüleyebilir ve bunlara erişebilir.

Shopify yöneticisinin Uygulamalar ve kanallar bölümündeki izinler, personelin uygulamaları ve satış kanallarını yüklemesine ve yönetmesine olanak tanır.
İzin Açıklama
Uygulamalarla kanalları yönetin ve yükleyin

Personelin, izinleri uygulamaların veya kanalların gerektirdiği izinlerle eşleşirse uygulama ve kanalları yönetmesine olanak tanır. Personel, uygulama ve kanal ekleyebilir, silebilir veya bunlara erişebilir. Gelecekte yeni uygulama ve kanallar yüklenirse personel, siz izni güncellemeden bu uygulama ve kanallara erişebilir veya bunları silebilir.

  • Uygulama ücretlerini onaylama: Personelin, tek seferlik ücret veya yinelenen abonelik gibi ilişkili bir maliyeti olan uygulamaları yüklemesine olanak tanır. Personelin, ücretsiz deneme sürümü sunduktan sonra ücretli aboneliğe geçiş yapan uygulamaları yükleyebilmesi için bu izne sahip olması gerekir.
Belirli uygulamalar ve satış kanalları Belirli uygulamaları ve satış kanallarını işaretlerseniz personel yalnızca bu uygulamalara ve satış kanallarına erişebilir. Uygulama yükleyemez veya silemez. Gelecekte yeni uygulamalar yüklenirse personelin bunlara erişmesine izin vermek için bu izni güncellemeniz gerekir.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene