การขายร้านค้า Shopify ของคุณ

คุณสามารถขายร้านค้า Shopify ของคุณให้กับผู้ประกอบการคนอื่นและสร้างรายได้จากการขายได้

การเตรียมการเพื่อขายร้านค้าของคุณ

ก่อนที่คุณจะขายร้านค้าของคุณ โปรดตรวจสอบการเตรียมการต่อไปนี้:

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าร้านค้า Shopify ของคุณเป็นปัจจุบัน สินค้าคงคลังของร้านค้าถูกต้อง รวมถึงฟังก์ชันและการดําเนินงานของร้านค้าทั้งหมดก็ใช้งานได้อย่างที่ควรจะเป็น
 • ดำเนินการประเมินมูลค่าธุรกิจให้เสร็จสมบูรณ์เพื่อคํานวณมูลค่าตลาดที่เป็นธรรมของธุรกิจคุณ
 • ระบุว่าข้อมูลธุรกิจและข้อมูลใดที่คุณต้องเก็บไว้เป็นบันทึกหลังการขาย ตัวอย่างเช่น บันทึกใบเรียกเก็บเงินของคุณโดยการส่งออกประวัติการเรียกเก็บเงินของคุณ หากคุณใช้งาน Shopify Payments ให้พิจารณาส่งออกประวัติการรับเงินและธุรกรรมของคุณ
 • ระบุว่าสัญญาหรือภาระผูกพันที่มีอยู่จะได้รับผลกระทบจากการขายร้านค้าของคุณให้กับเจ้าของใหม่หรือไม่

  • หากคุณใช้งาน Shopify Capital หรือ Shopify Credit คุณจะไม่สามารถถ่ายโอนร้านค้าของคุณได้
  • หากคุณมี Shopify Balance ที่ใช้งานอยู่ คุณจะต้องทำบัญชี Balance ของคุณให้ว่างแล้วติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify เพื่อรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมเกี่ยวกับการถ่ายโอนสิทธิ์การเป็นเจ้าของร้านค้า
 • สรุปข้อกำหนดใดๆ ที่ต้องคงไว้ภายใต้สิทธิ์การเป็นเจ้าของใหม่ เช่น สัญญาว่าจ้างของพนักงานปัจจุบัน องค์ประกอบของแบรนด์ที่มีอยู่ หรือแนวทางการตลาด หรือสัญญาที่มีอยู่ หรือความสัมพันธ์แบบมืออาชีพกับผู้ให้บริการภายนอก (เช่น บริการจัดการคำสั่งซื้อหรือผู้ประมวลผลการชำระเงิน)

 • สร้างแผนเพื่อถ่ายโอนธุรกิจให้เป็นสิทธิ์การเป็นเจ้าของใหม่ รวมถึงไทม์ไลน์ การรับเรื่องเจ้าของแบรนด์และกระบวนการร้านค้าใหม่อาจใช้เวลาหลายวัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดและความซับซ้อนของธุรกิจคุณ

แหล่งข้อมูล:

สถานที่ขายร้านค้าของคุณ

เจ้าของร้าน Shopify ต้องจัดยอดขายทั้งหมดของร้านค้า Shopify แยกจากแพลตฟอร์ม Shopify ต่างหาก หากคุณไม่มีผู้ซื้อที่พร้อมจะเป็นเจ้าของร้านค้าของคุณ คุณสามารถโพสต์การขายร้านค้าของคุณในตลาดธุรกิจออนไลน์จากภายนอกที่ตัวแทนการขายของธุรกิจอีคอมเมิร์ซระหว่างผู้ขายและลูกค้าได้

ตัวอย่างในตลาดเหล่านี้ได้แก่:

ตลาดภายนอกแต่ละแห่งมีข้อกำหนดและขั้นตอนการทำรายการสินค้าต่างกัน และอาจรวมถึงการประเมินมูลค่าแยกเพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกิจของคุณ แหล่งข้อมูลด้านกฎหมาย และตัวแทนเพื่อช่วยให้คุณค้นหาผู้ซื้อและขายสินค้าให้เสร็จสิ้น ตลาดภายนอกมักจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมจากบริการ ซึ่งไม่ได้ตั้งค่า ควบคุม หรือเรียกเก็บโดย Shopify

หลังจากระบุผู้ซื้อแล้ว ให้ติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายเพื่อขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องกับการขายร้านค้าของคุณ รวมถึงการร่างสัญญาการขายที่มีข้อกำหนดหรือข้อตกลงใดๆ ที่ทั้งสองฝ่ายระบุไว้

ถ่ายโอนสิทธิ์การเป็นเจ้าของร้านค้า Shopify ของคุณ

หลังจากที่คุณได้ยืนยันผู้ซื้อแลทุกฝ่ายบุคคลทั้งหมดได้ยอมรับข้อกำหนดในการขายแล้ว คุณสามารถโอนสิทธิ์การเป็นเจ้าของร้านค้าให้แก่เจ้าของใหม่ได้ในส่วนผูู้แล Shopify หากคุณได้ซื้อโดเมนแบบกำหนดเองให้กับร้านค้าของคุณ คุณจะต้องถ่ายโอนสิทธิ์การเป็นเจ้าของโดเมนให้เจ้าของใหม่ด้วย

ขั้นตอน:

 1. อัปเดตข้อมูลติดต่อธุรกิจให้กับร้านค้าคุณในหน้ารายละเอียดร้านค้าของส่วนผู้ดูแล Shopify รวมถึงอีเมลของร้านค้า หมายเลขโทรศัพท์ของร้านค้า และที่อยู่ของธุรกิจ
 2. อัปเดตข้อมูลการแจ้งเตือนร้านค้าให้เจ้าของใหม่ เช่น ที่อยู่อีเมลสำหรับการแจ้งเตือนคำสั่งซื้อใหม่
 3. อัปเดตรายละเอียดการติดต่อสำหรับโดเมนแบบกำหนดเองใดๆ ที่คุณซื้อให้กับร้านค้าของคุณ หากคุณได้ซื้อโดเมนแบบกำหนดเองจาก Shopify ให้ดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อแก้ไขข้อมูลติดต่อของคุณ
 4. ดำเนินการตามขั้นตอนเพื่ออัปเดตข้อมูลการเรียกเก็บเงินของคุณไปยังข้อมูลการเรียกเก็บเงินของเจ้าของใหม่ หากคุณมีแอปจากภายนอกที่มีข้อมูลการเรียกเก็บเงินของคุณนอก Shopify ให้อัปเดตข้อมูลการเรียกเก็บเงินของคุณให้เป็นข้อมูลการเรียกเก็บเงินของเจ้าของใหม่เช่นกัน
 5. อัปเดตข้อมูลการรับชำระเงินของร้านค้าคุณไปยังบัญชีธนาคารของเจ้าของใหม่ ดำเนินการเช่นนี้กับวิธีการชำระเงินที่ใช้งานอยู่ที่ร้านค้าของคุณรองรับทั้งหมด

  • หากคุณใช้งาน Shopify Payments ให้ดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อแก้ไขข้อมูลบัญชีธนาคารในไฟล์ นอกจากนี้ คุณยังต้องอัปเดตรายละเอียดภาษีของคุณ
  • หากคุณใช้งานผู้ให้บริการการชำระเงินภายนอก (เช่น PayPal) ให้เปลี่ยนบัญชีที่เชื่อมโยงกับร้านค้านั้นของเจ้าของใหม่ หรือถ่ายโอนสิทธิ์การเป็นเจ้าของบัญชีผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องแก่เจ้าของใหม่จากภายในแพลตฟอร์มผู้ให้บริการการชำระเงิน
 6. ดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อถ่ายโอนความเป็นเจ้าของของบัญชีของร้านค้าให้เจ้าของใหม่อย่างเป็นทางการ ซึ่งจะเป็นการลบสิทธิ์อนุญาตของเจ้าของบัญชีผู้ใช้ออกจากการเข้าสู่ระบบ Shopify ของคุณ ดังนั้นคุณจะไม่สามารถใช้งานส่วนผู้ดูแล Shopify admin ของร้านค้าบางส่วน (เช่น ข้อมูลการชำระเงินและข้อมูลการเรียกเก็บเงิน)

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี