Shopify POS için gereken personel izinleri

Shopify hesabını veya giriş bilgilerini kullanarak Shopify POS'a erişmek için personelin aşağıdaki izinlere sahip olması gerekir:

POS için gerekli personel izinleri
İzin kategorisi İzin
Point of Sale erişimi Point of Sale Erişimi
Alt izin:
  • Yeni veya güncellenmiş POS cihazlarını ayarlama

Sınırlı yönetici izinlerine sahip olan personel ve 'Yalnızca POS uygulaması' personeli, mağaza sahibi veya Yeni veya güncellenmiş POS cihazları ayarlama iznine sahip bir personel Shopify POS'ta oturum açmadığı sürece Shopify POS'a erişemez.

Mağaza sahipleri ve tüm kullanılabilir izinlere sahip personeller, Shopify POS uygulamasında oturum açıp Shopify POS personel PIN'lerini görüntüleyebilir.

Rol oluşturma ve rolleri Shopify POS personelinize atama hakkında daha fazla bilgi için Point of Sale personel yönetimi bölümüne bakın.

Shopify POS uygulamasına özel personeller ekleme hakkında bilgi için Point of Sale personeli ekleme bölümüne bakın.

Özelleştirebileceğiniz personel izinleri hakkında daha fazla bilgi için Personel izinleri açıklaması sayfasına bakın.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene