Nhận thanh toán ngay bằng thẻ ghi nợ

Với Shopify Bill Pay, đối với một số khoản thanh toán, bạn có thể chọn thực hiện thanh toán trong vòng 30 phút đến thẻ ghi nợ thay vì chờ thời gian thực hiện thông thường có thể lên đến 7 ngày làm việc. Chỉ tốn 1% số tiền thanh toán và tất cả những gì bạn cần để chấp nhận thanh toán là số thẻ ghi nợ và thông tin chủ thẻ. Phương thức này hoạt động vào tất cả các ngày trong tuần, kể cả cuối tuần.

Khoản thanh toán đủ điều kiện

Tùy chọn này chỉ khả dụng nếu thương nhân chọn thanh toán hóa đơn bằng chuyển khoản (ACH) hoặc séc giấy. Bạn sẽ nhận được email để chấp nhận thanh toán và bất kỳ khoản thanh toán nào đủ điều kiện nhận thanh toán nhanh sẽ được liệt kê tùy chọn thanh toán ngay.

Chỉ bạn với tư cách nhà cung cấp mới có thể chọn phương thức này chứ thương nhân không thể gửi khoản thanh toán hóa đơn bằng phương thức này cho bạn.

Những điều cần cân nhắc

Trước khi sử dụng tính năng thanh toán nhanh của Shopify Bill Pay, cân nhắc những điều sau:

  • Nếu phương thức nhận thanh toán ban đầu là chuyển khoản (ACH) thì tùy chọn chuyển khoản nhanh chỉ khả dụng vào các ngày trước ngày nhận chuyển khoản dự kiến. Ví dụ: Nếu ngày nhận thanh toán dự kiến là ngày 15 tháng 11 thì bạn chỉ có thể chọn chuyển khoản nhanh vào ngày 14 tháng 11 hoặc sớm hơn.
  • Nếu phương thức nhận thanh toán ban đầu là séc giấy và bạn chọn tùy chọn thanh toán nhanh thì séc giấy sẽ bị hủy giá trị nhưng vẫn được gửi thư cho bạn. Không gửi séc giấy bị hủy giá trị vì có thể dẫn đến phí phạt từ ngân hàng cho bạn.
  • Thẻ ghi nợ dùng để chấp nhận thanh toán phải là thẻ ghi nợ doanh nghiệp, công ty hoặc thương mại. Thẻ ghi nợ cá nhân không được chấp nhận.
  • Thanh toán nhanh có phí là 1% số tiền thanh toán, được trừ vào khoản thanh toán khi được gửi đến tài khoản ngân hàng của bạn.

Nhận thanh toán nhanh

Khoản thanh toán sẽ đến tài khoản ngân hàng được kết nối với thẻ ghi nợ trong vòng 30 phút. Sau khi bạn chấp nhận thanh toán, email xác nhận sẽ được gửi đến địa chỉ email của bạn.

Bước:

  1. Trong email nhận thanh toán, trong mục Muốn nhận thanh toán nhanh?, nhấp vào Nhận thanh toán nhanh.
  2. Nhập chi tiết thẻ ghi nợ doanh nghiệp và thông tin doanh nghiệp.
  3. Nhấp vào Gửi và chấp nhận thanh toán.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí