Personel izinleri açıklaması

Mağazanızı yönetmenize yardımcı olması için personelinize erişim vermek istiyorsanız ilgili personele, Shopify yöneticinizin belirli bölümlerine ve belirli özelliklere yönelik erişim izni vermeniz gerekir. Personele, mağazadaki konumlarına bağlı olarak yüksek düzeyde erişim verebilir veya erişimlerini çok belirli işlevlerle sınırlandırabilirsiniz.

Bazı durumlarda personele, Shopify yöneticinizin belirli bir alanında görevlerini tamamlamaları için birden fazla izin vermeniz gerekir.

İzinleri azaltılan personel, izinleri kaydettiğiniz andan itibaren Shopify yöneticisinin daha küçük bir bölümünü görüntüleyebilir.

Genel personel izinleri

İzinler

Ana Sayfa

Kullanıcılar ve İzinler sayfasının Ana sayfa bölümündeki izinler.
İzin Açıklama
Ana Sayfa Personelin, satış bilgilerini ve diğer mağaza verilerini içeren Ana sayfa'yı görüntülemesine olanak tanır.

Siparişler

Kullanıcılar ve İzinler sayfasının Siparişler bölümündeki izinler.
İzin Açıklama
Siparişler Personelin siparişleri görüntülemesine, oluşturmasına, güncellemesine, silmesine, iptal etmesine, ve dışa aktarmasına olanak sağlar.
Personelin sipariş bildirimlerini almasına olanak sağlar.
Siparişleri düzenleme Bu izin, personelin bir siparişteki ürünleri ve indirimleri düzenleyebilmesi için gereklidir.
Kasaya alınmış karttan ödeme alma Bu izin, personelin kasaya alınmış bir kredi kartından (kredi kartı kasasında saklanan kredi kartı bilgileri) ücret alabilmesi için gereklidir. Bu izin, yalnızca ön sipariş veya satın almadan önce deneyin gibi ertelenmiş ödeme seçenekleriyle satın alınan ürünler için geçerlidir.
Siparişleri dışa aktar Personelin siparişleri dışa aktarabilmesi için bu izin gereklidir. Bu izni personele yalnızca Shopify Plus planındaki satıcılar verebilir.
Siparişler için para iadesi yap Personelin siparişlere para iadesi yapabilmesi için bu izin gereklidir.

Taslak siparişler

Kullanıcılar ve İzinler sayfasının Taslak siparişler bölümündeki izinler.
İzin Açıklama
Taslak siparişler Personelin taslak siparişleri oluşturmasına, değiştirmesine, silmesine ve çoğaltmasına olanak sağlar.
Taslak siparişleri dışa aktarma Bu izin, personelin taslak siparişleri dışa aktarabilmesi için gerekir. Bu izni personele yalnızca Shopify Plus planındaki satıcılar verebilir.

Ürünler

Kullanıcılar ve İzinler sayfasının İzinler ve Ürünler bölümündeki izinler.
İzin Açıklama
Ürünleri görüntüle Personelin ürünleri görüntülemesine olanak sağlar.
Bu izin, personelin ürün maliyetlerini görüntülemesini sağlamaz.
Ürün maliyetini görüntüleme Personelin ürün maliyetini görüntülemesine izin verir.
Ürün oluşturma ve düzenleme Personelin ürünleri ve koleksiyonları oluşturma, düzenleme, içe aktarma, yayınlama, paylaşma ve arşivleme işlemlerini yapmasına olanak sağlar.
Bu izin, personelin ürün maliyetini veya ürün fiyatını düzenlemesini sağlamaz.
Ürün maliyetini düzenleme Personelin ürün maliyetini düzenlemesine izin verir.
Ürün fiyatını düzenleme Personelin ürün fiyatlarını düzenlemesini sağlar.
Envanteri yönetme Personelin envanter oluşturma, aktarma, takip etme, içe ve dışa aktarma işlemlerini yapmasına olanak sağlar.
Personelin envanter adetlerini, SKU'ları ve barkodları düzenlemesini sağlar.Personelin, envanteri Shopify tarafından takip edilen ürünler ve varyasyonlar için envanter düzeltmelerinin geçmişini görüntülemesini ve Envanter Raporları bölümünde, envanter düzeylerinde yapılan değişiklikleri analiz etmesini sağlar.
Ürünleri ve envanteri dışa aktarma Personelin ürünleri ve envanteri dışa aktarmasını sağlar.
Ürünleri ve koleksiyonları silme Personelin ürünleri, varyasyonları ve koleksiyonları silmesini sağlar.

Kataloglar

Kullanıcılar ve İzinler sayfasının Kataloglar bölümündeki izinler.
İzin Açıklama
Katalogları görüntüleme Personelin katalogları görüntülemesini sağlar.
Katalogları oluşturma ve düzenleme Personelin katalogları görüntüleme, düzenleme, arşivleme ve dışa aktarma işlemlerini yapmasını sağlar.
Katalogları silme Personelin katalogları silmesini sağlar.

Hediye kartları

Kullanıcılar ve İzinler sayfasının Hediye kartları bölümündeki izinler.
İzin Açıklama
Hediye kartlarını görüntüleme, oluşturma ve silme Personelin, hediye kartlarını görüntülemesine, oluşturmasına, düzenlemesine ve hediye kartlarını bir CSV dosyası olarak dışa aktarmasına olanak sağlar. Personelinizin, Hediye kartları sayfasından müşteri oluşturması veya düzenlemesi gerekiyorsa personelinize Müşteriler iznini de vermeniz gerekir.

İçerikler

Kullanıcılar ve İzinler sayfasının İçerik bölümündeki izinler.
İzin Açıklama
Meta nesne tanımlarını görüntüleme Personelin, ayrıntılar ve ilişkili tüm girişler de dahil olmak üzere meta nesne tanımlarını görüntülemesine izin verir.
Meta nesne tanımlarını oluşturma ve düzenleme Personelin meta nesne tanımlarını oluşturmasına ve düzenlemesine olanak sağlar.
Meta nesne tanımlarını silme Personelin meta nesne tanımlarını silmesine olanak sağlar.
Girişleri görüntüleyin Personelin meta nesne girişlerini görüntülemesine izin verir.
Giriş oluşturma ve düzenleme Personelin meta nesne girişlerini oluşturmasına ve düzenlemesine olanak sağlar.
Girişleri silme Personelin meta nesne girişlerini silmesine olanak sağlar.

Müşteriler

Kullanıcılar ve İzinler sayfasının Müşteriler bölümündeki izinler.
İzin Açıklama
Müşteriler Personelin müşteri profillerini görüntülemesine, eklemesine, düzenlemesine ve silmesine olanak tanır.
Müşterileri dışa aktarma Personelin müşteri profillerini dışa aktarabilmesi için bu izin gereklidir. Bu izni personele yalnızca Shopify Plus planındaki satıcılar verebilir.
Müşteri verilerini silme Personelin, bir müşterinin verilerini silme talebinde bulunmasına olanak sağlar.
Müşteri verilerini talep edin Personelin, bir müşteriye ait verileri, müşteriye gönderilmek üzere CSV biçiminde dışa aktarma talebinde bulunmasına olanak sağlar.
Müşterileri birleştir Personelin müşteri profillerini birleştirmesine olanak sağlar.

Analizler

Kullanıcılar ve İzinler sayfasının Analizler bölümündeki izinler.
İzin Açıklama
Raporlar Personelin satış bilgilerini ve diğer mağaza verilerini içeren raporları görüntülemesine ve oluşturmasına olanak tanır. Personelin hangi raporlara erişebileceğini belirtemezsiniz.
Live View Personelin satış bilgileri ile diğer mağaza ve satış kanalı verilerini içeren Genel Bakış ve Live View sayfalarını görüntülemesine olanak sağlar.

Pazarlama

Kullanıcılar ve İzinler sayfasının Pazarlama bölümündeki izinler.
İzin Açıklama
Pazarlama Personelin pazarlama kampanyalarını görüntülemesine, oluşturmasına ve otomatik hale getirmesine olanak sağlar. Shopify Email gibi bir satış kanalı veya uygulama kullanarak pazarlama yapıyorsanız uygun Uygulamalar ve kanallar iznine de sahip olmanız gerekir.
Personelin, pazarlama sayfasındaki pazarlama analizlerini görüntüleyebilmek için Ana Sayfa izinlerine de sahip olması gerekebilir.

İndirimler

Kullanıcılar ve İzinler sayfasının İndirimler bölümündeki izinler.
İzin Açıklama
İndirimleri görüntüleme, oluşturma ve silme Personelin, indirim kodları ve otomatik indirimler oluşturmasına, bunları görüntülemesine ve indirimleri CSV dosyası olarak dışa aktarmasına olanak sağlar.

Online mağaza

Kullanıcılar ve İzinler sayfasının Online mağaza bölümündeki izinler.
İzin Açıklama
Temalar Personelin temaları görüntülemesine, değiştirmesine ve yayınlamasına olanak sağlar.
Personele, CLI aracına erişim sağlar.
Kodu düzenleme Personelin tema kodunu, doğrudan kod düzenleyicisi üzerinden değiştirmesine olanak sağlar.
Bu izin, Assets API'sine erişimi engellemez.
CLI aracına erişim, Temalar izninin bir parçası olarak verilir.
Blog gönderileri ve sayfaları Personelin, blog gönderilerini ve sayfaları görüntülemesine, oluşturmasına, değiştirmesine, yayınlamasına ve silmesine olanak tanır.
Gezinme Personelin, gezinme bölümü oluşturmasına, bunları görüntülemesine, değiştirmesine ve silmesine olanak tanır.

Kullanıcı yönetimi

Kullanıcılar ve İzinler sayfasının Kullanıcı yönetimi bölümündeki izinler.
İzin Açıklama
İzinleri düzenleyin Personelin, personel ve ortak çalışanlar için izinleri görüntülemesine ve değiştirmesine olanak sağlar.

Mağaza sahibi her zaman, tüm personel izinlerini düzenleyebilir. İzinleri düzenleme iznine sahip personel diğer personel izinlerini düzenleyebilir, ancak yalnızca kendisinin de sahip olduğu izinleri düzenleyebilir.

Örneğin, İzinleri düzenleme ve Ayarları yönetme izinlerine sahip bir personel, başka bir personele Temalar iznini vermek veya kaldırmak için Temalar iznine de sahip olmalıdır

Bir personel İzinleri düzenleme iznine sahipse başka bir personele İzinleri düzenleme izni verebilir. Güvenlik nedeniyle, başka bir personele İzinleri düzenleme izni verebilmesi için, izni veren personelin, izin verilen personelle aynı izinlere sahip olması gerekir.
Personel ekleme ve kaldırma Personelin, diğer personelleri eklemesine, personel hesaplarını güncellemesine veya kaldırmasına olanak sağlar.
Ortak çalışan taleplerini yönetme Personelin, mağazaya gelen ortak çalışan taleplerini incelemesine, kabul veya reddetmesine olanak sağlar.
Harici giriş hizmetleri Personelin, Kullanıcılar ve izinler sayfasındaki harici giriş hizmetlerini görüntülemesine veya güncellemesine olanak tanır.
Diğer personeller için erişim belirtecini iptal et Personelin, Shopify uygulamaları (ör. Point of Sale, Shopify Inbox veya Shopify Mobile) için personelin cihaz izinlerini iptal etmesine olanak tanır. Personelin tümü kendi erişimini iptal edebilir ancak yalnızca bu izne sahip personel diğerlerinin iznini iptal edebilir.

Uygulama geliştirme

Kullanıcılar ve İzinler sayfasının Uygulama geliştirme bölümündeki izinler.
İzin Açıklama
Personel ve ortak çalışanların geliştirdiği uygulamaları görüntüleyin Personelin, çalışanınız veya ortak çalışanlar tarafından geliştirilen uygulamaları görüntülemesine olanak tanır.
Uygulama geliştirin Personelin, mağazanızda yüklü olan özel uygulamaları güncellemesine olanak sağlar.
Uygulama geliştirmeyi etkinleştirme Personelin, personel ve ortak çalışanların özel uygulamalar geliştirmesine izin vermesine olanak sağlar. Varsayılan olarak, özel uygulama geliştirmeye izin verilmez.

Mağaza ayarları

Kullanıcılar ve İzinler sayfasının Mağaza ayarları bölümündeki izinler.
İzin Açıklama
Ayarları yönet Personelin, Shopify yöneticisinin Ayarlar sayfasındaki ve Tercihler sayfasındaki yönetim seçeneklerinin çoğuna erişmesine ve web kancaları oluşturmasına olanak sağlar.Ayarlar sayfasındaki yönetim görevlerine erişmek için gerekli minimum izinler hakkında bilgi edinin.
Vergiler ve gümrük vergileri Personelin vergileri ve gümrük vergilerini yönetmesine olanak sağlar.
Konumlar Personelin, stok yaptığınız veya envanter yönettiğiniz konumları oluşturmasına, değiştirmesine ve silmesine olanak tanır.
Alan adı Personelin, alan adı ayarlarını görüntülemesine ve düzenlemesine olanak tanır.
Alan adını başka bir Shopify mağazasına aktarma Personelin, mağaza alan adını başka bir Shopify mağazasına aktarmasına olanak sağlar. Alan adını aktaracak olan personelin aşağıdaki ölçütleri karşılaması gerekir:
  • Her iki mağazada da personel olma
  • Her iki mağazada da bu izne sahip olma
Mağaza politikaları Personelin mağaza politikalarını oluşturmasına ve yönetmesine olanak sağlar.

Finans

Kullanıcılar ve İzinler sayfasının Finans bölümündeki izinler.
İzin Açıklama
Faturalandırmayı görüntüleme ve faturalandırma e-postaları alma Personelin aşağıdakileri yapmasına olanak tanır:
  • Shopify faturalarını görüntüleme, indirme veya dışa aktarma
  • Fatura bilgilerini ve ödeme yöntemlerini görüntüleme
  • Faturalandırma ile ilgili e-postalar alma
Bu izine sahip ortak çalışanlar fatura e-postaları almaz.
Faturalandırma ödeme yöntemlerini düzenleyin ve faturaları ödeyin Personelin, Faturalandırma sayfasında bir ödeme yöntemi eklemesine ve bir ödemenin başarısız olması halinde faturaları ödemesine olanak sağlar.
Planı yönetin Personelin, mağazanın abonelik planında değişiklik yapmasına olanak sağlar. Mağazayı yalnızca mağaza sahibi duraklatabilir veya devre dışı bırakabilir.
Uygulama faturalandırmasını yönetme Personelin tek seferlik satın alımlar, uygulama kullanımı ve uygulama abonelikleri için uygulama faturalandırma ücretlerini görüntülemesine olanak sağlar.
Shopify Payments ödemelerini görüntüle Personelin, Shopify Payments ayarlarını, ödemelerini ve işlemlerini görüntülemesine olanak tanır.
Ödeme ayarlarını yönetin Personelin PayPal, üçüncü taraf sağlayıcılar, manuel ödemeler ve ek ödeme türleri gibi, Shopify Payments dışındaki ödeme yöntemlerini yönetmesine olanak sağlar
Balance hesabındaki etkinlikleri görüntüleme Personel üyesinin, Shopify Balance işlemlerini ve harcanabilecek tutarı görüntülemesine olanak tanır.

Uygulama ve kanal izinleri

Personel, belirttiğiniz uygulamaları ve satış kanallarını görüntüleyebilir ve bunlara erişebilir.

Kullanıcılar ve İzinler sayfasının Uygulamalar ve kanallar bölümündeki izinler, personelin uygulamaları ve satış kanallarını yüklemesine ve yönetmesine olanak sağlar.
İzin Açıklama
Uygulamalarla kanalları yönetin ve yükleyin Personelin, izinleri uygulamaların veya kanalların gerektirdiği izinlerle eşleşirse uygulama ve kanalları yönetmesine olanak tanır. Personel, uygulama ve kanal ekleyebilir, silebilir veya bunlara erişebilir. Gelecekte yeni uygulama ve kanallar yüklenirse personel, siz izni güncellemeden bu uygulama ve kanallara erişebilir veya bunları silebilir.
Uygulama ücretlerini onaylayın Personelin, tek seferlik ücret veya yinelenen abonelik gibi ilişkili bir maliyeti olan uygulamaları yüklemesine olanak sağlar. Personelin, ücretsiz deneme sürümü sunduktan sonra ücretli aboneliğe geçiş yapan uygulamaları yükleyebilmesi için bu izne sahip olması gerekir.
Belirli uygulamalar ve satış kanalları Belirli uygulamaları ve satış kanallarını işaretlerseniz personel yalnızca bu uygulamalara ve satış kanallarına erişebilir. Uygulama yükleyemez veya silemez. Gelecekte yeni uygulamalar yüklenirse personelin bunlara erişmesine izin vermek için bu izni güncellemeniz gerekir.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene