Quản lý thông tin thanh toán

Thông tin thanh toán bao gồm phương thức thanh toán và địa chỉ thanh toán. Hầu hết các khoản phí do Shopify thu là các khoản thanh toán định kỳ tuân theo nhiều kỳ thanh toán khác nhau, không căn chỉnh được trừ khi đáp ứng một số điều kiện cụ thể. Ví dụ: Nếu bạn bắt đầu dùng một gói có kỳ thanh toán 30 ngày và cài đặt tất cả ứng dụng trong cùng ngày đó, thì kỳ thanh toán của gói và tất cả ứng dụng sẽ rơi vào cùng ngày.

Cập nhật hoặc thay đổi phương thức thanh toán

Bạn có thể thêm thẻ phương thức thanh toán mới hoặc cập nhật thông tin thẻ hiện có bất kỳ lúc nào trên trang quản trị Shopify. Tìm hiểu thêm về phương thức thanh toán sẵn có.

Bước:

 1. Trong phần Quản trị viên Shopify, vào mục Cài đặt > Lập hóa đơn.

 2. Trong mục Kỳ thanh toán hiện tại, nhấp vào Chỉnh sửa hồ sơ thanh toán.

 3. Trong mục Phương thức thanh toán, nhấp vào nút ... bên cạnh phương thức thanh toán bạn muốn thay đổi rồi nhấp vào Thay thế.

 4. Trong hộp thoại Thay thẻ tín dụng, nhập thông tin cần thiết.

 5. Nhấp vào Replace credit card (Thay thế thẻ tín dụng).

Xóa phương thức thanh toán bổ sung

Để xóa phương thức thanh toán, bạn cần có phương thức thanh toán khác đã lưu, ví dụ như thẻ tín dụng hoặc tài khoản PayPal. Nếu chỉ có một phương thức thanh toán trong đã lưu thì bạn không thể xóa phương thức thanh toán đó.

Bước:

 1. Trong phần Quản trị viên Shopify, vào mục Cài đặt > Lập hóa đơn.

 2. Trong mục Kỳ thanh toán hiện tại, nhấp vào Chỉnh sửa hồ sơ thanh toán.

 3. Trong mục Phương thức thanh toán, nhấp vào … bên cạnh phương thức thanh toán bạn muốn xóa, sau đó nhấp vào Xóa.

 4. Nhấp vào Delete (Xóa).

Thay đổi địa chỉ thanh toán

Nếu bạn thay đổi địa chỉ liên kết với thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ đồng thương hiệu, hãy nhớ cập nhật thông tin thanh toán của mình.

Bước:

 1. Trong phần Quản trị viên Shopify, vào mục Cài đặt > Lập hóa đơn.

 2. Trong mục Kỳ thanh toán hiện tại, nhấp vào Chỉnh sửa hồ sơ thanh toán.

 3. Trong mục Phương thức thanh toán, nhấp vào nút ... bên cạnh phương thức thanh toán thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ đồng thương hiệu mà bạn muốn thay đổi rồi nhấp vào Thay thế.

 4. Nhập thông tin bắt buộc, bao gồm địa chỉ thanh toán mới.

 5. Nhấp vào Replace credit card (Thay thế thẻ tín dụng).

Cập nhật kỳ thanh toán

Thời hạn thanh toán hay kỳ thanh toán là khoảng thời gian giữa các hóa đơn và thường được đặt theo mặc định là 30 ngày. Bạn phải là chủ cửa hàng hoặc nhân viên có quyền Quản lý gói để cập nhật kỳ thanh toán.

Những lưu ý khi thay đổi kỳ thanh toán

Xem xét những lưu ý sau đây khi cập nhật kỳ thanh toán:

 • Kỳ thanh toán dài hơn: Nếu gói của bạn có sẵn tùy chọn này thì bạn có thể nhận được ưu đãi giảm giá bằng cách đồng ý với kỳ thanh toán dài hơn. Tuy nhiên, bạn không thể chọn ngày nhận hóa đơn trong tháng.
 • Kỳ thanh toán ngắn hơn: Nếu chọn chuyển từ thanh toán hằng năm sang hằng tháng, bạn sẽ mất mọi tính năng có trong gói hằng năm. Để chuyển từ thanh toán hằng năm sang hằng tháng, bạn cần liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Shopify.
 • Phí đăng ký không hoàn lại: Không thể hoàn lại phí đăng ký. Để biết thêm thông tin, xem điều khoản dịch vụ của Shopify.

Bước:

 1. Đăng nhập vào cửa hàng của bạn.
 2. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt, rồi nhấp vào Plan (Gói đăng ký).
 3. Trong mục Chi tiết về gói, nhấp vào Thay đổi gói.
 4. Trên trang Chọn gói và kỳ thanh toán, chọn Thanh toán hằng tháng hoặc Thanh toán hằng năm. Nếu các nút này không hiển thị thì bạn không thể thay đổi kỳ thanh toán cho gói hiện tại.
 5. Xem xét bản mô tả phí thẻ tín dụng bạn đồng ý sử dụng.
 6. Nhấp vào Confirm changes (Xác nhận thay đổi) để chấp nhận thỏa thuận mới.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí