Đăng nhập vào Shopify

Bạn có thể truy cập vào tài khoản Shopify bằng cách nhập https://www.shopify.com/login vào trình duyệt web trên máy tính để bàn của bạn. Ngoài ra, bạn có thể đăng nhập qua ứng dụng Shopify trên máy tính bảng hoặc thiết bị di động. Ứng dụng Shopify tương thích với hệ điều hành iOS, iPadOS và Android.

Để tăng cường bảo mật tài khoản Shopify, hãy cân nhắc thêm một lớp bảo mật bổ sung và kích hoạt tính năng xác thực hai bước.

Nếu gặp bất kỳ sự cố nào khi đăng nhập vào cửa hàng, bạn có thể thử khắc phục sự cố trước. Tìm hiểu thêm về khắc phục sự cố đăng nhập.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí