Chấp nhận khoản thanh toán hóa đơn

Quá trình chấp nhận các khoản thanh toán hóa đơn từ Shopify Bill Pay phụ thuộc vào việc thương nhân có biết thông tin về phương thức nhận thanh toán ưu tiên của bạn hay không.

Chấp nhận thanh toán từ thương nhân biết thông tin của bạn

Nếu thương nhân biết thông tin về phương thức nhận thanh toán ưu tiên của bạn, bạn không cần phải làm gì để nhận tiền. Khi thương nhân lên lịch thanh toán, bạn sẽ nhận được email thông báo chi tiết thanh toán và ngày nhận thanh toán dự kiến. Khi khoản thanh toán được xử lý, bạn sẽ nhận được email thứ hai thông báo rằng khoản thanh toán đang được xử lý.

Chấp nhận thanh toán từ thương nhân không biết thông tin của bạn

Thương nhân có thể yêu cầu bạn chọn phương thức thanh toán ưu tiên. Nếu họ chọn tùy chọn này khi lên lịch thanh toán, bạn sẽ nhận được email yêu cầu tự nhập thông tin. Liên kết trong email chỉ có hiệu lực trong vòng 7 ngày. Nếu liên kết hết hạn, hãy liên hệ trực tiếp với thương nhân để họ gửi email mới.

Bước:

  1. Trong email, nhấp vào Chấp nhận khoản thanh toán.
  2. Chọn phương thức nhận thanh toán cho khoản thanh toán:

    • Để nhận thanh toán qua chuyển khoản, nhấp vào Chuyển khoản rồi nhập thông tin ngân hàng của bạn.
    • Để gửi séc giấy đến địa chỉ của bạn, nhấp vào Séc giấy rồi nhập tên và địa chỉ gửi thư của bạn.
  3. Nhấp vào Gửi và chấp nhận thanh toán.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí