Khắc phục sự cố với Shopify Bill Pay

Shopify Bill Pay giúp bạn quản lý tài chính dễ dàng, nhưng đôi khi, có thể bạn vẫn sẽ gặp sự cố. Trang này nêu những vấn đề bạn thường gặp khi sử dụng Shopify Bill Pay và đưa ra các giải pháp để giúp bạn giải quyết vấn đề.

Sự cố xác minh tài khoản ngân hàng

Xác minh không thành công qua Plaid

Nếu gặp khó khăn khi xác minh tài khoản ngân hàng qua Plaid, bạn có thể chuyển đổi sang phương thức xác minh bằng khoản tiền gửi nhỏ.

Xác minh không thành công qua khoản tiền gửi nhỏ

Nếu phương thức khoản tiền gửi nhỏ không thành công, bạn sẽ cần kết nối một tài khoản ngân hàng khác.

Sự cố thêm thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ

Để thêm thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ vào Shopify Bill Pay, đảm bảo rằng thẻ đáp ứng các tiêu chí sau:

  • Thẻ này phải là thẻ thương mại, công ty hoặc doanh nghiệp.
  • Không chấp nhận thẻ trả trước.
  • Phải là thẻ được cấp tại Hoa Kỳ.
  • Đảm bảo rằng mã ZIP cho địa chỉ thanh toán là số có 5 chữ số và không có dấu gạch nối.

Nếu bạn vẫn gặp sự cố khi thêm thẻ, hãy kiểm tra lại thông tin thẻ và địa chỉ thanh toán xem có bất kỳ lỗi nào không. Nếu vẫn không thể giải quyết vấn đề, hãy liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Shopify để được trợ giúp thêm.

Sự cố từ chối thanh toán

Lý do từ chối thanh toán

Khoản thanh toán có thể bị từ chối do nhiều lý do:

  • Giao dịch ngoài kinh doanh: Shopify Bill Pay chỉ xử lý giao dịch giữa các tài khoản kinh doanh. Nếu một bên sử dụng tài khoản cá nhân, hãy thay thế bằng tài khoản kinh doanh.
  • Rủi ro gian lận: Mỗi giao dịch đều trải qua bước kiểm tra bảo mật. Nếu bị gắn cờ là rủi ro cao, giao dịch có thể bị từ chối.
  • Thiếu xác minh: Nếu không có đủ thông tin công khai về doanh nghiệp để xác minh tính hợp pháp của doanh nghiệp đó thì giao dịch có thể bị từ chối.

Nếu khoản thanh toán bị từ chối, đảm bảo rằng tất cả tài khoản liên quan đều là tài khoản kinh doanh. Nếu vấn đề liên quan đến rủi ro gian lận hoặc xác minh, bạn có thể liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Shopify để yêu cầu bản đánh giá chi tiết và nhận hỗ trợ.

Thanh toán không thành công

Đối với các khoản thanh toán không thành công, hãy xem lại lý do có thể dẫn đến thanh toán không thành công. Nếu giải pháp không rõ ràng hoặc vấn đề vẫn tiếp diễn, hãy liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Shopify.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí