Xem thông tin tài chính của bạn trong trang quản trị Shopify

Bạn cần nắm được tình hình tài chính của cửa hàng để quản lý và phát triển doanh nghiệp. Mục Tài chính của trang quản trị Shopify có thể cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan về thông tin tài chính để có thể hoàn thành các công việc liên quan một cách hiệu quả.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí