Personel izinleri açıklaması

Personelinizin, mağazanızı yönetmenize yardımcı olması için erişim vermek istiyorsanız ilgili personele, Shopify yöneticinizin belirli bölümlerine ve belirli özelliklere yönelik izin vermeniz gerekir. Personele, mağazadaki konumlarına bağlı olarak yüksek düzeyde erişim verebilir veya erişimlerini çok belirli işlevlerle sınırlandırabilirsiniz. Bazı durumlarda personele, Shopify yöneticinizin belirli bir alanında görevlerini tamamlamaları için birden fazla izin vermeniz gerekir.

Genel personel izinleri

Personel ekle sayfasının Genel bölümündeki izinler, personelin Shopify yöneticisi, raporlar ve siparişler erişim kapsamındaki farklı sayfalara erişmesine olanak tanır.
İzin Açıklama
Ana Sayfa Personelin, satış bilgilerini ve diğer mağaza verilerini içeren Ana sayfa'yı görüntülemesine olanak tanır.
Siparişler

Personelin siparişleri görüntülemesine, oluşturmasına, güncellemesine, silmesine, iptal etmesine, dışa aktarmasına ve sipariş bildirimleri almasına olanak tanır.

 • Siparişleri düzenleme: Bu izin, personelin bir siparişteki ürünleri ve indirimleri düzenlemesi için gereklidir.
 • Siparişleri dışa aktarma: Bu izin, personelin siparişleri dışa aktarması için gerekir. Yalnızca Shopify Plus planı kapsamındaki satıcılar personele bu izni verebilir.
 • Siparişler için para iadesi yapma: Personelin siparişler için para iadesi yapabilmesi amacıyla bu izin gereklidir.Personeliniz bu izine sahip olmasa da siparişi iptal ederken para iadesi düzenleyebilir.
 • Kasaya alınmış kart ile öde: Bu izin, personelin kredi kartı kasasında saklanan kredi kartı bilgileri olan kasaya alınmış bir kredi kartından ücret alabilmesi için gereklidir. Bu izin, yalnızca ön sipariş veya satın almadan önce deneme gibi ertelenmiş ödeme satın alım seçeneğiyle satın alınan ürünler için geçerlidir.
Taslak siparişler

Personelin taslak siparişleri oluşturmasına, değiştirmesine ve silmesine olanak tanır.

 • Taslak siparişleri dışa aktarma: Bu izin, personelin taslak siparişleri dışa aktarması için gerekir. Yalnızca Shopify Plus planı kapsamındaki satıcılar personele bu izni verebilir.
Ürünler Personelin ürünleri, koleksiyonları ve envanteri görüntülemesine, oluşturmasına, içe aktarmasına ve değiştirmesine olanak tanır.
Hediye kartları

Personelin, hediye kartlarını görüntülemesine, oluşturmasına, düzenlemesine ve hediye kartlarını bir CSV dosyası olarak dışa aktarmasına olanak tanır.

Personelinizin, Hediye kartları sayfasından müşteri oluşturması veya düzenlemesi gerekiyorsa personelinize Müşteriler iznini de verebilirsiniz.

Müşteriler

Personelin müşteri profillerini görüntülemesine, eklemesine, düzenlemesine ve silmesine olanak tanır.

 • Müşterileri dışa aktar: Personelin, müşteri profillerinin dışa aktarabilmesi için bu izin gereklidir. Yalnızca Shopify Plus planı kapsamındaki satıcılar personele bu izni verebilir.
 • Müşteri verilerini silme: Personelin, müşterinin verilerinin silinmesini talep etmesine olanak tanır.
 • Müşteri verilerini talep etme: Personelin, müşteri verilerinin müşteriye gönderilmek üzere CSV formatında dışa aktarılmasını talep etmesine olanak tanır.
Raporlar Personelin satış bilgilerini ve diğer mağaza verilerini içeren raporları görüntülemesine ve oluşturmasına olanak tanır. Personelin hangi raporlara erişebileceğini belirtemezsiniz.
Kontrol Panelleri Personelin satış bilgileri ile diğer mağaza ve satış kanalı verilerini içeren Genel Bakış ve Live View sayfalarını görüntülemesine olanak tanır.
Pazarlama Personelin pazarlama kampanyalarını görüntülemesine, oluşturmasına ve otomatik hale getirmesine olanak tanır. Shopify Email gibi bir satış kanalı veya uygulama kullanarak pazarlama yapıyorsanız uygun Uygulama ve kanal izninizin olması da gerekir.
İndirimler Personelin, indirim kodu ve otomatik indirim oluşturmasına, bunları görüntülemesine ve indirimleri CSV dosyası olarak dışa aktarmasına olanak tanır.

Online mağaza izinleri

Personel ekle sayfasının Online mağaza bölümündeki izinler, personelin online mağazanızın görünümünü etkileyen özelliklere erişmesine olanak tanır.
İzin Açıklama
Temalar Personelin temaları görüntülemesine, değiştirmesine ve yayınlamasına olanak tanır.
Blog gönderileri ve sayfaları Personelin, blog gönderilerini ve sayfaları görüntülemesine, oluşturmasına, değiştirmesine, yayınlamasına ve silmesine olanak tanır.
Gezinme Personelin, gezinme bölümü oluşturmasına, bunları görüntülemesine, değiştirmesine ve silmesine olanak tanır.
Alan adı

Personelin, alan adı ayarlarını görüntülemesine ve düzenlemesine olanak tanır.

 • Alan adını başka bir Shopify mağazasına aktarma: Personelin, mağazanın alan adını başka bir Shopify mağazasına aktarmasına olanak tanır. Alanı aktarmak için personelin aşağıdaki ölçütleri karşılaması gerekir:
  • Her iki mağazada da personel olma
  • Her iki mağazada da bu izne sahip olma

Yönetim izinleri

Personel ekle sayfasının Yönetim bölümündeki izinler, personellerin diğer personellere izin vermesine olanak tanır.
İzin Açıklama
Ayarları yönet

Personelin, Shopify yöneticisinin Ayarlar sayfasındaki ve Tercihler sayfasındaki yönetim seçeneklerinin çoğuna erişmesine ve web kancaları oluşturmasına olanak tanır.

Ayarlar sayfasındaki yönetim görevlerine erişmek için gerekli minimum izinler hakkında bilgi edinin.

Konumlar Personelin, stok yaptığınız veya envanter yönettiğiniz konumları oluşturmasına, değiştirmesine ve silmesine olanak tanır.
İzinleri düzenle

Personelin, personel ve ortak çalışanlar için izinleri görüntülemesine ve değiştirmesine olanak tanır.

Mağaza sahibi tüm personel izinlerini her zaman düzenleyebilir. İzinleri düzenleme iznine sahip personeller, diğer personellerin izinlerini ve yalnızca zaten sahip oldukları izinleri düzenleyebilir.

Örneğin, İzinleri düzenleme ve Ayarları yönetme izinlerine sahip bir personel, başka bir personele Temalar izni vermek veya kaldırmak için Temalar iznine de sahip olmalıdır.

Bir personel İzinleri düzenleme iznine sahipse bu personel, başka bir personele İzinleri düzenleme izni verebilir. Güvenliğe ilişkin nedenlerle, başka bir personele İzinleri düzenleme izni verebilmesi için izin veren personelin, izin verilen personelle aynı izinlere sahip olması gerekir.

 • Personel ekleme ve kaldırma: Personelin, diğer personelleri eklemesine, personel hesaplarını güncellemesine veya kaldırmasına olanak tanır.
 • Ortak çalışan taleplerini yönetme: Personelin, mağazada ortak çalışan taleplerini incelemesine, kabul veya reddetmesine olanak tanır.
Harici giriş hizmetleri Personelin, Kullanıcılar ve izinler sayfasındaki harici giriş hizmetlerini görüntülemesine veya güncellemesine olanak tanır.
Diğer personeller için erişim belirtecini iptal et Personelin, Shopify uygulamaları (ör. Point of Sale, Shopify Inbox veya Shopify Mobile) için personelin cihaz izinlerini iptal etmesine olanak tanır. Personelin tümü kendi erişimini iptal edebilir ancak yalnızca bu izne sahip personel diğerlerinin iznini iptal edebilir.
Personel ve ortak çalışanların geliştirdiği uygulamaları görüntüleyin

Personelin, çalışanınız veya ortak çalışanlar tarafından geliştirilen uygulamaları görüntülemesine olanak tanır.

 • Uygulama geliştirme: Personelin, mağazanızdaki yüklü özel uygulamaları güncellemesine olanak tanır.
 • Uygulama geliştirmeye izin verme: Personelin, personelin ve ortak çalışanların özel uygulamalar geliştirmesine izin vermesine olanak tanır. Varsayılan olarak, özel uygulama geliştirmeye izin verilmez.

Finans izinleri

Personel ekle sayfasının Finans bölümündeki izinler, personelin faturaları ve ödemeleri yönetmesine olanak tanır.
İzin Açıklama
Faturalandırmayı görüntüleme ve faturalandırma e-postaları alma

Personelin aşağıdakileri yapmasına olanak tanır:

 • Shopify faturalarını görüntüleme, indirme veya dışa aktarma
 • Fatura bilgilerini ve ödeme yöntemlerini görüntüleme
 • Faturalandırma ile ilgili e-postalar alma

Bu izine sahip ortak çalışanlar fatura e-postaları almaz.

 • Fatura ödeme yöntemlerini düzenleme ve faturaları ödeme: Personelin, Faturalandırma sayfasında ödeme yöntemi eklemesine ve ödemenin başarısız olması durumunda faturaları ödemesine olanak tanır.
 • Plan yönetme: Personelin mağazanın abonelik planında değişiklik yapmasına olanak tanır. Yalnızca mağaza sahibi mağazayı duraklatabilir veya devre dışı bırakabilir.
 • Uygulama faturalandırmasını yönetme: Personelin tek seferlik satın almalar, uygulama kullanımı ve uygulama abonelikleri için uygulama faturalandırma ücretlerini görüntülemesine olanak tanır.
Shopify Payments ödemelerini görüntüle Personelin, Shopify Payments ayarlarını, ödemelerini ve işlemlerini görüntülemesine olanak tanır.
Ödeme ayarlarını yönetin Personelin PayPal, üçüncü taraf sağlayıcılar, manuel ödemeler ve ek ödeme türleri dahil Shopify Payments dışındaki ödeme yöntemlerini yönetmesine olanak tanır.
Balance hesabındaki etkinlikleri görüntüleme Personel üyesinin, Shopify Balance işlemlerini ve harcanabilecek tutarı görüntülemesine olanak tanır.

Uygulama ve kanal izinleri

Personel, belirttiğiniz uygulamaları ve satış kanallarını görüntüleyebilir ve bunlara erişebilir.

Personel ekle sayfasının Uygulamalar ve kanallar bölümündeki izinler, personelin uygulamaları ve satış kanallarını yüklemesine ve yönetmesine olanak tanır.
İzin Açıklama
Uygulamalarla kanalları yönetin ve yükleyin

Personelin, izinleri uygulamaların veya kanalların gerektirdiği izinlerle eşleşirse uygulama ve kanalları yönetmesine olanak tanır. Personel, uygulama ve kanal ekleyebilir, silebilir veya bunlara erişebilir. Gelecekte yeni uygulama ve kanallar yüklenirse personel, siz izni güncellemeden bu uygulama ve kanallara erişebilir veya bunları silebilir.

 • Uygulama ücretlerini onaylama: Personelin, tek seferlik ücret veya yinelenen abonelik gibi ilişkili bir maliyeti olan uygulamaları yüklemesine olanak tanır. Personelin, ücretsiz deneme sürümü sunduktan sonra ücretli aboneliğe geçiş yapan uygulamaları yükleyebilmesi için bu izne sahip olması gerekir.
Belirli uygulamalar ve satış kanalları Belirli uygulamaları ve satış kanallarını işaretlerseniz personel yalnızca bu uygulamalara ve satış kanallarına erişebilir. Uygulama yükleyemez veya silemez. Gelecekte yeni uygulamalar yüklenirse personelin bunlara erişmesine izin vermek için bu izni güncellemeniz gerekir.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene