Shopify Bill Pay dành cho nhà cung cấp

Shopify Bill Pay là một công cụ quản lý hóa đơn cho phép chủ doanh nghiệp thanh toán hóa đơn bằng phương thức thanh toán hợp lý nhất với họ như tài khoản ngân hàng hoặc thẻ tín dụng mà vẫn cho phép nhà cung cấp nhận thanh toán theo cách họ mong muốn như chuyển khoản hoặc séc giấy.

Bạn không cần tạo bất kỳ loại tài khoản nào để nhận thanh toán qua Shopify Bill Pay.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí