สิทธิ์อนุญาตของพนักงานที่จำเป็นสำหรับ Shopify POS

หากต้องการเข้าใช้งาน Shopify POS โดยใช้บัญชีผู้ใช้ Shopify หรือข้อมูลประจำตัวสำหรับเข้าสู่ระบบ พนักงานต้องมีสิทธิ์อนุญาตดังต่อไปนี้:

ต้องมีสิทธิ์อนุญาตของพนักงานใน POS
หมวดหมู่ของสิทธิ์อนุญาต สิทธิ์อนุญาต
สิทธิ์เข้าถึง Point of Sale การเข้าถึงระบบขายหน้าร้าน
สิทธิ์อนุญาตย่อย:
  • ตั้งค่าอุปกรณ์ POS ชิ้นใหม่หรือที่อัปเดต

พนักงานที่มีอนุญาตของผู้ดูแลแบบจำกัดและพนักงานเฉพาะแอป POS จะไม่สามารถเข้าถึง Shopify POS ได้ เว้นแต่ว่าเจ้าของร้านค้าหรือพนักงานที่ตั้งค่าอุปกรณ์ POS ชิ้นใหม่หรือที่อัปเดตจะเข้าสู่ระบบ Shopify POS ก่อน

เจ้าของร้านค้าและพนักงานที่มีสิทธิ์อนุญาตทั้งหมดที่มีอยู่สามารถเข้าสู่ระบบแอป Shopify POS และดูพินพนักงาน Shopify POS ได้

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างและกำหนดบทบาทให้กับพนักงาน Shopify POS ให้ดูที่การจัดการพนักงาน Point of Sale

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเพิ่มพนักงานเฉพาะแอป Shopify POS ให้ดูที่การเพิ่มพนักงาน Point of Sale

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์อนุญาตของพนักงานที่คุณสามารถปรับแต่งได้ ให้ดูที่คำอธิบายสิทธิ์อนุญาตของพนักงาน

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี