Câu hỏi thường gặp về thanh toán

Tìm câu trả lời cho một số câu hỏi thường gặp về hóa đơn Shopify.

Phương thức thanh toán nào được chấp nhận cho hóa đơn Shopify của tôi?

Bạn có thể thanh toán hóa đơn Shopify (một lần hoặc định kỳ) bằng những phương thức thanh toán sau:

  • thẻ tín dụng hợp lệ của Mastercard, Visa hoặc American Express
  • thẻ ghi nợ đồng thương hiệu với Mastercard, Visa hoặc American Express
  • Shopify Balance tại một số khu vực
  • PayPal tại một số khu vực
  • SEPA Direct Debit tại một số khu vực

Nếu bạn ở Hoa Kỳ và đang dùng gói Shopify Plus, bạn có thể sử dụng ngân hàng đã xác minh.

Đa số phí do Shopify thu là khoản thanh toán định kỳ. Thanh toán định kỳ diễn ra theo chu kỳ đều đặn. Những kỳ thanh toán này khác nhau và không hoàn toàn đồng bộ, trừ trường hợp bạn bắt đầu gói tính phí sau 30 ngày và cài đặt tất cả các ứng dụng vào cùng một ngày.

Để biết thêm thông tin, tham khảo Phương thức thanh toán cho hóa đơn Shopify.

Tại sao phương thức thanh toán của tôi bị từ chối?

Kiểm tra các khả năng sau:

  • Phương thức thanh toán của bạn có thể bị từ chối nếu bạn không sử dụng thẻ tín dụng hợp lệ của Mastercard, Visa hoặc American Express để thanh toán hóa đơn Shopify.
  • Nếu bạn sử dụng thẻ ghi nợ, thẻ đó phải đồng thương hiệu với Mastercard, Visa hoặc American Express. Bạn không thể sử dụng thẻ ghi nợ không đồng thương hiệu.
  • Thẻ tín dụng của bạn cần phải cho phép thanh toán định kỳ bằng USD hoặc bằng đơn vị tiền tệ địa phương được hỗ trợ.
  • Nếu bạn được lập hóa đơn bằng USD và bạn không ở Hoa Kỳ, thẻ tín dụng của bạn cần có khả năng giao dịch quốc tế.

Tìm hiểu thêm về các phương thức thanh toán.

Tôi nên làm gì nếu phương thức thanh toán của tôi bị từ chối?

Nếu phương thức thanh toán bị từ chối và bạn đang sử dụng thẻ tín dụng hợp lệ của Mastercard, Visa hoặc American Express, vui lòng liên hệ với ngân hàng để được hỗ trợ.

Tôi nên làm gì nếu thanh toán hóa đơn không thành công?

Nếu thanh toán hóa đơn của bạn không thành công, bạn có thể thử lại bằng cách vào trang cài đặt Billing (Thanh toán) và nhấp vào Pay bill (Thanh toán hóa đơn). Nếu cần cập nhật phương thức thanh toán, bạn có thể thực hiện trong trang cài đặt Billing (Thanh toán). Nếu bạn tiếp tục gặp vấn đề khi xử lý thanh toán, vui lòng liên hệ với ngân hàng để được hỗ trợ.

Tôi được lập hóa đơn như thế nào nếu chọn gói đăng ký Shopify trong thời gian dùng thử?

Nếu bạn chọn một gói trong thời gian dùng thử miễn phí, bạn sẽ nhận được hóa đơn đầu tiên vào ngày bản dùng thử miễn phí kết thúc. Nếu bản dùng thử miễn phí của bạn đã hết hạn, bạn sẽ nhận được hóa đơn đầu tiên vào ngày chọn gói đăng ký Shopify. Thanh toán tự động thực hiện nên bạn không cần làm gì khác sau khi chọn gói. Các khoản phí trên hóa đơn của Shopify hiển thị trên sao kê thẻ tín dụng của bạn với tên: Shopify * <bill number>.

Làm thế nào để xem hoặc xuất tất cả các khoản phí thanh toán?

Để xem tất cả các khoản phí trong vòng 90 ngày qua, bạn có thể xem tất cả các khoản phí trong khung thời gian cụ thể tại mục Biểu phí của phần cài đặt Thanh toán. Để xem dữ liệu cũ hơn 90 ngày qua, bạn có thể xuất lịch sử thanh toán.

Làm thế nào để tôi được hoàn tiền cho các khoản phí thanh toán Shopify?

Shopify không hoàn tiền cho gói, vui lòng tham khảo Điều khoản dịch vụ của Shopify để biết thêm thông tin. Liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Shopify để giải quyết mọi lỗi thanh toán.

Nếu cần hoàn tiền cho khoản phí của ứng dụng bạn đã mua từ Shopify App Store, bạn có thể liên hệ trực tiếp với nhà phát triển ứng dụng.

Tại sao tôi lại được yêu cầu ủy quyền thanh toán?

Bạn được yêu cầu ủy quyền thanh toán khi ngân hàng yêu cầu việc này. Đôi khi, ngân hàng của bạn có thể yêu cầu ủy quyền bổ sung để xử lý khoản thanh toán Hóa đơn Shopify của bạn. Khi điều này xảy ra, bạn sẽ nhận được thông báo từ ngân hàng, trong đó yêu cầu phê duyệt khoản thanh toán, bao gồm liên kết đến hóa đơn cần phê duyệt. Để hoàn tất quá trình phê duyệt, có thể bạn sẽ được chuyển hướng đến trang bên ngoài Shopify.

Tôi có thể nhận được tín dụng cho hóa đơn Shopify của mình qua việc giới thiệu thương nhân khác đến nền tảng này không?

Các lượt giới thiệu và Chương trình giới thiệu thương nhân đã dừng hoạt động. Nếu bạn tạm dừng hoặc hủy tài khoản thì mọi tín dụng giới thiệu hiện có sẽ hết hạn sau 6 tháng. Tham khảo Chính sách Chương trình giới thiệu thương nhân của Shopify để biết chi tiết.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí