Administrer faktureringsinformasjonen din

Faktureringsinformasjonen inkluderer betalingsmåter og fakturaadresse. De fleste avgiftene som belastes av Shopify er gjentakende betalinger som følger ulike faktureringsperioder, og som kanskje ikke samsvarer med mindre visse betingelser er oppfylt. Hvis du for eksempel starter et abonnement med 30 dagers fakturering og installerer alle apper samme dag, vil faktureringsperioden for abonnementet og alle apper være på samme dag.

Oppdater eller endre betalingsmåter

Du kan når som helst legge til et nytt kort for en betalingsmåte, eller oppdatere opplysningene om det eksisterende kortet, i Shopify-administrator. Finn ut mer om tilgjengelige betalingsmåter.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administratoren går du til Innstillinger > Fakturering.

 2. Klikk på Rediger faktureringsprofil i seksjonen Gjeldende faktureringsperiode.

 3. Klikk på …-knappen ved siden av betalingsmåten du vil endre i seksjonen Betalingsmåter, og klikk deretter på Erstatt.

 4. Oppgi den nødvendige informasjonen i dialogboksen Erstatt kredittkort.

 5. Klikk på Erstatt kredittkort.

Slett en ytterligere betalingsmåte

For å slette en betalingsmåte, må du ha en annen lagret betalingsmåte, for eksempel et kredittkort eller en PayPal-konto. Hvis du bare har én lagret betalingsmåte, kan du ikke slette den.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administratoren går du til Innstillinger > Fakturering.

 2. Klikk på Rediger faktureringsprofil i seksjonen Gjeldende faktureringsperiode.

 3. Klikk på … ved siden av betalingsmåten du vil slette i seksjonen Betalingsmåter, og klikk deretter på Slett.

 4. Klikk på Slett.

Endre fakturaadresse

Hvis du endrer adressen som er knyttet til kredittkortet eller et medmerket debetkort, må du sørge for å oppdatere faktureringsinformasjonen.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administratoren går du til Innstillinger > Fakturering.

 2. Klikk på Rediger faktureringsprofil i seksjonen Gjeldende faktureringsperiode.

 3. Klikk på …-knappen ved siden av kredittkortet eller det medmerkede debetkortet du vil endre i seksjonen Betalingsmåter, og klikk deretter på Erstatt.

 4. Angi den nødvendige informasjonen, inkludert den nye fakturaadressen.

 5. Klikk på Erstatt kredittkort.

Oppdater faktureringsperioden

Faktureringsperioden eller faktureringssyklusen henviser til tidsintervallet mellom fakturaer, som vanligvis er angitt til 30 dager som standard. Du må være butikkeier eller et personalmedlem med tillatelsen Administrer abonnement for å oppdatere faktureringsperioden.

Hensyn ved endring av faktureringsperiode

Gå gjennom følgende hensyn for å oppdatere faktureringsperioden:

 • Lengre faktureringsperiode: Hvis alternativet er tilgjengelig i abonnementet ditt, kan du få rabatt ved å godta en lengre faktureringsperiode. Du kan imidlertid velge hvilken dag i måneden du mottar fakturaen.
 • Kortere faktureringsperiode: Hvis du velger å bytte fra årlig til månedlig fakturering, mister du funksjoner som er inkludert i årsabonnementet. For å bytte fra årlig til månedlig fakturering, må du kontakte Shopify-brukerstøtte.
 • Ikke-refunderbare abonnementskostnader: Abonnementskostnadene kan ikke refunderes. Se Shopifys vilkår for bruk for mer informasjon.

Trinn:

 1. Logg inn i butikken.
 2. Fra Shopify-administrator klikker du Innstillinger og deretter Abonnement.
 3. Klikk på Endre abonnement i seksjonen Abonnementsdetaljer.
 4. Velg Betal månedlig eller Betal årlig på siden Velg abonnement og faktureringsperiode. Hvis du ikke ser disse knappene, kan du ikke endre faktureringsperiode for det gjeldende abonnementet.
 5. Les beskrivelsen for kredittkortomkostningene du samtykker til.
 6. Klikk på Bekrefte endringer for å godta den nye avtalen.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis