Personel izinleri açıklaması

Mağazanızı yönetmenize yardımcı olması için personelinize erişim vermek istiyorsanız ilgili personele, Shopify yöneticinizin belirli bölümlerine ve belirli özelliklere yönelik erişim izni vermeniz gerekir. Personele, mağazadaki konumlarına bağlı olarak yüksek düzeyde erişim verebilir veya erişimlerini çok belirli işlevlerle sınırlandırabilirsiniz.

Bazı durumlarda personele, Shopify yöneticinizin belirli bir alanında görevlerini tamamlamaları için birden fazla izin vermeniz gerekir.

İzinleri azaltılan personel, izinleri kaydettiğiniz andan itibaren Shopify yöneticisinin daha küçük bir bölümünü görüntüleyebilir.

Genel personel izinleri

İzinler

Ana Sayfa

Kullanıcılar ve İzinler sayfasının Ana sayfa bölümündeki izinler.
İzin Açıklama
Ana Sayfa Personelin, satış bilgilerini ve diğer mağaza verilerini içeren Ana sayfa'yı görüntülemesine olanak tanır.

Siparişler

Kullanıcılar ve İzinler sayfasının Siparişler bölümündeki izinler.
İzin Açıklama
Görüntüle Personelin siparişleri görüntülemesine olanak sağlar.
Sipariş bilgilerini yönetme Personelin, müşteri bilgileri, kargo bilgileri, etiketler ve meta alanlar gibi satır öğesiyle ilgili olmayan özellikleri düzenleme ve güncellemenin yanı sıra fatura gönderme, siparişleri arşivleme veya siparişleri arşivden çıkarma gibi eylemleri gerçekleştirmesine olanak sağlar.
Satır öğelerini düzenleme Personelin siparişlere satır öğeleri eklemesine veya satır öğelerini siparişten kaldırmasına olanak sağlar.
İndirim uygulayın Personelin, bir siparişteki mevcut veya yeni satır öğelerine indirim uygulamasına olanak sağlar.
Ödeme vadelerini ayarlama Personelin, bir siparişe ödeme vadeleri eklemesine veya mevcut ödeme vadelerini düzenlemesine olanak sağlar.
Kredi kartından ücret alma Personelin kredi kartı bilgilerini girerek ödeme tahsil etmesine olanak tanır.
Kasaya alınmış karttan ödeme alma Personelin kasaya alınmış bir kredi kartından (kredi kartı kasasında saklanan kredi kartı bilgileri) ücret almasına olanak sağlar. Bu izin, yalnızca ön sipariş veya satın almadan önce deneyin gibi ertelenmiş ödeme seçenekleriyle satın alınan ürünler için geçerlidir.
Ödendi olarak işaretle Personelin, siparişleri ödendi olarak işaretlemesine olanak sağlar.
Ödemeleri kaydetme Personelin, siparişlerin ödemelerini kaydetmesine olanak sağlar.
Gönderim ve kargo Personelin siparişleri göndermesine olanak sağlar.
Kargo etiketleri satın alma Personelin kargo etiketleri oluşturmasına ve satın almasına olanak sağlar.
İade etme Personelin iade oluşturmasına ve iadeleri işlemesine olanak sağlar.
Para iadesi Personelin siparişler için para iadesi yapmasına ve ürünleri stoka geri eklemesine olanak sağlar.
İptal Personelin siparişleri iptal etmesine olanak sağlar.
Dışa aktar Personelin siparişleri dışa aktarmasına olanak sağlar.
Sil Personelin siparişleri silmesine olanak sağlar.
Yarım bırakılmış ödemeler
Yönet Personelin, yarım bırakılmış ödemeleri yönetmesine olanak sağlar.

Taslak siparişler

Kullanıcılar ve İzinler sayfasının Taslak siparişler bölümündeki izinler.
İzin Açıklama
Görüntüle Personelin taslak siparişleri görüntülemesine olanak tanır.
Oluşturma ve düzenleme Personelin taslak sipariş oluşturmasına ve düzenlemesine, siparişleri çoğaltmasına, fatura gönderip paylaşmasına ve müşteri iletişim ile kargo bilgilerini güncellemesine olanak tanır
Bu izin, personelin taslak siparişi siparişe dönüştürmesi için en az bir ödeme izni gerektirir. Ödeme izinleri arasında Ödeme vadelerini ayarlama, Kredi kartından ücret alma veya Taslak siparişleri ödendi olarak işaretleme yer alır.
İndirim uygulayın Personelin özel satır öğesi ve sipariş indirimleri uygulamasına ve bu indirimleri kaldırmasına olanak sağlar. Personelin indirim kodu uygulamak için İndirimler iznine de sahip olması gerekir.
Ödeme vadelerini ayarlama Personelin taslak siparişler için ödeme koşullarını belirlemesine ve taslak siparişi siparişe dönüştürmesine olanak tanır.
Kredi kartından ücret alma Personelin kredi kartı bilgilerini girerek ödeme tahsil etmesine olanak tanır.
Ödendi olarak işaretle Personelin taslak siparişleri ödendi olarak işaretlemesine olanak tanır.
Dışa aktar Personelin taslak siparişleri dışa aktarmasına olanak tanır.
Sil Personelin taslak siparişleri silmesine olanak tanır.

Ürünler

Kullanıcılar ve İzinler sayfasının İzinler ve Ürünler bölümündeki izinler.
İzin Açıklama
Görüntüle Personelin ürünleri görüntülemesine olanak sağlar.
Bu izin, personelin ürün maliyetlerini görüntülemesini sağlamaz.
Maliyeti görüntüleme Personelin ürün maliyetini görüntülemesine izin verir.
Oluşturma ve düzenleme Personelin ürünleri ve koleksiyonları oluşturma, düzenleme, içe aktarma, yayınlama, paylaşma ve arşivleme işlemlerini yapmasına olanak sağlar.
Bu izin, personelin ürün maliyetini veya ürün fiyatını düzenlemesini sağlamaz.
Maliyeti düzenleme Personelin ürün maliyetini düzenlemesine izin verir.
Fiyatı düzenleme Personelin ürün fiyatlarını düzenlemesini sağlar.
Dışa aktar Personelin ürünleri ve envanteri dışa aktarmasını sağlar.
Sil Personelin ürünleri, varyasyonları ve koleksiyonları silmesini sağlar.
Envanter
Yönet Personelin envanter oluşturma, aktarma, takip etme, içe ve dışa aktarma işlemlerini yapmasına olanak sağlar.
Personelin envanter adetlerini, SKU'ları ve barkodları düzenlemesini sağlar.Personelin, envanteri Shopify tarafından takip edilen ürünler ve varyasyonlar için envanter düzeltmelerinin geçmişini görüntülemesini ve Envanter Raporları bölümünde, envanter düzeylerinde yapılan değişiklikleri analiz etmesini sağlar.

Kataloglar

Kullanıcılar ve İzinler sayfasının Kataloglar bölümündeki izinler.
İzin Açıklama
Görüntüle Personelin katalogları görüntülemesini sağlar.
Oluşturma ve düzenleme Personelin katalogları görüntüleme, düzenleme, arşivleme ve dışa aktarma işlemlerini yapmasını sağlar.
Sil Personelin katalogları silmesini sağlar.

Hediye kartları

Kullanıcılar ve İzinler sayfasının Hediye kartları bölümündeki izinler.
İzin Açıklama
Görüntüleme, oluşturma ve silme Personelin, hediye kartlarını görüntülemesine, oluşturmasına, silmesine ve hediye kartlarını bir CSV dosyası olarak dışa aktarmasına olanak sağlar. Personelinizin, Hediye kartları sayfasından müşteri oluşturması veya düzenlemesi gerekiyorsa personelinize Müşteriler iznini de vermeniz gerekir.

İçerikler

Kullanıcılar ve İzinler sayfasının İçerik bölümündeki izinler.
İzin Açıklama
Meta nesne tanımları
Görüntüle Personelin, ayrıntılar ve ilişkili tüm girişler de dahil olmak üzere meta nesne tanımlarını görüntülemesine izin verir.
Oluşturma ve düzenleme Personelin meta nesne tanımlarını oluşturmasına ve düzenlemesine olanak sağlar.
Sil Personelin meta nesne tanımlarını silmesine olanak sağlar.
Girişler
Görüntüle Personelin meta nesne girişlerini görüntülemesine izin verir.
Oluşturma ve düzenleme Personelin meta nesne girişlerini oluşturmasına ve düzenlemesine olanak sağlar.
Sil Personelin meta nesne girişlerini silmesine olanak sağlar.

Müşteriler

Kullanıcılar ve İzinler sayfasının Müşteriler bölümündeki izinler.
İzin Açıklama
Müşteriler Personelin müşteri profillerini görüntülemesine, oluşturmasına, düzenlemesine ve silmesine olanak sağlar.
Kişisel verileri silme Personelin, bir müşterinin verilerini silme talebinde bulunmasına olanak sağlar.
Veri talep etme Personelin, bir müşteriye ait verileri, müşteriye gönderilmek üzere CSV biçiminde dışa aktarma talebinde bulunmasına olanak sağlar.
Dışa aktar Personelin müşteri profillerini dışa aktarabilmesi için bu izin gereklidir.
Birleştirme Personelin, müşteri profillerini birleştirmesine olanak sağlar.
Mağaza kredisi işlemlerini görüntüleme Personelin, mağaza kredisi hesabındaki işlemlerin ayrıntılarını görüntülemesine olanak sağlar.
Mağaza kredisini düzenleme Personelin, müşterinin mağaza kredisi hesabına borç ve kredi tanımlamasına olanak sağlar.

Şirketler

Rol oluşturmayı tercih etmediğiniz sürece Plus kuruluşlarındaki personelin izinleri, erişimleri olan her bir mağaza için manuel olarak ayarlanmalıdır. Kuruluş Ayarları ile kullanıcıları yönetme hakkında daha fazla bilgi edinin.

Mağaza İzinleri sayfasının Şirketler bölümünde bulunan, yalnızca Plus'a özel izinler.
İzin Açıklama
Şirketleri görüntüleme Personelin şirketleri ve şirket konumlarını görüntülemesine olanak sağlar.
Şirketleri oluşturma ve düzenleme Personelin şirketleri ve şirket konumlarını görüntülemesine, oluşturmasına ve düzenlemesine olanak sağlar.
Diğer personeli şirket konumlarına atama Personelin, diğer personeli belirli şirket konumlarına atamasına olanak sağlar.
Şirketleri silme Personelin şirketleri ve şirket konumlarını silmesine olanak sağlar.
İzinleri atanmış şirket konumlarıyla sınırlama Yöneticiyi, yalnızca personele atanan şirket konumlarıyla ilişkili Siparişleri, Taslak siparişleri, Müşterileri ve Şirketleri görüntüleyecek şekilde kısıtlar.

Yöneticide yer alan diğer tüm sayfalar, şirket tarafından filtrelenmez. Sipariş başına harcanan tutar değerleri gibi bazı müşteri değerleri, yalnızca personelin atandığı konumların toplamı yerine, tüm konumların toplamlarını gösterir.

Analizler

Kullanıcılar ve İzinler sayfasının Analizler bölümündeki izinler.
İzin Açıklama
Raporlar Personelin satış bilgilerini ve diğer mağaza verilerini içeren raporları görüntülemesine ve oluşturmasına olanak tanır. Personelin hangi raporlara erişebileceğini belirtemezsiniz.
Kontrol Panelleri Personelin satış bilgileri ile diğer mağaza ve satış kanalı verilerini içeren Genel Bakış ve Live View sayfalarını görüntülemesine olanak sağlar.

Pazarlama

Kullanıcılar ve İzinler sayfasının Pazarlama bölümündeki izinler.
İzin Açıklama
Kampanyaları görüntüleme, oluşturma ve silme Personelin pazarlama kampanyalarını görüntülemesine, oluşturmasına ve otomatik hale getirmesine olanak sağlar. Shopify Email gibi bir satış kanalı veya uygulama kullanarak pazarlama yapıyorsanız uygun Uygulamalar ve kanallar iznine de sahip olmanız gerekir.

Personelin, Pazarlama sayfasındaki pazarlama analizlerini görüntüleyebilmek için Ana Sayfa ve Raporlar izinlerine de sahip olması gerekebilir.

İndirimler

Kullanıcılar ve İzinler sayfasının İndirimler bölümündeki izinler.
İzin Açıklama
Görüntüleme, oluşturma ve silme Personelin, indirim kodları ve otomatik indirimler oluşturmasına, bunları görüntülemesine ve indirimleri CSV dosyası olarak dışa aktarmasına olanak sağlar.

Online mağaza

Kullanıcılar ve İzinler sayfasının Online mağaza bölümündeki izinler.
İzin Açıklama
Temalar Personelin, Shopify yöneticinizin Temalar sayfasındaki Tema kitaplığı bölümünde yer alan tüm ücretli veya ücretsiz temaları görüntülemesine, değiştirmesine ve yayınlamasına olanak sağlar. Ayrıca, personele komut satırı arayüzü (CLI) aracına erişim imkanı verir.

Kullanıcıların, Shopify Theme Store'dan ek temalar yüklemek veya tema kitaplığındaki mevcut deneme temalarını satın almak için bazı Uygulamalar ve kanallar izinlerine de sahip olması gerekir. Ek temalar yüklemek için Uygulamaları ve kanalları yönetme, ilişkili maliyetleri olan temaları yüklemek için ise Uygulama ücretlerini onaylama izni gereklidir.
Kodu düzenleme Personelin tema kodunu, doğrudan kod düzenleyicisi üzerinden değiştirmesine olanak sağlar.
Bu izin, Assets API'sine erişimi engellemez.
CLI aracına erişim, Temalar izninin bir parçası olarak verilir.
Blog gönderileri ve sayfaları Personelin, blog gönderilerini ve sayfaları görüntülemesine, oluşturmasına, değiştirmesine, yayınlamasına ve silmesine olanak tanır.
Gezinme Personelin, gezinme bölümü oluşturmasına, bunları görüntülemesine, değiştirmesine ve silmesine olanak tanır.

Kullanıcılar

Kullanıcılar ve İzinler sayfasının Kullanıcı yönetimi bölümündeki izinler.
İzin Açıklama
İzinleri düzenleyin Personelin, personel ve ortak çalışanlar için izinleri görüntülemesine ve değiştirmesine olanak sağlar.

Mağaza sahibi her zaman, tüm personel izinlerini düzenleyebilir. İzinleri düzenleme iznine sahip personel diğer personel izinlerini düzenleyebilir, ancak yalnızca kendisinin de sahip olduğu izinleri düzenleyebilir.

Örneğin, İzinleri düzenleme ve Ayarları yönetme izinlerine sahip bir personel, başka bir personele Temalar iznini vermek veya kaldırmak için Temalar iznine de sahip olmalıdır.

Bir personel İzinleri düzenleme iznine sahipse başka bir personele İzinleri düzenleme izni verebilir. Güvenlik nedeniyle, başka bir personele İzinleri düzenleme izni verebilmesi için, izni veren personelin, izin verilen personelle aynı izinlere sahip olması gerekir.
Ekleme veya kaldırma Personelin, diğer personelleri eklemesine, personel hesaplarını güncellemesine veya kaldırmasına olanak sağlar.
Harici giriş hizmetleri Personelin, Kullanıcılar ve izinler sayfasındaki harici giriş hizmetlerini görüntülemesine veya güncellemesine olanak tanır.
Erişim belirteçlerini iptal etme Bir personelin, Shopify uygulamaları (ör. Point of Sale, Shopify Inbox veya Shopify uygulaması) için personelin cihaz izinlerini iptal etmesine olanak sağlar. Her personel kendi erişimini iptal edebilir ancak yalnızca bu izne sahip personel diğerlerinin iznini iptal edebilir.
Ortak çalışanlar
Ortak çalışan taleplerini yönetme Personelin, mağazaya gelen ortak çalışan taleplerini incelemesine, kabul veya reddetmesine olanak sağlar.

Uygulama geliştirme

Kullanıcılar ve İzinler sayfasının Uygulama geliştirme bölümündeki izinler.
İzin Açıklama
Personel ve ortak çalışanların geliştirdiği uygulamaları görüntüleyin Personelin, çalışanınız veya ortak çalışanlar tarafından geliştirilen uygulamaları görüntülemesine olanak tanır.
Geliştirme Personelin, mağazanızda özel uygulama oluşturmasına ve yüklü olan özel uygulamaları güncellemesine olanak sağlar.
Geliştirmeyi etkinleştirme Personelin, personel ve ortak çalışanların özel uygulamalar geliştirmesine izin vermesine olanak sağlar. Varsayılan olarak, özel uygulama geliştirmeye izin verilmez.

Mağaza ayarları

Kullanıcılar ve İzinler sayfasının Mağaza ayarları bölümündeki izinler.
İzin Açıklama
Ayarları yönet Personelin, Shopify yöneticisinin Ayarlar sayfasındaki ve Tercihler sayfasındaki yönetim seçeneklerinin çoğuna erişmesine ve web kancaları oluşturmasına olanak sağlar.Ayarlar sayfasındaki yönetim görevlerine erişmek için gerekli minimum izinler hakkında bilgi edinin.
Kargo ve teslimat Personelin kargo ve teslimat ayarlarını yönetmesine olanak sağlar.
Vergiler ve gümrük vergileri Personelin vergileri ve gümrük vergilerini yönetmesine olanak sağlar.
Konumlar Personelin, stok yaptığınız veya envanter yönettiğiniz konumları oluşturmasına, değiştirmesine ve silmesine olanak tanır.
Mağaza kredisi Personelin mağaza kredisi ayarlarını yönetmesine olanak sağlar.
Alan adı Personelin, alan adı ayarlarını görüntülemesine ve düzenlemesine olanak tanır.
Alan adını başka bir Shopify mağazasına aktarma Personelin, mağaza alan adını başka bir Shopify mağazasına aktarmasına olanak sağlar. Alan adını aktaracak olan personelin aşağıdaki ölçütleri karşılaması gerekir:
  • Her iki mağazada da personel olma
  • Her iki mağazada da bu izne sahip olma
Müşteri etkinliklerini görüntüleme Personelin, uygulama pikselleri ve özel pikseller de dahil olmak üzere müşteri etkinliklerini görüntülemesine olanak sağlar.
Özel pikselleri yönetme ve ekleme Personelin özel pikselleri yönetmesine ve eklemesine olanak sağlar.
Mağaza politikaları Personelin mağaza politikalarını oluşturmasına ve yönetmesine olanak sağlar.

Finans

Kullanıcılar ve İzinler sayfasının Finans bölümündeki izinler.
İzin Açıklama
Faturalandırmayı görüntüleme ve faturalandırma e-postaları alma Personelin, Shopify faturalarını görüntülemesine, indirmesine veya dışa aktarmasına olanak sağlar. Personel ayrıca, fatura bilgileri ile ödeme yöntemlerini görüntüleyebilir ve faturalandırma ile ilgili e-postaları alabilir. Ancak bu izne sahip Katkıda bulunanlar, faturalandırma e-postaları almaz.
Faturalandırma ödeme yöntemlerini düzenleyin ve faturaları ödeyin Personelin, Faturalandırma sayfasında bir ödeme yöntemi eklemesine ve bir ödemenin başarısız olması halinde faturaları ödemesine olanak sağlar.
Planı yönetin Personelin, mağazanın abonelik planında değişiklik yapmasına olanak sağlar. Mağazayı yalnızca mağaza sahibi duraklatabilir veya devre dışı bırakabilir.
Uygulama faturalandırmasını yönetme Personelin tek seferlik satın alımlar, uygulama kullanımı ve uygulama abonelikleri için uygulama faturalandırma ücretlerini görüntülemesine olanak sağlar.
Shopify Payments ödemelerini görüntüle Personelin Shopify Payments ayarlarını, ödemelerini ve işlemlerini görüntülemesine olanak sağlar.

Bu iznin kullanılabilmesi için Ayarları yönetme izni de etkinleştirilmelidir.
Diğer ödeme ayarlarını yönetin Personelin PayPal, üçüncü taraf sağlayıcılar, manuel ödemeler ve ek ödeme türleri de dahil olmak üzere, Shopify Payments dışındaki ödeme yöntemlerini yönetmesine olanak sağlar

Bu iznin kullanılabilmesi için Ayarları yönetme izni de etkinleştirilmelidir.
Balance hesabındaki etkinlikleri görüntüleme Personel üyesinin, Shopify Balance işlemlerini ve harcanabilecek tutarı görüntülemesine olanak tanır.
Shopify Credit hesabındaki etkinlikleri görüntüleme Personelin Shopify Credit işlemleri, kart sahibi bilgileri, harcama sınıları ve kullanımı ile kalan kredi sınırını görüntülemesine izin verir.

Uygulama ve kanal izinleri

Personel, belirttiğiniz uygulamaları ve satış kanallarını görüntüleyebilir ve bunlara erişebilir.

Kullanıcılar ve İzinler sayfasının Uygulamalar ve kanallar bölümündeki izinler, personelin uygulamaları ve satış kanallarını yüklemesine ve yönetmesine olanak sağlar.
İzin Açıklama
Uygulamalarla kanalları yönetin ve yükleyin Personelin, izinleri uygulamaların veya kanalların gerektirdiği izinlerle eşleştiği durumlarda, uygulamaları ve kanalları yönetmesine olanak sağlar. Personel, uygulama ve kanal ekleyebilir, silebilir veya bunlara erişebilir. Gelecekte yeni uygulama ve kanallar yüklenirse personel, siz izni güncellemeden bu uygulama ve kanallara erişebilir veya bunları silebilir.

Kullanıcıların Shopify Theme Store'dan ek temalar yükleyebilmesi için Uygulamalarla kanalları yönetme ve yükleme izinlerine sahip olması gerekir.
Uygulama ücretlerini onaylayın Personelin, tek seferlik ücret veya yinelenen abonelik gibi ilişkili maliyetleri olan uygulamaları ya da temaları Shopify Theme Store'dan yüklemesine olanak sağlar. Personelin, ücretsiz deneme süresinin ardından ücretli aboneliğe geçiş yapan uygulamaları yükleyebilmesi için Uygulama ücretlerini onaylama iznine de sahip olması gerekir.
Belirli uygulamalar ve satış kanalları Belirli uygulamaları ve satış kanallarını işaretlerseniz personel yalnızca bu uygulamalara ve satış kanallarına erişebilir. Uygulama yükleyemez veya silemez. Gelecekte yeni uygulamalar yüklenirse personelin bunlara erişmesine izin vermek için bu izni güncellemeniz gerekir.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene