การจัดการข้อมูลการเรียกเก็บเงินของคุณ

ข้อมูลการเรียกเก็บเงินของคุณประกอบด้วยวิธีการชำระเงิน และที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงิน ค่าธรรมเนียมส่วนใหญ่ที่ Shopify เรียกเก็บนั้นเป็นการชำระเงินที่เกิดซ้ำซึ่งเป็นไปตามรอบการเรียกเก็บเงินที่แตกต่างกัน ซึ่งอาจไม่สอดคล้องกันเว้นแต่จะเป็นไปตามเงื่อนไขเฉพาะ ตัวอย่างเช่น หากคุณเริ่มต้นแผนที่มีการเรียกเก็บเงิน 30 วัน และติดตั้งแอปทั้งหมดของคุณในวันเดียวกัน รอบการเรียกเก็บเงินสำหรับแผนของคุณและแอปทั้งหมดจะเป็นวันเดียวกัน

อัปเดตหรือเปลี่ยนวิธีการชำระเงิน

คุณสามารถเพิ่มบัตรวิธีการชำระเงินใหม่ หรืออัปเดตข้อมูลของบัตรที่มีอยู่ได้ตลอดเวลาในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการชำระเงิน

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูและระบบ Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > การเรียกเก็บเงิน

 2. ในส่วนรอบการเรียกเก็บเงินปัจจุบัน ให้คลิก “แก้ไขโปรไฟล์การเรียกเก็บเงิน

 3. ในส่วนวิธีการชำระเงิน ให้คลิกที่ปุ่ม ... ด้านข้างวิธีการชำระเงินที่คุณต้องการเปลี่ยน จากนั้นคลิก “เปลี่ยน

 4. ในกล่องโต้ตอบ “เปลี่ยนบัตรเครดิต” ให้ป้อนข้อมูลที่กำหนด

 5. คลิกแทนที่บัตรเครดิต

ลบวิธีการชำระเงินเพิ่มเติม

หากต้องการลบวิธีการชำระเงิน คุณต้องมีวิธีการชำระเงินอื่นในไฟล์ เช่น บัตรเครดิต หรือบัญชี PayPal หากคุณมีวิธีการชำระเงินในไฟล์เพียงวิธีเดียว คุณไม่สามารถลบได้

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูและระบบ Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > การเรียกเก็บเงิน

 2. ในส่วนรอบการเรียกเก็บเงินปัจจุบัน ให้คลิก “แก้ไขโปรไฟล์การเรียกเก็บเงิน

 3. ในส่วนวิธีการชำระเงิน ให้คลิก “…” ที่อยู่ถัดจากวิธีการชำระเงินที่คุณต้องการลบ จากนั้นคลิก “ลบ

 4. คลิกที่ลบ

การเพิ่มวิธีการชำระเงินสํารอง

เมื่อคุณตั้งค่าวิธีการชำระเงินหลายวิธีในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ระบบจะตั้งค่าวิธีการชำระเงินสำรองให้คุณโดยอัตโนมัติ ระบบจะใช้ข้อมูลสำรองนี้หากวิธีการชำระเงินหลักของคุณใช้ไม่ได้

การจัดการวิธีการชำระเงินหลักและสำรองของคุณ

หากคุณมีวิธีการชำระเงินตั้งแต่สามวิธีขึ้นไป คุณสามารถเลือกวิธีการชำระเงินหลักและวิธีสำรองได้ ต่อไปนี้คือตัวอย่างสิ่งที่คุณสามารถทำได้เพื่อจัดการวิธีการชำระเงินของคุณ:

 • ตั้งค่าวิธีการจ่ายเงินหลัก: คลิก ตั้งค่าหลัก เพื่อตั้งวิธีการจ่ายเงินที่ต้องการเป็นวิธีการหลัก
 • ลบวิธีการรับเงินออก: คลิก ลบ เพื่อลบวิธีการจ่ายเงินใดๆ ที่คุณไม่ต้องการใช้อีกต่อไป
 • เพิ่มวิธีการรับเงิน: คลิก เพิ่ม เพื่อนำวิธีการชำระเงินใหม่เข้าสู่บัญชีของคุณ

หากคุณมีวิธีการชำระเงินเพียงสองวิธี คุณสามารถสลับระหว่างวิธีเหล่านั้นได้ การทำให้วิธีการชำระเงินสำรองของคุณเป็นวิธีหลักจะเปลี่ยนวิธีการชำระเงินหลักเดิมเป็นวิธีสำรองโดยอัตโนมัติ

ข้อควรพิจารณาความไม่เข้ากันสำหรับวิธีการชำระเงินสำรอง

หากคุณตรงตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ การเพิ่มฟีเจอร์วิธีการชำระเงินสำรองจะไม่พร้อมใช้งาน ตรวจสอบข้อควรพิจารณาดังต่อไปนี้:

 • คุณอยู่ในแผน Shopify Plus
 • คุณดำเนินการชำระเงินด้วยตนเอง
 • คุณมีวิธีการชำระเงินเพียงวิธีเดียวเท่านั้น ซึ่งก็คือบัตร Shopify Balance ของคุณ

เปลี่ยนที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงินของคุณ

หากคุณเปลี่ยนที่อยู่ที่เชื่อมโยงกับบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตร่วมแบรนด์ของคุณ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้อัปเดตข้อมูลการเรียกเก็บเงินของคุณแล้ว

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูและระบบ Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > การเรียกเก็บเงิน

 2. ในส่วนรอบการเรียกเก็บเงินปัจจุบัน ให้คลิก “แก้ไขโปรไฟล์การเรียกเก็บเงิน

 3. ในส่วนวิธีการชำระเงิน ให้คลิกที่ปุ่ม ... ถัดจากวิธีการชำระเงินผ่านบัตรเดบิตร่วมแบรนด์หรือบัตรเครดิตที่คุณต้องการเปลี่ยน จากนั้นคลิก “เปลี่ยน

 4. ป้อนข้อมูลที่จำเป็น รวมถึงที่อยู่ใหม่สำหรับเรียกเก็บเงินของคุณ

 5. คลิกแทนที่บัตรเครดิต

อัปเดตรอบการเรียกเก็บเงิน

ระยะเวลาการเรียกเก็บเงินหรือรอบการเรียกเก็บเงิน หมายถึงช่วงเวลาระหว่างการเรียกเก็บเงิน โดยทั่วไปจะกำหนดไว้ที่ 30 วันตามค่าเริ่มต้น โดยคุณต้องเป็นเจ้าของร้านหรือพนักงานที่มีสิทธิ์อนุญาตจัดการแผนเพื่ออัปเดตรอบการเรียกเก็บเงินให้นานขึ้นหรือเร็วขึ้น อย่างไรก็ตาม คุณไม่สามารถเลือกได้ว่าจะรับใบเรียกเก็บเงินในวันใดของเดือน

ข้อควรพิจารณาในการเปลี่ยนแปลงรอบการเรียกเก็บเงินของคุณ

ตรวจสอบข้อควรพิจารณาต่อไปนี้ในการอัปเดตรอบการเรียกเก็บเงินของคุณ:

 • รอบการเรียกเก็บเงินที่ยาวขึ้น: หากตัวเลือกนี้ใช้ได้กับแผนของคุณ คุณสามารถรับส่วนลดได้โดยการยอมรับรอบการเรียกเก็บเงินที่นานขึ้น อย่างไรก็ตาม คุณไม่สามารถเลือกได้ว่าจะรับใบเรียกเก็บเงินในวันใดของเดือน
 • รอบการเรียกเก็บเงินที่สั้นลง: หากคุณเลือกเปลี่ยนจากการเรียกเก็บเงินรายปีเป็นรายเดือน คุณจะสูญเสียฟีเจอร์ใดๆ ที่รวมอยู่ในแผนรายปีของคุณ หากต้องการเปลี่ยนจากการเรียกเก็บเงินรายปีเป็นรายเดือน คุณต้องติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify
 • ค่าบริการการสมัครใช้งานที่ไม่สามารถขอคืนเงินได้: ไม่สามารถขอคืนเงินค่าบริการแผนการสมัครใช้งาน Shopify ได้ ซึ่งหมายความว่าคุณจะไม่ได้รับเงินคืนใดๆ จากค่าบริการแผนการสมัครใช้งานของคุณ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูข้อกำหนดในการให้บริการของ Shopify ส่วนที่ 5.10

ขั้นตอน:

 1. เข้าสู่ระบบร้านค้าของคุณ
 2. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้คลิก "การตั้งค่า" จากนั้นคลิก "แผน"
 3. ในส่วนรายละเอียดแผน ให้คลิก “เปลี่ยนแผน
 4. ในหน้า “เลือกแผนและรอบการเรียกเก็บเงินของคุณ” ให้เลือก “จ่ายรายเดือน” หรือ “จ่ายรายปี” หากปุ่มเหล่านี้ไม่ปรากฏ คุณจะไม่สามารถเปลี่ยนรอบการเรียกเก็บเงินของแผนปัจจุบันได้
 5. ตรวจสอบคำอธิบายการเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตที่คุณยอมรับ
 6. คลิกที่ยืนยันการเปลี่ยนแปลงเพื่อยอมรับข้อตกลงใหม่

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี