Shopify Bill Pay

Shopify Bill Pay do Melio cung cấp cho phép bạn thanh toán hóa đơn doanh nghiệp bên ngoài trực tiếp qua Trang quản trị Shopify, quản lý toàn bộ thông tin tài chính của bạn tại một nơi. Shopify Bill Pay cho phép bạn thanh toán hóa đơn linh hoạt theo cách mình muốn mà vẫn cho phép nhà cung cấp nhận thanh toán theo cách họ mong đợi. Đối với khoản thanh toán nội địa, bạn có thể thanh toán mọi hóa đơn bằng chuyển khoản, thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ doanh nghiệp hoặc tài khoản Shopify Balance, và nhà cung cấp sẽ nhận được khoản thanh toán qua chuyển khoản hoặc séc giấy qua thư. Đối với khoản thanh toán quốc tế, bạn có thể thanh toán hóa đơn bằng USD bằng tài khoản ngân hàng hoặc tài khoản Shopify Balance và nhà cung cấp được thanh toán qua chuyển khoản.

Bạn có thể sử dụng Shopify Bill Pay để thanh toán cho nhà cung cấp, hóa đơn điện thoại doanh nghiệp, người làm tự do hoặc bất kỳ dịch vụ nào gửi hóa đơn cho doanh nghiệp của bạn.

Sau khi cài đặt Shopify Bill Pay, bạn có thể cung cấp cho nhà cung cấp địa chỉ email duy nhất để họ gửi hóa đơn qua email cho bạn và hóa đơn sẽ tự động được thêm vào hóa đơn chưa thanh toán trong Shopify Bill Pay. Bạn cũng có thể thêm hóa đơn theo cách thủ công hoặc đồng bộ hóa tự động với QuickBooks Online.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí