Quản lý phương thức thanh toán và nhận thanh toán bằng Shopify Bill Pay

Trong Shopify Bill Pay, bạn có thể chọn trong số nhiều phương thức thanh toán và quyết định cách nhà cung cấp nhận thanh toán. Trên trang này, bạn có thể tìm thông tin chi tiết của từng phương thức thanh toán và nhận thanh toán khả dụng, giúp bạn thao tác trong quá trình thiết lập để có thể quản lý hóa đơn.

Phương thức thanh toán khả dụng

Bạn có thể sử dụng các tùy chọn sau để thanh toán hóa đơn bằng Shopify Bill Pay. Trong cột phí, * thể hiện phí chỉ dành cho phương thức thanh toán. Phương thức giao hàng vẫn có thể phải trả phí. Để biết danh sách chi tiết các khoản phí, tham khảo mục toàn bộ phí thanh toán.

Phương thức thanh toán có thể có và thông tin chi tiết
Phương thức Phí Giới hạn
Shopify Balance Miễn phí* Tùy theo Mức chi tiêu qua thẻ hằng ngày của Shopify Balance
Chuyển khoản ngân hàng Miễn phí* Tùy theo hạn mức giao dịch của ngân hàng
Thẻ tín dụng 2,9%* Tùy theo hạn mức giao dịch của ngân hàng
Thẻ ghi nợ 2,9%* Tùy theo hạn mức giao dịch của ngân hàng

Cách thức hiển thị của khoản thanh toán trên sao kê

Các khoản thanh toán được thực hiện qua Shopify Bill Pay sẽ hiển thị trên sao kê ngân hàng hoặc thẻ là "[Tên nhà cung cấp] melio CCD". "Melio" luôn được liệt kê, trong khi tên nhà cung cấp thì không phải lúc nào cũng như vậy.

Phương thức nhận thanh toán của nhà cung cấp

Bạn có thể chọn phương thức để nhà cung cấp nhận tiền thanh toán, các phương thức này khác nhau tùy theo phương thức thanh toán bạn dùng.

Phương thức nhận thanh toán có thể có của nhà cung cấp và thông tin
Phương thức thanh toán Phương thức giao hàng Tốc độ* Phí nhận thanh toán Giới hạn
Chuyển khoản (ACH) Chuyển khoản (ACH)
 • Dưới 100.000 USD: 3 ngày làm việc
 • Từ 100.000 USD trở lên: 4 ngày làm việc
Miễn phí** Chỉ nội địa Hoa Kỳ
Chuyển khoản nhanh (ACH) Cùng ngày làm việc 1%**
Séc giấy 5-7 ngày làm việc 1,50 USD** Chỉ nội địa Hoa Kỳ
Chuyển khoản
 • Dưới 100.000 USD: 3 ngày làm việc
 • Từ 100.000 USD trở lên: 4 ngày làm việc
20 USD** Chỉ quốc tế
Shopify Balance Chuyển khoản (ACH)
 • Dưới 100.000 USD: 3 ngày làm việc
 • Từ 100.000 USD trở lên: 4 ngày làm việc
Miễn phí** Chỉ nội địa Hoa Kỳ
Chuyển khoản nhanh (ACH) Cùng ngày làm việc 1%**
Séc giấy 5-7 ngày làm việc 1,50 USD** Chỉ nội địa Hoa Kỳ
Chuyển khoản
 • Dưới 100.000 USD: 3 ngày làm việc
 • Từ 100.000 USD trở lên: 4 ngày làm việc
20 USD** Chỉ quốc tế
Thẻ tín dụng Chuyển khoản (ACH)
 • Hầu hết thẻ tín dụng: vào cùng ngày làm việc nếu lên lịch trước 2:00 CH EST và vào ngày làm việc tiếp theo nếu lên lịch sau 2:00 CH EST
 • Thẻ tín dụng American Express: 2 ngày làm việc
Miễn phí** Chỉ nội địa Hoa Kỳ
Séc giấy 5-7 ngày làm việc Miễn phí** Chỉ nội địa Hoa Kỳ
Chuyển khoản (chỉ Mastercard)
 • Dưới 100.000 USD: 3 ngày làm việc
 • Từ 100.000 USD trở lên: 4 ngày làm việc
20 USD**
 • Chỉ quốc tế
 • Chỉ Mastercard. Các khoản thanh toán hóa đơn quốc tế không khả dụng cho các nhà cung cấp thẻ tín dụng khác.
Thẻ ghi nợ Chuyển khoản (ACH) Vào cùng ngày làm việc nếu lên lịch trước 2:00 CH EST và vào ngày làm việc tiếp theo nếu lên lịch sau 2:00 CH EST Miễn phí** Chỉ nội địa Hoa Kỳ
Séc giấy 5-7 ngày làm việc Miễn phí** Chỉ nội địa Hoa Kỳ

* Tốc độ nhận thanh toán tính từ khi khoản thanh toán được xử lý, không nhất thiết phải là ngày khoản thanh toán bị trừ tiền. Các khoản thanh toán chỉ được xử lý một lần/ngày trước 9:00 CH EST. Như vậy tức là những khoản thanh toán được gửi sau 9:00 CH EST sẽ bắt đầu xử lý vào ngày kế tiếp. Ví dụ: Khoản thanh toán mất một ngày làm việc để xử lý được thực hiện lúc 10:30 CH EST thứ Hai sẽ được xử lý vào sáng thứ Ba, nên sẽ đến tài khoản của nhà cung cấp sau một ngày làm việc kể từ thứ Ba, tức là thứ Tư.

** Đây chỉ là mức phí cho phương thức nhận thanh toán, phương thức thanh toán vẫn có thể bị tính phí. Để xem danh sách toàn bộ các khoản phí, tham khảo mục toàn bộ phí thanh toán.

Tìm hiểu thêm về cách thêm phương thức nhận thanh toán của nhà cung cấp.

Tổng quan về toàn bộ phí thanh toán

Xem bảng sau để biết tất cả các khoản phí áp dụng dựa trên phương thức thanh toán và phương thức nhận thanh toán.

Danh sách toàn bộ các khoản phí thanh toán có thể có đối với từng phương thức thanh toán và nhận thanh toán
Phương thức thanh toán Phí thanh toán Phương thức giao hàng Phí nhận thanh toán Tổng các khoản phí
Chuyển khoản (ACH) Miễn phí Chuyển khoản (ACH): 3-4 ngày làm việc Miễn phí Miễn phí
Chuyển khoản nhanh (ACH): Cùng ngày làm việc 1% 1%
Thanh toán nhanh qua thẻ ghi nợ (do nhà cung cấp chọn) 1% do nhà cung cấp trả
 • Đối với thương nhân: Miễn phí
 • Đối với nhà cung cấp: 1%
Séc giấy: 5-7 ngày làm việc 1,50 USD 1,50 USD
Chuyển khoản quốc tế: 3 ngày làm việc 20 USD 20 USD
Shopify Balance Miễn phí Chuyển khoản (ACH): 3-4 ngày làm việc Miễn phí Miễn phí
Chuyển khoản nhanh (ACH): Cùng ngày làm việc 1% 1%
Thanh toán nhanh qua thẻ ghi nợ (do nhà cung cấp chọn) 1% do nhà cung cấp trả
 • Đối với thương nhân: Miễn phí
 • Đối với nhà cung cấp: 1%
Séc giấy: 5-7 ngày làm việc 1,50 USD 1,50 USD
Chuyển khoản quốc tế: 3 ngày làm việc 20 USD 20 USD
Thẻ tín dụng 2,9% Chuyển khoản (ACH): ngày làm việc tiếp theo Miễn phí 2,9%
Thanh toán nhanh qua thẻ ghi nợ (do nhà cung cấp chọn) 1% do nhà cung cấp trả
 • Đối với thương nhân: 2,9%
 • Đối với nhà cung cấp: 1%
Séc giấy: 5-7 ngày làm việc Miễn phí 2,9%
Chuyển khoản quốc tế (chỉ Mastercard): 3 ngày làm việc 20 USD 2,9% + 20 USD
Thẻ ghi nợ 2,9% Chuyển khoản (ACH): ngày làm việc tiếp theo Miễn phí 2,9%
Thanh toán nhanh qua thẻ ghi nợ (do nhà cung cấp chọn) 1% do nhà cung cấp trả
 • Đối với thương nhân: 2,9%
 • Đối với nhà cung cấp: 1%
Séc giấy: 5-7 ngày làm việc Miễn phí 2,9%

Cách thức hiển thị thông tin thanh toán với nhà cung cấp

Khi bạn bắt đầu sử dụng Shopify Bill Pay, hãy thông báo cho nhà cung cấp biết bạn sẽ thay đổi quy trình thanh toán. Xem lại thông tin sau về phương thức nhận thanh toán để có thể tư vấn cho nhà cung cấp về những điều sẽ xảy ra.

Chuyển khoản

Trên sao kê ngân hàng của nhà cung cấp, các khoản thanh toán qua Shopify Bill Pay được liệt kê kèm theo tên doanh nghiệp và "melio", ví dụ: "[Tên doanh nghiệp] melio CCD". Tên doanh nghiệp không phải lúc nào cũng được liệt kê, nhưng "melio" thì luôn được liệt kê.

Séc giấy

Séc giấy được gửi đến nhà cung cấp và chứa tên, địa chỉ doanh nghiệp. Số tài khoản ngân hàng là đối tác của Melio, đối tác của Shopify Bill Pay, vì vậy, không bao giờ chia sẻ thông tin về ngân hàng của bạn với nhà cung cấp.

Tìm hiểu về khoản thanh toán không thành công

Các khoản thanh toán có thể không thành công vì nhiều lý do, bắt nguồn từ phương thức thanh toán hay phương thức nhận thanh toán. Khi thanh toán không thành công, việc xác định lý do rất quan trọng để giải quyết vấn đề hiệu quả.

Nếu thanh toán không thành công, hãy xem lại các lý do và giải pháp sau.

Danh sách lý do có thể khiến thanh toán không thành công và giải pháp
Phương thức thanh toán Mã trả về Sự cố Giải pháp
Tài khoản ngân hàng (ACH)
 • Số dư không đủ — Mã trả về ACH: R01
 • Số dư không đủ — Mã trả về ACH: R09
Số dư tài khoản ngân hàng không đủ
 1. Hủy thanh toán.
 2. Lên lịch thanh toán lại bằng phương thức thanh toán có đủ số dư.

Nếu bạn cho rằng phương thức thanh toán của mình có đủ số dư, hãy liên hệ với ngân hàng cung cấp phương thức thanh toán.

Tài khoản của bạn bị đóng băng — Mã trả về ACH: R16 Tài khoản ngân hàng bị đóng băng Liên hệ với ngân hàng để giải quyết vấn đề. Nếu bạn cần thực hiện thanh toán trước khi giải quyết sự cố với ngân hàng, hãy hủy thanh toán rồi lên lịch thanh toán lại bằng phương thức thanh toán khác.
Đã dừng thanh toán theo yêu cầu — Mã trả về ACH: R08 Bạn đã yêu cầu ngân hàng dừng khoản thanh toán này
 1. Hủy thanh toán.
 2. Lên lịch thanh toán lại.
Giao dịch trái phép — Mã trả về ACH: R10 Hoạt động trái phép với tài khoản ngân hàng Liên hệ với ngân hàng để giải quyết vấn đề. Nếu bạn cần thực hiện thanh toán trước khi giải quyết sự cố với ngân hàng, hãy hủy thanh toán rồi lên lịch thanh toán lại bằng phương thức thanh toán khác.
Đã chặn thanh toán — Mã trả về ACH: R29 Shopify Bill Pay không thể trừ tiền từ tài khoản của bạn Liên hệ với ngân hàng để giải quyết vấn đề. Nếu bạn cần thực hiện thanh toán trước khi giải quyết sự cố với ngân hàng, hãy hủy thanh toán rồi lên lịch thanh toán lại bằng phương thức thanh toán khác.
Nhà cung cấp được yêu cầu chọn phương thức thanh toán Nhà cung cấp không phản hồi yêu cầu qua email Nhà cung cấp không chấp khoản nhận thanh toán hoặc cung cấp thông tin nhận thanh toán
 1. Hủy thanh toán.
 2. Liên hệ với nhà cung cấp để biết thông tin nhận thanh toán.
 3. Lên lịch thanh toán lại.
Thẻ tín dụng Không thể xử lý thanh toán — Mã trả về: 12 Đã xảy ra lỗi với thẻ dùng để thanh toán hóa đơn này
 1. Hủy thanh toán.
 2. Cập nhật thông tin thẻ và lên lịch thanh toán lại hoặc lên lịch thanh toán lại bằng phương thức thanh toán khác.
Thẻ của bạn bị chặn — Mã trả về: 05 Thẻ đã bị chặn, có thể do hạn mức thẻ hoặc lo ngại về gian lận Liên hệ với ngân hàng để giải quyết vấn đề. Nếu bạn cần thực hiện thanh toán trước khi giải quyết sự cố với ngân hàng, hãy hủy thanh toán rồi lên lịch thanh toán lại bằng phương thức thanh toán khác.

Số dư không đủ — Mã trả về: 51

Không thể xử lý thanh toán — Mã trả về: 12

Số dư không đủ — Mã trả về: 183

Thẻ có hạn mức ngăn xử lý khoản thanh toán này
 1. Hủy thanh toán.
 2. Lên lịch thanh toán lại bằng phương thức thanh toán có đủ số dư.

Nếu bạn cho rằng hạn mức của phương thức thanh toán không ảnh hưởng đến việc thanh toán, hãy liên hệ với ngân hàng cung cấp phương thức thanh toán.

Tìm hiểu lý do nhận thanh toán không thành công

Danh sách lý do có thể khiến nhận thanh toán không thành công và giải pháp
Mã trả về Sự cố Kết quả Bước tiếp theo
Tài khoản của nhà cung cấp đã đóng — Mã trả về ACH: R02 Tài khoản nhà cung cấp đã đóng hoặc không nhận thanh toán Khoản thanh toán của bạn đã được hoàn lại
 1. Thêm lại hóa đơn.
 2. Lên lịch thanh toán lại bằng thông tin nhận thanh toán do nhà cung cấp cập nhật.
Không thể xác định tài khoản của nhà cung cấp — Mã trả về ACH: R03 Số tài khoản ngân hàng của nhà cung cấp không chính xác hoặc không hợp lệ để chuyển khoản Khoản thanh toán của bạn đã được hoàn lại
 1. Thêm lại hóa đơn.
 2. Lên lịch thanh toán lại bằng thông tin nhận thanh toán do nhà cung cấp cập nhật.
Số tài khoản của nhà cung cấp không hợp lệ — Mã trả về ACH: R04 Số tài khoản ngân hàng của nhà cung cấp không chính xác Khoản thanh toán của bạn đã được hoàn lại
 1. Thêm lại hóa đơn.
 2. Lên lịch thanh toán lại bằng thông tin nhận thanh toán do nhà cung cấp cập nhật.
Không thể gửi khoản thanh toán — Mã trả về ACH: R05 Đã xảy ra sự cố với thông tin tài khoản ngân hàng của nhà cung cấp Khoản thanh toán của bạn đã được hoàn lại
 1. Thêm lại hóa đơn.
 2. Lên lịch thanh toán lại bằng thông tin nhận thanh toán do nhà cung cấp cập nhật.
Số định tuyến ACH không hợp lệ — Mã trả về ACH: R13 Số định tuyến của nhà cung cấp không chính xác Khoản thanh toán của bạn đã được hoàn lại
 1. Thêm lại hóa đơn.
 2. Lên lịch thanh toán lại bằng thông tin nhận thanh toán do nhà cung cấp cập nhật.
Tài khoản của nhà cung cấp không nhận thanh toán — Mã trả về ACH: R20 Tài khoản của nhà cung cấp không nhận các khoản thanh toán Khoản thanh toán của bạn đã được hoàn lại
 1. Thêm lại hóa đơn.
 2. Lên lịch thanh toán lại bằng thông tin nhận thanh toán do nhà cung cấp cập nhật.
Nhà cung cấp đã từ chối khoản thanh toán — Mã trả về ACH: R23 Nhà cung cấp hoặc ngân hàng của họ đã từ chối khoản thanh toán Khoản thanh toán của bạn đã được hoàn lại
 1. Liên hệ với nhà cung cấp để giải quyết vấn đề
 2. Thêm lại hóa đơn.
 3. Lên lịch thanh toán lại bằng thông tin nhận thanh toán do nhà cung cấp cập nhật.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí